Eesti Rahvusraamatukogu - National library of Estonia

25 KAUNEIMAT EESTI RAAMATUT 2017 - 5 kauneimat Eesti lasteraamatut 2017

25 KAUNEIMAT EESTI RAAMATUT 2017

Taas kord oli Eesti kauneima raamatu konkursile saabunud hulgaliselt köiteid, mis kirjastajate arvates olid neil möödunud aastal hästi välja kukkunud. Pärast žürii tööd jäi lauale 25 raamatut. Pea igaühel meist oli mõttes mõni raamat, mis väärinuks samuti esiletõstmist, aga mis teha – demokraatlik hääletamine andis punktisummad ja sellise lõpptulemuse.

Raamatuid tuntakse ja hinnatakse tavaliselt ikka kui kirjandusteoseid või kui huvitavaid teadmiste allikaid. Ilukirjanduse puhul on kvaliteedimärgiks tihti autori nimi. Parim, mis aga raamatuga juhtuda saab, on see, kui hea kirjandus või teatmeteos on ka hästi kujundatud. Seda juhtub, aga võiks juhtuda sagedamini.

Kuidas mõõta raamatute ilu? Kas kaaluga? Jah, kui hindamise kaalukeeleks on professionaalsus ja oskused, paber ja trükk, kujundus ja tüpograafia, illustratsioon ja foto, hea maitse ja julgus eksperimenteerida ning lõpuks trükikoja poolne perfektne teostus.

Kui rääkida raamatu kujundustrendidest, siis endiselt saab raamat hea kujunduse juhul, kui teda on tehtud kui rätsepatööd – ikka õigele kliendile, õigete mõõtudega ja talle sobivas stiilis. Seda on ennegi öeldud, et vahel on hea kujundus teose nii loomulik osa, et seda ei märkagi. Profid muidugi märkavad ja oskavad hinnata. Rahvusvahelisi kujundustrende kahtlemata jälgitakse, aga need n-ö tõlgitakse meie oma, eesti kujunduskeelde. Isikupära ja omanäoline käekiri on endiselt trendikas.

Midagi pole teha, kui 25 kauneima raamatu kujundajateks on juba mitmeid aastaid ühed ja samad nimed, kes on omal moel Eesti raamatule kvaliteedimärgi andjad. Puhas rõõm on hoida käes raamatut, kui selle on kujundanud Andres Tali, Angelika Schneider või Asko Künnap. Alati on hea meel, kui raamatu tegijate perre astub noort verd ja uusi tegijaid. Rõõmustada saab ka siis, kui raamatu tegemise on kätte võtnud sellised Eesti kunsti tipud nagu graafik Urmas Viik ja oma esimese raamatu kujundanud maalikunstnik Kaido Ole.

Sel aastal tähistame nii Eesti Vabariigi 100. sünnipäeva kui ka 60 aasta möödumist päevast, mil Eestis esimest korda kauneimaid raamatuid valiti.

Heino Prunsvelt
žürii esimees

25 BEST DESIGNED ESTONIAN BOOKS OF 2017

Once again, the contest of best designed Estonian books attracted dozens of entries submitted by proud publishers. After the Jury had completed its work, 25 books remained on the table. We all had our favourites, and entries that would have deserved honourable mention, too, but nothing doing – the final results were reached by a democratic voting process.

Books are usually known and appreciated as works of fiction or sources of knowledge. As regards fiction, the author’s name is often the guarantee of quality. However, the best thing that can happen to a book is good fiction or nonfiction literature garbed in outstanding design. It does happen, but it could happen more often.

How to measure the beauty of books? Can it be weighed? Sure, if we count professionalism and skills, paper and print, design and typography, illustration and photos, good taste and the courage to experiment, and last but not least, the perfect execution by the printer.

Speaking of book design trends, it still holds true that a good design is like tailoring – made to measure for the right customer, and in an appropriate style. A good design is often such a natural part of the book that it goes totally unnoticed. The professionals, of course, notice and appreciate it. Our book designers without doubt follow the international trends – translating them into our own, Estonian, design language. Uniqueness and character are still trendy.

