Kodulehelt

Uudistest

Kontaktidest

---

E-kataloog ESTER

Artiklite andmebaas ISE

Digitaalarhiiv DIGAR

Raamatukogu avatud E-R 10-20

L 12-19

P suletud 

Uut meie kogus

 Valik 2015. a. lisandusi

Rahvustrükised:

 • Lappsekeste söber I. k., 182-?.
  Kooliõpetaja ja hernhuutliku kirjamehe Johann Reinhold Masingu (1768–1824) vaimulik lasteraamat. Ainus teadaolev eksemplar Eestis.
   
 • Usklik Lambakarjane Josep. Tallinn, 1838.
  Teoloogi ja kirjamehe Christian Friedrich Janteri (1801–1882) hardusraamat. Rahvusraamatukogus seni puudunud raamat.
   
 • Jesusse Siraki Tarkusse ramat. Tallinn, 1837.
  Laiuse kirrikoöppetaja Heinrich Georg von Jannau (1789–1869) kihelkonna koolilastele mõeldud vaimulik raamat.
  Rahvusraamatukogus seni puudunud raamat.
   
 • Palwe Palwusse, Eenpalwe nink Kittusse Laulo. Tartu, 1820.
  Hernhuutlike kirjameeste Johann Christian Quandt noorema (1733–1822) ja  Aleksander Raudjala (1734–1817) koostatud lõuna-eestikeelne vennastekoguduse käsiraamat.
  Eksemplari teeb eriliseks sinna juurde köidetud käsikirjalised noodid.

Digitaalkoopiad: 

Jätkati digitaalkoopiate hankimist eestikeelsetest haruldastest raamatutest, millest ei ole Eestis säilinud ühtegi eksemplari.

Unikaalsete trükitse digikoopiaid telliti kahest Saksamaa (Hamburgi Riigi- ja Ülikooliraamatukogu, Francke asutuste pearaamatukogust Halles) ja kahest Soome raamatukogust (Turu Ülikooli Raamatukogu, Helsingi Ülikooli Raamatukogu):

Baltica trükised:

 • Kenicius Kenicii (1666–u. 1707). De columnis Herculis dissertatio ... Dorpat, 1692.
  Tartu Ülikoolis kaitstud dissertatsioon.
   
 • Lindahl, Carl Peer (1775–1848). Dissertatio academica de expeditione Johannis I. Svercheridae in Livoniam, … Aboae, 1798.
  Turu Ülikoolis kaitstud dissertatsioon.
   
 • Verzeichniss der nicht-theologischen Werke. Riga, 1829.
  Baltisaksa  kiriku- ja haridustegelase, Liivimaa kindralsuperintendendi Karl Gottlob Sonntagi (1765–1827) raamatukogu oksjoni kataloog.
   
 • Almanach dramatischer Spiele. Leipzig, 1810.
  Saksa näitekirjaniku, Tallinna esimese teatri asutaja August von Kotzebue (1761–1816) näidendeid koondava almanahhisarja (1803–1834) 8. aastakäik käsitsi koloreeritud illustratsioonidega.
   
 • Livländischer Kalender ... (Riga,1815, 1816, 1818, 1821, 1825, 1826, 1828).
  7 aastakäiku Riias väljaantud kalendrist.

 

Valik 2014. a. lisandusi

Rahvusteavikud:

 • Lühhikenne Wanna Piibli-Ramat. Tarto, 1796.
  Lõunaeestikeelne lühendatud Vana Testament.
   
 • Kristlik Oppetusse-Ramat, ehk Önsa Lutterusse Katekismus. Tarto, 1793.
  Lõunaeestikeelne katekismuse seletus.
 • [Talurahvaseadused]. 1819?.
  Hageri kirikule kuulunud eestikeelne käsikiri kahes vihikus, mis sisaldab talurahvast puudutavaid õigusakte 18. sajandist ja 19. sajandi algusest. Teises vihikus on 2 publikaadi ümberkirjutused 1819. aastast, neist ühte pole trükisena säilinud (Plakkat. Et kül mitme seadmissega, mis sesinnatsest Kubbermangi Vallitsussest trükkitud on... Janiku 19mal päwal, 1819 aastal).

 Digitaalkoopiad:

Jätkati digitaalkoopiate hankimist eestikeelsetest haruldastest raamatutest, millest ei ole Eestis säilinud ühtegi eksemplari. Lundi Ülikooli raamatukogust telliti digitaalkoopiad kolmest Eesti trükise punasesse raamatusse kuuluvast ainueksemplarist:

 • Önsa Lutri Laste Oppus. Riga, 1694.
  Vanim säilinud lõunaeestikeelne leeriõpik.
   
 • AEHIK ...  Riga, 1694.
  Vanim säilinud põhjaeestikeelne Forseliuse aabits.
   
 • AEHIK ... Riga, 1698.
  Vanim säilinud lõunaeestikeelne Forseliuse aabits.
  Eesti haridustegelane ja kirjamees, rahvakooli algataja Bengt Gottfried Forselius (1660? – november 1688) andis oma eluajal välja aabitsa 1685 või 1686, mis pole säilinud. 1929. aastal leiti Lundi ülikooli raamatukogust kaks aabitsat, mis on arvatud Forseliuse aabitsa kordustrükkideks.

 Baltica trükised:

 • Ledebour, C. Fr. V. Monographia generis paridum. Dorpat, 1827.
  Saksa botaaniku, 1811–1836 Tartu Ülikooli loodusteaduste professori, botaanikaaia rajaja ja juhataja Carl Friedrich von Ledebouri (1785–1851) üks arvukatest Altai uurimisretke põhjal valminud uurimistöödest.
   
