Eesti Rahvusraamatukogu - National Library of Estonia

25 kauneimat raamatut
 

25 KAUNEIMAT EESTI RAAMATUT 2014 - 5 kauneimat Eesti lasteraamatut 2014

25 KAUNEIMAT EESTI RAAMATUT 2014

Selle aasta konkursile oli saabunud 151 tööd 68 kirjastajalt. Hindamise kriteeriumid olid samad nagu varem: kujunduse terviklikkus, hea kaas, disain ja tüpograafia, õige materjalivalik ning kvaliteetne teostus. Auhinna saamiseks ei piisa siiski lihtsalt korralikust tööst. Selleks on vaja mingit nippi, põnevaid detaile, elegantsi, kujunduse ja sisu kokkumängu vms.

Millised olid tulemused? Oli tavaline raamatukujundusaasta. Erilisi uusi kujundustendentse välja tuua ei saa, aasta moevõtteks paistis olevat värviline tekstikiri, mitmes raamatus ka loetavana ja sobivas rollis.

Oli raamatuid, mille kujundus üllatas ka paadunud žüriid. Mõned huvitavad võtted: ebastandardsed formaadid, formaalselt erinevatest osadest loodud tervikud, intrigeerivad või mõnusad pildid või vahelehed, mõned klassikalises mõttes stiilselt ja elegantselt läbikujundatud raamatud. Aga oleks oodanud enamat.

Leidus mõnigi raamat, mille üldmulje oli hea, kaanekujundus teemat põnevalt lahti mängiv, aga lähemal vaatamisel paistsid silma liiga väike tekstikiri, liiga suured reavahed, nägusid leheküljega pooleks lõikavad fotod, liiga kitsad siseveerised jms. Ja harva sai žürii öelda, et kõrvalekaldumine tüpograafia põhireeglitest on tõepoolest kunstiliselt õigustatud. Harva, aga leidus raamatuid, mille tagakaas ja selg olid samas stiilis ja sama korralikult läbi kujundatud nagu esikaas. Hea oli see, et ülekujundamist, maitsevääratusi ja puhast kitši oli vähe.

Taas kerkisid pärast žürii töö lõppu üles mõned küsimused. Miks kasutavad kunstnikud ja kirjastused ainult väga väikest osa saadaolevatest sisu- või kaanematerjalidest? Asi pole alati rahas, vaid mõnigi kord aitaks ilmselt kujundaja-kirjastaja-trükikoja tihedam koostöö. Või kuidas saaks tuua konkursile neid põnevaid kujundusi, mida žürii liikmed on poodides näinud, kuid kirjastajad või kujundajad pole miskipärast esitanud?

Kokkuvõttes kehtib endiselt maksiim, et toode tõuseb, aga kunst ei paista veel õnneks kustuvat.

žürii

25 BEST DESIGNED ESTONIAN BOOKS OF 2014

This year’s competition of 25 best designed books saw 151 entries from 68 publishers. The assessment criteria followed the well-established principles and guidelines: consistency of design, superior cover art, body design and typography, a happy choice of material, and high-quality execution. However, great design alone is not enough to win the award. It takes that extra mile and something special: exciting details, sophistication and elegance, perfect harmony of design and content, etc.

Now to the comments. 2014 was nothing if a conventional year for Estonian book design. It would be impossible to pinpoint any striking novel trends, whereas the recipe du jour seemed to be coloured typography: surprisingly readable and fitting for quite a few books, though.

There were entries that surprised even the hardened jury. Mention should be made of unusual devices like non-standard formats, clashing components coming together into nice ensembles, intriguing or just plain cute pictures or inserts, style and sophistication in a classical vein. Expectations, however, ran higher than that.

Some books made a good overall impression with a delightful interaction between the cover design and the content. A closer look, however, revealed typography too small, line spacing too wide, internal margins too narrow, pages that cut through faces in photos, etc. Only on rare occasions did the jury agree that a deviation from the basic rules of typography was artistically justified. Entries which excelled in the spine and back cover designs measuring up to the outstanding front cover were few and far between. On the other hand, blatant overdesigning, errors of taste, or pure kitsch were also rarely encountered.

