Eesti Rahvusraamatukogu - National Library of Estonia

 

25 KAUNEIMAT EESTI RAAMATUT 2012 - 5 kauneimat Eesti lasteraamatut 2012

25 KAUNEIMAT EESTI RAAMATUT 2012

Tänavu esitatud 168 raamatut tunnistavad, et e-raamatute pealetung pole veel märgatavalt paberväljaannete saagikusele mõjunud. Hinnatud 2012. aasta valim oli ühtlaselt tugev, iga korraga jääb vigaste kujunduste osakaal väiksemaks. Hea käsitööoskuse kinnistumine teeb rõõmu, raamatud vastasid enamjaolt elementaarsele tasemele – kaanekujundused olid teemakohased, makett järgitav, pildid hea tunnetusega esitatud, trükk viisakas ning köited kasutasid ära tänapäeva materjalide võimalusi.
Samas oli vähe silmatorkavaid, uusi kujundussuundasid avavaid teoseid. Tunnistan, raamat on väga tujukas formaat ning võimalus katsetada pisuke – seda enam tahaks esile tõsta töid, kus mäng on raamatu väärtust tõstnud, mitte sisu enda alla matnud. Igavalt korrektne kujundus ei tohiks pärjatud saada.
Polnud ka kõik raamatud päris veatud – leidus nii taandreaga alustatud peatükke, kaduvaid veeriseid, leskridasid kui ka kompositsioonivigu. Eriti keeruline on küljendada kirillitsat – kahjuks oli aga esitatud erakordselt vähe venekeelseid teoseid. Lisaks oli nadi auhinnata suurepäraseid kaanekujundusi, kui raamatu sisu oli tuimalt standardne liinitöö.
Lihtne olevat kiita luule- ja kunstiraamatuid, sest need laskvat kujundajal end rohkem välja elada. Kui poeesia puhul pidas see ehk paika, siis albumitest jättis meie armutu reha seekord alles vaid ühe, tõesti väärt töö. Samas tahtsime tunnustada seni vaeslapse ossa jäänud õpikuid, ent vaid mõningate mööndustega õnnestus üks esindaja ära märkida. Õpikuid saab hästi kujundada küll, see nõuab lihtsalt lisapingutust.
Eelmainitu tegi žürii töö erakordselt tõhusaks – esimeses voorus suutsime sõelale jätta napilt üle 30 kujunduse, ka teises voorus oli žürii võitjate suhtes üsna üksmeelne. Kõige enam jätkus arutlemist nõrgemas otsas – nii mõnigi 25 hulka pääsenu sai pärjatud puhtalt sellepärast, et reglemendi järgi peab mainitud arv täis saama. Formaat on formaat ning kiusatusele auhinnatavate pinki lühendada ei tohtinud alla vanduda.

Dan Mikkin
žürii esimees

25 BEST DESIGNED ESTONIAN BOOKS OF 2012

The 168 entries submitted to the contest of best book design of 2012 are a living proof that the onslaught of e-books has not yet managed to wipe the traditional printed book off the map. The 2012 shortlist was uniformly strong, and faulty designs show a steady decline year by year. Good solid craftsmanship gives reason to celebrate; most entries met the minimum viable level: cover design echoed the book’s content; layout was easy to follow; pictures were presented with artistic sensitivity; printing displayed professional competence; and bindings made use of the possibilities offered by modern materials.
However, the entries that were visually stunning or opened new design vistas were far and few between. Book is, admittedly, a very capricious format and offers little opportunity for experimenting – making it all the more important to give credit to playful designs that elevate rather than bury the book’s content. A conventional, boring design should not earn plaudits.
Not all the books were flawless: there were chapters that started with an indent, there were disappearing margins, widows and compositional errors. Cyrillic text is notoriously difficult to typeset – sadly, there were next to no Russian entries. Also, it was awkward to heap praise on outstanding covers, whereas what was between these covers came off as a boring, routine drudgery.
Books of poetry and art are said to be easy to commend, seeing as they allow greater creative freedom. This was certainly true as far as poetry books were concerned. Of the art albums submitted, though, our ruthless comb discarded all but one, a truly deserving work. The jury also wanted to acknowledge textbooks that have hitherto flown under the radar. However, even with certain reservations we only managed to find one worthy of mention. Superior textbook design is nothing unheard of – it just takes some extra effort.
All this made the jury’s work truly efficient: in the first round we shortlisted around 30 designs; the second round saw complete consensus among the judges as far as the award winners’ lineup was concerned. It was the weakest entries that inspired the hottest discussions – a few of the finalists were given a pass solely because the regulations stipulate there must be 25 winners. The jury had to honour the contest format and resist the temptation to prune the final list.

