Kodulehelt

Uudistest

Kontaktidest

---

E-kataloog ESTER

Artiklite andmebaas ISE

Digitaalarhiiv DIGAR

Raamatukogu avatud E-R 10-20

L 12-19

P suletud 

Vanemate eesti ajalehtede andmebaas veebis on saanud aastaseks

Aasta tagasi avati Eesti Rahvusraamatukogu ja Eesti Kirjandusmuuseumi Arhiivraamatukogu koostöös valminud vanemate eesti ajalehtede veebipõhine andmebaas DEA (Digiteeritud Eesti Ajalehed).

Vajadus ajalehtede digiteerimiseks tulenes sellest, et raamatukogudes säilitatavate eesti ajalehtede ja ajakirjade paberoriginaalid aastatest 1766-1945 on hapra paberi ja intensiivse kasutuse tõttu hävimisohtlikus seisundis ning neid ei saa lugejatele-uurijatele laenutada. Tagamaks ajalehtedes sisalduva informatsiooni pikaajalist säilivust, on raamatukogud ajalehti mikrofilminud. Nende laialdaseks ja mugavaks kasutamiseks alustas Rahvusraamatukogu 2001. aastal projekti MIDAS, töötamaks välja vanade ajalehtede mikrofilmide digiteerimise tehnoloogia.

Esimestena jõudsid lugejateni Johann Voldemar Jannseni “Perno Postimees” aastatest 1857-1885 ja ajaleht “Postimees” 1886–1920. Kollektsiooni täielikkuse huvides digiteeriti “Postimehe” põhiväljaande kõrval ka kõik tema kaasanded.

Aasta tagasi sisaldas andmebaas valikut aastatel 1857-1920 ilmunust, nüüd on ajaline piir jõudnud aastani 1944.

Viimasel aastal on lisandunud rahvuslikul ärkamisajal ilmuma hakanud C. R. Jakobsoni radikaalse rahvusliku suunaga ajalehe “Sakala” aastakäigud vahemikust 1878-1944. Digiteeritud on Riias välja antud ajaleht “Kündja” 1882-1891, mida tunti kui rahvuslikku suuna agarat kritiseerijat. Kõige vanem digiteeritud nimetus DEAs on Otto Wilhelm Masingu “Marahwa Näddala-Leht”, mis ilmus aastatel 1821-1823 ja1825. Sajandivahetust kajastavad 1875.-1919. aastal Eestimaa konsistooriumi väljaandel ilmunud “Ristirahwa Pühhapäeva Leht”, mis teenis konservatiivse pastorkonna huve, 1884-1910 Kuressaares rüütelkondade toetusel ilmunud ajaleht “Saarlane”, mida hinnatakse kohaliku lehetraditsiooni algatajana, ning 1882-1888 ilmunud “Virulane”, mille toimetuses töötasid ka Eduard Vilde ja Juhan Liiv. Digiteeritud on “Tallinna Teatajaga”, mille asutasid “Virulase” toimetusest lahkunud J. Mändmets, P. Olak ja E. Hubel. ja Mihkel Neumanni 1898. aastal algselt Tartus ilmunud ajaleht “Uus Aeg”, mis tellijate puudusel 1900. aastal Tallinnasse kolis. DEAs leiate ajalehe aastakäigud nii Tartu kui kaTallinna perioodist. Lähikuudel jõuavad lugejani “Eesti Postimehe” aastakäigud aastatest 1863-1905 ning “Vaba Maa” aastakäigud 1918-1938. Jätkub omas ajas kõige laiema levikuga ajalehe “Päevaleht” digiteerimine, mille aastakäigud aastani 1940 on kavas lugejaile kättesaadavaks teha 2005. aasta jooksul.

Järge ootavad ajalehed “Olevik”, “Kaja”, “Rahvaleht”, aga ka sotsiaaldemokraatide ja vabadussõdalaste häälekandjad.

Peatselt hakatakse digiteerima ka ajakirju, neist esimesena “Eesti Kirik” 1923-1940.

Kui aasta tagasi oli digiteeritud 65 000 lehekülge, siis nüüdseks ulatub maht 139 000 leheküljeni.

DEA on hästi vastu võetud. Vanade ajalehtede huvilised on andmebaasi usinalt kasutanud ning positiivset tagasisidet saatnud.

 

Täiendav info: Krista Kiisa, tel. 630 7184, krista dot kiisa at nlib dot ee

#layout2#


 digitaalarhiiv digar