Year in, year out, the same names feature on the list of winners: they put their own stamp of quality on the Estonian book. It is always a pure joy to hold a book designed by Andres Tali, Angelika Schneider, or Asko Künnap. Also, it is always a pleasure to see young blood and new names joining the family. And it is a true delight to see among the contestants the top names of Estonian art, like the graphic artist Urmas Viik, or the painter Kaido Ole, who has now designed his very first book.

This year we celebrate two milestones: the centennial of the Republic of Estonia, and the 60th anniversary of the contest of best designed books of Estonia.


Heino Prunsvelt
Chair of the Jury

 

KESKAEGSEST KAUPMEHEMAJAST MUUSEUMIKS. TALLINNA LINNAMUUSEUM 80
Koostajad: Pia Ehasalu
Kujundaja: Angelika Schneider
Kirjastajad: Tallinna Linnamuuseum
Trükikoda: Printon
ISBN: 978-9985-902-38-5; 424 lk
Formaat: 215×277 mm
Paber: sisu I paber Arctic Volume White 150 g/m²; sisu II paber Amber Graphic 80 g/m²
Kaanekatte materjal: Winter KASHGAR, Glacier
Kaaneümbrise ning eeslehe paber: Conqueror Contour 160 g/m² Brilliant White

Tohutu materjal, mis on suurejooneliselt, puhtalt ja kaunilt kokku seotud. Teost läbib hea rütm, oskuslik tüpograafia, õhulisus ja kompositsioonitunnetus. Ilus kaas, ilus sisu, peaaegu et täiuslik raamat.

AS Antalise eripreemia parima paberikasutuse eest

FROM MEDIEVAL MERCHANT’S HOUSE INTO A MUSEUM. TALLINN CITY MUSEUM 80
Compiled by: Pia Ehasalu
Designer: Angelika Schneider
Publisher: Tallinn City Museum
Printer: Printon

Jury: Resplendent and glorious, pure and beautiful presentation of a massive amount of material. The whole book is characterised by good rhythm, skilful typography, airy feel and superb sense of composition. Beautiful cover, beautiful body, an almost perfect book.

Special prize of AS Antalis for the best use of paper

 


Voldemar Veedam, Carl B. Wall
PURJETAMINE VABADUSSE
Kujundaja: Asko Künnap
Kirjastaja: SA Unitas, Eesti Mälu Instituut
Trükikoda: Printon
ISBN: 978-9949-980-96-3; 336 lk
Formaat: 120×190 mm
Paber: Munken Print Cream 115 g/m², Galerie Art Volume 135 g/m²

Žürii: Tervikliku kujundusega, detailirohke, värskelt koloreeritud vanad mustvalged fotod – kooslusena mõjuvad värskelt. Formaat on käepärane, moodsalt retrolik ja sobib lugemiseks ka pikal merereisil.

Voldemar Veedam, Carl B. Wall
SAILING TO FREEDOM
Designer: Asko Künnap
Publisher: Unitas, Estonian Institute of Historical Memory
Printer: Printon

Jury: The harmonious design, the abundance of details, the freshly colorised old black and white photographs – all in all, they result in a crisp and clean combination. The format is handy, with a modern retro touch, and suitable for reading during a long voyage.

 

 

ADAMSON-ERIC (1902–1968)
Koostajad: Kersti Koll, Ülle Kruus
Kujundaja: Külli Kaats
Kirjastaja: Eesti Kunstimuuseum
Trükikoda: Tallinna Raamatutrükikoda
ISBN: 978-9949-485-70-3; 352 lk
Formaat: 220×260 mm
Paber: kaanekate kalingur Fancy Metallic 50510, kaanepapp 2,4 mm.
Ees- ja tagalehed Curious Matter Desiree Red 135g/m2, sisu: Galerie Arctic Volume White 130 g/m2 , ümbrispanderoll Galerie Art Silk 170 g/ m2

Žürii: Efektne köide ja klassikalisi traditsioone austav kujundus loovad hea teose ühe väljapaistva Eesti kunstiklassiku esitluseks.

