Kodulehelt

Uudistest

Kontaktidest

---

E-kataloog ESTER

Artiklite andmebaas ISE

Digitaalarhiiv DIGAR

Raamatukogu avatud E-R 10-20

L 12-19

P suletud 

Publikatsioonid

RRi harulduste kogu kajastavad kogumikud, artiklid ja koondkataloogid

Kogumikud

2010
 • Riigiraamatukogu haruldused : valik 16.–18. saj. trükiseid ja käsikirju = Rare books of the former State Library : selection of printed books and manuscripts from the 16th–18th centuries [koost. S. Lusmägi ; tlk. M. Kannusaar ; toim. I. Saaret, L. Petina, R. Hiie ;kujund. M. Plink ; fotod: T. Malsroos]. Tallinn, 2010 (Eesti Rahvusraamatukogu varamu ; 3). 92, [3] lk. : ill.
2008
 • Omanikumärgid vanaraamatus : artiklite kogumik= Ownership marks in old books : collection of articles = Владельческий знак на старинной книге : сборник статей / [Eesti Rahvusraamatukogu ; koost. ja toim. L. Petina ; tlk. R. Hiie, I. Saaret, S. Lusmägi]. Tallinn, 2008. 178 lk. : ill.
2007
 • Kasuline kokaraamat : eestikeelsed kokaraamatud, kodumajanduskalendrid ja -ajakirjad 1781–1949 = A useful cookbook : cookbooks, home economics calendars and magazines in Estonian 1781–1940. [koost. U. Sildre ; tlk. T. Vilberg ; toim. I. Saaret ; kujund. J. Kool]. Tallinn, 2007 (Eesti Rahvusraamatukogu varamu ; 1). 80 lk. : ill.
 
Artiklid
 
2015

 • Lusmägi, S. Metsiku collection in the National Library of Estonia // Bibliotheca Nostra. Katowice, 2015. Nr. 3(41). Lk. 62–69.

2013

 • Lusmägi, S. Mida luges eesti talupoeg ärkamisajal // Raamatukogu. 2013. Nr. 5. Lk.24–28. 
2012
 • Sildre, U. Salgamata ilusamad majad linnas. Tallinn XVII–XIX sajandi illustratsioonidel // Sirp. 23.02. Lk. 20.

