Eesti Rahvusraamatukogu - National library of Estonia

5 kauneimat Eesti lasteraamatut 2017 - 25 KAUNEIMAT EESTI RAAMATUT 2017

5 KAUNEIMAT EESTI LASTERAAMATUT 2017

Lasteraamatute žürii ülesandeks oli 40 raamatu hulgast välja selekteerida need 5 kõige-kõige kaunimat. Õigupoolest ei ole „kaunim“ tingimata parim sõna hästi kujundatud ja illustreeritud lasteraamatu kohta. Nii nagu igasuguse kirjasõna puhul, nii ka siin koosneb visuaalne külg mitmest komponendist – illustratsioonist, kujundusest, tüpograafiast ja sobivast materjalivalikust. Lasteraamatule spetsiifiliselt omab pilt siin muidugi suuremat kaalu. Võiks seega öelda, et väga heas lasteraamatus on kõik loetletud tunnused sobivas vahekorras. Loomulikult tohib üks lasteraamat sellele kõigele lisaks ka kaunis olla.

Kuigi 2017. aastal kirjastatud Eesti lasteraamatud ei paku võrreldes eelnevate aastatega mingeid kardinaalseid muutusi, võib siiski rahuloluga täheldada, et valik peegeldab kaunis erinevaid lähenemisi. Siin on esindatud avar skaala stiile ning põlvkondi. Valikus on olemas nii Eesti vabagraafika traditsiooni kandev illustratsioon, karikatuurist võrsunud grotesk kui ka teravmeelne põige tippkunsti. Õnneks ei puudu ka värsked noored tulijad. Kõik see kokku kujundab Eesti lasteraamatu särava tipu. Eesti illustratsiooni on aastaid iseloomustanud graafiline väljapeetus, akvarellilik koloriit ning viimistletud detail. Ka see traditsioon sai nomineeritud.

Üht-teist võiks siiski soovida. Uusi tulijaid ja mehelikumat raamatugraafikat. Kindlasti ka enam otsimisindu ja katsetamisjulgust ning pisut vähem hea maitse nimel pingutamist.

Urmas Viik, žürii esimees

5 BEST DESIGNED CHILDREN’S BOOKS OF 2017

The Jury was tasked with picking the five most beautiful books from among the 40 entries submitted to this year’s contest. As a matter of fact, “beautiful” is not necessarily the best description for a well designed and illustrated children’s book. The visual aspect consists of several components – illustration, design, typography, and the appropriate choice of materials. Specifically for children’s books, image is, of course, of greater weight. Thus we could say that in an outstandingly designed children’s book, all the above-mentioned characteristics are very well balanced. And of course, a children’s book is allowed to be beautiful, too.

Although the Estonian children’s books published in 2017 did not show any drastic changes compared to the previous years, we can say that the shortlist represents wildly diverse approaches, styles and generations. The choice includes illustrations carrying the Estonian printmaking tradition, grotesque born of caricature, and a witty detour into art par excellence . And we are fortunate to have fresh blood entering the scene. This is what shapes the brilliant pinnacle of the Estonian children’s book. The Estonian art of illustration has always been characterised by refined graphic techniques, watercolour luminosity, and polished detail. This tradition, too, was given due recognition.

Even so, we would like to see more new players, more masculine touch, innovation and courage to experiment, and a little less exertion for the sake of good taste.


Urmas Viik, Chair of the Jury

 

Jaanus Vaiksoo
KOLM SÜGIST
Kujundajad: Kadi Kurema, Anne Linnamägi
Illustaator: Kadi Kurema
Kirjastaja: Ärkel
Trükikoda: Tallinna Raamatutrükikoda
ISBN: 978-9949-968-22-0; 48 lk
Formaat: 148×210 mm
Paber: Amber Graphic 150 g/m²
Kaaneümbrise ning eeslehe paber: Conqueror Contour 160 g/m² Brilliant White


Žürii: Terviklik raamat. Eesti vabagraafika traditsioone kandvad sügavtrükitehnikas illustratsioonid. Trükigraafika ja joonistuse oskuslik süntees.

Jaanus Vaiksoo
THREE AUTUMNS
Designers: Kadi Kurema, Anne Linnamägi
Illustrator: Kadi Kurema
Publisher: Ärkel
Printer: Tallinn Book Printers

Jury: A nice ensemble. The intaglio illustrations carry the long Estonian tradition of printmaking. A skilful synthesis of print and drawing.

 


KUIDAS LOOMAD ENDALE SABAD SAID
Kujundaja ja illustraator: Catherine Zarip
Kirjastaja: Tammerraamat
Trükikoda: Printon
ISBN: 978-9949-616-07-7; 32 lk
Formaat: 180×297 mm
Paber: Arctic Volume White 170 g/m²

Žürii: Väljapeetud värvilahenduse ja rafineeritud detailikäsitlusega Eesti lasteraamatu traditsioone esindav raamat.

HOW THE ANIMALS GOT THEIR TAILS
Designer and illustrator: Catherine Zarip
Publisher: Tammerraamat
Printer: Printon

Jury: With its stylish colour scheme and a refined handling of details this volume represents the best traditions of Estonian children’s books.