Discussions amongst the jury members sparked some questions. Why are the designers and publishers still using only a fraction of the materials available? This is not a problem that can be put down to money matters alone; quite obviously a closer cooperation between the designer, the publisher and the printer is needed. Secondly, there are plenty of interesting designs on display in bookshops – how to encourage designers and publishers to submit these to the contest?

Summing it all up: we can still stick to the old adage that commercialism is on the rise, but fortunately art is not waning any time soon.

The Jury

 

 Dénes Kalev Farkas
CREDO
Kujundaja: Indrek Sirkel
Kirjastaja: Lugemik
Trükikoda: Europrinting Kft
ISBN: 978-9949-9489-2-5
Formaat: 420x600 mm, (105x150 mm)
Paber: Lux Cream 80 g/m²

Žürii: Raamat kui pusletükkidest moodustuv tervik. Põnev ja teravmeelne, omanäoline kontseptuaalne töö.

Dénes Kalev Farkas
CREDO
Designer: Indrek Sirkel
Publisher: Lugemik
Printer: Europrinting Kft

Jury: This book is like an array of puzzle pieces. Arresting and witty, a unique conceptual work. 

EVELINE VON MAYDELL. MUSTVALGE MAAILM
Koostajad: Juta Kivimäe, Linda Lainvoo
Kujundaja: Angelika Schneider
Kirjastaja: Eesti Kunstimuuseum
Trükikoda: Tallinna Raamatutrükikoda
ISBN: 978-9949-485-26-0; 184 lk
Formaat: 170x210 mm
Paber: sisu Munken Polar Rough 150 g/m²; kaas Printa 136 taft White 130 g/m²

Žürii: Stiilne, elegantne ja väljapeetud, 19. sajandi lõpu hõnguline (viktoriaanlikus stiilis) kujundus. Leheküljed on hästi läbi töötatud tervikuks. Graafiliselt tänuväärne algmaterjal, millega palju tööd ja vaeva nähtud. Võib öelda, et kujundus liigub üsna stiilsuse ja kitši piiril.

EVELINE VON MAYDELL. A WORLD IN BLACK AND WHITE
Compiled by: Juta Kivimäe, Linda Lainvoo
Designer: Angelika Schneider
Publisher: Art Museum of Estonia
Printer: Tallinn Book Printers

Jury: Stylish, elegant and sophisticated design in the vein of the Victorian era (end of 19th century). Consistent page design. Excellent work with sterling source material. One might even say the design treads the fine line between stylish and kitschy.

MALLE LEIS
Koostaja: Tiiu Talvistu
Kujundaja: Tiit Jürna
Kirjastaja: Tartu Kunstimuuseum
Trükikoda: Printon
ISBN: 978-9949-9517-1-0; 314 lk
Formaat: 240x270mm
Paber: sisu Munken Pure 120 g/m², Galerie Art Silk 170 g/m²; kaas Invercote Creato 300g/m²

Žürii: Huvitava lahendusega ning kunstniku käekirja diskreetselt ja nüansitundlikult esile toov kujundus. Lihtne ja elegantne kaaneümbris, mõjuvad kontrastid kujunduselemendina, sisu ja vormi ühtsus. Üks väheseid raamatuid, kus kahevärviline sisukiri hästi töötas. Täiuslik kunstialbum.

MALLE LEIS
Compiled by: Tiiu Talvistu
Designer: Tiit Jürna
Publisher: Tartu Art Museum
Printer: Printon

Jury: The album’s engaging concept spotlights the artist’s personal style discreetly and with nuanced subtlety. A simple and elegant dust jacket, impressive contrasts in design, consistency of content and form. One of the few entries where coloured typography worked well. A perfect art album.

Sari: Sõnalaegas
TUULEHUNDID. VÄLJAVAEV
Kujundaja: Tairi Tamme-Amjärv
Kirjastaja: MTÜ Jumalalaegas
Trükikoda: Tallinna Raamatutrükikoda
Formaat: 106x241 mm
Paber: Rives Tradition 120 g/m²

Žürii: Põneva formaadiga raamat, läbimõeldud ja läbitöötatud terviklik kujundus. Raamatu teeb eriliseks ja hinnaliseks kujunduselemendina lisatud autori pöördumine adressaadi poole: "Sulle, kes sa jõudsid ära oodata".

