Kodulehelt

Uudistest

Kontaktidest

---

E-kataloog ESTER

Artiklite andmebaas ISE

Digitaalarhiiv DIGAR

Raamatukogu avatud E-R 10-20

L 12-19

P suletud 

2015-1

 

Uued raamatud : rahvusvahelised organisatsioonid
New books : international organizations


| CoE/EN | ICAO | ILO | IMF | UN/ÜRO | WHO | WTO |


CoE
Euroopa Nõukogu
Council of Europe

The film industry in the Russian Federation : a report for the European Audiovisual Observatory / by Nevafilm ; with contributions from Movie Research (Univers-Consulting) and iKS-Consulting ; supervising editor: André Lange ; chief editors: Oleg Berezin, Xenia Leontyeva. - Strasbourg : European Audiovisual Observatory, 2014. - 230 lk.
Märksõnad: filmitööstus; filmipoliitika; filmistuudiod; Venemaa; aruanded

New forms of commercial communications in a converged audiovisual sector / European Audiovisual Observatory, Council of Europe ; editor: Maja Cappello. - Strasbourg : European Audiovisual Observatory, 2014. - 91 lk. - (IRIS special).
ISBN 9789287180445
Märksõnad: telekommunikatsioon; audiovisuaalne kommunikatsioon; reklaam; internetireklaam; reguleerimine; järelevalve; Euroopa

Russia and European human-rights law : the rise of the civilizational argument / edited by Lauri Mälksoo. - Leiden ; Boston : Brill Nijhoff, 2014. - xii, 235 lk. - (Law in Eastern Europe, 0075-823X ; 64).
ISBN 9789004203303 (köites)
Märksõnad: Euroopa Nõukogu; Euroopa Inimõiguste Kohus; Euroopa Liidu õigus; inimõigused; põhiõigused; ajakirjandusvabadus; meedia; usuvabadus; vene õigeusu kirik; rahvusvahelised suhted; Venemaa; artiklikogumikud

Television, cinema, video and on-demand audiovisual services - the pan-European picture : yearbook / European Audiovisual Observatory = Télévision, cinéma, vidéo et services audiovisuels à la demande - le paysage paneuropéen : annuaire / Observatoire Européen de l'audiovisuel = Fernsehen, Film, Video und audiovisuelle Abrufdienste - die gesamteuropäische Lage : Jahrbuch / Europäische audiovisuelle Informationsstelle. - Strasbourg : European Audiovisual Observatory, 2012. - 242 lk.
Märksõnad: meedia; filmikunst; televisioon; audiovisuaalteavikud; nõudevideo; Euroopa; statistilised andmed; aastaraamatud

ICAO
Rahvusvaheline Tsiviillennunduse Organisatsioon
International Civil Avation Organization

Abeyratne, Ruwantissa Indranath Ramya. Convention on International Civil Aviation : a commentary : [võrguteavik]. - Cham : Springer, 2014. - xiv, 737 lk.
Märksõnad: Rahvusvahelise tsiviillennunduse konventsioon; lennundus; tsiviillennundus; aeronavigatsioon; õhutransport; õhuruumiõigus; transpordiõigus; rahvusvaheline õigus; rahvusvahelised lepingud; kommentaarid; e-raamatud; Ebrary ebooks
TÄISTEKST RR arvutivõrgus

 

ILO
Rahvusvaheline Tööorganisatsioon
International Labour Office

Committee on the application of standards at the conference : extracts from the record of proceedings / International Labour Conference, 103rd Session 2014. - Geneva : International Labour Office, 2014. - x, 267 lk.
ISBN 9789221290476
Märksõnad: Rahvusvaheline Tööorganisatsioon; Rahvusvaheline Töökonverents; töö (maj.); standardid (normid);  ratifitseerimine; järelevalve; tööõigus; juhtumiuuringud; rahvusvahelised lepingud; konverentsikogumikud

The transition from the informal to the formal economy : fifth item on the agenda / International Labour Conference, 104th session, 2015. - Geneva : International Labour Office, 2015. - iv, 32 lk. - ( Report / International Labour Conference. 104th session 2015, 0074-6681 ; V (1)).
ISBN 9789221290179
Märksõnad: Rahvusvaheline Tööorganisatsioon; mitteametlik majandus; üleminekumajandus; konverentsikogumikud

 

IMF
Rahvusvaheline Valuutafond
International Monetary Fund

Selected decisions and selected documents of the International Monetary Fund : 37th issue. - Washington, D.C. : International Monetary Fund, 2013. - 1090 lk.
ISSN 0094-1735

Märksõnad: Rahvusvaheline Valuutafond; rahvusvaheline rahandus; otsused; dokumendid; aastaraamatud
TÄISTEKST RR arvutivõrgus
 