Dan Mikkin
Chair of the Jury

 

Sari:
SÜDAMETARKUSE KLASSIKA
Kujundaja: Angelika Schneider
Kirjastaja: Pilgrim
Trükikoda: Tallinna Raamatutrükikoda
Formaat: 120x215 mm
Paber: Munken Print Cream 100 g/m²
Žürii: Väga hea näide tugeva identiteediga sarja kaanekujundusest, võluv lakikasutus. Sisu elegantne, haakub tundliku kaanega, selge kujundusloogika. Tagakaas tumedama mustri puhul loetamatu, aga see ei suuda rikkuda positiivset üldmuljet.

Series:
CLASSIC WISDOM OF THE HEART
Designer: Angelika Schneider
Publisher: Pilgrim
Printer: Tallinna Raamatutrükikoda
Jury: Superb example of a cover designed for a book series with strong identity; charming use of lacquer. Elegant body design that clicks well with the sensitive cover, clear design logic. Although darker patterns muddle the text on the back cover, it does not mar the overall positive impression.

 

Pentti Saarikoski
LUULETUSED
Kujundaja: Asko Künnap
Kirjastaja: Tuum
Trükikoda: Pakett
ISBN: 978-9949-9186-6-9; 560 lk
Formaat: 150x220 mm
Paber: Munken Print Cream 100 g/m²
Žürii: Trikitav kujundus, eriti kaane erilahendusena. Aga seda on tehtud hästi ja põhjendatult, mitte trikk triki pärast. Seletuse kaanemotiivile leiab hiljem sisu lugedes.

Pentti Saarikoski
POEMS
Designer: Asko Künnap
Publisher: Tuum
Printer: Pakett
Jury: An unconventional, offbeat design, the outlandish cover in particular. The solution is well motivated, though, and is so much more than mere trickery. The cover motif is explained in the text.

 

Albert Trapeež
ARMASTADES
Koostaja: Leonhard Lapin
Kujundaja: Tiit Jürna
Fotograaf: Koit Raudsepp
Kirjastaja: Eesti Keele Sihtasutus
Trükikoda: Pakett
ISBN: 978-9985-79-502-6; 48 lk
Formaat: 103x138 mm
Paber: Soporset 100 g/m²
Žürii: Väike ilus asi. Suurepärane näide sellest, et kaunis raamat ei pea tingimata olema suureformaadiline, paks, kõvade kaantega ega kallilt trükitud. Peidetud tekstid teevad luuletuste lugemise omamoodi avastusretkeks, kujundus lisab raamatu lugemisele väärtust. Kokkuvoldituna mõjub kogu raamat kui iseenda sisukord. Detailid on paigas.
Eesti Rahvusraamatukogu eriauhind Kuldraamat

Albert Trapeež
LOVING
Compiled by Leonhard Lapin
Designer: Tiit Jürna
Photographer: Koit Raudsepp
Publisher: Eesti Keele Sihtasutus
Printer: Pakett
Jury: A pretty little thing. An excellent proof that a beautiful book does not have to be big and bulky, hard covered or expensively printed. Hidden texts take the reader to a true discovery quest, design adds value to the reading process. Folded together, the whole book acts as its own table of contents. Details are spot on.
Special prize Golden Book of the National Library of Estonia

 

Maria Lee
STEREOMEETRIA. LUULETUSED

Kujundaja: Martin Rästa
Fotograaf: Gabriela Liivamägi
Kirjastaja: Verb
Trükikoda: Pakett
ISBN: 978-9949-9281-1-8; 80 lk
Formaat: 136x195 mm
Paber: Munken Lynx 120 g/m²
Žürii: Sisu on parem kui kaanekujundus, autori nimi kaob kaanel sootuks ära. Hea kahevärvitrüki kasutus, oskuslikud tüpograafilised mängud. Veel üks näide kujundusest, kus kujundusvigu on osatud ära kasutada.

