Kodulehelt

Uudistest

Kontaktidest

---

E-kataloog ESTER

Artiklite andmebaas ISE

Digitaalarhiiv DIGAR

Raamatukogu avatud E-R 10-20

L 12-19

P suletud 

Kogud

| Kogude suurus | Soovime hankida |

| Reprodutseerimiskava | Abiks trükiste kultuuriväärtuse määramisel |

 
Eesti Rahvusraamatukogu täiendab oma kogusid tulenevalt ülesannetest rahvus-, parlamendi- ning humanitaar- ja sotsiaalteaduste raamatukoguna.
 
  • Säilituseksemplari seaduse alusel kogutakse, säilitatakse ja tehakse kättesaadavaks Eestis ilmunud trükised, auvised, elektroonilised teavikud ja võrguväljaanded.
     
  • Komplekteerimise juhendi alusel hangitakse lisaks Eesti teavikutele ka Eestit käsitlevaid või Eesti kohta teavet sisaldavaid teavikuid, välisriikide ametlikke väljaandeid, rahvusvaheliste organisatsioonide väljaandeid, õiguse, majanduse, poliitika jt humanitaar- ja sotsiaalteaduste valdkondade teavikuid.
     
  • Parlamendi- ning sotsiaal- ja humanitaarteaduste teadusraamatukogu rolli täitmiseks lähtutakse teavikute hankimisel Eesti Rahvusraamatukogu komplekteerimisvaldkondadest.
 
Kogude kujundamise ja säilitamise põhimõtted on määratletud Eesti Rahvusraamatukogu kogude kujundamise ja säilitamise tegevuskavas aastani 2018, mille kohaselt on Rahvusraamatukogu strateegiliseks eesmärgiks kogudes sisalduva rahvusliku kultuuripärandi säilitamine ning kättesaadavaks tegemine praegustele ja tulevastele põlvedele. Rahvusliku kultuuripärandina käsitletakse harulduste ja arhiivkogu rahvusteavikuid, isikuarhiivide arhivaale ning originaalkunsti teoseid. 
 
Kogude terviklikkuse, säilimise ja juurdepääsu loomise eesmärgil teostatakse teavikute plaanipärast reprodutseerimist iga-aastase reprodutseerimiskava alusel. Digiteeritud väljaanded on kättesaadavad digitaalarhiivi DIGAR ning portaali DIGARi Eesti artiklid kaudu.

 


 digitaalarhiiv digar