ADAMSON-ERIC (1902–1968)
Compiled by: Kersti Koll, Ülle Kruus
Designer: Külli Kaats
Publisher: Art Museum of Estonia
Printer: Tallinn Book Printers

Jury: An impressive binding and a design honouring the age-old traditions come together to create a wonderful presentation of an Estonian art classic.

 


Mairo Rääsk
AJARÄNNAK EESTI- JA LIIVIMAAL
Kujundaja: Evelin Urm
Kirjastaja: Eesti Maanteemuuseum
Trükikoda: Rebellis
ISBN: 978-9949-921-63-8; 34 lk stantsitud + 4 lk stantsimata
Formaat: 316×260 mm
Paber: Scandia 2000 White 240 g/m²

Žürii: Moodne mõisaraamat, milles on kõik hästi väljapeetud – sümpaatne paber, perfektne graafika ja kujundaja suur pühendumus ning hea koostöö trükikojaga on andnud suurepärase tulemuse. Raamatu lugemine pakub tõelist ajarännakut.

Mairo Rääsk
TIME TRAVEL IN ESTONIA AND LIVONIA
Designer: Evelin Urm
Publisher: Estonian Road Museum
Printer: Rebellis

Jury: A modern manor guide oozing style and perfection in all its aspects – pleasant paper, superb typography and the designer’s devotion and good collaboration with the printer leading to an excellent result. A true time traveller’s guide.

 

 

Flo Kasearu
FLO’S BOOK
Kujundaja: Indrek Sirkel
Kirjastaja: Lugemik & Flo Kasearu House Museum
Trükikoda: Tallinna Raamatutrükikoda
ISBN: 978-9949-993-46-8; 176 lk
Formaat: 240×330 mm
Paber: Munken Print White 115 g/m², Carta Pack 285 g/m²

Žürii: Keeruka ja väga eriilmelise materjali ilus komponeerimine, kus kõik on väga läbimõeldud ja midagi ei ole jäetud juhuse hooleks.

Flo Kasearu
FLO’S BOOK
Designer: Indrek Sirkel
Publisher: Lugemik & Flo Kasearu House Museum
Printer: Tallinn Book Printers

Jury: The complex and extremely eclectic material is beautifully composed; everything is calculated to perfection, and nothing is left for chance.

 


Heli Lukner, Mare Müürsepp
FÜÜBITS: TEADUSE JA TEHNIKA ESIMENE LUGEMIK HUVILISELE LAPSELE
Kujundaja: Angelika Schneider
Kirjastaja: Tammerraamat
Trükikoda: Printon
Formaat: 210×210 mm
Paber: Arctic Volume White 130 g/m²


Žürii: Teadusraamat lastele, kus keeruline teaduslik materjal on esitatud lihtsalt, aga hästi liigendatult.

Heli Lukner, Mare Müürsepp
PHYSICS PRIMER
Designer: Angelika Schneider
Publisher: Tammerraamat
Printer: Printon


Jury: A handy science book for children, where the complex scientific material is presented in a simple yet well-structured way.

 

 

Lajos Kassák
HOBUNE SUREB JA LINNUD LENDAVAD VÄLJA
Kujundaja: Madis Katz
Kujundaja: Madis Katz
Trükikoda: Greif
ISBN: 978-9949-816-08-8; 48 lk
Formaat: 127×187 mm
Paber: Munken Print Cream 115 g/m²

Žürii: Väikesetiraažilisele raamatule sobilik formaat ja köide. Huvitav layout on ehk pisut väljakutsuv, aga on, mida vaadata. Igav ei hakka.