 • Henzi, S. G. R. Ad audiendam orationem in Auditorio Maximo d. VI. Dec. habendam qua diem Nicolai I. imperatoris et domini nostri longe clementissime sancto nomini dicatum concelebrabit Universitas Literarum Dorpatensis invitat Rudolphus Henzi .... Inest libri ecclesiastae argumenti brevis adumbration. Dorpat, 1827.
  Saksa usuteadlase ja orientalisti, 1820–1829 Tartu Ülikooli eksegeetika ja idakeelte professori Samuel Gottlieb Rudolf Henzi (1794–1829) Tartu Ülikoolis peetud kõne.
   
 • Götze, Fr. W. Eudämon oder Character der glückseligen Seele. Riga, 1792.
  Riia Toomkooli rektori, Tartu Ülikooli esimeseks füüsikaprofessoriks kutsutud, kuid varalahkunud Friedrich Wilhelm Götze (1753–1801) töö.
   
 • August von Kotzebue (1761–1819) 4 näidendit: Der alte Leibkutscher Peter des dritten (1799), Armuth und Edelsinn (1795), Die Kreutzfahrer (1803), Der  Spiegelritter (1802).

 Välisteavikud:

 • Псалтирь с восследованием. Москва: Печатный Двор, 1689.
  Kirikuslaavikeelne psalter.
   
 • История об отцах и страдальцах соловецких. [Клинцы: тип. Ф. Карташева], 1790.
  Vanausuliste trükikojas Klintsõs ilmunud kirikuslaavikeelne teos Solovetsi saare vanausuliste kannatustest.

 

Valik 2010. aasta lisandusi

 Rahvustrükised:

 •  Luce, J. W. L. v. Juhhataja Piibli ramato sisse. Tallinn, 1789.
  Baltisaksa valgustustegelase, kirjamehe ja pastori, 1781 Saaremaa Püha kirikuõpetaja Johann Wilhelm Ludwig von Luce (1750(1756)–1842) piibliõpetuse 2. trükk.
   
 • Önsa Öppetaja Lutterusse Katekismusse Ramat. Tallinn, 1793.
  Katekismuse 4. trükk, millest on teadaolevalt säilinud 3 eksemplari.
   
 • Freylinghausen, J. A. Jummala Nou Innimesse iggawessest önnistussest. [Tallinn], Minuth, 1793 [180-?].
  Saksa pietistlike usuraamatute ning kirikulaulude autori Johann Anastasius       Freylinghauseni (1670–1739) hernhuutliku suunitlusega populaarse teose 9. trükk. Teadaolevalt on säilinud 3 eksemplari.
   
 • Katekismusse Öppetusse Selletus. Tallinn, 1839.
  Teadaolevalt on säilinud 3 eksemplari.
   
 • Talurahwa Kuulutaja. Tartu, 1860. (nr. 6, 12).
  Lünklikult säilinud ajalehe 2 numbrit.

Baltica trükised:

 • Parrot, G. Fr. Ueber den Einfluss der Physik und Chemie auf die Arzneykunde. Dorpat, 1802.
  Füüsiku, Tartu Ülikooli professori ja rektori Georg Friedrich Parroti (1767–1852) dissetatsioon, millelle ta kaitses Tartus füüsika korralise professori kutse saamiseks.
   
 • Paulsohn, P. Dissertatio inauguralis medico-practica sistens methodum generaliorem morbos chronicos rite tractandi. Halle, 1747.
  Tartus, hiiljem Peterburis ja Ukrainas arstina töötanud Paul Paulsohni dissertatsioon.
  Ainus teadaolev eksemplar Eestis.

 

 Valik 2009. a. lisandusi

  Rahvustrükised:

 • Sure Keisri-härra polest kinnitud seäduste-täitmisse tükkid. Riia, 1845.
  Lõunaeestikeelne seadusandlik väljaanne.
 
Baltica trükised:
 • Burchart, J. Dissertatio medica inauguralis de haereditaria dispositione ad varios affectus. Halle, 1706.
  Tallinna apteekri ja linnaarsti Johannes Burchart V (1683–1738) doktoridissertatsioon.
 • Struve, Fr. G. W. Observationes astronomicas, institutas in specula Universitatis caesareae Dorpatensis.Dorpat, 1820–1825, 2.–4. kd.
  Astronoomi, Tartu Tähetorni direktori ja Ülikooli professori Friedrich Georg Wilhelm Struve (1793–1864) toimetatud Tartu Ülikooli Tähetorni publikatsioonid.
 • Parrot, G. Fr. Trauerrede auf Johann Ludewig Müthel. Dorpat, 1812.
  Füüsiku, Tartu Ülikooli professori ja rektori Georg Friedrich Parroti (1767–1852) matusekõne kolleegi surma puhul.
 • Die Grosse Toilette. Ein Lustspiel in fünf Aufzügen. Reval, 1786.
  Tallinnas anonüümselt ilmunud näitemängust oli seni teada vaid 1 eks.
 Digitaalkoopiad:
Venemaa Teaduste Akadeemia Raamatukogust telliti 8 haruldase 17.–18. sajandil Eestis trükitud raamatu digitaalkoopiad. Need on ainsad teadaolevad ja Venemaa Teaduste Akadeemia Raamatukogus säilitatavad eksemplarid:
Käsikirjad:

 


 digitaalarhiiv digar