Kodulehelt

Uudistest

Kontaktidest

---

E-kataloog ESTER

Artiklite andmebaas ISE

Digitaalarhiiv DIGAR

Raamatukogu avatud E-R 10-20

L 12-19

P suletud 

Rahvusraamatukogu suleb suvel uksed kollektiivpuhkuseks

Eesti Rahvusraamatukogu on suletud 7.-18. juulini. Kollektiivpuhkust kasutatakse lugemisalas toimuvate remonditööde lõpetamiseks ja majandamiskulude kokkuhoiuks.

Peakorpuses lõpetatakse trepihalli 6. korruse põrandate, 7. korruse trepihalli ripplae ja valgustuse ning Saksa ja Šveitsi lugemissaalide renoveerimine. Sellega põhiliselt lõpeb raamatukogu lugemisala üheksa aastat kestnud renoveerimine, mis on olnud tingitud nii lugejateeninduse tehnoloogilisest arengust kui ka vajadusest pakkuda nüüdisaegset lugejasõbralikku töökeskkonda. Veel paigaldatakse elektrialajaama reaktiivenergia tarbimise vähendamiseks kompensatsiooniseade.

Kuna Rahvusraamatukogu hoone on olnud intensiivses kasutuses 15 aastat, vajab see mahukaid investeeringuid, et vähendada majandamiskulusid ning vastata tänapäevastele nõuetele. Kriitilises olukorras on tehnosüsteemid, uuendamist vajavad ventilatsiooni- ja kliimasüsteem ning hoidlate gaasikustutussüsteem. Renoveerimist ootavad Endla tänava korpuse lagunev fassaad ning väljavahetamist ebaökonoomsed aknad. Neid töid on investeeringurahade puudumise tõttu aasta-aastalt edasi lükatud.

Tulenevalt Vabariigi Valitsuse otsusest piirata riigieelarvelisi kulusid, väheneb 2009. aastal raamatukogu riigieelarveline toetus käesoleva aastaga võrreldes 10% ning investeeringute summaks lubatakse 1 miljon. Seega puuduvad ka tuleval aastal vahendid suuremahulisteks remonditöödeks ja tehnosüsteemide parendamiseks. Majandamiskulude kokkuhoiuks on raamatukogu olnud sunnitud juba tänavu lühendama lahtiolekuaegu, vähendama raamatute komplekteerimist ja teenuseid ning tööprotsesside peatumise või aeglustumise tõttu ka koondama töötajaid.

Kollektiivpuhkuse ajal jääb avatuks Endla tänava ajalehe- ja internetisaal ning töötab tasuta euroinfo telefon 800 3330.
Kirjastajatele väljastatakse ISBN, ISSN ja ISMN numbrit esmaspäevast reedeni kella 10–15.

Rahvusraamatukogu on juulis ja augustis avatud esmaspäevast reedeni kella 12–18.

Lisainfo:
Tiiu Valm (RRi peadirektor), tel. 630 7600, 5680 7600
Mati Kibin (RRi haldusdirektor), tel. 5680 7504.


Annika Kubja
RRi avalike suhete spetsialist, tel. 630 7260


 digitaalarhiiv digar