Lajos Kassák
THE HORSE DIES AND THE BIRDS FLY AWAY
Designer: Madis Katz
Publisher: Elusamus
Printer: Greif


Jury: A suitable format and binding for a book with a small print run. The exciting layout may be slightly provocative, but at least it is not boring.

 

Jaak Urmet
HURDAST PÄRNANI
Kujundaja ja illustraator: Karel Korp
Kirjastaja: Post Factum
Trükikoda: Printon
ISBN: 978-9949-603-19-0; 244 lk
Formaat: 170×240 mm
Paber: Munken Print White 115 g/m²


Žürii: Raamatu üsnagi eklektiline materjal on seotud toredaks tervikuks. Teose illustratsioonid ja layout on elavad ning rõõmsad – heas kooskõlas sisuga.

Jaak Urmet
FROM HURT TO PÄRN
Designer and illustrator: Karel Korp
Publisher: Post Factum
Printer: Printon


Jury: The rather eclectic material has been crafted into a fine sum total. The illustrations and layout are lively and joyful, in perfect harmony with the contents.

 


I3: ILLUSTRAATORID VOL 3: 47 KUNSTNIKKU, 407 ILLUSTRATSIOONI
Koostaja ja kujundaja: Elina Kasesalu
Kirjastaja: Paper Cuts
Trükikoda: Tallinna Raamatutrükikoda
ISBN: 978-9949-881-28-4; 192 lk
Formaat: 170×210 mm
Paber: Munken Polar Rough 150 g/m²

Žürii: Järjekordne läbilõige Eesti noorte illustraatorite loomingulistest käekirjadest – on loomult nooruslik ja hea ajastu hoovuste talletaja. Nii kujundus kui ka paberivalik toetab keeruka materjali esitlust.

I3: ILLUSTATORS VOL 3: 47 ARTISTS, 407 ILLUSTRATIONS
Compiled and designed by: Elina Kasesalu
Publisher: Paper Cuts
Printer: Tallinn Book Printers

Jury: Another cross-section of young Estonian illustrators’ art – youthful presentation of a good recording of modern currents. Both the design and choice of paper support the presentation of complex material.

 

 

Kätlin Vainola
POISS, KES JOONISTAS KAARTE
Kujundaja ja illustraator: Ulla Saar
Kirjastaja: Pegasus
Trükikoda: Tallinna Raamatutrükikoda
ISBN: 978-9949-620-54-8; 48 lk
Formaat: 200×200 mm
Paber: Munken Print Cream 115g/m²

Žürii: Uljad ja hoogsad illustratsioonid on ühendatud õhulise layout ’iga, huvitav kaanematerjal.

Kätlin Vainola
THE BOY WHO DREW MAPS
Designer and illustrator: Ulla Saar
Publisher: Pegasus
Printer: Tallinn Book Printers

Jury: Dashing and sweeping illustrations combine well with the uncluttered layout; refreshing cover material.

 


Kadri Hinrikus
KATARIINA JA HERNED
Kujundaja: Endla Toots
Illustraator: Anne Pikkov
Kirjastaja: Tammerraamat
Trükikoda: Printon
ISBN: 978-9949-565-97-9; 80 lk
Formaat: 200×260 mm
Paber: Arctic Volume White 150 g/m²


Žürii: Klassikaline ja kompaktne lasteraamat. Lugejat arvestav fondivalik ja tekst ei mängi pilti üle.

Kadri Hinrikus
KATARIINA AND PEAS
Designer: Endla Toots
Illustrator: Anne Pikkov
Publisher: Tammerraamat
Printer: Printon

Jury: A classic, compact children’s book. Typography has regard for the young reader and the text does not smother the pictures.