Series: Word Locker
WIND WOLVES. FIELD LABOUR
Designer: Tairi Tamme-Amjärv
Publisher: MTÜ Jumalalaegas
Printer: Tallinn Book Printers

Jury: A provocative format, well-considered and well-executed, consistent design. What makes the book special and precious is the author’s personal address to the reader, "To you who had patience to wait", used as an ingenious design element.

William Shakespeare
HAMLET
Kujundajad: Ermo Naarits, Anne Linnamägi
Kirjastaja: Hea Lugu
Trükikoda: Tallinna Raamatutrükikoda
ISBN: 978-9949-538-56-0; 240 lk
Formaat: 140x210 mm
Paber: Ensolux Cream 80 g/m²

Žürii: Klassikaline kirjandus klassikalises vormis ja samas intrigeerivalt tänapäevaselt mõjuva kaanega, milles saavad kokku terav värv ja sametine tekstuur. Sisulahendus on tasakaalus ja maitsekalt teostatud.

William Shakespeare
HAMLET
Designers: Ermo Naarits, Anne Linnamägi
Publisher: Hea Lugu
Printer: Tallinn Book Printers

Jury: Classic literature poured into a classic mould and presented between intriguingly modern covers representing a happy marriage of sharp colour and velvety texture. The body is well balanced and tastefully done.

Sari: Jo Nesbø
SOOMUSSÜDA. POLITSEI. MURETU. KUMMITUS
Kujundaja: Eiko Ojala
Kirjastaja: Varrak
Trükikoda: Greif
Formaat: 130x200 mm
Paber: Snowbulk 70 g/m²

Žürii: Lihtne ja samas teiste sama žanri raamatute seast hästi eristuv kujundus. Moodne uuslihtne lahendus väikeste nippidega. Hästi valitud värvid. Lisaks hästi valitud materjalid (hea ja kerge lahti hoida).

Series: Jo Nesbø
THE LEOPARD. POLICE. NEMESIS. PHANTOM
Designer: Eiko Ojala
Publisher: Varrak
Printer: Greif

Jury: Laconic design, distinct among its genre peers. A modern, neo-simplistic solution with little gimmicks thrown in. Well chosen colours. Also, well chosen materials (the book stays open easily).

Marek Tamm
HIIGLASTE ÕLGADEL
Kujundaja: Mari Kaljuste
Kirjastaja: Eesti Keele Sihtasutus
Trükikoda: Pakett
ISBN: 978-9985-79-611-5; 253 lk
Formaat: 140x220 mm
Paber: Soporset 90 g/m²

Žürii: Elegantselt teostatud, klassikaline, minimalistlik kujundus, efektne kohtlaki kasutus mustal kaanel. Lisaks mõjuvad hästi lahendatud vahelehed ning sisu ja vormi harmoonia.

Marek Tamm
ON THE SHOULDERS OF GIANTS
Designer: Mari Kaljuste
Publisher: Eesti Keele Sihtasutus
Printer: Pakett

Jury: Elegant, classic, minimalist concept, dramatic use of spot varnish on the black cover. Consummate design of inserts and a harmony of content and form.

Elina Kasesalu
i: NOORED EESTI ILLUSTRAATORID
Kujundaja: Elina Kasesalu
Kirjastaja: Paper Cuts
Trükikoda: Tallinna Raamatutrükikoda
ISBN: 978-9949-33-967-9; 192 lk
Formaat: 170x210 mm
Paber: Munken Print White 150 g/m²

Žürii: Julge, stiilne ja mänguliselt lõbus raamat, milles popkultuuri disainis kasutatavad kujunduslikud lahendused on hästi kooskõlas raamatu sisuga. Kontrastid ja heleduse/tumeduse suhe hästi paigas, tüpograafia ja illustratsioon toetavad teineteist. Väheseid raamatuid konkursil, milles tavasid eiravad kirjavalik ja suurussuhted hästi töötasid. 

