Kodulehelt

Uudistest

Kontaktidest

---

E-kataloog ESTER

Artiklite andmebaas ISE

Digitaalarhiiv DIGAR

Raamatukogu avatud E-R 10-20

L 12-19

P suletud 

Õigusteaduse ja rahvusvaheliste organisatsioonide saal

Kuidas leida kirjandust? | Väljaanded | Andmebaasid

 

Asume 6. korrusel
Oleme avatud E-R 10-20, L 12-19
Juulis, augustis E-R 12-18

Kontaktid: e-post iuridica at nlib dot ee, tel.630 7386
e-post rvo at nlib dot ee, tel. 630 7105

Loe Parlamendiraamatukogu ajaveebi Parlafon
 

Kojulaenutus

Lugemissaali avakogust laenutatakse koju alates 1946. aastast ilmunud võõrkeelset väliskirjandust tähtajaga kuni 3 tööpäeva. Laenutähtaega ei pikendata. 

Uued raamatud - ÕIGUS

Rahvusraamatukokku saabunud õigusteaduse alaste raamatute nimestik asub e-kataloogis ESTER. Uute raamatute nimestik uueneb igal nädalal.

Kuidas leida kirjandust?

Siit leiate andmebaasid, e-raamatud, e-ajakirjad

 

Meie väljaanded ja andmebaasid:

Bibliographia Iuridica Estonica (BIE) - võrguväljaanne, Rahvusraamatukogu koostatud õigusteadusliku kirjanduse aastanimestik. Varem trükisena ilmunud väljaannet avaldatakse 2009. aastast ainult elektrooniliselt.
Eesti õigusbibliograafia - sisaldab andmeid aastatest 1900-1944, valikuliselt aastatest 1945-1987 ning 1988 ja hilisemad.
Summaria Iuridica - võrguväljaanne, mis sisaldab eestikeelseid kokkuvõtteid ja valiknimestikku välisajakirjades ilmunud õigusalastest kirjutistest, ilmub 5 korda aastas.
Uued õigusraamatud - õigusalaste raamatute temaatiline valiknimestik, ilmus 2016. aasta lõpuni.
Uued raamatud : rahvusvahelised organisatsioonid - RVO uusi väljaandeid kajastav nimestik, ilmus 2016. aasta lõpuni.
Uued raamatud Euroopa Liidu infokeskuses - Euroopa Liidu alase kirjanduse annoteeritud nimestik, ilmus 2016. aasta lõpuni.

Litsentsiandmebaasid

Valik õigusalaseid andmebaase:
WestlawNext - Anglo-ameerika õigussüsteemi kajastav andmebaas. Sisaldab ka artikleid (õigusajakirju kogu maailmast) ning Euroopa Liidu õigusakte ja kohtulahendeid.
HeinOnline - õigusajakirjade täistekstiline arhiivandmebaas. Sisaldab peamiselt Ameerika, Austraalia ja Kanada tuumikajakirju, kuid ka mitme Euroopa kirjastuse ingliskeelseid ajakirju (Oxford University Press, Sweet & Maxwell, Blackwell). Sisaldab ka Ameerika Ühendriikide valitsuse bülletääni Federal Register ning kohtulahendite ja lepingute kogusid.
Beck-online - saksakeelne õigusandmebaas, mis sisaldab seaduste tekste, kommentaare, kohtulahendeid, kirjastuse Beck raamatute ja üle 100 õigusajakirja täistekste.
Academic Search Complete (EBSCOhost) - universaalse temaatikaga täisteksandmebaas, sisaldab ka õigusteemalisi artikleid.

Valik rahvusvaheliste organisatsioonide andmebaase:

IMF eLibrary

OECD iLibrary

World Bank Open Knowledge Repository (OKR)

World Bank Data

UN Bibliographic Information System (UNBISnet)

UNdata

UN iLibrary

UN Official Document System (ODS)

UN Treaty Collection (UNTC)

Rahvusraamatukogu on järgmiste rahvusvaheliste organisatsioonide hoiuraamatukogu:

 • EBRD – Euroopa Rekonstruktsiooni- ja Arengupank (2005)
 • EL/EU – Euroopa Liit (1992) - vt. ka ELi infokeskus (ELIK)
 • ICAO – Rahvusvaheline Tsiviillennundusorganisatsioon (1993)
 • ILO – Rahvusvaheline Tööorganisatsioon (1992)
 • IMF - Rahvusvaheline Valuutafond (2001)
 • IMO – Rahvusvaheline Mereorganisatsioon (1993)
 • OECD – Majandusliku Koostöö ja Arengu Organisatsioon (2009)
 • OSCE – Euroopa Julgeoleku- ja Koostööorganisatsioon (1996)
 • UNESCO – ÜRO Hariduse, Teaduse ja Kultuuri Organisatsioon (1984)
 • UNWTO – Maailma Turismiorganisatsioon (2007)
 • WHO – Maailma Terviseorganisatsioon (1993)
 • WTO – Maailma Kaubandusorganisatsioon (1993)
 • ÜRO/UN – Ühinenud Rahvaste Organisatsioon (1993)
 • UNIDROIT – Rahvusvahelise Eraõiguse Ühtlustamise Instituut (2002)

Lisaks leidub valikuliselt teiste organisatsioonide väljaandeid:

 • AI – Rahvusvaheline Amnestia
 • EFTA – Euroopa Vabakaubandusühendus
 • EN/CoE – Euroopa Nõukogu
 • ICJ – Rahvusvaheline Kohus
 • IOM – Rahvusvaheline Migratsiooniorganisatsioon
 • IPU – Parlamentidevaheline Liit
 • League of Nations - Rahvasteliit
 • NAFTA – Põhja-Ameerika Vabakaubandusleping
 • NATO – Põhja-Atlandi Lepingu Organisatsioon
 • OPEC – Naftat Eksportivate Riikide Organisatsioon
 • UNDP – ÜRO Arenguprogramm
 • UNEP – ÜRO Keskkonnaprogramm
 • UNICEF – ÜRO Lastefond
 • WIPO – Ülemaailmne Intellektuaalse Omandi Organisatsioon
 • World Bank – Maailmapank

 

Statistikateave Rahvusraamatukogus
Õigusalased ajakirjad meie saalis
R/V organisatsioonide ajakirjad meie saalis 


Vaata veel:

Eesti NSV Teataja = Ведомости Эстонской ССР : 1940-1960
Eesti Nõukogude Sotsialistliku Vabariigi Ülemnõukogu Teataja = Ведомости Верховного Совета Эстонской Советской Социалистической Республики  : 1960-1965
Eesti Nõukogude Sotsialistliku Vabariigi Ülemnõukogu ja Valitsuse Teataja : 1966-1990
Eesti NSV Teataja lisa : 1940-1957

 

Õigusaktid

Riigi Teataja
Estlex
Seaduseelnõud

Kohtulahendid

Kohtulahendite otsing alates 2006. aastast
Riigikohtu lahendid

Õigusajakiri Juridica
Juridica International
Ajakiri „Õiguskeel“
Ametlikud Teadaanded

Jurist aitab
- veebilehelt leiab vastuseid igapäevaelu õigusküsimustele ning ka dokumendivormide näidiseid
GlobaLex
- ülevaated riikide õigussüsteemidest

 

Lisainfo
Tutvu arvutite kasutamisega lugemissaalis!
Külasta ka Parlamendiraamatukogu Facebooki lehte

 


 digitaalarhiiv digar