 

 

KURJA LILLEDE LAPSED. EESTI DEKADENTLIK KUNST
Koostajad: Lola Annabel Kass, Mirjam Hinrikus, Liis Pählapuu
Kujundaja: Angelika Schneider
Kirjastaja: Eesti Kunstimuuseum, Eesti Teaduste Akadeemia Underi ja Tuglase Kirjanduskeskus
Trükikoda: Print Best
ISBN: 978-9949-485-68-0; 240 lk
Formaat: 220×260 mm
Paber: kaaned Invercote Creato Matt 280 g/m², sisu: Arctic Volume White 130 g/m²

Žürii: Efektne kaas. Teos jälgib nii oma kompositsioonilt kui kujunduselt parimate kunstiraamatute traditsioone. Vastavalt kunstisuunale on pealkirjades leidnud kasutamist ruunikirjaga sarnane kirjatüüp.

CHILDREN OF THE FLOWERS OF EVIL. ESTONIAN DECADENT ART
Compiled by: Lola Annabel Kass, Mirjam Hinrikus, Liis Pählapuu
Designer: Angelika Schneider
Publisher: Art Museum of Estonia, Under and Tuglas Literature Centre of the Estonian Academy of Sciences
Printer: Print Best

Jury: A striking cover. The composition and design both follow the traditions of the best art books. Headings are written in a typeface reminiscent of Nordic runes, clicking well with this particular art movement.

 


Kadri Voorand
LAINEILE END KINGIN
Kujundaja ja illustraator: Urmas Viik
Kirjastaja: Unforgiven
Trükikoda: Greif
ISBN: 978-9949-880-85-0; 32 lk
Formaat: 170×240 mm
Paber: Galerie Art Volume 170 g/m²


Žürii: Huvitava kujunduskeele ja iseloomuga raamat. Vaimustavad illustratsioonid ja julge värvivalik loovad moodsat rahvusromantikat.

Kadri Voorand
GIVING MYSELF TO THE SEA
Designer and illustrator: Urmas Viik
Publisher: Unforgiven
Printer: Greif

Jury: A book with character, overall a very exciting design. The breathtaking illustrations and bold choice of colour create modern romantic nationalism.

 

 

Tiit Kändler
LÄBI MUSTA AUGU: REEDA, KATI JA PEETRI REIS ÕUEONUGA PARALLEELSESSE UNIVERSUMISSE JA TAGASI
Kujundaja ja illustraator: Eerik Kändler
Kirjastaja: Otto Wilhelm
Trükikoda: Print Best
ISBN: 978-9949-979-35-6; 160 lk
Formaat: 170×240 mm
Paber: ees- ja tagalehed Pop Set Old Gold 170 g/m², sisu: Soporset 120 g/m²

Žürii: Efektne ja reibas teadusraamat lastele, kus teksti ja illustratsioonide proportsioonid on sümpaatses ja vaheldusrikkas kooskõlas.

Tiit Kändler
THROUGH THE BLACK HOLE
Designer and illustrator: Eerik Kändler
Publisher: Otto Wilhelm
Printer: Print Best


Jury: A striking, dynamic science book for children; text and illustrations are proportioned in sweet harmony.

 


Reeli Reinaus
MAARIUS, MAAGIA JA LIBAHUNT LIISI
Kujundaja ja illustraator: Marja-Liisa Plats
Kirjastaja: Päike ja Pilv
Trükikoda: Pakett
ISBN: 978-9949-986-25-5; 244 lk
Formaat: 143×210 mm
Paber: Enso Lux Cream 90 g/m²

Žürii: Hea disaini ja toreda tüpograafiaga on loodud stiilne tervik. Silma rõõmustab ka lasteraamatu kujunduse ootamatu värvilahendus. Eesti Lastekirjanduse Keskuse eripreemia

Reeli Reinaus
MAARIUS, MAGIC, AND LIISI THE WEREWOLF
Designer and illustrator: Marja-Liisa Plats
Publisher: Päike ja Pilv
Printer: Pakett


Jury: A stylish ensemble boasting outstanding design and great typography. Delightful colour scheme, albeit a bit unexpected in a children’s book. Special prize of the Estonian Children’s Literature Centre

 

 

Kazuo Ishiguro
MAETUD HIIGLANE
Kujundaja: Britt Urbla Keller
Kirjastaja: Varrak
Trükikoda: Greif
ISBN: 978-9949-340-46-2; 244 lk
Formaat: 143×210 mm
Paber: Enso Creamy 70 g/m²

Žürii: Efektne, delikaatne, kaunilt peenetundeline ja läbitunnetatud kujundus. Sisu ja kaas heas kooskõlas – kokku nauditav tulemus.