2011

 • Lusmägi, S. Rahvusraamatukogu harulduste kogu ja raamatunäitused // Haridus. 2011. Nr. 1. Lk. 38–41.
2010
 • Петина, Л. О книгах кирилловской печати XVI–XVIII веков в эстонских собраниях // Con Amore : историко-филологический сборник в честь Любови Николаевны Киселевой : [Сб. статей ]. Москва: О. Г. И., 2010. Lk. 481–494.
 • Lusmägi, S. Veel Riigiraamatukogu haruldustest // Raamatukogu. 2010. Nr. 5. Lk. 11.
2009
 • Lusmägi, S. „Atlas geographus” Isaac Newtoni raamatukogust // Raamatukogu. 2009. Nr. 1. Lk. 13–15.
 • Petina, L. Early-printed Russian books in Estonian libraries // CERL Papers IX : Linking the worlds of script and print : catalogues of European manuscripts and early printed books. London, 2009. Lk. 65–75.
2008
 • Lusmägi, S. Fr. K. Gadebuschi raamatukogust ja autori täiendustega Liivimaa biblioteegist // Ajalookirjutaja aeg : aetas historicorum / koost. P. Lotman. Tallinn, 2008. Lk. 228–247.
 • Петина, Л. Собрание книжных знаков Иваска-Генса и Руси в Национальной библиотеке Эстонии // Omanikumärgid vanaraamatus : artiklite kogumik / koost. ja toim. L. Petina.Tallinn, 2008. Lk. 162–178.
 • Sildre, U. Sissekirjutused eesti vanaraamatus : 18. sajand ja 19. sajandi esimene pool // Omanikumärgid vanaraamatus : artiklite kogumik/ koost. ja toim. L. Petina. Tallinn, 2008. Lk. 115–127. 
2005
 • Lusmägi, S. Narva Kirikuraamatukogu lugu // Narva Muuseumi toimetised. Narva, 2005. Nr. 4. Lk. 95–105.
 • Lusmägi, S. Vanem baltika: menukid ja rariteedid // Raamat on… IV : Eesti bibliofiilia ja raamatuloo almanahh. Tallinn, 2005. Lk. 64–73.
 • Петина, Л. Собрание книг графа А. Г. Бобринского в замке Оберпален : из истории поместных библиотек Эстонии ХУШ века // Альманах библиофила. Москва, 2005. Вып. 29. Lk. 9–36.
 • Sildre, U. Jenovevad ehk haledad lood vagadest naistest // Raamatukogu. 2005. Nr. 6. Lk. 23–25.
 • Sildre, U. Talupoegade sissekirjutused eesti vanaraamatus // Raamat on... IV: Eesti bibliofiilia ja raamatuloo almanahh. Tallinn, 2005. Lk. 20–28. 
2004
 • Lusmägi, S. Rüütliromantika ja keelatud värsid // Raamatukogu. 2004. Nr. 4. Lk. 31–34.
 • Петина, Л. Собрание старинных экслибрисов из Национальной библиотеки Эстонии // Книжный знак. Владельческий символ и произведение искусства : материалы докладов научной конференции. Санкт-Петербург, 2004. Lk. 48–50.
 • Петина, Л. Проблемы атрибуции книжных владельческих знаков // Knygotyra. Vilnius, 2004. T. 42. Lk. 25–38. 
2003
 • Lusmägi, S. Die Bücher der Kirchenbibliothek zu Narva in der Estnischen Nationalbibliothek // Kulturgeschichte der baltischen Länder in der Frühen Neuzeit. Tübingen, 2003. Lk. 105–128.
 • Sildre, U. Rahvuseepos võõrkeeltes // Raamatukogu. 2003. Nr. 5. Lk. 31–33. 
2002
 • Лусмяги, С. История Нарвской церковной библиотеки // Narva Muuseum : Сборник Нарвского музея. [Нарва], 2002. Lk. 45–60. 
2001
 • Lusmägi, S. Patkuliana Rahvusraamatukogus // Raamatukogu. 2001. Nr. 3. Lk. 15–18.
 • Petina, L. Book Collection of Count A. G. Bobrinskii at Põltsamaa Castle: From the History of Estonian Estate Libraries in the Eighteenth Century // Solanus : International Journal for Russian & East European Bibliographic, Library & Publishing Studies. London, 2001. Vol. 15. Lk. 95–115.
 • Petina, L. Tallinna vene kultuuriseltside raamatukogud // Raamatukogu. 2001. Nr. 5. Lk. 16–19.
 • Sildre, U. Kuidas maarahvas oma raamatuid märgistas // Raamatukogu. 2001. Nr. 4. Lk. 13–15. 
2000
 • Lusmägi, S. The Narva Church Library (18th century) : International Conference The Latvian Book and Libraries: 1525–2000. Materialu krajums I. Riga, 2000. Lk. 195–209.
 • Lusmägi, S. Piirilinn Narva 18. sajandi reisikirjades // Raamatukogu. 2000. Nr. 2. Lk. 13–16.
 • Petina, L. Krahv Bobrinski raamatukogu Põltsamaal // Tartu Ülikooli Raamatukogu aastaraamat 1999. Tartu, 2000. Lk. 196–203. 
1999
 • Петина, Л. Библиотеки русских культурных обществ в Таллинне в 1920–1940 гг. // Raamat ühendab /Koost. L. Aarma. Tallinn, 1999 (Tallinna Pedagoogikaülikooli toimetised. A, Humaniora; 16). Lk. 115–128. 
1998
 • Hiie, R. RR-i haruldasi raamatuid: Tallinna linnaarst dr. Bluhm Tallinnast, tallinlastest ja nende haigustest // Raamatukogu. 1998. Nr. 5. Lk. 34–36.
 • Hiie, R. Vitruviusest Viidinguni : Uusi vanaraamatuid ja teisi haruldusi Eesti Rahvusraamatukogus // Raamatukogu. 1998. Nr. 1. Lk. 35–37.
 • Lusmägi, S. Eesti Rahvusraamatukogu harulduste kogu provenientsist: 18. sajandi Narva bibliofiil Johann Heinrich Lange // Eesti Rahvusraamatukogu 80 : Artiklite kogumik. Tallinn, 1998. Lk. 80–87.
 • Lusmägi, S. Über die Bücher aus der Kirchenbibliothek zu Narva in der Estnischen Nationalbibliothek // Kirik ja kirjasõna Läänemere regioonis 17. sajandil. Tallinn, 1998 (Eesti Rahvusraamatukogu toimetised; 7). Lk. 52–62.
 • Petina, L. Estonica J. G. Georgi etnograafilises töös // Raamatukogu. 1998. Nr. 6. Lk. 29–31.
 • Petina, L. Omanikumärgid vanaraamatus : Atribueerimisprobleeme // Rahvus ja raamatukogu : Eesti Rahvusraamatukogu 80. aastapäeva teaduskonverents, 18. detsember 1998 : Ettekannete teesid. Tallinn, 1998. Lk. 52–54.
 • Petina, L. Vanimad vene keele õpikud // Raamatukogu. 1998. Nr. 4. Lk. 31–33.
 • Sildre, U. Lossikogu rariteete // Raamatukogu. 1998. Nr. 2. Lk. 30–32.
 • Sildre, U. Lübecki õiguse trükiväljaannetest // Raamatukogu. 1998. Nr. 3. Lk. 28–29. 
1997
 • Lusmägi, S. Keeleõpik kaanetäidiseks // Raamatukogu. 1997. Nr. 5. Lk. 20–22.
 1996
 • Lusmägi, S. Ühest kaotsiläinud käsikirjast // Raamatukogu. 1996. Nr. 3. Lk. 25–27. 
1995
 • Sildre, U. Vanematest eestikeelsetest Piiblitest Rahvusraamatukogus // Raamatukogu. 1995. Nr. 2. Lk. 9–10.
 1994
 • Sildre, U. Eesti raamatute kollektsioon harulduste kogus // Eesti Rahvusraamatukogu ja rahvuslik identiteet : konverentsi ettekannete kogumik. Tallinn, 1994. Lk. 43–48.
 1992
 • Ralf Rondi käsikirjadest Rahvusraamatukogus // Raamatukogu. 1992. Nr. 4. Lk. 18–19.
 1988
 • Petina, L. Raamatuharulduste kogu // Raamatukogu. Metoodikat. Informatsiooni. Tallinn, 1988. Detsember. Lk. 15–19.
 1983
 • Petina, L. Smirdini raamatukogust // Raamatukogu. Metoodikat. Informatsiooni. Tallinn, 1983. August. Lk. 22–26.
 • Петина, Л., Кульюс, С. Неизвестный автограф В. Брюсова // Брюсовские чтения 1983. Ереван, 1985. Lk.. 403–407.
 1982
 • Sildre, U. Fr. R. Kreutzwaldi teosed Riiklikus Raamatukogus // Raamatukogu. Metoodikat. Informatsiooni. Tallinn, 1982. Oktoober. Lk. 3–7.

