Kodulehelt

Uudistest

Kontaktidest

---

E-kataloog ESTER

Artiklite andmebaas ISE

Digitaalarhiiv DIGAR

Raamatukogu avatud E-R 10-20

L 12-19

P suletud 

2013-1

22.04.2013

Uued raamatud : rahvusvahelised organisatsioonid
New books : international organizations
 


Üld
   General

Rittberger, Volker ; Zangel, Bernhard ; Kruck, Andreas. International organization. - 2nd ed. - Basingstoke, UK ; New York, NY : Palgrave Macmillan, 2012. - xx, 330 lk.
ISBN 9780230321649 (hbk.)
Märksõnad: Ühinenud Rahvaste Organisatsioon; Ühinenud Rahvaste Organisatsioon. Keskkonnaprogramm; Rahvusvaheline Aatomienergiaagentuur; Maailma Meteoroloogiaorganisatsioon; Maailma Kaubandusorganisatsioon; Rahvusvaheline Valuutafond; Euroopa Keskpank; Maailmapank; Euroopa Liit; rahvusvahelised organisatsioonid; rahvusvahelised suhted; rahvusvaheline poliitika; organisatsiooniteooria

Stone, Randall W. Controlling institutions : international organizations and the global economy. - Cambridge : Cambridge University Press, 2011. - 250 lk.
ISBN 9780521183062 (pbk.)
Märksõnad: Rahvusvaheline Valuutafond; Maailma Kaubandusorganisatsioon; Euroopa Liit; rahvusvahelised organisatsioonid; juhtimine; kontroll; maailmamajandus; rahvusvahelised majandussuhted


CoE
Euroopa Nõukogu
Council of Europe

Television, cinema, video and on-demand audiovisual services in 38 European states : yearbook / European Audiovisual Observatory = Télévision, cinéma, vidéo et services audiovisuels à la demande dans 38 pays Européens : annuaire / Observatoire Européen de l'audiovisuel = Fernsehen, Film, Video und audiovisuelle Abrufdienste in 38 europäischen Staaten : Jahrbuch / Europäische audiovisuelle Informationsstelle. - Strasbourg : European Audiovisual Observatory, 2012. - 2 kd. - 250 lk.
Märksõnad: meedia; filmikunst; televisioon; audiovisuaalteavikud; nõudevideo; Euroopa; statistilised andmed; aastaraamatud

Transitional jurisprudence and the European Convention on Human Rights : justice, politics and rights / edited by Antoine Buyse and Michael Hamilton. - Cambridge ; New York : Cambridge University Press, 2011. - 317 lk.
ISBN 9781107003019
Märksõnad: Euroopa Inimõiguste Kohus; Inimõiguste ja põhivabaduste kaitse konventsioon (1950); inimõigused; põhiõigused; rahvusvahelised lepingud; rahvusvahelised kohtud; õiguskaitse; võrdlev õigusteadus; Euroopa; artiklikogumikud

 

ICAO
Rahvusvaheline Tsiviillennundusorganisatsioon
International Civil Aviation Organization

Abeyratne, Ruwantissa Indranath Ramya. Strategic issues in air transport : legal, economic and technical aspects. - Heidelberg : Springer, 2012. - xiv, 424 lk.
ISBN 9783642219597 (hbk. : alk. paper)
Märksõnad: õhutransport; Rahvusvaheline Tsiviillennundusorganisatsioon; lennuliiklus; lennuohutus; terrorism; ohutusmeetmed; keskkonnakaitse; õiguslikud aspektid; keskkonnaaspektid; majanduslikud aspektid; säästev areng

Manual on collaborative air traffic flow management. - Montreal : International Civil Aviation Organization, 2012- . - 1 irdlehtraamat.
Doc 9971-AN/485
Märksõnad: Rahvusvaheline Tsiviillennundusorganisatsioon; lennundus; tsiviillennundus; lennuliiklus; lennuliinid; juhtimine; käsiraamatud; jätkväljaanded