Kazuo Ishiguro
BURIED GIANT
Designer: Britt Urbla Keller
Publisher: Varrak
Printer: Greif


Jury: Striking yet delicate, beautifully discreet and thoughtful design. Cover and body are in perfect harmony – overall a very enjoyable result.

 


Milvi Panga
MESIKÄPA ESIKÄPAD
Kujundaja: Katrin Kaev
Illustraator: Mare Hunt
Kirjastaja: Pisitasa
Trükikoda: Printon
ISBN: 978-9949-880-67-6; 56 lk
Formaat: 220×202 mm
Paber: Munken Pure Rough 120 g/m²

Žürii: Soe ja tundlik teos, kus illustratsioonideks rõõmsad ning lustlikud kollaažid. Ja seda mitte väga traditsioonilises võtmes.

Milvi Panga
BEAR’S PAWS
Designer: Katrin Kaev
Illustrator: Mare Hunt
Publisher: Pisitasa
Printer: Printon


Jury: Warm and sensitive design, illustrated by merry and playful collages. Not at all a traditional approach.

 

 

Henrik Ibsen
PEER GYNT
Kujundaja ja illustraator: Asko Künnap
Kirjastaja: Tallinna Linnateater
Trükikoda: Tallinna Raamatutrükikoda
ISBN: 978-9949-924-16-5; 260 lk
Formaat: 148×280 mm
Paber: Munken Lynx 150 g/m², Corvon Senso CSE4422 Dimple

Žürii: Esile saab tuua huvitavaid illustratsioone, head kompositsiooni ja üldist koloriiti, mis kõik rõhutab raamatu sisu. Ühelt poolt õhuline, aga samas karske ja sünge.

Henrik Ibsen
PEER GYNT
Designer and illustrator: Asko Künnap
Publisher: Tallinn City Theatre
Printer: Tallinn Book Printers


Jury: Mention should be made of exciting illustrations, good composition and the overall colouring that all underline the contents. Airy on the one hand, chaste and somber on the other.

 


SARI: MOODNE AEG
Jonathan Franzen PUHTUS
Tommi Kinnunen PERAKÜLA
Undiné Radzeviči¯ute ∙ KALAD JA DRAAKONID
Kujundaja: Maris Kaskmann
Kirjastaja: Varrak
Trükikoda: Greif
ISBN: 978-9949-340-77-6; 3 kd. 680+294+389 lk
Formaat: 143×200 mm
Paber: Offset 80 g/m²

Žürii: Hästi kompneeritud ja tähelepanu äratav kaanekujundus. Kes näeb julget värvikontrasti, kes aga hoopis dialoogi.

SERIES: MODERN TIMES
Jonathan Franzen PURITY
Tommi Kinnunen THE LIGHT BEHIND THE EYES
Undiné Radzeviči¯ute ∙ FISHES AND DRAGONS
Designer: Maris Kaskmann
Publisher: Varrak
Printer: Greif

Jury: A well-composed and eye-catching cover. Some see bold colour contrast, others see a dialogue.

 

 

Valdur Mikita
TARTU TÄHESTIK EHK TARTO TAEVANE JA MAINE TRÜKIS
Kujundaja: Kalle Müller
Kirjastaja: Tartu Linnavalitsus
Trükikoda: Greif
ISBN: 978-9949-955-41-1; 64 lk
Formaat: 190×300 mm
Paber: sisu: 4+4 värvi, Scandia 2000 Smooth Natural 150g/m²; kaas: 4+0 värvi, Curious Matter Andina Grey 270 g/m²

Žürii: Ambitsioonikas reklaamtrükis õnnestunud paberi valiku ja fooliumikasutusega.