 

Koondkataloogid

 • Eesti retrospektiivse rahvusbibliograafia väljaanded:
  • Eestikeelne raamat 1525–1850. Tallinn, 2000.
   Kõige vanemaid eestikeelseid raamatuid käsitlevas kronoloogilises nimestikus on näidatud iga eksemplari leidumus, kohaviit, köite iseloomustus, defektid ja sissekirjutused.
  • Eestikeelne raamat 1851–1900. Tallinn, 1995. 2 köidet.
  • Eestikeelne raamat 1901–1917. Tallinn, 1993. 2 köidet.
  • Eesti raamat 1941–1944. Tallinn, 1997.
  • Eestikeelne ajakirjandus 1766–1940. Tallinn, 2002. 2 köidet.
  • Eestis ilmunud saksa-, vene- ja muukeelne perioodika 1675–1940. Tallinn, 1993.
  • Eesti perioodika 1941–1944. Tallinn, 2009.
 • Сводный каталог инкунабулов небольших собраний, хранящихся в библиотеках страны. Москва, 1982.
  Inkunaablite kataloog sisaldab ka 3 Eesti raamatukogus (RR, TÜR, TLÜAR) leiduvaid hälltrükiseid.
 • Сводный каталог русской нелегальной и запрещенной печати XIX века : Книги и периодические издания. – 2-е, доп. и перераб. изд. Москва, 1981–1982. 3 osa.
  19. sajandi vene illegaalsete ja keelatud raamatute koondkataloogis on registreeritud ka 2 Tallinna raamatukogus (RR, TLÜAR) leiduvaid trükiseid.
 • M .G. Grenziuse trüki- ja kirjastustoodang, 1786–1818. Tartu, 1985.
  Kronoloogiline nimestik Michael Gerhard Grenziuse (1759–1822) trükikoja toodangust. Näidatud on vähemalt 1 leidumus Eesti suuremates raamatukogudes ja väljaspool Eestit.
 • Сводный каталог книг на иностранных языках, изданных в России в XVIII веке / Библиотека АН СССР. Ленинград, 1984–2004. 4 köidet.
  Venemaal 1701–1800 ilmunud võõrkeelsete trükiste koondkataloogis on näidatud leidumus ka 3 Eesti raamatukogus (RR, TÜR, TLÜAR).
 • Handbuch deutscher historischer Buchbestände in Europa. Bd. 7.2: Finnland. Estland. Lettland. Litauen. Hildesheim jt., 1998.
  13-köiteline käsiraamat põhjalike ülevaadetega 15.–19. sajandi saksa raamatutest Euroopa raamatukogudes, s-h. 9 Eesti mäluasutuses.
 • Handbuch des personalen Gelegenheitsschrifttum in europäischen Bibliotheken und Archiven. Bd. 7: Reval-Tallinn; Bd. 8: Dorpat-Tartu. Hildesheim jt., 2003.
  9-köiteline koondkataloog isikutega seotud 16.–18. sajandi saksa juhutrükistest Euroopa raamatukogudes ja arhiivides, s-h. 7 Eesti raamatukogus, arhiivis ja muuseumis.
 

 

 


 digitaalarhiiv digar