Kodulehelt

Uudistest

Kontaktidest

---

E-kataloog ESTER

Artiklite andmebaas ISE

Digitaalarhiiv DIGAR

Raamatukogu avatud E-R 10-20

L 12-19

P suletud







 

Digiteerimisteenuse osutamise tingimused

1. Digitaalkoopia kasutustingimused

Tellija saab õiguse raamatust tehtud digitaalse koopia isiklikuks või õppe- ja teadustöö eesmärgil kasutamiseks mis iganes temale kuuluval riistvaral. Juriidiliselt isikult tulnud tellimuse korral osutatakse teenust tellimisvormil ära näidatud isikule eeltoodud tingimustel. Kõik muud, sealhulgas ärilised kasutusvõimalused tellija poolt soetatud digitaalkoopiale tuleb sätestada eraldi lepinguga.
Digitaalset koopiat ei ole lubatud edastada kolmandatele osapooltele ega teha avalikult kättesaadavaks Internetis, kui pole teenuse osutajaga kokku lepitud teisiti.

2. Digitaalkoopia üleandmine

Raamatu digitaalkoopia loetakse kättetoimetatuks ja teenus loetakse osutatuks hetkel, kui tellija on tema poolt tellimisavalduses teatatud e-posti aadressile saanud lingi Rahvusraamatukogult tellitud digitaalkoopia allalaadimiseks. Rahvusraamatukogu tagab lingi toimimise 60 päeva jooksul pärast selle edastamist tellijale. Kokkuleppel tellijaga on digitaalkoopia võimalik salvestada ka tellija mälupulgale. Kui telliti digitaalkoopia CD-ROM või DVD kandjale, saadetakse e-raamat tellija poolt tellimisavalduses näidatud postiaadressile tähituna või edastatakse tellijale Rahvusraamatukogus kohapeal.

Rahvusraamatukogu teeb tellitud e-raamatu tellijale kättesaadavaks ainult juhul, kui tellija on teenuse eest tasunud ja raha on Rahvusraamatukogule laekunud. Tellitud e-raamat ei ole tagastatav.

Rahvusraamatukogu teeb kõik endast oleneva, et täita tellimus hiljemalt 10 päeva jooksul. Tähtaeg ei ole siduv, kui tellijaga on kokku lepitud teisiti või kui kätte toimetamine viibib kolmandate isikute (nt. postiteenuse osutaja) süül.

3. Teenuse eest tasumine

Teenuse eest on võimalik tasuda alljärgevalt:

- krediitkaardimakse Internetis (EOD tellimissüsteemi kaudu tellitud e-raamatute eest);

- maksmine sularahas või maksekaardiga Rahvusraamatukogus kohapeal;
- maksmine arve alusel pangaülekandega.

 


 digitaalarhiiv digar