UN/ÜRO
Ühinenud Rahvaste Organisatsioon
United Nations

Charter of the United Nations and Statute of the International Court of Justice / United Nations. - New York : United Nations, 2014. - xiii, 113 lk.
ISBN 978921012835
Märksõnad: Ühinenud Rahvaste Organisatsioon; Rahvusvaheline Kohus; rahvusvahelised organisatsioonid; õiguslik seisund; rahvusvahelised kohtud; hartad; põhikirjad; kodukorrad

European Agreement Concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Inland Waterways (ADN) : including the Annexed Regulations, applicable as from 1 January 2015 / Economic Commission for Europe, Committee on Inland Transport. - New York ; Geneva : United Nations, 2014. - 2 osa (xxiii, 545 ; iv, 442 lk.).
ISBN 9789211391527
Märksõnad: Ühinenud Rahvaste Organisatsioon; siseveeteed; rahvusvaheline transport; ohtlikud ained; Euroopa; statistilised andmed; rahvusvahelised lepingud

Frequently asked questions about the guiding principles on business and human rights / United Nations, Human Rights, Office of the High Commissioner. - New York ; Geneva : United Nations, 2014. - v, 52 lk.
ISBN 9789211542073
Märksõnad: Ühinenud Rahvaste Organisatsioon. Inimõiguste Ülemkomissar; inimõigused; ettevõtlus; ettevõtted; sotsiaalne vastutus; teatmikud

Global development goals : partnerships for progress / UNA-UK ; contributors include: Jan Eliasson ; editor Natalie Samarasinghe. - London : Witan Media : on behalf of United Nations Association - UK, 2014. - 163 lk.
ISBN 9780992922320
Märksõnad: Ühinenud Rahvaste Organisatsioon; areng; eesmärgid; majanduslik areng; sotsiaalne areng; rahvusvaheline abi; arengukavad

The least developed countries 2014 report / United Nations Conference on Trade and Development. - New York ; Geneva : United Nations, 2014. - 198 lk.
ISSN 0257-7550
Märksõnad: Ühinenud Rahvaste Organisatsioon. Kaubandus- ja Arengukonverents; arengumaad; mahajäämus (maj.); majandusnäitajad; välisvõlad; kapitaliringlus; rahvusvaheline abi; rahandus; aruanded; statistilised andmed; jätkväljaanded

Regional perspectives on norms of behaviour for outer space activities / United Nations Institute for Disarmament Research. - New York ; Geneva : United Nations, 2015. - iv, 42 lk.
Märksõnad: universum; rahvusvaheline julgeolek; regionaalne koostöö; desarmeerimine; usaldust ja julgeolekut suurendavad meetmed; kosmosetehnoloogia; kosmoserelvad; kosmoseõigus

Review of maritime transport 2014 : report by the UNCTAD secretariat / United Nations Conference on Trade and Development. - New York ; Geneva : United Nations, 2014. - 136 lk.
UNCTAD/RMT/2014
ISSN 0566-7682
Märksõnad: Ühinenud Rahvaste Organisatsioon. Kaubandus- ja Arengukonverents; meretransport; merelaevandus; merekaubandus; transpordimajandus; veosed; sadamad; laevastikud; regionaalne areng; statistilised andmed; aastaraamatud
TÄISTEKST

UNCTAD handbook of statistics 2014 = Manuel de statistiques de la CNUSED 2014 / United Nations Conference on Trade and Development. - New York ; Geneva : United Nations, 2014. - 387 lk.
ISSN 0251-9461
Märksõnad: Ühinenud Rahvaste Organisatsioon. Kaubandus- ja Arengukonverents; maailmamajandus; rahvusvaheline kaubandus; majanduslik areng; kaubanduse areng; eksport; import; statistilised andmed; teatmikud; aastaraamatud

Women's rights are human rights / United Nations, Office of the High Commissioner for Human Rights. - New York ; Geneva : United Nations, 2014. - iv, 117 lk.
ISBN 9789211542066
Märksõnad: Ühinenud Rahvaste Organisatsioon. Inimõiguste Ülemkomissar; inimõigused; naiste õigused; rahvusvaheline õigus; naised; sooline diskrimineerimine; vägivald

ÜRO simulatsiooni käsiraamat. - Tallinn : Mondo, 2013. - Tallinn : Auratrükk. - 31 lk.
Märksõnad: Ühinenud Rahvaste Organisatsioon; rahvusvahelised organisatsioonid; istungid; simulatsioonimängud; rollimängud; käsiraamatud

 

WHO
Maailma Terviseorganisatsioon
World Health Organization

European Agreement Concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Inland Waterways (ADN) : including the Annexed Regulations, applicable as from 1 January 2015 / Economic Commission for Europe, Committee on Inland Transport. - New York ; Geneva : United Nations, 2014. - 2 osa (xxiii, 545 ; iv, 442 lk.).
ISBN 9789211391527 (Set)
Märksõnad: Ühinenud Rahvaste Organisatsioon; siseveeteed; rahvusvaheline transport; ohtlikud ained; Euroopa; statistilised andmed; rahvusvahelised lepingud