Manual on flight and flow - information for a collaborative environment (FF-ICE). - Montreal : International Civil Aviation Organization, 2012. - 1 irdlehtraamat.
Doc 9965-AN/483
Märksõnad: Rahvusvaheline Tsiviillennundusorganisatsioon; lennundus; tsiviillennundus; lennuliiklus; lennuliinid; juhtimine; käsiraamatud; jätkväljaanded

Standing rules of procedure of the Assembly of the International Civil Aviation Organization. - 7th ed. - Montréal : International Civil Aviation Organization, 2012. - 23 lk.
ISBN 9789292490799
Märksõnad: Rahvusvaheline Tsiviillennundusorganisatsioon. Assembly; tsiviillennundus; lennundus; rahvusvahelised organisatsioonid; kodukorrad

Technical instructions for the safe transport of dangerous goods by air. - Montreal : ICAO, 2012. - 214 lk.
Doc 9284-AN/905
ISSN 1726-6181
Märksõnad: Rahvusvaheline Tsiviillennundusorganisatsioon; lennundus; tsiviillennundus; õhutransport; rahvusvaheline transport; ohtlikud ained; ohutus; lennuohutus; ohutuseeskirjad; jätkväljaanded

 

IMF
Rahvusvaheline Valuutafond
International Monetary Fund

Canales Kriljenko, Jorge ; Gwenhamo, Farayi ; Thomas, Saji. Inward and outward spillovers in the SACU area : [võrguteavik]. - Washington, D.C. : International Monetary Fund, 2013. - 25 lk. - (IMF working paper ; no. 13/31).
ISBN 1475515545
Märksõnad: Aafrika; Botswana; Lesotho; Namibia; Lõuna -Aafrika; Southern Africa; investeeringus; rahapoliitika

Cevik, Serhan ; Rahmati, Mohammad. Breaking the curse of Sisyphus : an empirical analysis of post-conflict economic transition : [võrguteavik]. - Washington, D.C. : International Monetary Fund, 2013. - 50 lk. - (Working paper ; no. 13/2).
ISBN 1557756600
Märksõnad: konfliktid; majandustingimused; majanduspoliitika; üleminekumajandus; majandusanalüüs; e-raamatud

Lusinyan, Lusine ; Muir, Dirk. Assessing the macroeconomic impact of structural reforms : the case of Italy : [võrguteavik]. - Washington, D.C. : International Monetary Fund, 2013. - 60 lk. - (Working paper ; no. 13/22).
ISBN 1475548575
Märksõnad: makroökonoomika; majandusstruktuur; struktuurimuutused; Itaalia; e-raamatud

Nkusu, Mwanza. Boosting competitiveness to grow out of debt - can Ireland find a way back to its future? : [võrguteavik]. - Washington, D.C. : International Monetary Fund, 2013. - 36 lk. - (IMF working paper ; no. 13/35).
ISBN 1475547293
Märksõnad: riigivõlg; majandustingimused; majanduskasv; finantskriisid; majandusmudelid; konkurentsivõime; Iirimaa; e-raamatud

Bayoumi, Tamim ; Sabrowski, Christian. Accounting for reserves : [võrguteavik]. - Washington, D.C. : International Monetary Fund, 2012. - 38 lk. - (Working paper ; no. 12/302).
ISBN 1475576110
Märksõnad: välisvaluuta; reservid; ökonomeetria; majandusmudelid; e-raamatud

Cerutti, Eugenio. Banks' foreign credit exposures and borrowers' rollover risks measurement, evolution and determinants : [võrguteavik]. - Washington, D.C. : International Monetary Fund, 2013. - 45 lk. - (Working paper ; no. 13/9).
ISBN 1475589484
Märksõnad: rahvusvaheline pangandus; pangad (maj.); välislaenud; laenupoliitika; riskihaldus; e-raamatud

De Bock, Reinout ; Filho, Irineu Carvalho. The behavior of currencies during risk-off episodes : [võrguteavik]. - Washington, D.C. : International Monetary Fund, 2013. - 35 lk. - (Working paper ; no. 13/8).
ISBN 1475536100
Märksõnad: valuuta; valuutakursid; e-raamatud