Elina Kasesalu
i: YOUNG ESTONIAN ILLUSTRATORS
Designer: Elina Kasesalu
Publisher: Paper Cuts
Printer: Tallinn Book Printers

Jury: A bold, stylish, playful and lighthearted book; design solutions used in pop culture are in perfect harmony with the content. Contrasts as well as the proportions of light and dark are firmly in place, typography and illustrations are mutually supportive. One of the few submissions where the unconventional typography and proportions worked very well.

Timo Palo
JÄINE TEEKOND. OMAL JÕUL PÕHJAPOOLUSELT MAISMAALE
Kujundaja: Kalle Toompere
Kirjastaja: Aasta Raamat
Trükikoda: Printon
ISBN: 978-9949-9417-3-5; 312 lk
Formaat: 265x275 mm
Paber: Arctic Volume White 170 g/m²

Žürii: Puhas kujunduse ilu, mis sobib täpselt raamatu teemaga. Klassikaline luksusköide, ülimalt esteetiline, elegantne, jahe ja mahe. Kujunduses kõik täpselt paigas.

Antalis AS eripreemia parima paberikasutuse eest

Timo Palo
THE ICE JOURNEY. FROM THE NORTH POLE TO THE MAINLAND UNASSISTED
Designer: Kalle Toompere
Publisher: Aasta Raamat
Printer: Printon

Jury: Pure beauty of design that fits the subject matter like a tight glove. A classic luxury volume, extraordinarily aesthetic, elegant, cool and smooth. Not a hair out of place.

Special prize by Antalis Ltd for the best use of paper

Indrek Koff
KIRJU KOER
Illustraator: Marion Undusk
Kujundaja: Dan Mikkin
Küljendaja: Tiina Ubar
Kirjastaja: Härra Tee & proua Kohvi
Trükikoda: Pakett
ISBN: 978-9949-33-977-8; 64 lk
Formaat: 142x207 mm
Paber: Munken Print Cream 150 g/m²

Žürii: Tasakaalukalt mõjuv, hea tüpograafiaga raamat. Illustratsioonid arvestavad ja toetavad autori vaikset huumorit. Mõnusalt eatu tulemus, mida on lisaks lihtne ja hea lugeda.

Indrek Koff
THE PIEBALD DOG
Illustrator: Marion Undusk
Designer: Dan Mikkin
Typesetting by Tiina Ubar
Publisher: Härra Tee & proua Kohvi
Printer: Pakett

Jury: A well-balanced book with superior typography. The illustrations acknowledge and support the author’s quiet humour. A safely timeless design and besides well and easily readable.

Liis Sillaste-Toots
KOKATARKUSI MUST VALGEL
Kujundaja ja illustraator: Kertu Sillaste
Kirjastaja: Ajakirjade Kirjastus
Trükikoda: Print Best
ISBN: 978-9949-528-90-5, 124 lk
Formaat: 120x120 mm
Paber: Soporset 120 g/m²

Žürii: Jõhkralt julge ja kokandusteema tavalise lahendusega teravas kontrastis olev kujundus. Kõik klapib ja loob terviku – huvitav pisiformaat, eripärased illustratsioonid, hea fondivalik, materjalid. Vaatamata tohutule hulgale mustale värvile mõjub raamat lõbusana.

Liis Sillaste-Toots
COOKERY TIPS BLACK ON WHITE
Designer and illustrator: Kertu Sillaste
Publisher: Ajakirjade Kirjastus
Printer: Print Best

Jury: A brutally bold design that decidedly defies the traditional cookbook solutions. Everything comes together beautifully, producing a nice ensemble – interesting small format, original illustrations, excellent choice of font, well-chosen materials. A cheerful book despite a whole sea of black.

KOKO ARHITEKTID 15 AASTAT
Peatoimetaja: Andrus Kõresaar
Kujundaja: Martin Lazarev
Kirjastaja: KOKO arhitektid
Trükikoda: Tallinna Raamatutrükikoda
ISBN: 978-9949-38-110-4; 310 lk
Formaat: 300x300 mm
Paber: sisu Galerie Art Volume 150 g/m², Colorit 52 160 g/m²; kaas Iris 830

Žürii: Väga erinevatest kujundusvõtetest loodud intrigeeriv kooslus (klassikaline arhitektuuriraamatu lehekülg, lisaks mustad taustaribad, vanu poliitplakateid meenutavad popilikus stiilis kaas ja vahelehed). Tulemus on mängulisem kui arhitektuuriraamatud tavaliselt ja rõhutab tegijate enesekindlust.

