Kodulehelt

Uudistest

Kontaktidest

---

E-kataloog ESTER

Artiklite andmebaas ISE

Digitaalarhiiv DIGAR

Raamatukogu avatud E-R 10-20

L 12-19

P suletud 

Haruldused

| Kogu ajaloost | Kogu koostis | Uut meie kogus |
| Publikatsioonid | Kasulikke linke |

Haruldaste raamatute piiritlemiseks on Euroopa teadusraamatukogud kehtestanud üldised ajalised piirid.

Haruldustena käsitletakse kõiki käsipressil ajavahemikus u. 1455–u. 1830 Euroopas trükitud raamatuid. Lisaks ajapiirile arvestatakse ka territoriaalset või rahvuslikku vanusepiiri, mis on seotud raamatute trükkimise alguse ja nende laiema levikuga vastaval maal. Eestikeelsete trükiste rariteetsuse piiriks on võetud aasta 1860. See vastab ka trükiprotsessis toimunud muutustele ehk lõpetab käsipressil trükkimise aja Eestis – 1846 võttis Tartu trükkal ja kirjastaja Heinrich Laakmann (1802–1891) esimesena Eestis kasutusele kiirpressi. Mujal Euroopas jääb kiirpressi kasutuselevõtmine ajavahemikku 1814–1850.
 
Eesti Rahvusraamatukogus on aja- ja kultuurilooliselt väärtuslikud Eesti ja välismaised trükised koondatud haruldaste raamatute kogusse. Siin säilitatakse kõiki enne 1831. aastat ilmunud võõrkeelseid ja enne 1861. aastat ilmunud eestikeelseid trükiseid. Hiljem ilmunud rahvustrükistest hoitakse üht, kõige paremini säilinud eksemplari arhiivkogus.
Uuematest teavikutest lisanduvad valikuga autograafide, käsikirjaliste paranduste, omanikumärkidega ja tsensorieksemplarid, kunstipärased köited, bibliofiilsed ning luksusväljaanded.
Kokku on harulduste kogus 28000 trükist, millest 8 vanimat on pärit 15. sajandist, 1500 trükist 16.–17. sajandist.
 
Haruldaste raamatute kogu teavikuid saab kasutada harulduste ja arhiivkogu saalis. Nad on leitavad E-kataloogi ESTER kaudu.

Digiteeritud raamatute täistekstid on kättesaadavad digitaalarhiivi DIGAR ja e-kataloogi ESTER vahendusel.

Kohaviit algab harulduste kogu tähisega „R”. Teavet harulduste kogu trükiste kohta annavad ka temaatilised e-näitused.

 

 


 digitaalarhiiv digar