Eesti Rahvusraamatukogu - National Library of Estonia

 

25 kauneimat Eesti raamatut 2010 - 5 KAUNEIMAT EESTI LASTERAAMATUT 2010

Kauneimate lasteraamatute konkurss ei saa kiidelda pika ajalooga. Vastukaaluks masendavalt koledatele raamatutele 90ndatel aastatel panid Eesti Kujundusgraafikute Liit ja Eesti Rahvusraamatukogu 1998. aastal aluse uuele konkursile. Sellest ajast on olukord tundmatuseni muutunud. Veel 2000. aastal jõudis viie kaunima hulka pea iga raamat, mis „kuidagi” välja nägi. Viimastel aastatel nendib žürii üsna üksmeelselt, et number viis on ajale jalgu jäänud, sest võrdselt kauneid lasteraamatuid on lihtsalt sedavõrd palju.
Nagu ikka, püüdsid kõik žüriiliikmed võimalikult objektiivselt teha oma subjektiivse valiku esitatud raamatute hulgast. Sel korral oli neid 20 kirjastuselt 51. Valiku tegemine on alati raske ja loomulikult pole kõik liikmed ühel meelel. Arutelu tulemusena välja valitud raamatud on kõik kaunid, esindades erinevaid kunstnikekäekirju ja -põlvkondi. Samas jääb küllap kõigil liikmetel süda veidi valutama mõne väljajäänu pärast, mis oma suurepäraste illustratsioonidega polnud millegi poolest halvem esiletõstetuist.
Kui 25 kauneima võistlusel hinnatakse raamatut kui tervikut, siis lasteraamatute puhul lähtutakse hindamisel illustratsioonist. Viie kaunima hulka valitakse vaid kõige meisterlikumalt illustreeritud raamatud. Ja kuigi kujundust ja trükki arvestama ei peaks, on žürii liikmed siiski ainult inimesed ega saa silmi sulgeda muude raamatu välimust määravate komponentide ees. Tahame või ei taha, aga mingil määral mõjutavad hindamist needki.
Sel korral rõõmustasid silma paljud uued tegijad, aga ka vanemad meistrid nii oma tuntud headuses kui ka kohati lausa uue kvaliteediga.

Viive Noor
žürii esimees

Kuigi raamatukujundus otseselt hindamise alla ei kuulu, mõjutas disain vahetult ka kunstnikutööd – muljet rikkusid liialt aktiivsed taustad, ülekujundatud kaaned ning eriti tekstiladu. Näiteks on läbivalt suurte tähtedega laotud pikk tekst absoluutselt loetamatu, samas on seriifidega antiikva-kirjatüübid silmasõbralikumad kui liiglakooniline grotesk – lapsed on selliste küljendusvigade suhtes eriti tundlikud.
Sellel taustal tõusis esile Kaspar Jancise „Seiklus Salamandril”: makett, paberivalik, kaanekujundus – kõik moodustas nauditava ja mõnusalt loetava terviku.

Dan Mikkin
žürii liige

The contest of the best designed children’s books has a relatively short history. To counter the proliferation of depressingly ugly books in the 1990s, the Estonian Graphic Designers’ Union and the National Library of Estonia in 1998 introduced a new contest. Since then, things have changed beyond recognition. Not so long ago, in 2000, any book that looked ”so-so” placed in top five. In recent years, however, the jury cannot but agree that five is too few: the number of truly beautiful children’s books is much higher than that.
As always, the jury members strove for objectivity in their inevitably subjective judgement. This time, 20 publishers submitted 51 entries. The choice is always difficult and, naturally, opinions differ. The books selected through discussion are all beautiful, representing different styles and designer generations. However, probably all the jury members have qualms about one or another reject whose superb illustrations were in no way worse than those raised to the pedestal.
While the contest of the 25 best designed books focuses on the integrity of design, the children’s books contest concentrates on illustration, picking out the most exquisite. And even though design and typography are supposed to be overlooked, the jury members are only  human and cannot close their eyes to the rest of the components defining a book’s appearance. Want it or not, these elements affect the judgement in a way.
This time, the jury was happy to see many new names among the contestants, but also old hands demonstrating their admirable skills, or an altogether new quality.