Maria Lee
STEREOMETRY. POEMS
Designer: Martin Rästa
Photographer: Gabriela Liivamägi
Publisher: Verb
Printer: Pakett
Jury: Body design excels over the cover; author’s name on the cover disappears completely. Good usage of two colour printing, clever typographic exploits. Another example of a design where faults are put to good use.

KAIDO OLE 2007–2012
Koostajad: Kaido Ole, Maria-Kristiina Soomre
Kujundaja: Indrek Sirkel
Kirjastaja: Temnikova & Kasela Galerii
Trükikoda: Tallinna Raamatutrükikoda
ISBN: 978-9949-30-306-9; 264 lk
Formaat: 220x280 mm
Paber: Kaskad Nougat 120 g/m², MultiArt Gloss 150 g/m²
Žürii: Leidlik ja oskuslik materjalikasutus, erinevad paberid sisus loovad servalõikes efektse mustri. Teadlikult ja jällegi oskuslikult rikutud kujundusreeglid, mis ei sega märkimisväärselt raamatu jälgimist-lugemist. Paras pähkel teostajale, aga trükikoda sai ülesandega kiiduväärselt hakkama.

KAIDO OLE 2007–2012
Compiled by Kaido Ole, Maria-Kristiina Soomre
Designer: Indrek Sirkel
Publisher: Temnikova & Kasela Galerii
Printer: Tallinna Raamatutrükikoda
Jury: Inventive and ingenious use of materials; different papers create a striking edge pattern. Consciously and capably violated design guidelines do not ruin the reading experience. A tough nut for the printer, but a stellar outcome nevertheless.

 

Kertu Saks, Aare Baumer
TEISTMOODI FÜÜSIKARAAMAT
Kujundaja: Lea Tammik
Illustraator: Kristi Kindel
Fotograaf: Kristjan Lepp
Kirjastaja: Ajakirjade Kirjastus
Trükikoda: Print Best
ISBN: 978-9949-502-26-4; 134 lk
Formaat: 170x240 mm
Paber: G-Print 130 g/m²
Žürii: Sisuliselt suurepärane raamat ning kujundus, kuigi mõnevõrra tahumatul moel, toetab seda sisulist põnevust ja kaasahaaravust. Makett on asjalik ja vajalikud elemendid on toimima pandud, õpiku ideed pole ära rikutud.

Kertu Saks, Aare Baumer
A TOTALLY DIFFERENT PHYSICS TEXTBOOK
Designer: Lea Tammik
Illustrator: Kristi Kindel
Photographer: Kristjan Lepp
Publisher: Ajakirjade Kirjastus
Printer: Print Best
Jury: A standout book as to its contents, and the design, though somewhat crudely, supports the exciting and dynamic contents. The layout comes off as matter-of-fact, all the required elements work well, and the textbook’s overall idea is intact.

 

Kaupo Laan
EESTI VABARIIGI MÜNDID JA RAHAREFORMI MEDALID
Kujundaja: Angelika Schneider
Fotograaf: Kaspar Orasmäe
Kirjastaja: Kaupo Laan
Trükikoda: Printon
ISBN: 978-9949-30-530-8; 230 lk
Formaat: 130x210 mm
Paber: Arctic Volume White 115 g/m²
Žürii: Üks läbiv motiiv läbi kogu raamatu, hoiab selle nii kenasti koos. Teatmeteos, millele lisatud münti. Kujundaja sai kujundamisega õigel hetkel pidama.

Kaupo Laan
COINS AND MONETARY REFORM MEDALS OF THE REPUBLIC OF ESTONIA
Designer: Angelika Schneider
Photographer: Kaspar Orasmäe
Publisher: Kaupo Laan
Printer: Printon
Jury: A single, pervading motif keeps the design nicely together. A carefully minted reference book. The designer stopped at just the right moment.

