HOIAME MÕTTEID, ET JAGADA TEIEGA

U U D I S K I R I - 7 / 2012

Rahvusraamatukogu on 27. augustini suletud
Rahvusraamatukogu teeninduspunkt Tallinna Keskraamatukogus
IFLA konverents ja assamblee
Ilmus ingliskeelne valimiste statistikakogumik “Elections in Estonia 1992-2011”
Ilmus parlamentaarse ajakirja "Riigikogu Toimetised" 25. number
Euroopa Raamatukogu uus veebiteenus uurijatele ja teadlastele
Euroopa ajalehed jõuavad Europeanasse
Võrguväljaannete uued numbrid
Näitused

Rahvusraamatukogu on 27. augustini suletud

Seoses rekonstrueerimistöödega on Rahvusraamatukogu lugejaile suletud. Renoveeritakse hoidlate ja lugemissaalide ventilatsiooni- ja kliimasüsteemid, vahetatakse välja aknad ja uksed, soojustatakse D-korpuse fassaad, remonditakse katuseid ja lugemissaalid saavad uue valgustuse. Tööd tehakse CO2 saastekvoodi müügist saadud raha eest. Ajal, mil raamatukogu on lugejaile suletud, sisestatakse lisaks tavatööle suuremas mahus kaartkataloogi andmeid e-kataloogi.
Raamatukogu avatakse lugejaile 27. augustil, mil lugemisalaga seonduvad tööd on lõppenud. Hoone teistes osades jätkuvad tööd 15. oktoobrini. Lõpptulemusena muutub 1993. aastal valminud raamatukoguhoone tunduvalt energiasäästlikumaks, paranevad lugemissaalide kliima, valgustus ja teavikute hoiutingimused.

Rahvusraamatukogu teeninduspunkt Tallinna Keskraamatukogus

Tallinna Keskraamatukogu arvutiklassis avatud teeninduspunktis saab kasutada Rahvusraamatukogu andmebaase ning küsida vajadusel raamatukoguhoidjalt nõu ja abi. Teeninduspunkt on avatud 24. augustini esmaspäevast reedeni kella 10-18. Andmebaasidega seotud päringuile vastatakse ka telefonil 630 7100 ja e-posti aadressil teatmesaal@nlib.ee.

IFLA konverents ja assamblee

IFLA (The International Federation of Library Associations) maailmakonverents ja assamblee toimub Helsingis 11.-17.augustini teemal Libraries Now! - Inspiring, Surprising, Empowering. Konverentsile tuldi piltlikult öeldes jalgrattaga - 28. juulist 7. augustini väntasid ettevõtmise “Cycling for libraries” raames Vilniusest Tallinna üle 100 raamatukoguhoidjast jalgratturi rohkem kui 20 riigist.
17.-18. augustil toimub Tallinnas Eesti Rahvusraamatukogu ning IFLA liigitamise ja märksõnastamise sektsiooni koostöös IFLA (WLIC) 2012 järelkonverents, mille teemaks sisukirjelduse metaandmed digitaalses keskkonnas ja semantilises veebis.

Ilmus ingliskeelne valimiste statistikakogumik “Elections in Estonia 1992-2011”

Rahvusraamatukogu ja Vabariigi Valimiskomisjoni koostöös valminud väljaanne koondab Eestis aastatel 1992-2011 toimunud valimiste ja rahvahääletuste andmed ühtsesse kogumikku, tuues välja suuremad muutused läbi kahe aastakümne. Kogumiku koostamisel tuli eriti varasemate valimiste puhul läbi töötada algandmeid, mille üldistused on osaliselt avaldatud esmakordselt.
Statistikakogumik “ Elections in Estonia 1992-2011”.
Eestikeelne valimiste statistikakogumik “ Valimised Eestis 1992-2011”.

Ilmus parlamentaarse ajakirja "Riigikogu Toimetised" 25. number

Essees „Teaduse kvaliteedist ja innovatsioonist” kirjutab akadeemik Mart Saarma, millised on arenenud riikide pikaajalised teadlikud investeeringud haridusse, teadusse ja innovatsiooni ning milline peaks olema teaduse ja tööstuse tihe koostöö.
Ajakirjas on veel artiklid saadikute esitatud seaduseelnõudest Eesti ja Soome võrdluses, eetikakoodeksist Riigikogu liikmetele ning Eesti-Soome hargmaisest ruumist. Samuti käsitletakse taastuvenergia hinda, väikese ja keskmise suurusega ettevõtete probleeme, tervishoiuteenuse osutaja vastutust ning töötervishoiu rolli rahva tervise seisukohalt.
Ajakiri on saadaval suuremates raamatupoodides ja seda saab tellida ka Rahvusraamatukogu veebipoe kaudu.

Euroopa Raamatukogu uus veebiteenus uurijatele ja teadlastele

Euroopa Raamatukogu pakub ühe otsingusüsteemi kaudu ligipääsu enam kui 200 miljonile kõrgekvaliteedilisele allikale 46 Euroopa riigi rahvus- ja ülikooliraamatukogu kollektsioonis. Uurijatel on võimalus kiiresti ja lihtsalt leida, kasutada ja jagada laia materjalide valikut.

Euroopa ajalehed jõuavad Europeanasse

Rahvusraamatukogu osaleb projektis “Euroopa ajalehed”, mille raames tehakse kolme aasta jooksul Europeana vahendusel kättesaadavaks umbes 18 miljonit lehekülge eri riikides ja eri keeltes ilmunud ajalehti. Ühtekokku lööb projektis kaasa 17 Euroopa institutsiooni.
Iga projektis osalev raamatukogu annab oma digiteeritud ajalehed ja täistekstid Europeanasse, mille kaudu tehakse need lõppkasutajatele kättesaadavaks. Europeanasse integreeritava spetsiaalse ajalehtede veebiliidese kaudu saab kasutaja võimaluse lehitseda ajalehti nii kalendripõhiselt kui ka otsida ajalehekstidest sõna ja fraasi järgi, mida enamik raamatukogude katalooge perioodika osas seni ei võimalda.

Võrguväljaannete uued numbrid

Uued Eesti raamatud peegeldab Eestis kõigis keeltes ja väljaspool Eestit ilmunud eestikeelseid raamatuid, elektroonilisi väljaandeid ja mittemuusikalisi auviseid.
Nädal meedias hõlmab Riigikogu liikmete, ministrite ja Europarlamendi saadikute kirjutisi nende ajaveebides.
Summaria Socialia sisaldab valikuliselt ülevaateid välisajakirjanduses ilmunud artiklitest majanduse, poliitika ja rahvusvaheliste organisatsioonide kohta.
Uudiskirjanduse nimestikud
Humanitaarteaduste uudiskirjanduse nimestik
Infoteaduste uudiskirjanduse nimestik
Uued raamatud Euroopa Liidu infokeskuses
Uued raamatud: sotsioloogia, majandus, poliitika
Uut kunstikirjandust
Uut Rahvusraamatukogu muusikakogus
Uut teatri- ja filmikirjandust

Näitused

Raamatukogu Veetorni t. poolsel küljel KAART & kaart – ajareis Tallinnas
Lisainfo: http://www.rahvusraamatukogu.ee/uritused