RR avaleht    www väljaanded ja trükised
  WWW VÄLJAANDED

  UUED EESTI RAAMATUD            ISSN 1406 - 1449

"Uued Eesti Raamatud ilmub" 1999. aastast vaid elektroonilise nimestikuna Eesti Rahvusraamatukogu (RR) koduleheküljel, milles uuendatakse andmeid 2 korda kuus: 15. ja kuu viimasel päeval. Iga jooksva kuu teise poole (16. - 30./31.) uue info laekumisega tehakse käesolev kuu ühtseks tähestikuliselt järjestatud tervikuks. RRi rahvusbibliograafia keskuses koostatav nimestik hõlmab üht osa eesti jooksvast rahvusbibliograafiast.
Informatsiooni edastamise kiirus sõltub trükiste sund- ja ISBN-eksemplaride saabumisest Rahvusraamatukokku.
Nimestikus "Uued Eesti Raamatud" on tähestikulises järjestuses Eestis ilmunud eestikeelsed jt. ladina tähestikuga raamatud ning brošüürid. Kirje sisaldab järgmisi elemente: autor; pealkiri; kordustrükiandmed, ilmumiskoht ja -aeg; kirjastus; maht lehekülgedes; seeriaandmed, ISBN tunnus; UDK indeks. Nimestik ei sisalda infot venekeelsete (kirillitsas) ilmunud trükiste kohta. Nendelt lehekülgedelt on kättesaadav ka UDK liigitustabel , mis sisaldab liikide numbreid ja nimetusi eesti keeles.
Nimestik on mõeldud eelkõige raamatukogudele, raamatukaupmeestele, kirjastajatele jt. keda huvitab äsja ilmunud raamat.

Täiendav informatsioon
RRi rahvusbibliograafia keskusest, aadressil:
Eesti Rahvusraamatukogu, Tõnismägi 2, 15189 Tallinn
Telefon: 6 307 375, faks: 6 311 200
E-post: leili@nlib.ee
Kuuväljaannet "Eesti Rahvusbibliograafia. Raamatud" (sisaldab täiskirjeid) saab tellida RRi avalike suhete osakonnast, tel. 6307 520, e-post info@nlib.ee, täites ja saates elektroonilise vormi või osta RRi fuajees asuvast raamatukauplusest "Lugemisvara".

2004

detsember
november
oktoober
september
august
juuli
juuni
mai
aprill
märts
veebruar
jaanuar

 
tagasi eelmisele www väljaanded ja trükised

  RAAMATUKOGUNDUSE UUDISKIRJANDUSE NIMESTIK            ISSN 1406-393X

Eesti Rahvusraamatukogu koduleheküljel saate tutvuda "Raamatukogunduse uudiskirjanduse nimestikuga". Nimestikke ilmub kuus korda aastas ja neid avaldadatakse erialaajakirjas Raamatukogu.
Uudiskirjanduse nimestikku koostatakse RRi raamatukogunduse osakonnas. Nimestik kajastab Eesti teadusraamatukogudesse komplekteeritud uut erialakirjandust. Nimestiku numeratsioon on aastaringselt läbiv.
Soovitud trükise tellimiseks pöörduge Rahvusraamatukogu infoteaduste saali, mis asub raamatukogu põhikorpuse V korrusel ruumis AB-5012, tel. 6307 124.

2004
6, 5, 4, 3, 2, 1


2003 6, 5, 4, 3, 2, 1
2002
6, 5, 4, 3, 2, 1
2001
6, 5, 4, 3, 2,
1
2000 6, 5, 4, 3, 2, 1
1999 6, 5, 4, 3, 2, 1

 
tagasi eelmisele www väljaanded ja trükised

UUED RAAMATUD:   
SOTSIOLOOGIA, MAJANDUS, POLIITIKA, ÕIGUS
           ISSN 1736-0382

Parlamendiinfo keskuses koostatav uute õigus-, majandus- ja poliitikaalaste raamatute valiknimestik.
Nimestik ilmub 4 x aastas ja võtab kokku ühe kvartali jooksul Rahvusraamatukokku saabunud raamatud.
Nimestiku ülesehitus on temaatiline. Venekeelsete raamatute autorid ja pealkirjad on esitatud ladina tähtedega.

2004
4. kv., 3. kv., 2. kv., 1. kv.

2003
4. kv., 3. kv., 2. kv., 1. kv.

2002
4. kv., 3. kv., 2. kv., 1. kv.
2001
4. kv., 3. kv., mai, aprill, märts, veebr., jaan.

 
tagasi eelmisele www väljaanded ja trükised

SUMMARIA SOCIALIA              ISSN 1736-0390
Valik ülevaateid välisajakirjanduses ilmunud artiklitest. Raamatututvustused. Uued raamatud: majandus ja poliitika.

Rahvusraamatukogu parlamendiinfo keskus koostab alates 1999. aastast referaatväljaannet Summaria Socialia, mis sisaldab eestikeelseid kokkuvõtteid välisajakirjades ilmunud kirjutistest. Artiklite valikul on silmas peetud eelkõige aktuaalsust Eesti lugeja jaoks ning temaatika osas eelistatud poliitikat, majandust ja Eestile oluliste rahvusvaheliste organisatsioonide tegevust. Tutvustame ka Eesti-teemalisi käsitlusi.