 

Indrek Oper
EESTI KÖITEMÄRGISED 1840–1940
Kujundaja: Piia Ruber
Köitemakett: Eesti Kunstiakadeemia üliõpilased Anne Meesit, Anneli Metsmaa, Anneli Filipov,Mari-Lii Hirsik, Jass Reilent, juhendaja professor Lennart Mänd
Kirjastaja: Eesti Rahvusraamatukogu
Trükikoda: Printon
ISBN: 978-9949-413-32-4; 104 lk
Formaat: 210x220 mm
Paber: Kaaneümbris ja sisupaber Lessebo Design Smooth ivory 150 g/m², vahelehed Keaykolour Recycled Limestone 100 g/m²
Žürii: Tohutus koguses erinevaid tehnilisi trikke kasutav raamat, aga teostatud hea tunnetusega ning teemast eemaldumata. Ei ole küll kasutusköide – raamatukogus selle elu ette ei kujuta –, kuid üksiku lugejaga suhtleb väga isiklikult. Köitemärgiste-asjatundja jaoks on raamat kümnesse.
Antalis AS eripreemia parima paberikasutuse eest

Indrek Oper
ESTONIAN BINDER’S LABELS 1840–1940
Designer: Piia Ruber
Binding prepared in cooperation with students of the Estonian Academy of Arts: Anne Meesit, Anneli Metsmaa, Anneli Filipov, Mari-Lii Hirsik and Jass Reilent, supervised by Professor Lennart Mänd
Publisher: National Library of Estonia
Printer: Printon
Jury: The binding relies on a huge amount of various technical stunts carried out with sensitivity and in keeping with the subject of the book. Difficult to imagine on a library shelf, but speaks to an individual reader. A real treat for a connoisseur of binder’s labels.
Special prize by Antalis Ltd for the best use of paper

 

Friedrich Reinhold Kreutzwald, Aino Voolmaa
KREUTZWALD VIRUMAA RAHVARÕIVASTEST
Koostaja: Tiina Tael
Kujundaja: Angelika Schneider
Kirjastaja: Eesti Rahva Muuseum
Trükikoda: Tallinna Raamatutrükikoda
ISBN 978-9949-417-82-7; 61 lk
Formaat: 180x290 mm
Paber: Arctic Volume 150 g/m²
Žürii: Kena konservatiivse ja tänapäevase ühendus. Faksiimiletrükis, mis pole takerdunud minevikku, vaid mõjub igati värskelt. Käekirjaliste pealkirjade kasutamine on stilistiliselt ohtlik võte, aga seekord õigustab end. Litrimotiiv kaanel ja eeslehel annab kujundusele oma erilise kiiksu.

Friedrich Reinhold Kreutzwald, Aino Voolmaa
KREUTZWALD ON THE FOLK COSTUMES OF VIRUMAA
Compiler: Tiina Tael
Designer: Angelika Schneider
Publisher: Estonian National Museum
Printer: Tallinna Raamatutrükikoda
Jury: A nice synthesis of conservative and modern elements. A facsimile publication that is not stuck in the past and exudes freshness. Using calligraphic headings can be a stylistically dangerous device, which is well justified in this case. The spangle motif on the cover and front endpaper lends the whole design a special touch.

 

Mart Kalm
RANNALINN, SEENRÕDU JA VIINAKAPP.
PÄRNU LINNAARHITEKT OLEV SIINMAA
Kujundajad: Aleksandr Zverev, Emil Urbel
Fotograaf: Martin Silplane
Kirjastajad: Eesti Arhitektuurimuuseum, Eesti Kunstiakadeemia
Trükikoda: Tallinna Raamatutrükikoda
ISBN: 978-9949-9078-2-3; 300 lk
Formaat: 200x280 mm
Paber: G-Print 130 g/m²
Žürii:
Hea korralik arhitektuurikataloog, viisaka pildiesituse ja liigendusega. Plusspunktid piktogrammide eest. Kõige muu taustal mõjub tekstiküljendus rohmakalt – liialt suur tekstipunkt, väikesed veerised.