Goyal, Rishi. A Banking Union for the Euro Area : [võrguteavik]. - Washington, D.C. : International Monetary Fund, 2013. - 31 lk. - (IMF staff discussion notes).
ISBN 1475591136
Märksõnad: pangandus; pangandusturg; euroala; Euroopa Liidu maad; e-raamatud

Le Lesle, Vanessa. Bank debt in Europe "Are funding models broken"? : [võrguteavik]. - Washington, D.C. : International Monetary Fund, 2012. - 41 lk. - (Working paper ; no. 12/299).
ISBN 1475580118
Märksõnad: pangad (maj.); pangandus; fondid (rahandus); võlad; Euroopa; e-raamatud

Saborowski, Christian ; Weber, Sebastian. Assessing the determinants of interest rate transmission through conditional impulse response functions : [võrguteavik]. - Washington, D.C. : International Monetary Fund, 2013. - 38 lk. - (IMF working paper ; no. 13/23).
ISBN 1475596197
Märksõnad: keskpangad; pangandus; valuutakursid; e-raamatud

 

OECD
Majanduskoostöö ja Arengu Organisatsioon
Organisation for Economic Co-operation and Development

Capital markets in the Dominican Republic : tapping the potential for development. - Paris : Organisation for Economic Co-operation and Development, 2012. - 103 lk. - (Development Centre studies, 1563-4302).
ISBN 9789264177611 (print)
Märksõnad: finantsturg; kapitaliturg; riigivõlg; majanduspoliitika; Dominikaani Vabariik

Central and Southern Denmark 2012. - Paris : Organisation for Economic Co-operation and Development, 2012. - 233 lk. - (OECD reviews of regional innovation, 1997-6585).
ISBN 9789264178731 (print)
Märksõnad: regionaalpoliitika; regionaalökonoomika; tehnoloogilised uuendused; majanduslikud aspektid; majanduspoliitika; innovatsioonipoliitika; Taani

Higher education in the Dominican Republic 2012. - Paris : Organisation for Economic Co-Operation and Development, 2012. - 179 lk. - (Reviews of national policies for education, 1563-4914).
ISBN 9789264177000
Märksõnad: kõrgharidus; kõrgharidussektor; finantseerimine; haridussüsteemid; kõrghariduspoliitika; teadus- ja arendustegevus; Dominikaani Vabariik

Knowledge networks and markets in the life sciences. - Paris : OECD Publishing, 2012. - 127 lk.
ISBN 9789264119376
Märksõnad: loodusteadused; biotehnoloogia; teadmussüsteemid; arvutivõrgud; innovatsioonid; teadmusjuhtimine; farmaatsiatööstus

Industrial policy and territorial development : lessons from Korea. - Paris : Organisation for Economic Co-operation and Development, 2012. - 150 lk. - (Development Centre studies, 1563-4302).
ISBN 9789264173514
Märksõnad: tööstuspoliitika; majanduspoliitika; regionaalne areng; regionaalpoliitika; Lõuna-Korea; Korea

Keeley, Brian. From aid to development : the global fight against poverty. - Paris : Organisation for Economic Co-operation and Development, 2012. - 186 lk.
ISBN 9789264111523 (print)
Märksõnad: rahvusvaheline abi; arengukoostöö; vaesus; majandusajalugu

OECD environmental performance reviews - Slovenia 2012. - Paris : OECD, 2012. - 181 lk. - (OECD Environmental performance reviews).
ISBN 9789264169258 (pbk.)
Märksõnad: säästev areng; keskkonnapoliitika; Sloveenia; aruanded

OECD environmental performance reviews. Germany. - Paris : Organisation for Economic Co-operation and Development, 2001. - 203 lk. - (OECD environmental performance reviews, 1990-0104).
ISSN 1990-0104
Märksõnad: Majanduskoostöö ja Arengu Organisatsioon; keskkonnakorraldus; keskkonnahäiringud; keskkonnakaitse; keskkonnapoliitika; säästev areng; rahvusvaheline koostöö; Saksamaa

