Kodulehelt

Uudistest

Kontaktidest

---

E-kataloog ESTER

Artiklite andmebaas ISE

Digitaalarhiiv DIGAR

Raamatukogu avatud E-R 10-20

L 12-19

P suletud 

Kasulikke linke

Valik digiteeritud ja veebis loetavaid baltisaksa biograafilisi leksikone, genealoogilisi käsiraamatuid jms.
 
Euroopa Teadusraamatukogude Konsortsium (CERL) ühendab endas Euroopa teadusraamatukogusid, kes omavad ajaloolisi vanatrükiste ja haruldaste raamatute (ilmunud enne 1831. a.) kogusid. CERLi eesmärk on koostada ning hallata üle-euroopalisi vanatrükise andmebaase (Heritage of Printed Book, CERL Thesaurus, CERL Portal jt.)

 

Eesti ajaloo, teaduse ja kultuuriloo seisukohalt väärtuslike ja haruldaste trükiste nimestik koos teabega originaali ja koopiate leidumuse kohta, iga nimetuse originaaleksemplari füüsilise seisundi kirjeldusega ja tiitellehe kujutisega.
 
Valik aastatel 1925–1940 ilmunud biograafilist, statistilist, majanduslikku, geograafilist ja ajaloolist infot sisaldavaid teatmeteoseid.
 
Infoveeb harulduste kogudest, teatmeteostest, kataloogimisreeglitest jms.
 
Inglise trükiste koondkataloog hõlmab peamiselt Briti saartel ja Põhja-Ameerikas ilmunud ingliskeelseid trükiseid 1473–1800. Enamik 460 000 trükisest on pärit Briti Raamatukogust, üle 2000 teistest raamatukogudest, s-h. Eesti Rahvusraamatukogust.
 
Tekstikogu hõlmab eesti kirjandusloo seisukohalt olulisi, vanu ja haruldasi tekste eesti, saksa, vene, prantsuse, ladina, kreeka ja läti keeles 13. sajandist 19. sajandi keskpaigani.
 
Isikulooline andmebaas sisaldab andmeid isikute kohta (autor, koostaja, toimetaja jt.), kes on seotud eesti retrospektiivses rahvusbibliograafias registreeritud teostega. Keskendutakse Eestis ja mujal 1830. aastani ilmunud ning Eestiga seotud saksa-, ladina- ja muukeelsete raamatute kirjetes esinevate isikute biograafilistele andmetele.
 
Võimalik lehitseda vanemaid eestikeelseid raamatuid ja haruldasi kalendreid, 1930ndate aastate teatmeteoseid, lasteraamatuid ja väliseesti trükiseid.
 
Eesti biograafiline andmebaas on koostatud Eesti Kirjandusmuuseumi Arhiivraamatukogu bibliograafiaosakonna isiku- ja pseudonüümikartoteegi põhjal. Andmebaasi on sisestatud ca 4300 isiku ligi 9000 pseudonüümi.
 
Metakataloog, mis võimaldab Interneti kaudu ligipääsu arvukatele Euroopa, aga ka Austraalia, Kanada ja Ameerika raamatukogude ja raamatuvahendajate kataloogidele. Koondab üle 500 miljoni raamatu ja sariväljaande.
 
Interaktiivne teabekeskkond tutvustab eesti kultuurilugu 19. sajandi algusest Eesti Vabariigi loomiseni 1918 ja teeb kättesaadavaks eesti kultuuriloo allikaid Eesti Kirjandusmuuseumi kultuuriloolisest arhiivist (fotod, käsikirjad) ja Arhiivraamatukogust (rariteetsed trükised).

 digitaalarhiiv digar