Kodulehelt

Uudistest

Kontaktidest

---

E-kataloog ESTER

Artiklite andmebaas ISE

Digitaalarhiiv DIGAR

Raamatukogu avatud E-R 10-20

L 12-19

P suletud 

Autoriõiguse kaitse tähtaja ületanud teoste otsing muutus lihtsamaks

05.10.2017

Eesti Rahvusbibliograafia andmebaasis (ERB) saab nüüd lihtsalt ja mugavalt leida väljaandeid, mille suhtes on autoriõiguse kaitse tähtaeg lõppenud.

ERBi vabakasutuses teoste kogum sisaldab andmeid Eestis avaldatud mistahes keeles või väljaspool Eestit avaldatud eesti keeles ilmunud teoste kohta, mille autorite surmast või väljaandmise aastast on möödas vähemalt 71 aastat.
Nimetatud kirjed on koondatud kogumisse Vabakasutuses teosed, inglise keeles Works in Public Domain ning tähistatud vabakasutuslitsentsi täistekstile viitava ikooniga.

Kogumi eesmärk on hõlbustada selliste teoste leidmist ja taaskasutamist, mille avaldamine või muul otstarbel kasutamine on autoriõiguslikest piirangutest vaba.

Inglisekeelsele mõistele – public domain – ei ole eesti keeles ühtset üldlevinud vastet. Kasutusel on mitmeid termineid: „vabakasutuses teos“, „üldkasutatav teos“ kui ka „avalik omand“. Rahvusraamatukogus kasutatakse juba mõnda aega mõistet „vabakasutuses teos“, mis viitab sellele, et teos on kasutamispiirangutest vaba.

Avalikku omandisse kuuluvaid teoseid võib igaüks vabalt kasutada järgides teose autorsuse, autori nime, autori au ja väärikuse ning teose pealkirja tähtajatut kaitset. See tähendab, et teose kasutamisel tuleb võimalusel viidata autorile ja teose pealkirjale.

Lisainfo:

Jane Makke, Metaandmete peaspetsialist, Jane dot Makke at nlib dot ee

Ivi Smitt, Autoriõiguse spetsialist, Ivi dot Smitt at nlib dot ee

 

 


 digitaalarhiiv digar