Eesti Rahvusraamatukogu eriauhind Kuldraamat

KOKO ARCHITECTS: 15 YEARS
Editor: Andrus Kõresaar
Designer: Martin Lazarev
Publisher: KOKO arhitektid
Printer: Tallinn Book Printers

Jury: An intriguing medley (a page out of a classic architecture book, black bars in the background, pop style cover and inserts reminiscent of old political posters) put together of dramatically diverse design elements. The result is nicely playful, much more so than any conventional architecture book, and underlines the authors’ self-confidence.

Special prize Golden Book of the National Library of Estonia

PARLAMENDI PAREM KÄSI. ARHIIVINOPPEID JA MÄLESTUSKILDE RIIGIKOGU KANTSELEI AJALOOST
Koostaja: Tõnu Kaljumäe
Kujundaja: Tuuli Aule
Kirjastajad: Eesti Rahvusraamatukogu, Riigikogu Kantselei
Trükikoda: Tallinna Raamatutrükikoda
ISBN: 978-9949-413-51-5; 328 lk
Formaat: 170x245 mm
Paber: sisu Multidesign Natural 120 g/m²; kaas Geltex 111 Y 115 g/m²

Žürii: Intrigeerivalt huvitav kaas ja vahelehed, mis kordavad parlamendi sisekujunduse motiive. Sisumakett korralik, kuigi ei toeta lõpuni kaant. Oluline on see, et raske materjaliga on edukalt toime tuldud.

RIGHT HAND OF THE PARLIAMENT: HISTORY OF THE CHANCELLERY OF THE RIIGIKOGU. ARCHIVE SNIPPETS AND MEMORY BITES
Compiled by: Tõnu Kaljumäe
Designer: Tuuli Aule
Publishers: National Library of Estonia, Chancellery of the Riigikogu
Printer: Tallinn Book Printers

Jury: A gripping cover and inserts that feature motifs from the parliament building interior. Decent layout, albeit one that fails to fully support the cover. Difficult material has been handled with skill, and that’s the point.

Vahur Afanasjev
KUIDAS PEAB ELAMA
Kujundaja: Asko Künnap
Kirjastaja: Näo Kirik
Trükikoda: Printon
ISBN: 978-9949-9465-2-5; 80 lk
Formaat: 150x220 mm
Paber: Holmen Book Cream 80 g/m²

Žürii: Väga intrigeerivate illustratsioonidega ning jõulise lahendusega vahetiitlitega raamat, mille pilte kannab pealkirja tõsidusega kontrastis olev morbiidsuse ja huumori hõng. Raamatuselg on hästi läbi kujundatud, mis oli sel konkursil harv nähtus.

Vahur Afanasjev
HOW YOU MUST LIVE
Designer: Asko Künnap
Publisher: Näo Kirik
Printer: Printon

Jury: Immensely intriguing illustrations and robust insert title solution. The pictures ooze certain morbidity and humour which stand in stark contrast to the seriousness of the book’s title. The spine is meticulously designed, a rare occurrence in this year’s contest.

Indrek Koff
KOJU
Kujundaja ja illustraator: Marja-Liisa Plats
Kirjastaja: Härra Tee & proua Kohvi
Trükikoda: Pakett
ISBN 978-9949-3393-9-6; 48 lk
Formaat: 210x260 mm
Paber: Munken Print White 115 g/m²

Žürii: Ilusad, nagu aegade hämarusse kiikavad sooja tonaalsusega illustratsioonid. Illustraator on teinud tööd mõnuga. Pilt ja tekst on kujundatud mõjuvaks tervikuks ning samas pakub raamat mitmeid pisikesi mängulisi ja põnevaid detaile. Materjalide valik sobib väga hästi lasteraamatule.