Viive Noor
Chair of the Jury

Even though the jury did not focus on book design, it inevitably influenced the illustrator’s work – the overall impression was marred by too busy backgrounds, overdesigned covers and, especially, typography. Long text in capital letters is unreadable, whereas the Antiqua typefaces with serifs are more reader-friendly than the too laconic Grotesque – children are particularly sensitive to such blunders.
Against this background, Adventure on the Salamander by Kaspar Jancis deserves special mention – its layout, choice of paper, and cover art formed an enjoyable and well readable ensemble.

Dan Mikkin
Member of the Jury

 

Signe Ora
MÕISTA, MÕISTA, LEENUKE
Kunstnik: Katrin Ehrlich
Kujundaja: Katrin Ehrlich
Kirjastaja: Päike ja pilv
Trükikoda: Pakett
ISBN 978-9985-999-74-5, 34 lk
Paper: MultiArt Silk 300 g/m²
Žürii: Mänguline makett, isikupärane lahendus, lõbusad detailirikkad illustratsioonid.
Eesti Rahvusraamatukogu eriauhind Kuldraamat

Signe Ora
RIDDLE ME, RIDDLE ME, LITTLE LEEN
Illustrator: Katrin Ehrlich
Designer: Katrin Ehrlich
Publisher: Päike ja pilv
Printing House: Pakett
Jury: Playful layout, original solution, delightful illustrations full of small details.
Special prize ‘Golden Book’ of the National Library of Estonia

Kaspar Jancis
SEIKLUS SALAMANDRIL EHK MORTEN VIKSI USKUMATUD JUHTUMISED LOLLIDE LAEVAS
Kunstnik: Kaspar Jancis
Kujundaja: Einike Soosaar
Kirjastaja: Menu Kirjastus
Trükikoda: Tallinna Raamatutrükikoda
ISBN 978-9949-904-97-6, 96 lk
Paber: Ensolux Cream 90 g/m²
Žürii: Terviklik lahendus, meeldiv sordiini all koloriit, vaimukad fantaasiarikkad „nipiga” pildid.

Kaspar Jancis
ADVENTURE ON THE SALAMANDER, OR THE INCREDIBLE HAPPENINGS OF MORTEN VIKS ON THE SHIP OF FOOLS
Illustrator: Kaspar Jancis
Designer: Einike Soosaar
Publisher: Menu Kirjastus
Printing House: Tallinna Raamatutrükikoda
Jury: A harmonious design, pleasant subdued colouring; witty and imaginative pictures with a ”twist”.

SADA SAARELEHTE, TUHAT TOOMELEHTE. VALIMIK EESTI RAHVAJUTTE, -LAULE, MÕISTATUSI JA VANASÕNU
Koostajad Selma Lätt, Erna Normann
Kunstnik: Regina Lukk-Toompere
Kujundajad: Kalle Toompere, Regina Lukk-Toompere
Kirjastaja: Koolibri
Trükikoda: Print Best, Reva Print
ISBN 978-9985-025-97-0, 218 lk
Paber: Galerie Volume 135 g/m²
Žürii: Toetub eesti graafika heale traditsioonile, värskendav ja efektne oma must-punases lahenduses.

SADA SAARELEHTE, TUHAT TOOMELEHTE. COLLECTION OF ESTONIAN FOLK TALES, MYTHS, SONGS, RIDDLES AND PROVERBS
Compilers: Selma Lätt, Erna Normann
Illustrator: Regina Lukk-Toompere
Designers: Kalle Toompere, Regina Lukk-Toompere
Publisher: Koolibri
Printing House: Print Best, Reva Print
Jury: Relies on the good, established tradition of Estonian graphic art; refreshing and striking black-and-red design.

