Eesti Rahvusraamatukogu - National Library of Estonia

| Esileht | Kava ja ettekanded | Fotod |

Juba teist korda tähistavad geoinfosüsteemide ja geograafiaga seotud Eesti teadus- ja õppeasutused, riigiasutused ja firmad rahvusvahelist GIS- ja geograafiapäeva, kus tutvustatakse geograafia tähtsust meie igapäevaelus, geograafia ja keskkonnaerialasid Eesti õppeasutustes ja GIS-tehnoloogia rakendamise võimalusi elukeskkonna parendamiseks ning kodanikele suunatud teenuste lihtsustamiseks.
Osalema kutsume kooliõpilasi, loodusteaduste tudengeid, geograafiaõpetajaid, spetsialiste, ametnikke ja kõiki geograafiahuvilisi.
Osalemine on tasuta.

Välja on kuulutatud geograafiateemaline joonistusvõistlus.
Saadetud töödest koostame teabepäeval näituse ja firma ALPHAGIS autasustab põnevamate piltide autoreid!
Joonistusvõistluse teemad:
Vanus 7-10 a.: “Kaart, mis näitab tee aardeni”, “Maakera, meie kodu”
Vanus 11-16 a.: “Maailm läbi mu silmade”, “Riigid ja rahvad”
Tööd palume saata 6. novembriks (kindlasti lisada märgusõna “GIS-päev”!) Eesti Rahvusraamatukogusse aadressil Tõnismägi 2, 15189 Tallinn.

GIS- ja geograafiapäeva tähistatakse üle maailma ning sellekohast infot leiab veebilehelt http://www.gisday.com

Eesti Rahvusraamatukogu - National Library of Estonia