Kodulehelt

Uudistest

Kontaktidest

---

E-kataloog ESTER

Artiklite andmebaas ISE

Digitaalarhiiv DIGAR

Raamatukogu avatud E-R 10-20

L 12-19

P suletud 

VI oskuskeelepäev „E-keskkonna mõju terminikorrastusele“

Infoühiskonna arenedes seisavad oskuskeelekorrastajad silmitsi mitme uue probleemiga: aegade vältel juurutatud ja käibivad oskussõnad ei sobitu alati e-konteksti, mistõttu tuleb luua uusi või mugandada vanu termineid. Kuigi IT, ehk infotehnoloogia, areneb jõudsalt, ei taga see veel täiuslike andmekogude veatut toimimist – kui sisu paigast, ei aita ka n-ö IT-ime.

Oskuskeelepäev keskendub sellele, kuidas mäluasutused (muuseumid, arhiivid, raamatukogud) e-keskkonnas toime tulevad, milliseid terminilahendusi otsivad või pakuvad. Käsitletakse e-riigi dokumendihaldust ning vaetakse e-õppe võimalikku mõju erialaterminoloogiale. Lisaks tutvustatakse tõlkimist ja terminiotsingut hõlbustavat MS Word-i tööriista.

KAVA
10.30 Registreerimine
11.00 Avasõnad - Janne Andresoo, Eesti Rahvusraamatukogu peadirektor
11.10 Arhivaaliga e-Eestimaa teedel - Hanno Vares, Rahvusarhiivi arendusbüroo nõunik, juhataja asetäitja
11.45 Muuseumite infosüsteemi oskussõnavarast ja selle korrastamisest - Mirjam Rääbis, Eesti Kunstimuuseumi peavarahoidja, MuIS-i sõnastike töörühma juht
12.20 Menetlus, protsess, töövoog ja teised tegevused e-riigis -
Veiko Berendsen, Tartu Ülikooli Viljandi Kultuuriakadeemia lektor, Webmedia vanemanalüütik
13.00–13.45 Kohvipaus
13.45 E-õppe vahendite mõjust erialaterminoloogiale - Hurmi Jürjens, Mainori Kõrgkooli infotehnoloogia dotsent
14.20 „Millenniumi“ tarkvara eestindamisest - Annely Sepp, Tartu Ülikooli Raamatukogu infosüsteemide osakonna juhataja; Sirje Nilbe, Rahvusraamatukogu normandmete osakonna juhataja
15.00 Tõlkimist ja terminiotsingut hõlbustava terminitööriista tutvustus - Margit Kurm, Tarkvarafirma Tilde Eesti
15.30 Diskussioon

Päeva väitlusjuht oli Eesti Raamatukoguhoidjate Ühingu (ERÜ) terminoloogia­toimkonna esimees, Eesti Hoiuraamatukogu peavarahoidja Kalju Tammaru.

Oskuskeelepäeva korraldavad Eesti Rahvusraamatukogu ja ERÜ terminoloogia­toimkond.

Toetajad Eesti Terminoloogia Ühing ning Haridus-ja Teadusministeerium.

 

 


 digitaalarhiiv digar