Sulev Oll
VANA SÕNA VALLATUSED
Kunstnik: Catherine Zarip
Kujundaja: Epp Marguste
Kirjastaja: TEA Kirjastus
Trükikoda: Greif
Žürii: Dekoratiivne, illustratsiooniga kujundatud, osavalt mängitud värviliste pindade ja rahvusliku mustriga.

Sulev Oll
THE TRICKS OF THE OLD WORD
Illustrator: Catherine Zarip
Kujundaja: Epp Marguste
Publisher: TEA Kirjastus
Printing House: Greif
Jury: Very decorative, effective and skilful use of illustrations, colour and ethnic patterns.

Tiia Toomet
KARU LILLEKÄPA TÖÖ-ÖÖD
Kunstnik: Mare Hunt
Kujundaja: Epp Marguste
Kirjastaja: TEA Kirjastus
Trükikoda: Greif
ISBN 978-9949-240-04-3, 72 lk
Paber: Arctic Volume 130 g/m²
Žürii: Museaalse materjali oskuslik esitamine, mustvalge ja värvilise illustratsiooni nauditav kombineerimine.

Tiia Toomet
BUSY NIGHTS OF FLOWERPAW BEAR
Illustrator: Mare Hunt
Designer: Epp Marguste
Publisher: TEA Kirjastus
Printing House: Greif
Jury: Skilful presentation of museum material; enjoyable combination of black-and-white and colour illustrations.

ERIPREEMIAD / SPECIAL PRIZES:

Piret Raud
EMMA ROOSAD ASJAD
Kunstnik: Piret Raud
Kujundaja: Dan Mikkin
Kirjastaja: Tammerraamat
Trükikoda: Tallinna Raamatutrükikoda
ISBN 978-9949-449-65-1, 56 lk
Paber: sisu Arctic Volume Ivory 150 g/m²; eeslehed Rainbow 55 160 g/m²; kaas Arctic Volume Ivory 150 g/m²
Žürii: Väikese formaadi ja lihtsate vahenditega saavutatud eriline armsus, pildi ja kujunduse maksimaalne koosmõju.
Eesti Lastekirjanduse Keskuse eripreemia

Piret Raud
EMMA’S PINK THINGS
Illustrator: Piret Raud
Kujundaja: Dan Mikkin
Publisher: Tammerraamat
Printing House: Tallinna Raamatutrükikoda
Jury: Special sweetness achieved through small format and simple means; supreme harmony of picture and design.
Special prize of the Estonian Children’s Literature Centre

Marta Sillaots
ARMI JA VANA VARES
Kunstnik: Elina Sildre
Kujundaja: Epp Marguste
Kirjastaja: TEA Kirjastus
Trükikoda: Greif
ISBN 978-9949-240-05-0, 24 lk
Paber: Arctic Volume 150 g/m²
Žürii: Dekoratiivne, lakooniline, väikelapsepärane, meeldiva koloriidiga.
Žürii eripreemia noorele kunstnikule

Marta Sillaots
ARMI AND THE OLD CROW
Illustrator: Elina Sildre
Designer: Epp Marguste
Publisher: TEA Kirjastus
Printing House: Greif
Jury: Pleasant colours, decorative, laconic design appealing to toddlers.
Special prize of the jury for young illustrator

 

Täiendav informatsioon: Rita Enna, turundusspetsialist, tel. 630 7368, e-post: Rita dot Enna at rahvusraamatukogu dot ee

Toetajad / Supported by
Hasartmängumaksu Nõukogu, Eesti Kultuurkapital, Greif, Antalis, Tallinna Raamatutrükikoda, Printon Trükikoda, Print Best Trükikoda, Heidelberg Balticum, Altia Eesti

Eesti Rahvusraamatukogu - National Library of Estonia