< tagasi MEIE PARLAMENT JA AEG

Tallinna Haapsalu Rahukohtu esimehe hinnang põhiseaduse eelnõule.
ERA, f. 15, n. 2, s. 1020, l. 108