Kodulehelt

Uudistest

Kontaktidest

---

E-kataloog ESTER

Artiklite andmebaas ISE

Digitaalarhiiv DIGAR

Raamatukogu avatud E-R 10-20

L 12-19

P suletud 

Eesti Rahvusraamatukogu avatud konkurss toitlustuspinnale üürilise leidmiseks

17.02.2017

Eesti Rahvusraamatukogu hoones Tallinn Tõnismägi 2 ruumide kasutusse andmise konkursi tingimused toitlustusteenuse pakkumiseks

1. Eesti Rahvusraamatukogu annab eelläbirääkimistega pakkumise korras tähtajaliselt ja sihtotstarbeliselt üürile Tallinnas aadressil Tõnismägi 2 asuvas hoones asuvad toitlustuskompleksi äsja renoveeritud ruumid üldpinnaga 961 m2 (lisatud ruumide plaanid) alljärgnevatel tingimustel:

1.1. üürilepingu tähtaeg on kuni 10 (kümme) aastat alates üürilepingu sõlmimisest;
1.2. toitlustuskompleksi ruume tohib kasutada ainult toitlustus- ja catering teenuste osutamiseks;
1.3. üürilepingu objekti hulka ei kuulu hetkel toitlustuskompleksi ruumides olev mööbel ja köögitehnika, kuid kokkuleppe saavutamisel uue üürniku ja senise üürniku vahel, on uuel üürnikul võimalik senise üürniku kasutuses olnud mööbli kasutamist jätkata. Samuti, kui uus üürnik, senine üürnik ja köögitehnika omanik selles kokku lepivad, siis on uuel üürnikul võimalik jätkata köögitehnika rentimist või see välja osta. Eesti Rahvusraamatukogu ei võta endale kohustusi selles osas, et kokkulepete sõlmimine uue üürniku ja senise üürniku ning köögitehnika omaniku vahel õnnestub;
1.4. võimalus avada välikohvik;
1.5. toitlustuskompleksi ruumidesse on võimalik sisse pääseda Eesti Rahvusraamatukogu hoone peaukse kaudu, samuti Tuvi tänava sissepääsu kaudu. Kaupa on võimalik laadida estakaadilt;
1.6. Eesti Rahvusraamatukogu tagab teenuse osutajale keskkütte-, veevarustuse-, kanalisatsiooni-, elektri- ja ventilatsioonisüsteemi kasutamise võimaluse olemasolevates võimsustes.

2. Rahvusraamatukogu tutvustus
Tallinnas Tõnismägi 2 asuv Eesti Rahvusraamatukogu hoone on valminud 1992 aastal. Raamatukogus töötab 300 inimest. Peale raamatukogu on hoones c. 60 üürnikku, nende hulgas üürivad ruume 2 teatrit ja Eesti Diplomaatide Kool. Kinnistu territooriumil on olemas c. 100 parkimiskohta. Õhtuti toimuvad teatrisaalis etendused. Aastas korraldatakse keskmiselt 600 konverentsi. Majas külastab keskmiselt 1600 inimest päevas, suvekuudel on külastajaid reeglina vähem. Eesti Rahvusraamatukogu vahetus läheduses asuvad mitmed riigiasutused (Justiitsministeerium, Kaitsepolitsei, Haridus- ja Teadusministeerium, Patendiamet, jt.) ja mitu ärimaja.

3. Konkursil võivad osaleda vähemalt 2 aastase toitlustusteenuse osutamise kogemusega juriidilised isikud kellel puudub õigusaktidest tulenevate riiklike või tema elu- või asukoha kohalike maksude või sotsiaalkindlustuse maksete võlg või tähtpäevaks tasumata jäetud maksusummadelt arvestatud intress pakkumise esitamise päeva seisuga. Võlgnevuseks loetakse summat, mis ületab 100 eurot.

4. Pakkumine peab sisaldama:
4.1. pakkuja ärinime, registrikoodi, asukohta, kontaktandmeid (telefon, e-post);
4.2. avaldust sooviga osaleda toitlustuskompleksi ruumide kasutusse andmise
pakkumisel pakkumises kehtestatud tingimustel;
4.3. pakkumise kuupäeva ja pakkumise esitaja juhatuse liikme või volitatud esindaja
allkirja. Pakkumise allkirjastamisel volitatud esindaja poolt tuleb pakkumisele
lisada esindaja vastavaid volitusi tõendav volikiri;
4.4. kinnitust, et pakkuja ei esita Eesti Rahvusraamatukogu vastu ükskõik mis laadi
kahjunõudeid juhul, kui Eesti Rahvusraamatukogu tunnistab eelläbirääkimistega
pakkumise nurjunuks;
4.5. pakutavat ühe ruutmeetri üürisummat ilma käibemaksuta väljendatuna nii
numbrites kui ka sõnades;
4.6. äriplaani, milles peab muuhulgas olema välja toodud planeeritud lahtioleku ajad,
teenuse kirjeldus, vähemalt kolm näidismenüüd (s.h. komplekslõuna, buffet,
kohvikumenüü ja cateringi menüü koos eeldatavate hindadega), eeldatavate
klientide keskmine arv päevas, konverentsi klientide keskmine arv kvartalis,
võimalikud üürisumma tasumise alternatiivseid võimalused (makstakse ainult
üüri, makstakse kokkulepitud x % käibest, makstakse mingi osa üüri ja ülejäänud
osa käibest, makstakse üüri ja x % cateringi teenusest jne);
4.7. toitlustuskompleksi ruumikujunduse ideekavandit/kontseptsiooni/kirjeldust.
5. Üürile antavate toitlustuskompleksi ruumidega on võimalik tutvuda kohapeal alates 17. veebruarist kuni 3. märtsini 2017, leppides eelnevalt kokku tutvumise aja haldusjuhi Andrei Gladkov´iga (e-mail: andrei.gladkov@nlib.ee, telefon 630 7504, mobiil: 5680 7504).

6. Pakkumised tuleb esitada eesti keeles Eesti Rahvusraamatukogu üldaadressile nlib@nlib.ee või tuua kinnises ümbrikus märksõnaga „Toitlustuskompleks“ kantseleisse aadressil Tõnismägi 2 Tallinn, kabinet nr 4024 hiljemalt 7. märts 2017 kella 15.00-ks.

7. Eelläbirääkimistele kutsutakse punktis 4 sätestatud nõuetele vastava pakkumise teinud osalejad. Võitja väljaselgitamisel hinnatakse võrdsel määral:
7.1. pakutavat ühe ruutmeetri üürisummat ilma käibemaksuta;
7.2. esitatud äriplaani.

8. Sobivate pakkumiste puudumisel või juhul, kui Eesti Rahvusraamatukogul ei ole võimalik toitlustuskompleksi ruume konkursi võitjale üle anda, jätab Eesti Rahvusraamatukogu endale õiguse lepingut mitte sõlmida ja tunnistada eelläbirääkimistega pakkumine nurjunuks. Konkursi nurjunuks tunnistamisel puudub konkursil osalejatel võimalus esitada Eesti Rahvusraamatukogu vastu ükskõik mis laadi kahjunõudeid.

Lisad: Toitlustuskompleksi joonis, toidulifti ja hoone katusel asuva ruumi joonised


 digitaalarhiiv digar