 

 

Ellen Niit
ONU ÖÖBIK ÖÖSORRI TÄNAVAST
Kujundaja: Endla Toots
Illustraator: Priit Pärn
Kirjastaja: Tammerraamat
Trükikoda: Printon
ISBN: 978-9949-565-86-3; 48 lk
Formaat: 200×260 mm
Paber: Arctic Volume White 150 g/m²

Žürii: Hästi kujundatud tervik. Detailne, jõuline ning kompromissitu illustratsioon.
Lastekirjanduse klassika uus ning omanäoline tõlgendus. Professionaalne materjalivalik.

Ellen Niit
UNCLE ÖÖBIK FROM ÖÖSORR STREET
Designer: Endla Toots
Publisher: Tammerraamat
Printer: Printon

Jury: A well-designed and well-balanced book. Detailed, compelling and uncompromising illustrations. Novel and unique interpretation of a children’s literature classic. Professional choice of materials.

 


Paul-Eerik Rummo
TIHANE TÕSTAB TIIBU
Kujundaja: Andres Tali
Illustraator: Kaido Ole
Kirjastaja: Tammerraamat
Trükikoda: Printon
ISBN: 978-9949-616-16-9; 120 lk
Formaat: 200×240 mm
Paber: Arctic Volume White 150 g/m²

Žürii: Üllatav lasteraamat. Tippkunsti ootamatu ja oskuslik kasutamine. Raamatukujunduse klassiku rõõmus ja stambivaba lähenemine kirjanduslikule materjalile.

Paul-Eerik Rummo
GREAT TIT SPREADS ITS WINGS
Designer: Andres Tali
Illustrator: Kaido Ole
Publisher: Tammerraamat
Printer: Printon

Jury: A surprising children’s book. A rather unexpected yet highly skilled use of top rate art. A joyful and non-clichéd approach to the literary material.

 

 

Anti Saar
KÜLASKÄIK
Kujundaja ja illustraator: Anna Ring
Kirjastaja: Päike ja Pilv
Trükikoda: Ecoprint
ISBN: 978-9949-986-27-9; 24 lk
Formaat: 210×260 mm
Paber: Carta Elega (Galerie Card New) 290 g/m²; Cyclus Offset 170 g/m²

Žürii: Oskuslikult komponeeritud raamat, milles ilukirjanduslik ja hariv on nauditavaks tervikuks põimitud. Uus, värske ja omanäoline illustratsioonistiil. Mänguline ja professionaalne kujundus.

Anti Saar
THE VISIT
Designer and illustrator: Anna Ring
Publisher: Päike ja Pilv
Printer: Ecoprint

Jury: A skilfully composed book which combines fiction with educational material. Novel, fresh and unique style of illustration. Playful and professional design.

 


Reeli Reinaus
SUUSI JA KADUNUD UNI
Kujundaja ja illustraator: Marge Nelk
Kirjastaja: Päike ja Pilv
Trükikoda: Printon
ISBN: 978-9949-986-28-6; 32 lk
Formaat: 230×230 mm
Paber: Multi Art Silk 170 g/m²

Žürii: Uus lähenemine Eesti lasteraamatu illustratsioonis. Unenäolisi fantaasiamaailmu kujutavad kollaažilikud pildid.
Žürii eripreemia

Reeli Reinaus
SUUSI AND THE LOST SLEEP
Designer and illustrator: Marge Nelk
Publisher: Päike ja Pilv
Printer: Printon

Jury: A novel approach in Estonian children’s illustration. Collage pictures that depict dreamy fantasy worlds.
Special prize of the Jury

 

 

Joel Sang
TULGE EILE MEILE
Kujundaja: Mari Kaljuste
Illustraator: Anne Pikkov
Kirjastaja: Eesti Keele Sihtasutus
Trükikoda: Pakett
ISBN: 978-9949-604-22-7; 46 lk
Formaat: 173×245 mm
Paber: Arctic Volume HighWhite 130 g/m²

Žürii: Intelligentselt kujundatud raamat, mille disain lähtub illustratsiooni stiilist. Oskuslik kahe värvi trüki kasutamine.
Eesti Kujundusgraafikute Liidu eripreemia

Joel Sang
PLEASE COME YESTERDAY
Designer: Mari Kaljuste
Illustrator: Anne Pikkov
Publisher: Eesti Keele Sihtasutus
Printer: Pakett

Jury: Intelligent design springing from the style of the illustrations. Skilful use of two-colour print.
Special prize of the Estonian Graphic Designers’ Union

Korraldajad: Eesti Kujundusgraafikute Liit, Eesti Kirjastuste Liit, Eesti Lastekirjanduse Keskus, Eesti Rahvusraamatukogu
Toetajad / Supporters: Eesti Kultuurkapital, Hasartmängumaksu Nõukogu, Antalis,Heidelberg Baltic Finland, Apollo Grupp Rahva Raamat, Tallinna Raamatutrükikoda OÜ, Bestwine OÜ, Printon Trükikoda AS, Greif OÜ, Print Best Trükikoda OÜ.

Varasemad võidutööd >>


Täiendav informatsioon:
Kaidi Urmet, Eesti Kirjastuste Liit, tel. 644 9866, e-post: kirjastusteliit@eki.ee
Kerti Kulper, Eesti Rahvusraamatukogu, tel. 630 7254, e-post: Kerti.Kulper@nlib.ee
Mari Orro-Kolk, Eesti Rahvusraamatukogu, tel. 630 7524,
e-post: konkurss@rahvusraamatukogu.ee
Eesti Rahvusraamatukogu - National Library of Estonia