Eesti Rahvusraamatukogu - National Library of Estonia

Eesti Rahvusraamatukogu uudiskiri
HOIAME MÕTTEID, ET JAGADA TEIEGA

U U D I S K I R I - november / 2014

Arutame infopoliitika foorumil kodaniku rolli üle seadusloomes

5. novembril on kõik huvilised oodatud Rahvusraamatukogu suurde konverentsisaali VIII infopoliitika foorumile. Seekordne foorum „Kodaniku roll seadusloomes. Kas minu sõna maksab?” keskendub kodanikualgatusele ja on pühendatud Rahvusraamatukogu kui parlamendiraamatukogu tegevuse taastamise 25. aastapäevale. Esinduslik esinejatering võtab vastata küsimustele, kas ja kuidas on kodanikud Eestis kaasatud, kas nende arvamust arvestatakse, kuidas end toimuvaga kursis hoida jpm. Tutvu kavaga ja registreeru foorumi kodulehel!

Tähtpäevaks avasime Facebookis ka parlamendiraamatukogu lehe, kus vahendame õigus- ja sotsiaalteaduste alast infot.
Foto: Riigikogu

Osale tuntud inimeste teemalises viktoriinis

12. novembri kella 17ni saab osa võtta Euroopa Liidu infokeskuse veebiviktoriinist, kus küsitakse Tallinnas elanud isikute kohta, kes on tuntust kogunud üle Euroopa. Kevadel möödus 10 aastat Eesti liitumisest Euroopa Liiduga, kuid osa Euroopa kultuuriruumist oleme olnud sajandeid. Valisime välja 12 tuntud isikut, kes on seotud ka Tallinnaga – nad on siin sündinud, koolis käinud või mõnel eluperioodil elanud. Esitame nende kohta 12 valikvastustega küsimust. Õigesti vastanute vahel loosime peaauhinnana e-lugeri ning kuus lauamängu: „Mees, kes teadis ussisõnu“, „Scrabble“, „Head eesti muinasjutud“ (2) ja „Head eesti mõistatused“ (2). Vastata saab ELi infokeskuse kodulehel.

Lihtsalt targaks! Kasutajakoolitused novembris

Ootame infokasutajaid Rahvusraamatukogu koolitustele, mis aitavad orienteeruda külluslikul infomaastikul, leida raamatukogust ja veebikeskkonnast raamatuid ja e-raamatuid, artikleid e-ajakirjadest ja rahvusvahelistest andmebaasidest, digiteeritud- ja võrguväljaandeid ning kasulikke veebilinke.
Õigusteave 6. novembril kell 16.00–18.30
Muusikateave 13. novembril kell 15–17
DIGAR: Eesti ajalugu, kirjandus ja kultuur digitaalarhiivis 20. novembril kell 15-17
Kunstiteave 27. novembril kell 15–17
Koolitused on tasuta, registreerimine koolituse veebilehel. Lisainfo kodulehelt.

GIS

Tule geograafia ja geoinfosüsteemide päevale

19. novembril toimub Rahvusraamatukogus taas teabepäev „Geograafia paneb paika“, kus räägitakse geograafiast, geoinformaatikast, kartograafiast ja nendega tihedalt seotud erialadest. Lisaks on kohal spetsialistid, kes jagavad oskusteavet nii omavahel kui ka õpilastele, tudengitele, õpetajatele ja kõigile teistele huvilistele. Rahvusraamatukogu pakub 17., 18., 20. ja 21. novembril ka võimalust osaleda töötoas, kus tutvustatakse Eesti digitaalseid kaardikogusid ja Maa-ameti geoportaali. 3.-24. novembrini saab 6. korrusel vaadata kaardinäitust ning fuajees eksponeerime oma suurimat, „Eesti Vabariigi metsade kaarti“. Vaata täielikkukava ja registreeru teabepäevale GIS-päeva lehel.
Teabepäeva korraldavad Eesti Geoinformaatika Selts, Eesti Rahvusraamatukogu, Statistikaamet, Maa-amet,Tartu Ülikooli Geograafia osakond, Tallinna Tehnikaülikooli Mäeinstituut, Keskkonnaagentuur, Tallinna Linnaplaneerimise Amet, Tallinna geograafiaõpetajate ainesektsioon, AlphaGIS, Affecto, Regio.