Indrek Koff
GOING HOME
Designer and illustrator: Marja-Liisa Plats
Publisher: Härra Tee & proua Kohvi
Printer: Pakett

Jury: Delightful, warm-toned illustrations that seem to peer into the darkness of times past. The illustrator has clearly enjoyed her time working on this book. Picture and text merge into an impressive symbiosis; the book offers various small playful and enchanting details. A very appropriate choice of materials for a children’s volume.

KUNSTTÖÖSTUSKOOLIST KUNSTIAKADEEMIAKS. 100 AASTAT KUNSTIHARIDUST TALLINNAS
Koostaja: Mart Kalm
Kujundajad: Kaarel Nõmmik, Mikk Heinsoo
Kirjastaja: Eesti Kunstiakadeemia
Trükikoda: Tallinna Raamatutrükikoda
ISBN 978-9949-467-58-7; 608 lk
Formaat: 210x295 mm
Paber: sisu Munken Lynx 120 g/m²; kaas Geltex 111 LS 115 g/m²

Žürii: Ühtlase mahedusega kujundatud raamat. Mahukas ning kujundaja jaoks keeruline ja eri aegadest pärit materjal on hästi organiseeritud. Kasutatud ebatraditsioonilisi võtteid ja kirjavalikut, mis loovad üheaegselt vanamoelise ja modernse mulje.

FROM THE SCHOOL OF ARTS AND CRAFTS TO THE ACADEMY OF ARTS. 100 YEARS OF ART EDUCATION IN TALLINN
Compiled by: Mart Kalm
Designers: Kaarel Nõmmik, Mikk Heinsoo
Publisher: Estonian Academy of Arts
Printer: Tallinn Book Printers

Jury: Invariably mellow and sweet design. The bulky and complicated material amassed from various periods in history is well organised. The non-traditional techniques and typography create an effect that is at once old-fashioned and modern.

Sirje Endre, Ene Kuljus, Risto Lehiste
MIINA HÄRMA 150. ENNE JA NÜÜD
Kujundaja: Andres Tali
Kirjastajad: Tiigi Seltsimaja, Eesti Teatri- ja Muusikamuuseum, kirjastus SE&JS
Trükikoda: Tallinna Raamatutrükikoda
ISBN: 978-9949-9554-0-4; 240 lk
Formaat: 220x285 mm
Paber: G-Print 130 g/m²

Žürii: Lihtne ja selge kujundus, mille keskseks väärtuseks on hästi läbi töötatud tühi pind, mis loob puhta ja samas hästiloetava terviku.

Sirje Endre, Ene Kuljus, Risto Lehiste
MIINA HÄRMA 150. THEN AND NOW
Designer: Andres Tali
Publishers: Tiigi Clubhouse, Estonian Theatre and Music Museum, SE&JS Publishers
Printer: Tallinn Book Printers

Jury: Simple and lucid design built around an elaborate empty space which creates a neat and well readable ensemble.

Contra
KÕIK ON KÕIGE TARGEMAD
Kujundaja ja illustraator: Ulla Saar
Kirjastaja: Tallinna Keskraamatukogu
Trükikoda: Tallinna Raamatutrükikoda
ISBN: 978-9949-9353-4-5; 76 lk
Formaat: 145x210 mm
Paber: CyclusOffset 140 g/m²

Žürii: Isikupäraste illustratsioonidega ja uljaste pealkirjadega raamat, milles samal ajal hästi valitud tekstikiri. Leheküljed on kujundatud terviklike kaksikkülgedena ja rahustavates pastelsetes toonides. Lisaks lasteraamatule sobiv materjalide valik.

Contra
WE ALL ARE THE SMARTEST
Designer and illustrator: Ulla Saar
Publisher: Tallinn Central Library
Printer: Tallinn Book Printers

Jury: A book featuring idiosyncratic illustrations and brave headings combined with appropriate typography. Elaborately designed double pages filled with calming pastel shades. Apt choice of materials for a children’s book.

