Eesti Rahvusraamatukogu - National Library of Estonia

| Esileht | Kava ja ettekanded | Abiks esinejatele | Joonistusvõistlus | Videod | Fotod |

17. novembril 2010 kella 10-17 Eesti Rahvusraamatukogus
teabepäev GEOGRAAFIA PANEB PAIKA

KAVA ja ETTEKANDED

10.00   Tervitussõna - Janne Andresoo (Eesti Rahvusraamatukogu)
10.10   Avasõna – Andres Tarand (endine Euroopa Parlamendi liige)
10.30   Valguse kiirusel ümber maailma ja tagasi, lahkumata koolipingist – Ralf Ahi (Tallinna Reaalkool)
11.00   Huvitavat Eesti kartograafia ajaloost - Taavi Pae (Tartu Ülikooli Geograafia osakond)
11.30   Geoinformaatika ja kartograafia kutseõppes – Ain Jõgi (Kehtna Majandus- ja Tehnoloogiakool)

12.00-13.00    Vaheaeg
(vaheajal 12.00 ja 12.30 näituse „Eesti oma kaarditeod“ külastused 6. korrusel)

13.00   GIS võimaluste kasutamine Eesti Kaitseväes - Enar Leht (Eesti Kaitsevägi)
13.20  LIDAR andmetest – Peep Kirsimäe (Maa-amet)
13.40   GIS Harku vallas – Einar Kivisalu (Harku Vallavalitsus)
14.00   GIS-analüüsid meretuulepargi asukohavalikuks ja alginvesteeringuteks - Eero Saava (Eesti Energia)

14.30-15.00    Vaheaeg
(vaheajal 14.30 näituse „Eesti oma kaarditeod“ külastus 6. korrusel)

15.00   GIS metsandusesSven Mitt (Keskkonnateabe Keskus)
15.20   Põnevad kaardirakendused – Erki Kokkota (Regio)
15.40   Kaugseire rakendustest – Eveli Sisas (AlphaGIS)
16.00   Joonistusvõistluse “Elu globaalses maailmas” väljakuulutamine
16.15   Diskussioon ja kokkuvõte


Teabepäeva korraldavad
Tartu Ülikooli Geograafia osakond, Tallinna Tehnikaülikooli Mäeinstituut, Tallinna Ülikooli Loodusteaduste Osakond,
Eesti Rahvusraamatukogu
, Keskkonnateabe Keskus, Statistikaamet, Maa-amet, Tallinna Linnaplaneerimise Amet,
Tallinna geograafiaõpetajate ainesektsioon, AlphaGIS, Regio, Eesti Geoinformaatika Selts.

Teabepäeva toetavad:
Haridus- ja Teadusministeerium, ESRI

Eesti Rahvusraamatukogu - National Library of Estonia