OECD reviews of innovation policy. Slovenia. - Paris : Organisation for Economic Co-operation and Development, 2012. - 184 lk. - (OECD reviews of innovation policy, 1993-4203).
ISBN 9789264167223 (print)
Märksõnad: innovatsioonipoliitika; teadus- ja arendustegevus; riiklik poliitika; Sloveenia

Public and private schools : how management and funding relate to their socio-economic profile / Programme for International Student Assessment (PISA). - Paris : Organisation for Economic Co-operation and Development, 2012. - 102 lk.
ISBN 9789264174917
Märksõnad: PISA (haridusprogramm); Majanduskoostöö ja Arengu Organisatsioon; riigikoolid; erakoolid; koolijuhtimine; haldamine; finantseerimine; statistilised andmed

Staff regulations, rules and instructions applicable to officials of the organisation. - Paris : Organisation for Economic Co-operation and Development, 2013. - 439 lk.
Märksõnad: Majanduskoostöö ja Arengu Organisatsioon; rahvusvahelised organisatsioonid; töökorraldus; teenistujad; personal; personalijuhtimine; juhendid; jätkväljaanded

 

UN/ÜRO
Ühinenud Rahvaste Organisatsioon
United Nations

Celebrating our common past, working for our common future. - Geneva : UNOG, 2013. - viii, 50 lk. - (Annual report / United Nations Office at Geneva ; 2012).
Märksõnad: Ühinenud Rahvaste Organisatsioon. Genfi Büroo; rahvusvahelised organisatsioonid; rahvusvaheline koostöö; aruanded

Cook, Sarah ; Smith, Kiah ; Utting, Peter. Green economy or green society? : contestation and policies for a fair transition. - Geneva : United Nations Research Institute for Social Development, 2012. - 28 lk. - (Occasional paper on green economy and sustainable development ; 10).
ISBN 9789290850915
Märksõnad: roheline majandus; sotsiaalne areng; sotsiaalpoliitika

The global partnership for development : making rhetoric a reality / MDG Gap Task Force. - New York : United Nations, 2012. - 84 lk. - (Millennium development goal 8).
ISBN 9789211012590
Märksõnad: Ühinenud Rahvaste Organisatsioon; majanduslik areng; rahvusvaheline abi; arengukoostöö; aruanded

Information economy report 2012 : the software industry and developing countries. - New York ; Geneva : United Nations, 2012. - 126 lk.
ISBN 9789211128574
Märksõnad: Ühinenud Rahvaste Organisatsioon; tarkvaratööstus; infomajandus; teadmistepõhine majandus; infotehnoloogia; arengumaad; aruanded

Kristensen, Hans M ; McKinzie, Matthew. Reducing alert rates of nuclear weapons. - New York ; Geneva : United Nations, 2012. - xiii, 53 lk.
Märksõnad: Ühinenud Rahvaste Organisatsioon; tuumarelvad; tuumaohutus; strateegiline relvastus; relvastuse piiramine; julgeolekupoliitika; Ameerika ühendriigid; Venemaa; Prantsusmaa; Suurbritannia

The least developed countries report 2012 : harnessing remittances and diaspora knowledge to build productive capacities. - New York ; Geneva : United Nations, 2012. - 162 lk. - (The least developed countries, 2012).
ISBN 9789211128611
Märksõnad: Ühinenud Rahvaste Organisatsioon; arengumaad; välistööjõud; diasporaa; rahasaadetised; majanduslik areng; aruanded

Social dimensions of green economy and sustainable development : six short films exploring green economy's potential as a path to inclusive, sustainable development and poverty eradication : [videosalvestis] / UNRISD ; with funding from Friedrich-Ebert-Stiftung. - Geneva : UNRISD, 2012. - 1 DVD (1 t. 9 min.)
Märksõnad: Ühinenud Rahvaste Organisatsioon; roheline majandus; säästev areng; majanduslik areng; sotsiaalsed aspektid; dokumentaalfilmid; lühifilmid; DVD-d

