Eesti Rahvusraamatukogu - National Library of Estonia

 

25 kauneimat Eesti raamatut 2012 - 5 KAUNEIMAT EESTI LASTERAAMATUT 2012

5 KAUNEIMAT EESTI LASTERAAMATUT 2012

Kauneimate lasteraamatute konkurss toimub alates 1998. aastast. Konkursi algatanud Eesti Kujundusgraafikute Liidu kõrval võtavad žürii tööst osa Eesti Lastekirjanduse Keskus, Eesti Rahvusraamatukogu, Eesti Vabagraafikute Ühendus ja Eesti Kirjastuste Liit.
2012. aastal ilmunud lasteraamatutest esitati konkursile 49 raamatut 22 kirjastajalt, millest valiti välja 5 kauneimat.
Lasteraamatute puhul hinnatakse terviklahendust, pidades primaarseks illustratsioonide taset. Niisuguse rõhuasetuse tingis tõsiasi, et tegemist on praktiliselt ainsa konkursiga, kus selle kunstivaldkonna viljelejad saavad mõõtu võtta. Huvitava ja pilti toetava kujunduseta ei sünni aga kaunist raamatut. Ja ka trükitehniliselt ebaõnnestunud raamatud parimate hulka ei pääse. Hea lasteraamat on tervik, kus tuleb jälgida eakohasust: alles veerima hakkava põnni raamat tahab teistsugust lähenemist kui ladusalt lugeva koolilapse oma.
Sõelale jäänud raamatud on kõik ilusad, esindades erinevaid stiile ja käekirju. Väljavalitute ja diplomiga pärjatute hulka jõudis lisaks nimekatele tegijatele ka mitu uut illustraatorit nauditavate debüütraamatutega. Ometi jäi žürii liikmete süda kripeldama väljajäänud kaunite ja terviklike raamatute pärast, mis oleksid samuti väärinud esiletõstmist ja veidi lahjema raamatusaagiga aastal ka kindlasti parimate hulka jõudnud.
Valiku tegemine on alati raske, nii mõnigi žürii liige valis 5 parima asemel välja 6 või lausa 7, millest mõned leidsid äramärkimist eridiplomiga. Kuid kui punktid kokku löödi, oli tulemus sobilik ning hilisema arutelu käigus seda ei muudetud. Valitud on siin ära trükitud, valmis järekordseteks hinnanguteks uue ja suurema publiku ees.

Piret Niinepuu-Kiik
žürii esimees

5 BEST DESIGNED CHILDREN’S BOOKS OF 2012

The contest of best designed children’s books was launched in 1998 by the Estonian Graphic Designers’ Union; the jury also includes representatives from the Association of Estonian Printmakers, the National Library of Estonia, the Estonian Children’s Literature Centre, and the Estonian Publishers’ Association.
For the 2012 contest, 22 publishers submitted 49 books from which the judges picked five of their favourites.
The contest of best designed children’s books assesses the harmony of design and illustration, with the primary focus on the latter: this is virtually the only professional contest for book illustrators in Estonia. What makes the beauty of a book is engaging design that supports the picture. Also, high quality of printing is a must. A good children’s book is a well-coordinated whole, and ageappropriate as such: books meant for toddlers learning to spell and those for older, fluent readers require quite a different approach.
The shortlisted books are all beautiful, representing different styles. The winning entries came from renowned designers as well as from young illustrators making delightful debuts. The shortlist included some really beautiful books worthy of every mention, which would have certainly made it to the top five had the overall standard been a bit lower.
The choice was difficult, some judges picked six or even seven favourites instead of the required five; of these, some were awarded special prizes. The final result, however, satisfied everyone and no changes were made during the discussions. The cream of the crop is featured in this catalogue, ready to be assessed by a new and much wider public.

Piret Niinepuu-Kiik
Chair of the Jury

 

Aapo Ilves
MUINASJUTUD LASTELE JA SUURTELE
Illustraator ja kujundaja: Regina Lukk-Toompere
Kirjastaja: Futu Print
Trükikoda: Print Best
ISBN: 978-9949-515-00-4; 48 lk
Formaat: 180x265 mm
Paber: G-Print 200 g/m²
Žürii: Tuntud kunstniku lustlik ja natuke ootamatu lahendus, joonistuse ja kollaaži oskuslik ja maitsekas kombineerimine, fantaasiarikkus. Mänguline kirjakasutus.

Aapo Ilves
FAIRY TALES FOR CHILDREN AND ADULTS ALIKE
Illustrator and designer: Regina Lukk-Toompere
Publisher: Futu Print
Printer: Print Best
Jury: A lighthearted, slightly unexpected solution from a well-known artist; capable and tasteful combination of drawing and collage; superabundance of fantasy. Playful use of fonts.

 

Piret Raud
KOLM SOOVI
Illustraator: Piret Raud
Kujundaja: Villu Koskaru
Kirjastaja: Tänapäev
Trükikoda: Tallinna Raamatutrükikoda
ISBN: 978-9949-27-194-8; 32 lk
Formaat: 240x245 mm
Paber: Munken Lynx 150 g/m²
Žürii: Puhas, õhuline, ruumi nii tekstile kui pildile. Tundlikud, humoorikad illustratsioonid. Nimekas kunstnik oma parimal tasemel.