Väljaanne ilmub 4x aastas.
Venekeelsete artiklite autor, pealkiri ja ilmumisandmed on esitatud ladina tähtedega.
Ettepanekud ja kommentaarid: tammik@nlib.ee

2004: 3, 2, 1
2003: 5, 4, 3, 2, 1
2002: 5, 4, 3, 2, 1
2001: 5, 4, 3, 2, 1
2000: 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1
1999: 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1

 
tagasi eelmisele www väljaanded ja trükised

  UUT KUNSTIKIRJANDUST            ISSN 1406-3956

Käesolev valiknimestik tutvustab Eesti Rahvusraamatukogu Kunstide Teabekeskusesse saabunud uudiskirjandust. Kirjed on paigutatud temaatiliselt. Kirje lõpus on kohaviit.

Täiendav informatsioon RRi Kunstide Teabekeskusest:
telefon - 630 7140, e-post - kunst@nlib.ee

2004

11-12, 9-10, 7-8, 5-6, 3-4, 1-2


2003 11-12, 9-10, 7-8, 5-6, 3-4, 1-2
2002 11, 9-10, 7-8, 5-6, 3-4, 1-2
2001 12, 11, 10, 8-9, 6-7, 5, 4, 3, 2, 1
2000 11-12, 9-10, 6-8, 5, 4, 1-3
1999 4, 2-3, 1
 
tagasi eelmisele www väljaanded ja trükised

  UUT RAHVUSRAAMATUKOGU   MUUSIKAKOGUDES         ISSN 1406-3921

Kuni 1998. aastani ilmus "Uut muusikakogudes" trükiväljaandena, informeerides lugejat Eesti suurematesse raamatukogudesse laekunud muusikakirjandusest, nootidest ja helisalvestistest. 1998. aastal mindi üle elektroonilisele kvartaliväljaandele, 2000. a. oktoobrist igakuisele. Nii Eesti Muusikaakadeemia Raamatukogu, Eesti Rahvusraamatukogu kui ka Tartu Ülikooli Raamatukogu muusikakogude uudiseid võib nüüdsest leida nende raamatukogude kodulehekülgedelt.
Iga nimestik kajastab ühe kuu jooksu Eesti Rahvusraamatukokku saabunud muusikakirjandust, noote ja helisalvestisi. Kirjed on paigutatud laadide kaupa (raamatud, noodid, helisalvestised), rubriigi piires tähestikuliselt. Esikohal on Eestis ilmunud ja mujal välja antud Eesti muusikat käsitlevad raamatud, noodid ning helisalvestised. Iga kirje lõpus on väljaande kohaviit.
Täiendav informatsioon RRi Kunstide Teabekeskusest:
telefon - 630 7141, e-post - muusika@nlib.ee

2004
11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1


2003: 12, 11, 10, 9, 8, 6-7, 5, 4, 3, 2, 1
2002
: 12, 11, 10, 9, 7-8, 6, 5, 4, 3, 2, 1
2001
: 12,
11, 10, 9, 8, 6-7, 5, 4, 3, 1-2
2000: dets, nov, okt
 
tagasi eelmisele www väljaanded ja trükised

  UUT GEOGRAAFIA ja KARTOGRAAFIA KIRJANDUST        ISSN 1406-3964

Käesolev nimestik kajastab Eesti Rahvusraamatukokku saabunud kartograafia alast kirjandust. Kirjed on paigutatud teemade kaupa.

Täiendav informatsioon RRi Kunstide Teabekeskusest:
telefon - 630 7156, e-post - mercator@nlib.ee

 2003


01.02.2002 - 01.02.2003
01.03.2001 – 01.02.2002

01.02.2000 - 01.03.2001
01.12.98 - 01.02.2000
November 1998
Jaan.-sept. 1998
 
tagasi eelmisele www väljaanded ja trükised

  UUT TEATRI- ja FILMIKIRJANDUST

Nimestik kajastab Eesti Rahvusraamatukokku saabunud teatri-, tantsu- ja filmialast kirjandust. Raamatukirjed on paigutatud temaatiliselt, rubriigi piires tähestikuliselt. Kirjetele on lisatud kohaviit.
Nimestik ilmub kord kuus.
Täiendav informatsioon RRi Kunstide Teabekeskusest:
telefon - 630 7147, e-post - tefi@nlib.ee

2004
12, 11, 10, 09, 07/08, 06, 05, 04, 03, 02, 01

2003: 12, 11, 10, 07-08-09, 06, 05, 04, 03, 02, 01
2002: 12, 11, 10, 09, 08, 06-07, 05, 04, 03, 02, 01
2001
: 12, 11, 10, 09, 06-08, 05, 04, 03, 02, 01
2000: 12, 11, 10, 07-09, 06, 04-05, 03, 02, 01


tagasi eelmisele www väljaanded ja trükised