E-kataloogi rahulolu-uuring

Juulis avasime Tallinna ja Tartu e-kataloogis ESTER osalevate raamatukogude uue ühise kataloogi. Nüüd palume teil võtta osa e-kataloogi ESTER rahulolu-uuringust ja avaldada arvamust uue e-kataloogi võimaluste ja keskkonna kohta. 9. novembrini kestva uuringu tulemusi kasutame e-kataloogi ESTER parendamiseks. Vastama

Uusi e-raamatuid

DIGARis on uusi e-raamatuid meie kirjandusklassikast

Eesti kirjandusklassika e-raamatute kogu DIGARis on täienenud 70 raamatuga 30 kirjanikult! Nüüdsest on e-raamatutena vabalt kättesaadavad näiteks Betti Alveri „Lugu valgest varesest“, Karl Ristikivi „Hingede öö“, A. H. Tammsaare romaanisari „Tõde ja õigus“, Friedebert Tuglase „Väike Illimar“, Eduard Vilde „Mahtra sõda“ jpt. teosed. Raamatud on nutisõbralikus epub vormingus. Varasemast on kättesaadavad Eduard Bornhöhe, August Kitzbergi, Juhan Liivi, F. R. Kreutzwaldi, Ernst Enno, Lydia Koidula jt. teoseid. Aasta lõpus on oodata lisa! Raamatud valmisid Eesti Rahvusraamatukogu, Eesti Kirjandusmuuseumi ja Digira OÜ koostöös ning Kultuuriministeeriumi toetusel. Head e-lugemist!

Üritused konverentsikeskuses

 • Ärikatla seminarid „Äripsühholoogia: edu pole juhuslik“. Vt. piletiinfot ja registreeru.
 • Eelinfoks pilguheit juba jõulukuusse : 9.-13. detsembrini toimub traditsiooniline jõulukuu raamatunädal, 12. detsembril Paabeli raamatukogu „Kirjanduse piirid, raamatute raamid“ ning 15.-17. detsembrini tarbekunsti müük.

 

Fotod: Teet Malsroos

 

Ilmus monograafia Heinrich Stahlist

Rahvusraamatukogu toimetiste seerias „Raamat ja aeg” ilmus Piret Lotmani monograafia „Heinrich Stahli elu ja looming”. Raamatus vaadeldakse esimeste saksa- ja eestikeelse paralleeltekstiga raamatute autori Heinrich Stahli tegevust ja kirjatöid, asetades põhirõhu tema teoste rollile eestlaste väärtushinnangute kujundamisel. Väljaannet saab osta meie veebipoest ja suurematest raamatupoodidest. Raamatu kirjutamisel kerkinud küsimused olid ka 23. oktoobril toimunud seminari „Konfessioon ja kirjakultuur” ajendiks. Ettekandeid, kus arutleti Eesti kirjakultuuri mõjutanud tegurite üle hiliskeskajal ja varauusajal, saab kuulata seminari kodulehel.

Tiina Talumehe moeetendus Rahvusraamatukogus

21. novembril algusega kell 21 esitleb Tiina Talumees Moestuudio Rahvusraamatukogu fuajees oma uut couture kollektsiooni „Urban Melody“, uksed avatakse kell 20. Tiina Talumehe sõnul on kollektsiooni inspiratsiooniallikaiks olnud nii urbanism kui ka Raine Karbi loodud Rahvusraamatukogu jõulised vormid. Piletid hinnaga 15 eurot on müügil Rahvusraamatukogu inforuumis ja Piletilevis. 21. novembril suletakse raamatukogu lugejatele kell 18.

Võrguväljaannete uued numbrid

Näitused

Oma viis
5. novembrini peanäitusesaalis Viljandi Kultuuriakadeemia rahvusliku käsitöö osakonna juubelinäitus „Oma viis“

 • 18. novembrini fuajeegaleriis Mare Mikoffi skulptuurinäitus „Kestast välja“
 • 17. detsembrini humanitaarteaduste saalis „Eestlaste päevikud“
 • 3.–14. novembrini kohvikupoolses fuajees „Parlamendi lugemissaal 25“
 • 3.–24. novembrini 6. korruse näitusesaalis geograafia ja geoinfosüsteemide teabepäevale pühendatud näitus „KAART seinal“
 • 3. novembrist 3. detsembrini 6. korruse galeriis „Swiss Positions: jätkusuutlik lähenemine ehitusele 33 vaatenurgast“
 • 8. novembrist 19. detsembrini harulduste kogu näitusesaalis „Kaunid Piiblid Enn Jaanisoo kogust“
 • 14. novembrist 5. detsembrini peanäitusesaalis „Sõnasild. Kunsti ja raamatuid Paul Reetsi kogust“
 • 17. novembrist 5. detsembrini kohvikupoolses fuajees „Aja (s)ees. Sandra Lääne maalid“
 • 20. novembrist 9. jaanuarini 6. korruse õigusteaduste saalis „25 aastat ÜRO lasteõiguste konventsiooni“
 • 28. novembrist 19. detsembrini 6. korruse näitusesaalis „Pilte leiutades. Heiki Ernitsa lasteraamatuillustratsioonid“

Lisainfo: http://www.nlib.ee/naitused

Soovita uudiskirja teistelewww.rahvusraamatukogu.ee/uudiskiri • Jälgi meid ka facebookis RR fb ja twitteris RR twitter

Uudiskiri ilmub iga kuu alguses. Ettepanekud: avalike suhete osakond, info at rahvusraamatukogu dot ee

RR

Eesti Rahvusraamatukogu: Tõnismägi 2, 15189 Tallinn • Infotelefon: 630 7611 • www.rahvusraamatukogu.ee

Eesti Rahvusraamatukogu - National Library of Estonia