Kodulehelt

Uudistest

Kontaktidest

---

E-kataloog ESTER

Artiklite andmebaas ISE

Digitaalarhiiv DIGAR

Raamatukogu avatud E-R 10-20

L 12-19

P suletud 

Euroopa Liidu uute liikmesriikide rahvusraamatukogude teadus- ja arendustegevuse lüngad

2005. aastal uuriti projekti TEL-ME-MOR raames teadus- ja arendustegevuse olukorda Euroopa Liidu uute liikmesriikide rahvusraamatukogudes ning leiti selles märkimisväärseid erinevusi.

Uuringu üks eesmärke oli selgitada rahvusraamatukogude suutlikkust osaleda Euroopa Komisjoni infoühiskonna tehnoloogiate (IST) programmis, mille tegevusvaldkondadeks on muu hulgas juurdepääsu soodustamine infoallikatele ja üle-euroopaliste partnervõrgustike loomine.

Tulemused näitasid, et ainult neljal kümnest uuringus osalenud raamatukogust on nimetamisväärsel hulgal digitaalseid ressursse. Ühtlasi on nad osalenud aktiivselt Euroopa Liidu teadus- ja arendusprojektides ning loonud arvestatava infrastruktuuri infoallikatele juurdepääsu tagamiseks (digitaalkogud, ühisportaalid, veebi arhiveerimine jms). Sloveenia, Tšehhi ja Ungari rahvusraamatukogu kõrval kuulub esinelikusse Eesti Rahvusraamatukogu, kes on osalenud 9 Euroopa arendusprojektis ja avanud kasutajatele kaks digitaalkollektsiooni (DigAr ja DEA).

Rahvusraamatukogudel on täita oluline roll kultuuripärandi säilitamisel ja sellele juurdepääsu tagamisel. Et nad saaksid seda teha, tuleb rohkem digiteerida, leida uusi rahastamisvõimalusi ja efektiivsemaid süsteeme teadustegevuse haldamiseks; samuti saavutada riiklikul tasandil tunnustus teadusasutusena, mis enamikul uute liikmesriikide rahvusraamatukogudest tänasel puudub. Euroopa Komisjon peaks omalt poolt tagama neile tingimused, mis on vajalikud rahvusvaheliste koostöövõrgustike loomiseks.

Uute liikmesriikide teadus- ja arendustegevuse analüüs on avaldatud TEL-ME-MORi kodulehel http://telmemor.net/est/results.php ning selle on heaks kiitnud Euroopa Rahvusraamatukogude Direktorite Konverents CENL.

Pressiteate tekst internetis
http://telmemor.net/est/pr.php

Analüüsi täistekst internetis
http://telmemor.net/docs/D1.1_Final%20analysis.pdf

Lisainfot analüüsi ja kasutatud metodoloogia kohta saab analüüsi autoritelt Zinaida Man¾uch'ilt (Zinaida dot Manzuch at mb dot vu dot lt) ja Adolf Knollilt (Adolf dot Knoll at nkp dot cz) Tšehhi Vabariigi Rahvusraamatukogust.

Projekti TEL-ME-MOR kohta annab lisateavet Toomas Schvak Eesti Rahvusraamatukogust, Toomas dot Schvak at nlib dot ee, tel. 630 7437.

#layout1#


 digitaalarhiiv digar