Kodulehelt

Uudistest

Kontaktidest

---

E-kataloog ESTER

Artiklite andmebaas ISE

Digitaalarhiiv DIGAR

Raamatukogu avatud E-R 10-20

L 12-19

P suletud 

Rahvusraamatukogu eelarve väheneb ligi 3 miljoni krooni võrra

Tulenevalt Vabariigi Valitsuse otsusest vähendada riigieelarvelisi kulusid, kinnitas Eesti Rahvusraamatukogu nõukogu Rahvusraamatukogu 2008. aasta säästueelarve, millega väheneb raamatukogu riigieelarveline tegevustoetus 3% ehk 2 825 614 krooni võrra.

Eelarve vähendamine avaldab Rahvusraamatukogu tegevusele olulist mõju, kuna tegevuskulud on viimastel aastatel eelarves suurenenud peamiselt töötasuvahendite kasvu arvelt vastavalt TALO ja valitsuse kokkuleppele kõrgharidusega töötajate palga alammäära kehtestamiseks. Majandamiskulude hinnatõuse on eelarveliselt kaetud arendustegevuse ja omatulude arvelt. Nõukogudeaegse hoone ülalpidamiskulud on suured ning nende vähendamiseks on raamatukogu korduvalt taotlenud investeeringuid, et viia maja tehnosüsteemid tänapäevasele tasemele. Kogu investeeringutekava maht aastani 2013 on enam kui 78 miljonit krooni. Käesolevaks aastaks on investeeringute summa 2% eelarvest. Eelarve kärpe tõttu vähendati 2008. aasta investeeringute mahtu 2 miljonilt kroonilt 1,5 miljoni kroonini.

Hoone majandamiskulude vähendamine 520 000 krooni toob kaasa raamatukogu lahtiolekuaja lühendamise kolmel argipäeval 2 tunni võrra. Alates 1. juunist on Rahvusraamatukogu avatud E, K, R 10-18, T, N 10-20 ning L 12-19.

Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kulusid piiratakse 650 000 krooni võrra, mistõttu väheneb arvutite soetamine ning vanadest arvutitest ümberehitatud lugejaterminalide asendamine. Pidurdub Rahvusraamatukogu e-teenuste arendamine. Raamatukoguteenuse kvaliteeti mõjutab teavikute komplekteerimissumma vähendamine 350 000 krooni võrra.

Lisaks kahanevad administratiivkulud (side- ja postiteenused, lähetused, koolitused, esinduskulud jm.) 350 000 krooni ning sõidukite ülalpidamiskulud 120 000 krooni võrra.

Rahvusraamatukogu 2008. aasta eelarve uus kogusumma on 108 106 162 krooni, millest riigitoetus jooksvateks kuludeks ja investeeringuteks on 93 861 510 krooni. 2007. aasta riigitoetus oli 90 881 200 krooni.

Täiendav informatsioon: Tiiu Valm, Rahvusraamatukogu peadirektor, tel. 630 7600, 5680 7600


Annika Kubja
RRi avalike suhete spetsialist, tel. 630 7260
www.rahvusraamatukogu.ee


 digitaalarhiiv digar