Mart Kalm
BEACH TOWN, MUSHROOM BALCONY AND VODKA CABINET.
PÄRNU CITY ARCHITECT OLEV SIINMAA
Designers: Aleksandr Zverev, Emil Urbel
Photographer: Martin Silplane
Publishers: Museum of Estonian Architecture, Estonian Academy of Arts
Printer: Tallinna Raamatutrükikoda
Jury: A decent and consummate architectural album, presentable picture layout and overall structure. Brownie points for the use of pictograms. Text layout, however, comes off as crude and sloppy: fonts are too large, margins too narrow.

 

Maria Helen Känd
ÜLE ÄÄRE
Kujundaja: Jaan Sarapuu
Kirjastaja: Steamark
Trükikoda: Tallinna Raamatutrükikoda
ISBN: 978-9949-9386-3-6; 101 lk
Formaat: 125x190 mm
Paber: Munken Pure Rough 170g/m², Munken Print White 150 g/m²
Žürii:
Katseline kujundus. Väikeste detailide kogum loob omanäolise terviku, kuid ei pinguta sellega üle. Tekst tuleb rahulikult esile.

Maria Helen Känd
OVER THE EDGE
Designer: Jaan Sarapuu
Publisher: Steamark
Printer: Tallinna Raamatutrükikoda
Jury: Experimental design. The bulk of small details effortlessly and without any excess create a unique ensemble. The text emerges easily.

 

Ann Ideon, Gabriela Liivamägi
BOHEEMLASTE KÖÖK
Kujundaja: Martin Rästa
Fotograafid: Gabriela Liivamägi, Tõnis Liivamägi
Kirjastaja: Menu Kirjastus
Trükikoda: Tallinna Raamatutrükikoda
ISBN: 978-9949-495-21-4; 152 lk
Formaat: 165x240 mm
Paber: Ensolux Cream 90 g/m²
Žürii: Selliseid katmata paberil, „juhusliku” fotokasutuse ja küljendusega kokaraamatuid on viimasel ajal päris palju. Kuid siinkohal on neid võtteid kasutatud pingutamata, tulemuseks sugugi mitte lohakas, vaid omanäoline raamat. Pole igav, vaid hoopis mitmekesine makett, samas terviklik. Eriti lihtne lugemine, see teebki trükise boheemlastele hästi seeditavaks.

Ann Ideon, Gabriela Liivamägi
KITCHEN OF THE BOHEMIANS
Designer: Martin Rästa
Photographers: Gabriela Liivamägi, Tõnis Liivamägi
Publisher: Menu Kirjastus
Printer: Tallinna Raamatutrükikoda
Jury: As of late, there is an abundance of cookery books with similar “random” layout and a scattering of photos, printed on uncoated paper. This book, however, employs these devices effortlessly, producing a unique rather than sloppy outcome. The layout is far from boring; it is multifarious yet comes off as perfectly harmonious. The text is easy to read making the book palatable to Bohemians.

 

Mihkel Kaevats
UNGARI KIRSID JA TEISI LUULETUSI
Kujundaja: Valter Jakovski
Kirjastaja: Pegasus
Trükikoda: Pakett
ISBN: 978-9949-472-95-6; 79 lk
Formaat: 125x186 mm
Paber: Holmen Book Cream 70 g/m²
Žürii: Julge ja mitteortodoksne tüpograafia kasutus, seekord on kujundaja jõud sellest üle käinud, kuigi piiripealsed mängud žüriiliikmetes elavat keskustelu ning eriarvamusi tekitasid. Tekst arvestab kujundust, need mängivad teineteisega kenasti ja ootamatusi pakkudes kokku.

Mihkel Kaevats
HUNGARIAN CHERRIES AND OTHER POEMS
Designer: Valter Jakovski
Publisher: Pegasus
Printer: Pakett
Jury: Bold and unorthodox use of typography, designer masters the art, even though the borderline games inspired heated discussion and conflicting opinions among the judges. Text and design click well, making sweet music together, occasionally with unexpected results.