Doris Kareva
MAAILMA ASEMEL
Kujundaja: Piia Ruber
Kirjastaja: Verb
Trükikoda: Pakett
ISBN: 978-9949-9473-8-6; 80 lk
Formaat: 120x180 mm
Paber: sisu Munken Lynx 100 g/m², kaas Performa Alto 240 g/m²

Žürii: Vana luulekogu väga õnnestunud taaskujundus, mille välimus sobib hästi autoriga. Huvitava lahendusega tiitelleht, milles diskreetselt ühendatud vana ja uus. Huvitava trükitehnilise lahendusega raamat.

Doris Kareva
INSTEAD OF THE WORLD
Designer: Piia Ruber
Publisher: Verb
Printer: Pakett

Jury: A very successful reimagining of an old design that so well resonates with the author. A compelling title page discreetly combining old and new. An interesting print solution.

Milan Kundera
NAERU JA UNUSTUSE RAAMAT
Kujundaja: Britt Urbla Keller
Kirjastaja: Varrak
Trükikoda: Greif
ISBN: 978-9985-3-3211-5; 278 lk
Formaat: 145x200 mm
Paber: Serixo 80 g/m²

Žürii: Väga hea tervikliku kujundiga esikaane lahendus (tagakaas ja selg kujundatud veidi erinevas stiilis). Vahetiitlite põnev lahendus. Muu jääb tavaliseks.

Milan Kundera
THE BOOK OF LAUGHTER AND FORGETTING
Designer: Britt Urbla Keller
Publisher: Varrak
Printer: Greif

Jury: A good solid front cover image (the back cover and spine are somewhat inconsistent). An appealing solution for the insert titles. The rest is, well, a bit humdrum.

Kelly Turk
REAALNE ELU
Kujundaja: Maris Kaskmann
Illustraator: Heinrich Sepp
Kirjastaja: Värske Rõhk
Trükikoda: Pakett
ISBN: 978-9949-9478-2-9; 80 lk
Formaat: 130x205 mm
Paber: sisu Munken Pure Rough 120 g/m²

Žürii: Hästi minimastlike vahenditega saavutatud põnev tulemus. Illustratsioonid mõjuvad, nagu oleksid välja lõigatud tapeedist, vihjates ka sajanditagustele futuristlikele raamatutele. Kujunditesse on peidetud agressiivsust, mis on hästi kooskõlas tekstiga. Sellele vastandub kitši suunas viitav ja (teadlikult?) õrritav kaanevärvi valik (beebiroosa kleepsuga helesinine kaas).

Kelly Turk
REAL LIFE
Designer: Maris Kaskmann
Illustrator: Heinrich Sepp
Publisher: Värske Rõhk
Printer: Pakett

Jury: An enchanting effect achieved with minimal means. The illustrations have the appearance of wallpaper clippings, implying futuristic books from a hundred years ago. The images are full of hidden aggression which is in tune with the text. In contrast to that is the somewhat kitschy and (deliberately?) irritating choice of colours for the cover (light blue with a baby pink sticker).

Onu Bella
KEEMIA DISKREETNE VÕLU
Kujundaja: Mart Kivisild
Kirjastaja: Pegasus
Trükikoda: Tallinna Raamatutrükikoda
ISBN: 978-9949-550-11-1; 192 lk
Formaat: 148x200 mm
Paber: sisu Ensolux Cream 80 g/m²; kaas Carta Integra 235 g/m²

Žürii: Keemiliselt ilusasti tehtud raamat. Humoorikaim kujundus sel aastal. Väga huvitava kujundusega leheküljed, hästi lihtne ja samas läbitöötatud makett. Uue põlvkonna teatmekirjandusena ehk teedrajav ka kujunduslikelt võtetelt, muuhulgas on tabelid ja joonised kergesti haaratavad ning isikupärased (autori joonistatud?).

Onu Bella
DELICATE DELIGHTS OF CHEMISTRY
Designer: Mart Kivisild
Publisher: Pegasus
Printer: Tallinn Book Printers

Jury: A true chemical beauty. This year’s funniest entry. Refreshing page design, a thoroughly simple yet well-composed layout. A pioneering design for the new generation reference literature; figures and tables are easy to grasp and appear rather idiosyncratic (drawn by the author himself?).

