Kodulehelt

Uudistest

Kontaktidest

---

E-kataloog ESTER

Artiklite andmebaas ISE

Digitaalarhiiv DIGAR

Raamatukogu avatud E-R 10-20

L 12-19

P suletud 

Kogu koostis

| Eesti trükised | Baltica trükised | Lääne-Euroopa trükised |

| Vene trükised | Käsikirjad | Vanimad trükised | Ainueksemplarid |

 
Eesti trükised 

Eesti kirjavara vanemaid ja kultuurilooliselt väärtuslikumaid väljaandeid on kokku 5000. Raamatukogu vanim eestikeelne ja ühtlasi vanim Tallinnas trükitud raamat on baltisaksa vaimuliku ja kirjamehe Heinrich Stahli eesti- ja saksakeelse paralleeltekstiga jutluseraamat Leyen Spiegel (Reval, 1641–1649, 2 osa). 17. sajandi trükiste seas on ülekaalus põhja- ja lõunaeestikeelsed kodu- ja kirikuraamatud, neist kahe haruldase Tarto-Ma Kele Kässi Ramatu (Riga, 1691 ja 1698) fragmendid avastati harulduste kogus katkise köite kaante seest 1981. aastal. Trükistest pole Eestis säilinud ühtegi täielikku eksemplari.
18. sajandi trükistest võib esile tuua põhjaeestikeelse Uue Testamendi ja Piibli (Tallinn, 1715 ja1739) esitrüki, esimese ajakirja Lühhike öppetus (Põltsamaa, 1766), esimese kokaraamatu Köki ja Kokka Ramat (Tallinn, 1781) ning RRi vanima aabitsa Otto Wilhelm Masingu ABD ehk Luggemise-Ramat Lastele (Tartu, 1795).
 
19. sajandi trükiste osas väärivad mainimist esikteosed, nagu esimene talurahvaseadus Iggaüks, kes nouab sannakulik ja öige olla ... (Tallinn, 1802), esimesed aineõpikud, nagu aritmeetikaõpik Arropiddamisse ehk Arwamisse-Kunst (Tartu, 1806), esimene eestikeelne luulekogu Monned Laulud (Tallinn, 1806), esimene juttude kogumik Sarema Jutto ramat (Mitau, 1807), esimene tervishoiu käsiraamat Terwisse Katekismusse Ramat (Tallinn, 1816), Otto Wilhelm Masingu nn. talurahvaentsüklopeedia Pühhapäwa Wahhe-luggemissed (Tartu, 1818). Kogus leidub oluliste rahvavalgustuslike kirjatööde ja populaarsete juturaamatute (Fr. W. v.Willmann, J. W. L. v. Luce, P. A. Fr. v. Mannteuffel, C. W. Freundlich, Fr. R. Kreutzwald, J. W. Jannsen jt.) väljaandeid.
 

 digitaalarhiiv digar