Eesti Rahvusraamatukogu - National Library of Estonia

Eesti nüüdisgraafika näitus – Eduard Wiiralti kunstiauhind 2015
Tutvustus | Osalejad | Žürii | Reglement |

REGLEMENT

 

I. ÜLDSÄTTED

1.1. „Eesti nüüdisgraafika näituse – Eduard Wiiralti kunstiauhinna” (edaspidi näitus) on asutanud Harry Männil, Henry Radevall, Tallinna Linnavalitsus ja Eesti Rahvusraamatukogu eesmärgiga arendada ja väärtustada Eesti graafikakunsti traditsioone.

1.2. Esmakordselt anti kunstiauhind välja 20. märtsil 1998. a. seoses Eduard Wiiralti 100. sünniaastapäevaga.

1.3. Eesti nüüdisgraafika näitus toimub iga kolme aasta järel. Eduard Wiiralti nimeline auhind määratakse eksponeeritud tööde põhjal.

1.4. „Eesti nüüdisgraafika näitus – Eduard Wiiralti kunstiauhind 2015” toimub 6. märts – 3. aprill 2015 Eesti Rahvusraamatukogus.

1.5. Näituse korraldavad Henry Radevall, Harry Männili perekond, Tallinna Linnavalitsus, Eesti Kunstnike Liit, Eesti Vabagraafikute Ühendus ja Eesti Rahvusraamatukogu.

1.6. Näitusega kaasneb kataloog, mis tehakse avalikkusele kättesaadavaks näituse veebilehel www.nlib.ee/wiiralt.

II. OSAVÕTUTINGIMUSED

2.1. Näitusele võivad Eesti professionaalsed kunstnikud esitada kolme viimase aasta loomingust kolm estampgraafilist eksponeerimiseks vormistatud tööd.

2.2. Teosele tuleb lisada vormikohane registreerimisleht (kättesaadav aadressil www.nlib.ee/wiiralt) ja trükiks sobivad fotod näitusele esitatud töödest.

2.3. Tööde vastuvõtt toimub 2. veebruaril 2015 Eesti Rahvusraamatukogu väikeses konverentsisaalis kell 10–18.

III. KORRALDUS

3.1. Näitusele esitatud töödest teeb eelvaliku žürii, mille koosseisu kuuluvad eelmise peapreemia laureaat ning noore autori preemia laureaat, näituse kujundaja ja üks esindaja igast järgmisest organisatsioonist: Eesti Kunstnike Liit, Eesti Vabagraafikute Ühendus, Eesti Kunstimuuseum, kõrgem kunstiõppeasutus.

3.2. Näitusele valitud osavõtjate nimekiri avalikustatakse Rahvusraamatukogu kodulehel ning näituste osakonna telefonil 630 7148.

IV. AUHINNAFOND

4.1. Auhind koosneb ühest peapreemiast (Eduard Wiiralti teose originaaleksemplar ja 2 100 eurot) ning ühest noore autori preemiast (Eduard Wiiralti teose originaaleksemplar ja 2 100 eurot).

4.2. Auhinna määrab žürii, mille koosseisu kuuluvad Henry Radevall, Harry Männili perekonna esindaja ning üks esindaja igast järgmisest organisatsioonist: Tallinna Linnavalitsus, Eesti Kunstnike Liit, Eesti Vabagraafikute Ühendus, Eesti Kunstimuuseum ja Eesti Rahvusraamatukogu.

 

Eduard Wiiralti kunstiauhind: 2011 | 2007 | 2004 | 2001 | 1998
Eduard Wiiralti galerii

Eesti Rahvusraamatukogu - National Library of Estonia