TARTU KUNSTI AABITS
Koostajad: Triin Tulgiste, Markus Toompere
Kujundaja: Madis Katz
Kirjastaja: Tartu Kunstnike Liit
Trükikoda: Ecoprint
ISBN: 978-9949-38-114-2; 176 lk
Formaat: 166x234 mm
Paber: Arctic Volume White 130 g/m²

Žürii: Uuslihtsuse manifestatsioon. Märkmikku meenutav pappkaanega ja harvaesineva köitega trükis. Hästi läbitöötatud makett, "roheline" materjalikasutus, mida markeerib kujunduse samblaroheline värv. Lihtne ja lööv esileht, milles ühendatud aabitsale viitav A-täht ja ribakood.

THE PRIMER OF TARTU ART
Compiled by: Triin Tulgiste, Markus Toompere
Designer: Madis Katz
Publisher: Tartu Artists’ Union
Printer: Ecoprint

Jury: A manifestation of neo-simplicity. Cardboard cover and an unusual binding, rarely seen on a book – more like a notebook. An elaborate layout, "green" use of materials which is communicated by the moss green colour. A straightforward yet striking bastard title featuring the letter A (as in ABC book) along with a barcode.

Kaur Riismaa
TEEKOND PÄEVA LÕPPU
Kujundaja: Asko Künnap
Kirjastaja: Näo Kirik
Trükikoda: Printon
ISBN: 978-9949-9465-5-6; 64 lk
Formaat: 150x210 mm
Paber: sisu Holmen Book Cream 80 g/m²; kaas Scandia 2000 240 g/m²

Žürii: Väga huvitavate rütmidega jõuliselt kujundatud raamat. Erinevate võtetega ja samas terviklik kujundus. Esi- ja tagakaas on kujundatud kokku, eraldi tasub välja tuua hästi läbi töötatud sisukorda.

Kaur Riismaa
JOURNEY TO THE END OF THE DAY
Designer: Asko Künnap
Publisher: Näo Kirik
Printer: Printon

Jury: Dynamic concept, electrifying rhythms. Harmonious design achieved with contrastive techniques. The front and back covers are beautifully in sync; special shoutout to the elaborate Table of Contents. 

Kätlin Kaldmaa
VÄIKE TERAV NUGA
Kujundaja: Angelika Schneider
Kirjastaja: Tuum
Trükikoda: Pakett
ISBN: 978-9949-9605-1-4; 208 lk
Formaat: 135x180 mm
Paber: sisu Soporset 120 g/m²; kaas Geltex Girasol 131 g/m²

Žürii: Värskelt mõjuv raamat. Minimastlik ja täpselt komponeeritud kaas, kusjuures esi- ja tagakaas hästi üheks tervikuks kujundatud. Ootamatu, julge ja riskantne värvikasutus kannab välja. Lisaks nipiga kirjavalik. Kujundaja on hästi mõistnud autori tüpograafilist mängu.

Kätlin Kaldmaa
THE LITTLE SHARP KNIFE
Designer: Angelika Schneider
Publisher: Tuum
Printer: Pakett

Jury: This is such a fresh-faced book. Minimalistic and carefully composed cover art; the front and back covers come together into a beautiful whole. The surprising, fearless and somewhat risky use of colour pays off well – add here typography with a twist. The designer has aptly understood the author’s play with typography.

Eesti Kujundusgraafikute Liit
Eesti Kirjastuste Liit
Eesti Lastekirjanduse Keskus
Eesti Rahvusraamatukogu
 
Toetajad / Supporters: Eesti Kultuurkapital, Hasartmängumaksu Nõukogu, Antalis, Trükikoda Greif, Trükikoda Print Best, AS Printon Trükikoda, Heidelberg Baltic Finland OÜ, Soome Instituut, Apollo, Altia Eesti, Trükikoda AS Pakett.

Varasemad võidutööd >>

Täiendav informatsioon:
Marika Kuldkepp, tel. 630 7271, e-post: Marika dot Kuldkepp at rahvusraamatukogu dot ee
Kaidi Urmet, Eesti Kirjastuste Liit, tel. 644 9866, e-post: kirjastusteliit at eki dot ee

Eesti Rahvusraamatukogu - National Library of Estonia