Kodulehelt

Uudistest

Kontaktidest

---

E-kataloog ESTER

Artiklite andmebaas ISE

Digitaalarhiiv DIGAR

Raamatukogu avatud E-R 10-20

L 12-19

P suletud 

Õigusteaduse saalis on avatud näitus "Eesti Advokatuur 95"

27.03.2014

Eesti Rahvusraamatukogu 6. korrusel asuvas õigusteaduse ja rahvusvaheliste organisatsioonide saalis saab alates 27. märtsist vaadata näitust, mis kajastab 1919. aastal loodud Eesti Advokatuuri ajalugu.

Rahvusraamatukogu parlamendiinfo keskuse õigusinfo töörühma ja advokatuuri koostöös valminud näitus teeb tagasivaate nii advokatuuri algusaastatele kui ka uuema aja sündmustele. Näitusel on väljas palju arhiivimaterjale, ajalehekoopiaid ning trükiseid.

Tutvuda saab vannutatud advokaatide nõukogu asutamiskoosoleku dokumentidega ning pressikajastustega 1930-ndatest aastatest teemadel nagu „advokaatide üleproduktsioon“ või „kas advokaat wõib olla wabs“. Eraldi stend on naiste rollist advokatuuri kujunemisel, mis ennesõjaaegses ühiskonnas ei olnud iseenesestmõistetav. Näitusel on kajastatud ka advokatuuri tegevus aastatel 1940-1989, muuhulgas Eesti NSV Advokaatide Kolleegiumi seisukoht 1987. aastast seoses fosforiidi kaevandamisega. Väljapanek lõpeb advokatuuri kaasajaga ning seal saab ülevaate ka advokatuuri liikmeskonna dünaamikast läbi aegade. Stendid kujundas Loit Jõekalda.

Näitus jääb Rahvusraamatukogus avatuks 31. augustini. Aasta teises pooles on kavas väljapanekut näidata Riigikogus, Tartu Ülikoolis ning Tallinna Ringkonnakohtu hoones, kus toimus 14. juunil 1919 vannutatud advokaatide nõukogu asutamiskoosolek.

14. juunil 1919. asutatud ning tänavu 95. aastapäeva tähistav Eesti Advokatuur on advokaatide omavalitsuslikel põhimõtetel tegutsev kutseühendus õigusteenuse osutamise korraldamiseks era- ja avalikes huvides ning advokaatide kutsealaste õiguste kaitsmiseks. Advokatuuri kuulub 906 liiget.

 


 digitaalarhiiv digar