Kodulehelt

Uudistest

Kontaktidest

---

E-kataloog ESTER

Artiklite andmebaas ISE

Digitaalarhiiv DIGAR

Raamatukogu avatud E-R 10-20

L 12-19

P suletud 

Europeana annab vaba ligipääsu hiigelsuurele metaandmete kogumile

25.09.2012

Europeana avab vabakasutuslitsentsiga enam kui 20 miljoni kultuuriobjekti metaandmed, mis avardab oluliselt kõikvõimalike rakenduste arendajate, disainerite ja teiste digitaalmaailma uuendajate võimalusi.

Euroopa digiteeritud kultuuriväärtusi kirjeldavat informatsiooni sisaldav tohutu andmebaas on avaldatud Creative Commons CC0 Public Domain Dedicationi ehk vabakasutuslitsentsiga. See tähendab, et esmakordselt saab metaandmeid kasutada loomingulistel, õppe- või ärilistel eesmärkidel. Suurim ühekordne kultuurivara loovutamine avalikkusele annab tõuke digitaaltööstuse arengule, pakkudes elektroonilise keskkonna ettevõtjaile võimalusi tahvelarvutite ja nutitelefonide tarkvararakenduste ja mängude täiustamiseks ning uute veebiteenuste ja portaalide loomiseks.

Kõigi Euroopa Liidu riikide mäluasutuste andmete avaldamine loob rahvusvahelise pretsedendi ning näitab otsustavat eemaldumist suletud ja tsenseeritud andmete maailmast. See muutus on oluline panus Euroopa Komisjoni tegevuskavasse, mis näeb ette majanduse kasvu digitaalsete uuenduste kaudu. Internetis avatud andmekogumist saab põhiressurss ettevõtluse hoogustamiseks ning uute võimaluste loomiseks kultuuri- ja loomemajanduses töötavatele eurooplastele. Antud majandusharu annab 3,3% ELi SKPst.

„Avatud andmed on sedavõrd jõuline idee ja Europeana nii oluline kultuurivara, et nende ühendamisel saavad sündida vaid head tulemused. Digitaalse lõhe kaotamisest ja kultuuri avamisest uutele sihtrühmadele on palju juttu olnud, kuid vähesed oskasid ennustada nii suurt panustamist jõupingutustesse, mis viivad Europeana avatud andmete kasutamise juurde,“ ütles Euroopa Komisjoni asepresident ja digitaalarengu volinik Neelie Kroes.

Vabakasutuslitsentsiga Europeana metaandmeid saab kasutada ka Linked Open Data arendamisel. See loob potentsiaali ühendada Euroopa suurimate raamatukogude, muuseumide ja arhiivide andmed teiste valdkondade, nt turismi ja ringhäälingu andmetega.

„See on märkimisväärne samm avatud andmete suunas ja ühtlasi oluline Europeana loomisel osalenud muuseumide, raamatukogude ja galeriide võrgustikus toimunud muutus. Otsus avada maailma peamine kultuurialane andmestik üldsusele taaskasutamiseks on julge ja tulevikku suunatud, sest juurdepääs digitaalandmetele tagab innovaatilise arengu. Euroopa on kehtestamas ülemaailmset standardit selles valdkonnas,“ arvab Europeana tegevdirektor Jill Cousins.

Europeana – www.europeana.eu – on Euroopa digitaalraamatukogu, -arhiiv ja -muuseum. Praegu on avatud juurdepääs 20 miljonile raamatule, maalile, filmile, salvestisele, fotole ja arhivaalile 29 keeles. Europeana esindab 2200 partnerorganisatsiooni ning sisaldab kõigi suuremate kogude aardeid, nagu näiteks Riiklik Kunstimuuseum Amsterdamis, Briti Raamatukogu Londonis ja Kunstiajaloomuuseum Viinis.

Europeana platvorm ja ekspertvõrgustik hõlbustavad teadmiste vahetamist raamatukoguhoidjate, kuraatorite ja arhivaaride vahel, sidudes neid digitaalsete uuenduste ja loometööstusega. Europeana edendab avatud andmete kasutamist ja taaskasutamist Euroopa tasandil ning tunnistab selguse tagamise olulisust selles keerulises valdkonnas. Iga partneriga sõlmitakse andmete vahetuse leping (DEA), mille kohaselt andmepakkujalt saadud metaandmete avaldamine toimub Creative Commons Zero Universal Public Domain Dedicationi (CC0 waiver) tingimustel. CC0 waiver (autoriõigustest loobumine) on Creative Commonsis välja töötatud õiguslik vahend, mille abil andmete taaskasutamine muutub vabaks ilma igasuguste piiranguteta.

Europeana kogub kirjeldavaid metaandmeid oma kogudes olevate digitaalteoste kohta, teosed ise ja nende digitaalkujud jäävad panustanud asutusse. Europeana Licensing Framework (litsensiraamistik) sätestab Europeana lähenemisviisi digitaalsisu litsentsimisele, mis tekkis koostöös Amsterdami Ülikooli Informatsiooniõiguse Instituudi, Luksemburgi Rahvusraamatukogu ja Kennislandi vahel.

Töötlemata andmed on avaldatud kahes RDF süntaksis: RDF/XML ja N-Triples.

Kudas arendajad andmeid hangivad? Andmed on kättesadavd API rakendusliidese kaudu, mille kasutajaks saab igaüks registreeruda.

JUHTUMIUURING. TIME MASH

Kultuurivaldkonna avatud andmete sotsiaal- ja kommertspotentsiaali esiletoomiseks korraldab Europeana juba teist aastat üleeuroopalise koostööpäeva, kus tarkvaraarendajad ja -loojad võistlevad näidismobiilrakenduste ja -pilootteenuste loomises.

Time Mash juhtumiuuring keskendub mobiiltelefonile ja tahvelarvutile loodud tarkvararakenduse võidutööle. Kuna vabakasutuslitsents CCO võimaldab selliste andmete avalikustamist, saab nüüd Time Mash näidisrakendusi hakata tööstuslikult tootma.

Time Mash

Time Mash rakendus võimaldab mobiiltelefoni abil võrrelda praegusi hooneid ja neid paiku minevikus. GPSi abil saab Europeanast järele uurida, kas teie läheduses on huvipakkuvaid kohti või ehitisi. Uus tarkvaralahendus asetab õhukese kihi originaalpildist teie pildinäidikusse, mida suurendades või vähendades saab veenduda, kas tegemist on sama võttekohaga. Time Mash on loodud ajaloo kohapeal uurimise hõlbustamiseks, ühendades kasutaja otse minevikuga. Saadud tulemusi võib laadida Time Mash serverisse, täiustada vaateid oma asupaigast ja jagada seda teistega.

Arendajad: Martin Duveborg ja Jonas Bolin Rootsist

 


 digitaalarhiiv digar