 

Birk Rohelend
MORBIDAARIUM
Kujundaja ja illustraator: Elina Kasesalu
Kirjastaja: Roheline Kuu
Trükikoda: Tallinna Raamatutrükikoda
ISBN: 978-9949-30-196-6; 112 lk
Formaat: 140x210 mm
Paber: sisu Munken Print Cream 115 g/m2, kaas Arctic Gloss ja Munken Lynx 300 g/m²
Žürii: Kunagist „Mirabilia”-sarja soojalt meenutav kujundus ja illustratsioon. Lugemiseks veidi liig väike leivatekst, kuigi taotlus on arusaadav ning lühikeste luuletustega raamatu puhul siiski andeksantav.

Birk Rohelend
MORBIDARIUM
Designer and illustrator: Elina Kasesalu
Publisher: Roheline Kuu
Printer: Tallinna Raamatutrükikoda
Jury: Design and illustrations hearken back to the old Mirabilia series. The body text is a bit too small, even though the purpose is understandable and forgivable in a book of short poems.

 

Andrus Rootsmäe
ÄRAKÄIJA SAAGA
Kujundaja: Peeter Paasmäe
Illustraator: Regina Lukk-Toompere
Kirjastaja: Elmatar
Trükikoda: Greif
ISBN 978-9949-491-25-4; 64 lk
Formaat: 125x240 mm
Paber: Munken Print Cream 100 g/m²
Žürii: Üks üsna vaikne raamat, ruunimärgi lakkamatu kasutamine on küsitav. Eesleht iseenesest efektne, kuid sama illustratsiooni kasutamine kordusena ka tagalehel mõjub mugavuslahendusena, ei õigusta end. Hästi mõjub eeposliku teksti ja tänapäevase grotesk-fondi kontrast.

Andrus Rootsmäe
THE PRODIGAL’S SAGA
Designer: Peeter Paasmäe
Illustrator: Regina Lukk-Toompere
Publisher: Elmatar
Printer: Greif
Jury: A rather muted book; the constant use of runic sign is questionable, though. Striking front endpaper, yet the repeated illustration on the back endpaper seems too foolproof, even unjustified. Good contrast between the epic text and the modern Grotesque font.

 

Erik G. Verg
VAIMUSTUSE TIIVUL. LAPSEPÕLVE- JA NOORUSMÄLESTUSED BALTIKUMIST
Kujundaja: Angelika Schneider
Kirjastaja: Nornberg & Co
Trükikoda: Tallinna Raamatutrükikoda
ISBN: 978-9949-30-720-3; 352 lk
Formaat: 135x215 mm
Paber: Soporset 90 g/m²
Žürii: Erakordselt staatiline raamat. Korraliku raamatu musternäidis. Hea pildikasutus, tundlik kadreerimine, kena sinise värvi kasutus.

Erik G. Verg
ON THE WINGS OF ENTHUSIASM.
MEMORIES OF CHILDHOOD AND YOUTH IN THE BALTICS
Designer: Angelika Schneider
Publisher: Nornberg & Co
Printer: Tallinna Raamatutrükikoda
Jury: An extraordinarily static book. Perfect example of a properly designed book. Commendable handling of pictures, sensitive framing, nice use of the colour blue.

 

Tiia Mets
VAHVA TOOMAS. VANA TOOMASE LEGEND
Kujundaja: Piret Niinepuu-Kiik
Illustraator: Tiia Mets
Kirjastaja: Päike ja Pilv
Trükikoda: Tallinna Raamatutrükikoda
ISBN: 978-9949-9370-2-8; 56 lk
Formaat: 250 x 327 mm
Paber: G-Print 150 g/m2
Žürii: Seest parem kui kaas lubaks. Üsna illustratsioonikeskne, tekstiküljendus üldjuhul saadab pilti häirimata. Tiitel kiita ei saa.

Tiia Mets
BRAVE TOOMAS. HERO OF OLD TALLINN
Designer: Piret Niinepuu-Kiik
Illustrator: Tiia Mets
Publisher: Päike ja Pilv
Printer: Tallinna Raamatutrükikoda
Jury: Body design is better than could be judged by the cover. Quite focused on illustration; text layout accompanies the pictures comfortably. No praise for the title page.