Evaluation of certain veterinary drug residues in food : seventy-eighth report of the Joint FAO/WHO Expert Commitee on Food Additives / World Health Organization, Food and Agriculture Organization of the United Nations. - Geneva : World Health Organization, 2014. -  ix, 123 lk. - (WHO technical report series, 988).
ISBN 9789241209885
Märksõnad: Maailma Terviseorganisatsioon; Toitlus- ja Põllumajandusorganisatsioon; toidu saastumine; veterinaarravimid; ravimijäägid; mürgisus; toksikoloogia; riskianalüüs; toidukontroll; aruanded

Global tuberculosis report 2013. - Geneva : Global Tuberculosis Programme, World Health Organization, 2014. - 242 lk.
Märksõnad: Maailma Terviseorganisatsioon; tuberkuloos; epidemioloogia; ennetav meditsiin; nakkushaiguste tõrje; farmakoteraapia; ravi; tervishoiustatistika; statistilised andmed; aastaraamatud; CD-ROMid

Global report an drowning : preventing a leading killer. - Geneva : World Health Organization, 2014. - x, 59 lk.
ISBN 9789241564786
Märksõnad: Maailma Terviseorganisatsioon; uppumine; suremus; statistilised andmed; ennetamine; ohutusmeetmed; veeohutus

Global status report on violence prevention 2014 / World Health Organization, United Nations Office on Drugs and Crime, United Nations Development Programme. - Geneva : World Health Organization, 2014. - x, 274 lk.
ISBN 9789241564793
Märksõnad: vägivald; väärkohtlemine; ennetamine; tegevuskavad; kriminaalpreventsioon; seadused; aruanded

The health of the people : what works : the African regional health report 2014 / World Health Organization, Regional Office for Africa. - Brazzaville, Republic of Congo : World Health Organization, Regional Office for Africa, 2014. - xxiv, 187 lk.
ISBN 9789290232612
Märksõnad: Maailma Terviseorganisatsioon; tervishoid; rahvatervis; tervishoiukorraldus; tervisepoliitika; nakkushaigused; ennetav meditsiin; tervisemõjurid; tervishoiustatistika; Aafrika; aruanded

 

WTO
Maailma Kaubandusorganisatsioon
World Trade Organization

International trade statistics 2014 / World Trade Organization. - Geneva : World Trade Organization, 2014. - 208 lk.
ISSN 0072-064X
Märksõnad: rahvusvaheline kaubandus; statistilised andmed; aastaraamatud
TÄISTEKST

Jinnah, Sikina. Post-treaty politics: secretariat influence in global environmental governance : [võrguteavik]. - Cambridge, Mass. ; London : MIT Press, 2014. - xx, 245 lk.
Märksõnad: Maailma Kaubandusorganisatsioon; Bioloogilise mitmekesisuse konventsioon (1992); Loodusliku loomastiku ja taimestiku ohustatud liikidega rahvusvahelise kaubanduse konventsioon (1973); keskkonnapoliitika; keskkonnakorraldus; rahvusvaheline koostöö; rahvusvahelised lepingud; bürokraatia; sekretariaadid; juhtumiuuringud; e-raamatud; Ebrary ebooks
TÄISTEKST RR arvutivõrgus

Klamert, Marcus. Services liberalization in the EU and the WTO: concepts, standards and regulatory approaches : [võrguteavik]. - Cambridge : Cambridge University Press, 2014. - xxxviii, 318 lk.
Märksõnad:
Maailma Kaubandusorganisatsioon; teenindus; teenused; teenusteturg; piirangute kaotamine; väliskaubandus; turuõigus; äriõigus; rahvusvaheline õigus; Euroopa Liidu õigus; siseriiklik õigus Euroopa Liidu maad; e-raamatud; Ebrary ebooks
TÄISTEKST RR arvutivõrgus

Services profiles 2014 . - Geneva : World Trade Organization, 2014. - 161 lk.
Märksõnad: taristu; transporditeenused; finantsteenused; telekommunikatsioon; kindlustus; teenused; statistilised andmed; aastaraamatud

Trade profiles 2014 / World Trade Organization. - Geneva : World Trade Organization, 2014. - 202 lk.
Märksõnad: Maailma Kaubandusorganisatsioon; kaubanduspoliitika; majandusnäitajad; rahvusvaheline kaubandus; teenused; tööstus; statistilised andmed; aastaraamatud

World tariff profiles 2014 / World Trade Organization, International Trade Centre, United Nations Conference on Trade and Development. - Geneva : WTO/UNCTAD, 2014. -  204 lk.
Märksõnad: toll; tollitariifid; statistilised andmed; aastaraamatud
TÄISTEKST

 


 digitaalarhiiv digar