Valdur Mikita
THE MYSTERY OF TARTU
Designer: Kalle Müller
Publisher: Tartu City Council
Printer: Greif


Jury: An ambitious print advert, good choice of paper and excellent use of foil.

 


Leelo Tungal
TEELEHT
Kujundaja: Angelika Schneider
Kirjastaja: Tammerraamat
Trükikoda: Greif
ISBN: 978-9985-565-99-3; 236 lk
Formaat: 120×210 mm
Paber: Offset 100 g/m², Munken Print Cream 70 g/m²


Žürii: Hea kaanekujundus. Sümpaatne ja luulet arvestav tüpograafia jätab ruumi luulele. Raamatu lõpus on tore ja huvitav fotode osa.

Leelo Tungal
PLANTAGO MAJOR
Designer: Angelika Schneider
Publisher: Tammerraamat
Printer: Greif


Jury: Good cover design. Charming typography leaves room for poetry. The book ends with a section of lovely photographs.

 

 

Paul-Eerik Rummo
TIHANE TÕSTAB TIIBU
Kujundaja: Andres Tali
Illustraator: Kaido Ole
Kirjastaja: Tammerraamat
Trükikoda: Printon
ISBN: 978-9949-616-16-9; 120 lk
Formaat: 200×240 mm
Paber: Arctic Volume White 150 g/m²

Žürii: Sellist illustratsioonide visuaalset mängulusti kohtab harva. Mõeldud küll lastele, kuid raamatut võib vabalt nautida ka vanem generatsioon.

Paul-Eerik Rummo
GREAT TIT SPREADS ITS WINGS
Designer: Andres Tali
Illustrator: Kaido Ole
Publisher: Tammerraamat
Printer: Printon


Jury: Such visual bacchanal of illustrations is a rare sight. Meant for children, but can also be enjoyed by an older generation.

 


UURALI KAJA: 9 ANIMEERITUD JUTTU SOOME-UGRI NAISTEST JA MEESTEST
Koostajad: Svetlana Karm, Art Leete, Priit Tender
Kujundajad: Catherine Karu, Keidi Rehe
Kirjastajad: Eesti Rahva Muuseum
Trükikoda: Ecoprint
ISBN: 978-9949-548-41-5; 101 lk
Formaat: 160×210 mm
Paber: kaaned: Fuego Stone stone gray 400g/m², sisukaas: Scandia 2000 White 440g/m². Sisulehed: Munken Polar Rough, 150g/m²

Žürii: Atraktiivne köide kus kõik on õhuline, puhas ja klaar. Hästi komponeeritud tekstiplokkide ja vaba ruumi vaheldumine. Ja vähetähtis pole ka hea trükikvaliteet.
Eesti Rahvusraamatukogu eriauhind Kuldraamat

ECHO OF THE URALS: 9 ANIMATED STORIES ABOUT FINNO-UGRIC MEN AND WOMEN
Compiled by: Svetlana Karm, Art Leete, Priit Tender
Designers: Catherine Karu, Keidi Rehe
Publisher: Estonian National Museum
Printer: Ecoprint

Jury: An attractive volume, airy, pure and clear. A well-balanced alternation of text blocks and empty space. Mention should be made of outstanding print quality. Special prize Golden Book of the National Library of Estonia

 

 

Mari-Ann Remmel
VENNASTE JA VETE VALD. NABALA KOHAJUTUD
Kujundaja: Angelika Schneider
Kirjastaja: EKM Teaduskirjastus, MTÜ Sõmerlased
Trükikoda: Tallinna Raamatutrükikoda
ISBN: 978-9949-548-41-5; 512 lk
Formaat: 170×240 mm
Paber: Munken Lynx 130 g/m²

Žürii: Keeruline materjal on tundlikult ja professionaalselt kokku pandud. Mitmekihiliselt liigendatud tekst lisab tundlikkust. Kujundus võimendab raamatu sisu.

