Eesti Rahvusraamatukogu - National Library of Estonia

 

25 kauneimat Eesti raamatut 2009 - 5 KAUNEIMAT EESTI LASTERAAMATUT 2009

 

Tiia Soasepp
JÕEMEHIKE
Illustreerinud Urmas Viik
Kirjastanud Koolibri
Trükkinud Tallinna Raamatutrükikoda
Žürii: Terviklik makett, graafiliselt ja värvilahenduselt väga head illustratsioonid.

Tiia Soasepp
A LITTLE RIVER MAN
Illustrated by Urmas Viik
Published by Koolibri
Printed by Tallinna Raamatutrükikoda
Jury: Layout forms an integral ensemble. The graphic techniques and colour solutions of illustrations are very good.

Piret Raud
HÄRRA LINNU LUGU
Illustreerinud Piret Raud
Kujundanud Dan Mikkin
Kirjastanud Tammerraamat
Trükkinud Tallinna Raamatutrükikoda
Žürii: Isikupärane lahendus, lõbusad siluetile rajatud illustratsioonid.
Eesti Rahvusraamatukogu eriauhind Kuldraamat

Piret Raud
MR BIRD’S STORY
Illustrated by Piret Raud
Designed by Dan Mikkin
Published by Tammerraamat
Printed by Tallinna Raamatutrükikoda
Jury: Original solution, merry illustrations based on silhouettes.
Special prize ‘Golden Book’ of the National Library of Estonia

Henno Käo
AJAMASIN
Illustreerinud Regina Lukk-Toompere
Kujundanud Epp Marguste
Kirjastanud TEA Kirjastus
Trükkinud Tallinna Raamatutrükikoda
Žürii: Meeldiv formaat, hea tervik, sümpaatne graafika.

Henno Käo
TIME MACHINE
Illustrated by Regina Lukk-Toompere
Designed by Epp Marguste
Published by TEA Kirjastus
Printed by Tallinna Raamatutrükikoda
Jury: Nice format, good overall ensemble, pleasant graphics.

Ellen Niit
IMELINE AUTOBUSS
Illustreerinud Juss Piho
Kujundanud Mai Grepp
Kirjastanud Ajakirjade Kirjastus
Trükkinud Tallinna Raamatutrükikoda
Žürii: Igakülgselt tasakaalustatud lahendus.

Ellen Niit
MAGIC BUS
Illustrated by Juss Piho
Designed by Mai Grepp
Published by Ajakirjade Kirjastus
Printed by Tallinna Raamatutrükikoda
Jury: Well-balanced solution in all aspects.

Ülo Pikkov
TALLINNA KORSTNAPÜHKIJA
Illustreerinud Ülo Pikkov
Kujundanud Jan Garšnek, Ülo Pikkov
Kirjastanud Silmviburlane
Trükkinud Ecoprint (sisu), Iloprint (köide)
Žürii: Uudne makett ja julge materjalikasutus, värsked illustratsioonid.

Ülo Pikkov
CHIMNEY SWEEPER OF TALLINN
Illustrated by Ülo Pikkov
Designed by Jan Garšnek, Ülo Pikkov
Published by Silmviburlane
Printed by Ecoprint (inner book); Iloprint (binding)
Jury: Novel layout and use of materials, illustrations leave a fresh impression.

Juhani Püttsepp
VÄIKESE HUNDI LOOD
Illustreerinud Liisa Murdvee
Kujundanud Kadi Pajupuu
Kirjastanud Päike ja Pilv
Trükkinud Pakett
Žürii: Terviklik makett, hea rütmiga mono- ja polükroomsete illustratsioonide vaheldumine.
Žürii eripreemia uuele lootustandvale kunstnikule

Juhani Püttsepp
A WOLFCUB’S TALE
Illustrated by Liisa Murdvee
Designed by Kadi Pajupuu
Published by Päike ja Pilv
Printed by Pakett
Jury: Consistent layout, monochrome and polychrome illustrations alternating at a pleasant pace.
Special prize of jury for new promising illustrator

Leida Tigane
VARES KEEDAB HERNESUPPI
Illustreerinud Piret Mildeberg
Kujundanud Epp Marguste
Kirjastanud TEA Kirjastus
Trükkinud Print Best
Žürii: Väga karakteersed illustratsioonid.
Eesti Kujundusgraafikute Liidu eripreemia

Leida Tigane
THE CROW COOKS PEA SOUP
Illustrated by Piret Mildeberg
Designed by Epp Marguste
Published by TEA Kirjastus
Printed by Print Best
Jury: Very distinctive illustrations.
Special prize of Estonian Graphic Designers’ Union

EESTI MUINASJUTTUDE KULDRAAMAT
Koostanud Reet Krusten
Illustreerinud Valdek Alber, Anneliis Aunapuu, Made Balbat, Katrin Ehrlich, Heiki Ernits, Katri Haarde, Kersti Haarde, Kadri Ilves, Aivar Juhanson, Raivo Järvi, Anu Kalm, Kirke Kangro, Karel Korp, Maite-Margit Kotta, Kaie Lilleorg, Anne Linnamägi-Liiva, Regina Lukk-Toompere, Epp Marguste, Ülle Meister, Tiia Mets, Jüri Mildeberg, Piret Mildeberg, Maiu Mooses, Piret Niinepuu-Kiik, Viive Noor, Ede Peebo, Iivi Raudsepp, Priit Rea, Reti Saks, Elina Sildre, Catherine Zarip, Jaan Tammsaar, Milvi Torim, Kelli Valk-Kagovere, Maarja Vannas-Raid , Asta Vender, Silvi Väljal
Kujundanud Krista Saare
Kirjastanud TEA Kirjastus
Trükkinud Tallinna Raamatutrükikoda
Žürii: Väärikas lisa senistele muinasjutukogumikele.
Eesti Lastekirjanduse Keskuse eripreemia

THE GOLDEN BOOK OF ESTONIAN FAIRY TALES
Compiled by Reet Krusten
Illustrated by Valdek Alber, Anneliis Aunapuu, Made Balbat, Katrin Ehrlich, Heiki Ernits, Katri Haarde, Kersti Haarde, Kadri Ilves, Aivar Juhanson, Raivo Järvi, Anu Kalm, Kirke Kangro, Karel Korp, Maite-Margit Kotta, Kaie Lilleorg, Anne Linnamägi-Liiva, Regina Lukk-Toompere, Epp Marguste, Ülle Meister, Tiia Mets, Jüri Mildeberg, Piret Mildeberg, Maiu Mooses, Piret Niinepuu-Kiik, Viive Noor, Ede Peebo, Iivi Raudsepp, Priit Rea, Reti Saks, Elina Sildre, Catherine Zarip, Jaan Tammsaar, Milvi Torim, Kelli Valk-Kagovere, Maarja Vannas-Raid , Asta Vender, Silvi Väljal
Designed by Krista Saare
Published by TEA Kirjastus
Printed by Tallinna Raamatutrükikoda
Jury: An impressive supplement to the existing fairy tale collections.
Special prize of the Estonian Children’s Literature Centre

 

 

25 kauneimat raamatut - 2008, 2007, 2006, 2005, 2004, 2003, 2002
5 kauneimat lasteraamatut - 2008, 2007, 2006, 2005, 2004, 2003, 2002

Vaata ka: RRi näituste osakond

Eesti Rahvusraamatukogu - National Library of Estonia