Smith, Rhona K. M. Textbook on international human rights. - 5th ed. - Oxford ; New York : Oxford University Press, 2012. - xxvii, 411 lk.
ISBN 9780199603343 (pbk. : alk. paper)
Märksõnad: Ühinenud Rahvaste Organisatsioon; inimõigused; põhiõigused; vähemuste õigused; diskrimineerimine; rahvusvaheline õigus; kõrgkooliõpikud

The United Nations Development Strategy Beyond 2015 / Committee for Development Policy. - New York : United Nations, 2012. - 56 lk. - (Economic & social affairs).
ISBN 9789211046861
Märksõnad: Ühinenud Rahvaste Organisatsioon. Arenguprogramm; majanduslik areng; rahvusvaheline abi; arengupoliitika; sotsiaalpoliitika; ränne (demogr.)

 

UNESCO
Ühinenud Rahvaste Hariduse, Teaduse ja Kultuuri Organisatsioon
United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization

The UNESCO Convention on the Protection and Promotion of the Diversity of Cultural Expressions : explanatory notes / Sabine von Schorlemer, Peter-Tobias Stoll, editors. - Heidelberg : Springer, 2012. - 778 lk.
ISBN 9783642259944 (hard cover : alk. paper)
Märksõnad: Kultuuri väljendusvormide mitmekesisuse kaitse ja edendamise konventsioon (2005); multikultuurilisus; kultuurierinevused; kultuurivarad; kultuuripärand; kultuur; edendamine; kultuuripoliitika; intellektuaalne koostöö; rahvusvaheline õigus; rahvusvahelised lepingud; kommentaarid

Youth and skills : putting education to work. - Paris : UNESCO Publishing, 2012. - 465 lk. - (EFA global monitoring report ; 2012).
ISBN 9789231042409
Märksõnad: noored; oskused; haridusvõimalused; haridus; kvaliteet; finantseerimine; haridusuuringud; haridusstatistika; aruanded

 

WHO
Maailma Terviseorganisatsioon
World Health Organization

Global tuberculosis report 2012. - Geneva : Global Tuberculosis Programme, World Health Organization, 2013. - 49 lk.
Märksõnad: Maailma Terviseorganisatsioon; tuberkuloos; epidemioloogia; ennetav meditsiin; nakkushaiguste tõrje; farmakoteraapia; ravi; tervishoiustatistika; statistilised andmed; aastaraamatud

Health systems in transition : Bulgaria / European Observatory on Health Care Systems. - Copenhagen : WHO Regional Office for Europe, 2007- . - 1 kord 3-4 aasta jooksul. - 211 lk.
ISSN 1817-6119
Märksõnad: tervishoid; tervishoiuteenused; finantseerimine; tervishoiureformid; tervishoiuasutused; tervishoiukorraldus; tervishoiupoliitika; Bulgaaria; aruanded

Health systems in transition : Cyprus : health system review / European Observatory on Health Care Systems. - Copenhagen : WHO Regional Office for Europe, 2004. - 155 lk.
ISSN 1817-6119
Märksõnad: tervishoid; tervishoiuteenused; finantseerimine; tervishoiureformid; tervishoiuasutused; tervishoiukorraldus; Küpros; aruanded

Health systems in transition : United Kingdom (Northern Ireland) : health system review / European Observatory on Health Care Systems. - Copenhagen : WHO Regional Office for Europe, 2012- . - 115 lk.
ISSN 1817-6119
Märksõnad: tervishoid; tervishoiuasutused; tervishoiukorraldus; finantseerimine; tervishoiuteenused; tervishoiureformid; tervishoiupoliitika; Põhja-Iirimaa; Suurbritannia; aruanded

National eHealth strategy toolkit. - Geneva : World Health Organization : International Telecommunication Union, 2012. - 207 lk.
ISBN 9789241548465
Märksõnad: tervishoid; e-tervis; tervishoiupoliitika; meditsiiniinfosüsteemid; infotehnoloogia; terviseprogrammid; arengustrateegiad; visioonid; juhendid