 

Jaak Juske
LOOD UNUSTATUD TALLINNAST
Kujundaja: Mart Kivisild
Kirjastaja: Pegasus
Trükikoda: Tallinna Raamatutrükikoda
ISBN: 978-9949-505-12-8; 207 lk
Formaat: 148x210 mm
Paber: Munken Print White 115 g/m²
Žürii:
Elegantne kahevärviküljendus, kuld ei kiiska, vaid toetab raamatu mõju. Detailideni paigas makett. Ei tüki eriti esile.

Jaak Juske
STORIES FROM FORGOTTEN TALLINN
Designer: Mart Kivisild
Publisher: Pegasus
Printer: Tallinna Raamatutrükikoda
Jury: Elegant two colour layout; the muted gold supports the overall effect. Meticulous design with every detail in place. Nothing too glaring or obtrusive.

Andrei Ivanov
HANUMANI TEEKOND LOLLANDILE
Kujundaja: Anne Pikkov
Kirjastaja: Varrak
Trükikoda: Greif
ISBN: 978-9985-3-2580-3; 406 lk
Formaat: 130x200 mm
Paber: Soporset 80 g/m²
Žürii: Silmapaistev, uudishimu tekitav kaas. Sisu silmapaistvalt standardne, näha on, et kaanekujundajat sisu kallale ei lastud.

Andrei Ivanov
HANUMAN’S JOURNEY TO LOLLAND
Designer: Anne Pikkov
Publisher: Varrak
Printer: Greif
Jury: A striking, intriguing cover. Body design follows a conspicuously standard path; it is obvious that the cover designer was kept away from the rest of the book.

 

Kätlin Kaldmaa
LUGU KEEGI EIKELLEGITÜTRE ISAST
Kujundaja: Mai Grepp
Illustraator: Marge Nelk
Kirjastaja: Ajakirjade Kirjastus
Trükikoda: Print Best
ISBN: 978-9949-502-54-7; 108 lk
Formaat: 185x225 mm
Paber: G-Print 130 g/m²
Žürii: Jõuline, muust riiulilolevast selgelt eristuv illustratsioon, tabab hästi noore sihtrühma visuaalkultuuri. Tekstiküljendus ja -kujundusvõtted lähevad pildikeelega kaasa, kuid kujundaja oskused ei käi üksikutel juhtudel sellest üle. Debüüdiauhind, julgustuseks edaspidisteks viimistletumateks tegudeks.

Kätlin Kaldmaa
THE STORY OF SOMEONE NOBODYSDAUGHTER’S FATHER
Designer: Mai Grepp
Illustrator: Marge Nelk
Publisher: Ajakirjade Kirjastus
Printer: Print Best
Jury: Powerful, distinctive illustrations relate to the visual culture of the young target group. Text layout and typography go along with the visual language, yet the designer occasionally fails to deliver. Plaudits for a strong debut, to encourage further and more elaborate achievements.

 

Aino Pervik
RÄNDAV KASSIEMME
Kujundaja ja illustraator: Catherine Zarip
Kirjastaja: Tammerraamat
Trükikoda: Printon
ISBN: 978-9949-482-44-3; 32 lk
Formaat: 210x170 mm
Paber: Artic Volume White 170 g/m²
Žürii: Hea formaat pildikesksele lasteraamatule. Silmapaistev näide sellest, kuidas on võimalik teksti pildiga kokku panna, kaotamata loetavust ning tapmata kunstniku tööd. Kena tervik.

Aino Pervik
THE WANDERING CAT MOM
Designer and illustrator: Catherine Zarip
Publisher: Tammerraamat
Printer: Printon
Jury: A good format for a children’s book mainly consisting of pictures. An outstanding example of how text can be integrated with pictures without losing readability or killing the artist’s work. A nice ensemble.

 

Venedikt Jerofejev
MOSKVA-PETUŠKI
Kujundaja: Andres Rõhu
Kirjastaja: Tänapäev
Trükikoda: Greif
ISBN: 978-9949-27-138-2; 192 lk
Formaat: 130x210 mm
Paber: Munken Print White 80 g/m²
Žürii: Auhind kaanekujunduse ja eeslehtede eest, siin on väikeseid varjatud võtteid, mis tähelepanelikku lugejat võivad avastustega rõõmustada. Sisu viisakalt tavapärane.

