Avalehele | Eesti Vabariik, 1918-40 | Okupatsiooniaastad | Eesti Vabariik 1991-
Sissejuhatus, Riigikogu VII-XI koosseis
1992, 1993-94, 1995, 1996-98, 1999, 2000-02, 2003, 2004-06, 2007
 

Eesti Vabariik 1991 -

Eesti rahvas kui kõrgeima riikliku võimu kandja on vastu võtnud suure häälteenamusega uue põhiseaduse. Ja see põhiseadus on rakendatud Riigikogu valimisega, Vabariigi Presidendi valimisega ja peatselt ka põhiseadusliku Vabariigi Valitsuse ametisse nimetamisega. Nüüd on Vabariigi Valitsusel eksiilis aeg oma tegevus lõpetada, sest tema tegutses 1938. aasta põhiseaduse alusel ja see põhiseadus on nüüd lakanud kehtimast. Vabariigi Valitsus eksiilis on veendunud, et Riigikogu, Vabariigi President ja Vabariigi Valitsus ehitavad edasi seda vabariiki, mis loodi 1918. aastal. Siis oli värskelt loodud vabariik suurtes raskustes ja suured raskused on vajalikud võita ka nüüd, pärast ligi 50 aastat kestnud ikestust. Kui teie olete lasknud endid valida rahva esindajateks, siis on selge, et teie raskusi ei karda.
Heinrich Mark. VII Riigikogu I istungjärk 7. oktoober 1992

Eesti on samaaegselt nii tervik kui osa. Tervik riigina, Eesti Vabariigina; ning osa, lahutamatu osa Euroopast ja maailmast. Iga osa, sõltumata tema mõõtmetest, mõjutab tervikut. Nii nagu iga Eestimaa elanik mõjutab Eesti riiki kui tervikut, nii mõjutab Eesti Euroopat ja kogu maailma kui tervikut. Rõhutan ikka ja jälle üksikisiku rolli terviku kujundamisel – tööka, ausa, stabiilse, demokraatliku, haritud, rõõmsameelse Eesti kujundamisel. Ja ainult pidevalt osaledes – vallas, maakonnas, riigis, Euroopas ja maailmas – suudame iseendiks jääda.
Lennart Meri. Uusaastatervitus Eesti Televisioonis 31. detsembril 1997.
Meri, Lennart. Riigimured. Tartu, 2001, lk. 556.


Riigikogu istungisaal
Riigikogu arhiiv


Nimetahvlite vahetamine Toompeal, 1992
Riigikogu arhiiv


Riigikogu hoone, 2002

 

Avalehele | Eesti Vabariik, 1918-40 | Okupatsiooniaastad | Eesti Vabariik 1991-