Piret Raud
THREE WISHES
Illustrator: Piret Raud
Designer: Villu Koskaru
Publisher: Tänapäev
Printer: Tallinna Raamatutrükikoda
Jury: Pure, light and airy, plenty of room for text and pictures. Sensitive, humorous illustrations. Renowned artist at her best.

 

Tiia Mets
VAHVA TOOMAS. VANA TOOMASE LEGEND
Illustraator: Tiia Mets
Kujundaja: Piret Niinepuu-Kiik
Kirjastaja: Päike ja Pilv
Trükikoda: Tallinna Raamatutrükikoda
ISBN: 978-9949-9370-2-8; 56 lk
Formaat: 250x327 mm
Paber: G-Print 150 g/m2
Žürii: Hea ajastutunnetus, illustratsioonides vihjeid keskaegsele raamatukujundusele. Detailirohkus ei ole muutunud koormavaks. Huvitav uus käekiri.

Tiia Mets
BRAVE TOOMAS. HERO OF OLD TALLINN
Illustrator: Tiia Mets
Designer: Piret Niinepuu-Kiik
Publisher: Päike ja Pilv
Printer: Tallinna Raamatutrükikoda
Jury: Good period sense; illustrations hint at mediaeval book design. Abundance of detail is not burdensome. Interesting new style.

 

Daniil Harms
SIIL JA SIISIKE
Illustraator: Priit Pärn
Kujundaja: Villu Koskaru
Kirjastaja: Tänapäev
Trükikoda: Greif
ISBN: 978-9949-27-139-9; 144 lk
Formaat: 168x230 mm
Paber: G-Print 130 g/m²
Žürii: Mitmekihilised ja julged, fantaasiarikkad pildid. Tugev raamat juba veidi suuremale lapsele. Teksti ja pildi hea kooskõla.

Daniil Harms
HEDGEHOG AND SISKIN
I
llustrator: Priit Pärn
Designer: Villu Koskaru
Publisher: Tänapäev
Printer: Greif
Jury: Many-layered and bold, imaginative pictures. A strong book for slightly older kids. Nice harmony of text and picture.

 

Andres Noormets
KÕIGEL ON MAAILMAS KOHTA
Illustraator: Anni Varm
Kujundaja: Taavi Varm
Kirjastaja: Ajakirjade Kirjastus
Trükikoda: Print Best
ISBN: 978-9949-476-90-9; 64 lk
Formaat: 140x210 mm
Paber: Arctic Volume 130 g/m²
Žürii:
Kerge joonega mängulised illustratsioonid, huvitav ja lastepärane makett.
Žürii eripreemia

Andres Noormets
EVERYTHING HAS ITS PLACE IN THE WORLD
Illustrator: Anni Varm
Designer: Taavi Varm
Publisher: Ajakirjade Kirjastus
Printer: Print Best
Jury: Light and playful illustrations, interesting and child-friendly layout.
Special prize of the Jury

 

Kristi Kangilaski
PÄIKE LÄHEB PUHKUSELE
Illustraator ja kujundaja: Kristi Kangilaski
Kirjastaja: Päike ja Pilv
Trükikoda: Printon
ISBN: 978-9949-9210-4-1; 32 lk
Formaat: 230x220 mm
Paber: MultiArt Silk 170 g/m²
Žürii: Värsked, silmatorkavalt omanäolised illustratsioonid. Ühtne värvilahendus, hästi komponeeritud terviklikult mõjuv raamat.
Eesti Lastekirjanduse Keskuse eripreemia
Eesti Kujundusgraafikute Liidu eripreemia noorele kunstnikule

Kristi Kangilaski
THE SUN GOES ON HOLIDAY
Illustrator and designer: Kristi Kangilaski
Publisher: Päike ja Pilv
Printer: Printon
Jury: Fresh, strikingly unique illustrations. Consistent colour solution, overall a well-composed book.
Special prize of the Estonian Children’s Literature Centre
Estonian Graphic Designers’ Union special prize for a young artist

 

Aino Pervik
RÄNDAV KASSIEMME
Illustraator ja kujundaja: Catherine Zarip
Kirjastaja: Tammerraamat
Trükikoda: Printon
ISBN: 978-9949-482-44-3; 32 lk
Formaat: 210x170 mm
Paber: Artic Volume White 170 g/m²
Žürii:
Terviklikult lahendatud, maaliliste illustratsioonidega väikelapse raamat, hea teksti ja pildi tasakaal. Fondivalik arvestab vanust.

Aino Pervik
THE WANDERING CAT MOM
Illustrator and designer: Catherine Zarip
Publisher: Tammerraamat
Printer: Printon
Jury: A well-composed book for toddlers, picturesque illustrations; good balance of text and pictures. The choice of font is age-appropriate.

Korraldajad: Eesti Kujundusgraafikute Liit, Eesti Kirjastuste Liit, Eesti Lastekirjanduse Keskus, Eesti Rahvusraamatukogu
Toetajad / Supporters: Eesti Kultuurkapital, Hasartmängumaksu Nõukogu, Antalis, Heidelberg Baltic Finland OÜ, trükikoda AS Pakett, Printon trükikoda, Rahva Raamat.

Varasemad võidutööd >>

Täiendav informatsioon: Marika Kuldkepp, tel. 630 7271, e-post: Marika dot Kuldkepp at rahvusraamatukogu dot ee

Eesti Rahvusraamatukogu - National Library of Estonia