Mari-Ann Remmel
THE REALM OF BRETHREN AND WATERS. NABALA FOLKLORE
Designer: Angelika Schneider
Publisher: Estonian Literary Museum Scholarly Press, NPO Sõmerlased
Printer: Tallinn Book Printers

Jury: Very sensitive and professional assembling of complex material, assisted by the multi-layered structuring of the text. The design gives the contents a further dimension.

 


Mudlum
ÜMBERJUTUSTAJA
Kujundaja: Allan Appelberg
Kirjastaja: Elusamus
Trükikoda: Tallinna Raamatutrükikoda
ISBN: 978-9949-819-65-2; 302 lk
Formaat: 135×190 mm
Paber: Holmen Book Cream 80 g/m²

Žürii: Lihtsate vahenditega loodud soliidne kujundus, pretensioonitu klassika. Hästi köidetud.


Mudlum
THE RETELLER
Designer: Allan Appelberg
Publisher: Elusamus
Printer: Tallinn Book Printers

Jury: A good solid design created with very simple means, unpretentious classical approach. Excellent binding.

 

 

Mart Laar, Angelica Udeküll
SAJANDI KOKARAAMAT 1918–2018
Kujundaja: Tiina Sildre
Kirjastaja: Grenader
Trükikoda: Greif
ISBN: 978-9949-605-20-0; 208 lk
Formaat: 240×290 mm
Paber: Galerie Art Silk 170 g/m²

Raamatu kujundus on klassikaline, õhuline ja stiilne, sisu ja pildikeel ehedalt ajatu – ideaalne kinkeraamat!
Apollo Holding OÜ eripreemia

Mart Laar, Angelica Udeküll
COOKBOOK OF THE CENTURY 1918–2018
Designer: Tiina Sildre
Publisher: Grenader
Printer: Greif

Classical, uncluttered and stylish design, genuinely timeless contents and imagery – in a word, an ideal gift book!
Special prize of Apollo Holding Ltd

 


Hele-Mai Alamaa, Merle Liivak
METSAKÖÖK
Kujundaja ja illustraator: Stella Skulatšjova
Kirjastaja: Pilgrim
Trükikoda: Tallinna Raamatutrükikoda
ISBN: 978-9949-621-19-4; 272 lk
Formaat: 170×240 mm
Paber: Munken Polar 120 g/m²

Kujundus on julge ja mänguline, materjalide valik ja pealkirjade font heas kooskõlas raamatu sisuga.
AS Rahva Raamatu eripreemia


Hele-Mai Alamaa, Merle Liivak
FOREST KITCHEN
Designer and illustrator: Stella Skulatšjova
Publisher: Pilgrim
Printer: Tallinn Book Printers

Bold and playful design, materials and typography harmonise with the contents of the book.
Special prize of Rahva Raamat Ltd

 

Korraldajad: Eesti Kujundusgraafikute Liit, Eesti Kirjastuste Liit, Eesti Lastekirjanduse Keskus, Eesti Rahvusraamatukogu
Toetajad / Supporters: Eesti Kultuurkapital, Hasartmängumaksu Nõukogu, Antalis,Heidelberg Baltic Finland, Apollo Grupp Rahva Raamat, Tallinna Raamatutrükikoda OÜ, Bestwine OÜ, Printon Trükikoda AS, Greif OÜ, Print Best Trükikoda OÜ.

Varasemad võidutööd >>


Täiendav informatsioon:
Kaidi Urmet, Eesti Kirjastuste Liit, tel. 644 9866, e-post: kirjastusteliit@eki.ee
Kerti Kulper, Eesti Rahvusraamatukogu, tel. 630 7254, e-post: Kerti.Kulper@nlib.ee
Mari Orro-Kolk, Eesti Rahvusraamatukogu, tel. 630 7524,
e-post: konkurss@rahvusraamatukogu.ee
Eesti Rahvusraamatukogu - National Library of Estonia