 

WTO
Maailma Kaubandusorganisatsioon
World Trade Organization

Dinwoodie, Graeme B ; Dreyfuss, Rochelle C. A neofederalist vision of TRIPS : the resilience of the international intellectual property regime. - Oxford ; New York : Oxford University Press, 2012. -xii, 267 lk.
ISBN 9780195304619 (cloth : alk. paper)
Märksõnad: Intellektuaalomandi Õiguste Kaubandusaspektide Leping (1994); intellektuaalne omand; õiguskaitse; rahvusvaheline kaubandus; rahvusvaheline õigus; rahvusvahelised lepingud; seaduste tõlgendamine; siseriiklik õigus

A handbook on the WTO TRIPS agreement. - edited by Antony Taubman. - Cambridge : Cambridge University Press, 2012. - xxiv, 385 lk.
ISBN 9781107023161
Märksõnad: Maailma Kaubandusorganisatsioon; Intellektuaalomandi Õiguste Kaubandusaspektide Leping (1994); intellektuaalne omand; tööstusomand; õiguskaitse; vaidluste lahendamine; rahvusvaheline kaubandus; rahvusvaheline õigus; rahvusvahelised lepingud; käsiraamatud

International trade statistics 2012. - Geneva : World Trade Organization, 2013. - 250 lk.
ISSN 0072-064X
Märksõnad: rahvusvaheline kaubandus; statistilised andmed; aastaraamatud

Lee, Eun Sup. World trade regulation : international trade under the WTO mechanism. - Berlin etc. : Springer, 2012. - xvi, 415 lk.
ISBN 9783642311420 (hard cover : alk. paper)
Märksõnad: Maailma Kaubandusorganisatsioon; Üldine Tolli- ja Kaubanduskokkulepe; Teenuskaubanduse üldleping (1994); Intellektuaalomandi Õiguste Kaubandusaspektide Leping (1994); väliskaubanduspoliitika; rahvusvaheline kaubandus; reguleerimine; tollipoliitika; intellektuaalne omand; rahvusvahelised majandussuhted; vaidluste lahendamine

McGrady, Benn. Trade and public health : the WTO, tobacco, alcohol, and diet. - Cambridge ; New York : Cambridge University Press, 2011. - xvi, 323 lk.
ISBN 9781107008410 (hbk.)
Märksõnad: Maailma Kaubandusorganisatsioon; Maailma Terviseorganisatsioon; rahvusvaheline kaubandus; majanduslik regulatsioon; rahvusvahelised lepingud; tubakas; alkohol; toitumine; rahvatervis; kaubanduspoliitika

Trade governance in the digital age : World Trade Forum / edited by Mira Burri and Thomas Cottier. - xxvi, 475 lk.
ISBN 9781107022430
Märksõnad: rahvusvaheline õigus; Maailma Kaubandusorganisatsioon; Üldine Tolli- ja Kaubanduskokkulepe; rahvusvaheline kaubandus; väliskaubandus; digitaaltehnoloogiad; e-kaubandus

Trade policy review : Korea. - Geneva : World Trade Organization ; Lanham (Md.) : Bernan Associates, 2013. - 249 lk.
ISSN 1014-7411
Märksõnad: kaubanduspoliitika; regionaalökonoomika; Korea; jätkväljaanded

Trade policy review : Norway. - Geneva : World Trade Organization ; Lanham (Md.) : Bernan Associates, 2012. - 264 lk.
ISSN 1014-7411
Märksõnad: kaubanduspoliitika; regionaalökonoomika; Norra; jätkväljaanded

World Trade Organization : status of legal instruments. - Geneva : World Trade Organization, 1996- . - 120 lk.
Märksõnad: Maailma Kaubandusorganisatsioon; kaubandusorganisatsioonid; lepingud; kaubanduslepingud; jätkväljaanded

 


 digitaalarhiiv digar