Avalehele | Eesti Vabariik, 1918-40 | Okupatsiooniaastad | Eesti Vabariik 1991-
Sissejuhatus, Eestimaa Kubermangu Ajutise Maanõukogu loomine ja tegevus
1918, 1919, 1920, 1921, 1922, 1923, 1924, 1925, 1926, 1927, 1928, 1929, 1930,
1931, 1932, 1933, 1934, 1935, 1936, 1937, 1938, 1939, 1940
 
1920

Eesti Asutav Kogu, 23.04.1919 - 20.12.1920

I Riigikogu, 20.12.1920 – 30.05.1923

3. jaanuar – Eesti – Venemaa sõjas hakkas kehtima vaherahu.

2. veebruar - allkirjastati rahuleping Eesti ja Venemaa vahel.

13. veebruar – Eesti-Vene rahuleping ratifitseeriti Asutava Kogu poolt.

12. märts – võeti vastu tulumaksuseadus.

15. aprill – Asutav Kogu kinnitas valitsuse ettepaneku Rahvasteliitu astumise kohta.

27. aprill – võeti vastu piirituse ja  alkohoolsete jookide tootmist ja müüki reguleeriv seadus, mille kohaselt viina müük sai riigi monopoliks.

9. juuni – võeti vastu seisuste kaotamise seadus.

15. juuni - Asutav Kogu võttis vastu esimese põhiseaduse.

2. juuli – Asutav Kogu võttis vastu Riigikogu valimise, rahvahääletamise ja rahva algatamise õiguse seaduse.

30. juuli – ametisse astus Jaan Tõnissoni poolt juhitud uus valitsus:
Peaminister – Jaan Tõnisson
Välisminister – Ado Birk
Siseminister – Karl (Kaarel) Einbund (Eenpalu)
Kohtuminister - Jüri Jaakson
Sõjaminister – Aleksander Tõnisson
Rahaminister – Tõnis Vares
Kaubandus- ja tööstusminister - Oskar Johannes Wirkhaus (Virkhaus)
Põllutööminister – August Kerem
Haridusminister -  Friedrich (Priit, Priidu) Sauer (Saue)
Teedeminister - Aleksander Bürger (Pürge)
Töö- ja hoolekandeminister - Adam Bachmann
Toitlusminister - Jaan Kriisa

26. oktoober – ametisse astus Ants Piibu poolt juhitud valitsus:
Riigivanem - Anton (Ants, Hans) Piip, alates 20.12.20, peaminister kuni 20.12.20 sõjaminister ja välisministri kt alates 14.01.21
Välis- ja kohtuminister - Otto Strandman, kuni 14.01.21
Töö-, hoolekande ja siseminister - Lui Olesk
Kaubandus-, tööstus- ja teedeminister - Juhan (Johann, Johannes) Kukk
Rahaminister - Karl (Kaarel) August Baars, kohtuministri kt alates 14.01.21
Haridusminister - Jüri Annusson
Põllutööminister - Theodor Pool
Toitlusminister - Peet Johanson

27.-29. november - I Riigikogu valimised.

16. detsember - Tallinnas toimus Jüri Vilmsi (13.03.1889-13.04.1918) matusetalitus.

20. detsember - Asutav Kogu lõpetab tegevuse.

Asutav Kogu töötas 1 aasta, 7 kuud ja 28 päeva. Istungjärke oli 5: neist pikim oli teine istungjärk, mil peeti 70 koosolekut; lühim aga viies, kus peeti vaid 16 koosolekut. Üldse peeti 170 koosolekut, kus võeti vastu 88 seadust ja määrust Arupärimisi Vabariigi Valitsusele esitati 85.

Vaadates tagasi, tuleb tähendada, et Asutav Kogu on lahendanud tema peale pandud ülesanded. Sest Asutav Kogu andis meile Põhiseaduse ja administratiiv- ja kohtuaparaadid, peale selle aga hävitas meil keskaegse feodalismi – suured mõisad, radikaalse maareformi kaudu.
Piip, Ants. Asutava Kogu pärandus // Vaba Maa, 23. apr., nr. 93, 1929, lk. 5


Rahuleping Eesti ja Venemaa vahel.
Eesti Rahvusraamatukogu


Riigkogu valimise, rahvahääletamise ja rahva algatamise õiguse seadus.
Eesti Rahvusraamatukogu


Eesti Vabariigi esimene põhiseadus.


Sama


Jüri Vilms.
Eesti Rahvusraamatukogu

Avalehele | Eesti Vabariik, 1918-40 | Okupatsiooniaastad | Eesti Vabariik 1991-