Venedikt Jerofejev
MOSCOW-PETUSHKI
Designer: Andres Rõhu
Publisher: Tänapäev
Printer: Greif
Jury: Plaudits for cover design and front endpapers: these offer small, surreptitious tricks delighting an attentive reader. Body design is pleasantly conventional.

 

Peeter Sauter
WANRADT-KOELLI KATEKISMUS. TARGA LAPSE RUMAL RAAMAT
Kujundaja: Margus Tamm
Illustraator: Mihkel Kleis
Kirjastaja: Kirjanik
Trükikoda: Pakett
ISBN 978-9949-30-619-0; 130 lk
Formaat: 155x216 mm
Paber: Munken Print Cream 90 g/m²
Žürii: Pahupidi raamat – ja sellisena äramärkimist väärt. Kaas on kui rahulik tekstilehekülg, sisu aga jääb agressiivsele kujundusele vaatamata loetavaks, ka lastele. Väga isepäine teos.

Peeter Sauter
WANRADT-KOELL CATECHISM. STUPID BOOK OF A CLEVER CHILD
Designer: Margus Tamm
Illustrator: Mihkel Kleis
Publisher: Kirjanik
Printer: Pakett
Jury: A sort of reversed book, and as such, deserving a mention. The cover poses as a monotonous text page, whereas the body, despite aggressive design, is well readable, even for children. A very headstrong book.

 

Peeter Sauter
MÄRKMEID VAESTE KIRJANIKE MAJAST
Kujundajad: Katrin Valdre, Sven Saag
Illustraator: Manfred Vainokivi
Kirjastaja: Kirjanik
Trükikoda: Pakett
ISBN 978-9949-30-717-3; 175 lk
Formaat: 210x210 mm
Paber: Holmen Book Cream 70 g/m²
Žürii: Mõnusalt tiksuva kujundusega raamat, nagu autori tekst isegi. Kaane ja sisu kooskõla. Läbiv liivakella motiiv kulgeb ja muutub vaevumärgatavalt, aga järjekindlalt lõpu poole. Liiga heledast paberist eesleht riivab veidi silma.

Peeter Sauter
NOTES FROM THE HOUSE OF POOR WRITERS
Designers: Katrin Valdre, Sven Saag
Illustrator: Manfred Vainokivi
Publisher: Kirjanik
Printer: Pakett
Jury: A snugly ticking design, just like the author’s text. Cover and body go well hand in hand. The pervading sandglass motif, ever so subtly changing, keeps marching towards the end. The front endpaper is too light and as such, a bit of an eyesore.

Tiia Selli
RÕÕMUS MIIA
Kujundaja ja illustraator: Katrin Ehrlich
Kirjastaja: Dolce Press
Trükikoda: Tallinna Raamatutrükikoda
ISBN: 978-9985-9871-5-5; 44 lk
Formaat: 230x277 mm
Paber: Maxi Satin 200 g/m²
Žürii: Kaanest kaaneni lastepärane raamat, täis leidmisrõõmu. Tekst on ka lastele loetav – see polegi teab kui tavapärane.

Tiia Selli
HAPPY MIIA
Designer and illustrator: Katrin Ehrlich
Publisher: Dolce Press
Printer: Tallinna Raamatutrükikoda
Jury: A thoroughly child-friendly book, brimming full of delightful discoveries. The font is easily readable even for young eyes, which is no mean feat in itself.

Korraldajad: Eesti Kujundusgraafikute Liit, Eesti Kirjastuste Liit, Eesti Lastekirjanduse Keskus, Eesti Rahvusraamatukogu
Toetajad / Supporters: Eesti Kultuurkapital, Hasartmängumaksu Nõukogu, Antalis, Heidelberg Baltic Finland OÜ, trükikoda AS Pakett, Printon trükikoda, Rahva Raamat.

Varasemad võidutööd >>

Täiendav informatsioon: Marika Kuldkepp, tel. 630 7271, e-post: Marika dot Kuldkepp at rahvusraamatukogu dot ee

Eesti Rahvusraamatukogu - National Library of Estonia