Avalehele | Eesti Vabariik, 1918-40 | Okupatsiooniaastad | Eesti Vabariik 1991-
Sissejuhatus, Eestimaa Kubermangu Ajutise Maanõukogu loomine ja tegevus
1918, 1919, 1920, 1921, 1922, 1923, 1924, 1925, 1926, 1927, 1928, 1929, 1930,
1931, 1932, 1933, 1934, 1935, 1936, 1937, 1938, 1939, 1940
 
1921

I Riigikogu 20.12.1920 – 30.05.1923

20. detsembril 1920 heitis Asutav Kogu puhkama. Jaanuaris 1921. a. ütles esimese Riigikogu esimees: sõna on Riigikogu liikmel... Tollel Asutava Kogu järetulijal oli juba teistsugune nägu. Valijad olid nihkunud mitu head sammu paremale poole. Oli tormanud maha esimesest hoost ja vaimustusest palju punkte. Tegelik elu surus peale oma õiguse, et kõik ei saa nii minna edasi, nagu räägib ja plaanitseb tormine rahvaesinduse noorus. Ettevaatust ja kainet meelt on äripäeval rohkem tarvis kui miitingu laiu käeliigutusi ja lubadusi.
Lattik, Jaan. Teekond läbi öö. Vadstena, 1950, lk. 229

4. jaanuar - I Riigikogu tuli esmakordselt kokku Tallinnas Toompea lossi Valges saalis. Riigikogu oli sajaliikmeline ja ühekojaline. Riigikogu esimeheks valiti Otto Strandman

Esimese Riigikogu avamiskoosolek toimus jaanuaris 1921. a. Ei olnud toda pidulikkust, mis leidis aset Asutava Kogu avakoosolekul. Olid juba ruumidki kitsad ja nigelad võrreldes Estonia kontsertsaaliga, kus avati Asutav Kogu. Toompea lossi saal võis võtta vastu vaid pisikese osa pealtkuulajaid, kes trügisid vaatama uut rahvaesindust.
Lattik, Jaan. Teekond läbi öö. Vadstena, 1950, lk. 230

13. jaanuar - Argetiina tunnustas de jure Eesti Vabariiki

25. jaanuar - Riigikogu kinnitas ametisse Konstantin Pätsi juhitud valitsuse (25.01.1921 – 21.11.1922):
Riigivanem - Konstantin Päts
Välisminister - Ants Piip (kuni 20.10.22), teedeministri kt 26.01.-16.12.21, kaubandus-, tööstus- ja tööministri kt 23.11.-16.12.21
Kaubandus- ja tööstusminister - Juhan Kukk (kuni 18.11.21), tööministri kt 27.04.-16.12.21
Sõjaminister - Jaan Soots
Haridusminister - Heinrich Bauer
Siseminister  - Karl Einbund (Kaarel Eenpalu), töö- ja hoolekandeministri kt 26.01.-27.04.21, hoolekandeministri kt 27.04.-16.12.21
Põllutööminister - Bernhard Rostfeld (Roostfelt), toitlusministri kt alates 26.01.21, teedeministri kt 23.11.-16.12.21
Rahaminister - Georg Vestel, riigivanema asetäitja alates 23.11.21
Kohtuminister - Jaak Reichmann
Teedeminister - Karl Ipsberg (alates 16.12.21), kaubandus- ja tööstusministri kt alates 16.12.21
Töö- ja hoolekandeminister - Christjan Kaarna 16.12.21-20.10.22

Valitsus, mille Riigikogu ellu kutsus, oli parempoolne. Tööerakonnast kuni põllumeestekoguni. Riigivanemaks sai K. Päts. Haridusministeerium läks kristlaste juhtimisele. Kui arvestada Asutava Kogu seisukohta ja suhtumist haridusküsimustesse, kui meenutada, kuidas Asutav Kogu mahakiskuvalt arvustas kirikut, kristlikku õpetust koolis ja ristiusku üldiselt, siis peab õieti imestama, et nii kiiresti, aasta paari pärast usaldati koolielu juhtimine kristliku erakonna ministri H. Bauer'ile.
Lattik, Jaan. Teekond läbi öö. Vadstena, 1950, lk. 230

26. jaanuar - Antandi kõrgem Nõukogu (Suurbritannia, Prantsusmaa, Itaalia) tunnustas de jure Eesti Vabariiki

5. veebruar - Rootsi, Taani ja Norra tunnustasid de jure Eesti Vabariiki

6. veebruar - Portugal tunnustas de jure Eesti Vabariiki

8. märts - Hispaania tunnustas de jure Eesti Vabariiki

12. märts - Holland tunnustas de jure Eesti Vabariiki

24. aprill - Šveits tunnustas de jure Eesti Vabariiki

1. mai - Eestis hakkas kehtima Ida-Euroopa aeg

7. juuli - Saksamaa tunnustas de jure Eesti Vabariiki

5. august - Eesti abistas näljahädas Venemaad 10 miljoni margaga

10. august - asutati Parlamentidevahelise Ühingu Eesti rühm (esimees: Mihkel Martna)

22. september - Eesti, Läti ja Leedu võeti Rahvasteliidu täiskogu liikmeks

1921. a. täiskogu istungile saadeti meie poolt mitmemeheline delegatsioon, kellele tehti ülesandeks maadelda Genfis selle eest, et meie liikmeküsimus kiiresti otsustataks. Delegatsiooni juht oli välisminister A. Piip. Liikmed olid: K. R. Pusta, A. Anderkopp, A. Schmidt ja J. Lattik. Meenuvad nood pinevad päevad, kus meil tuli käia üksikute liidu liikmete juures ja neilt paluda toetust meie küsimuse hääletamisel. Mind saadeti selliste saadikute juurde auku pähe raiuma, kes olid kas otseselt kirikutegelased või siis seisid muidu lähedal kirikule. /---/ Istusime iga päev üleval rõdul kui niisugused, keda veel ei lubatud alla saali õigete saadikute keskele tulla. Ootasime oma saatuse otsustamist. Too oli Rahvasteliidu teine täiskogu, kes siis Genfis istus. Õhtuti arutasime võõrastemajas päevasündmused ja käigud läbi ning sepitsesime plaane homse päeva jaoks. Ühel koosolekul langes siis otsus: vastu võtta.
Lattik, Jaan. Teekond läbi öö. Vadstena, 1950, lk. 220

16. november - valitsus otsustas välisriikide kodakondsusega inimesed vabastada riigiametitest

18. november - Riigikogu esimeheks valiti Juhan Kukk

26.-29. november - Riigikogu liikmete visiit Helsingisse

9. detsember - Tsehhoslovakkia tunnustas de jure Eesti VabariikiRiigikogu juhatuse ettepanek ja põhjendus Vabariigi Valitsusele Venemaa abistamise kohta, 2. märts 1921.
ERA, f. 80, n. 7, s. 2, l. 3


Sama


Kommunistide rühm I Riigikogus:
Paul Raudsepp (sekretär), Jaan Reinberg, Jaan Santa, Johan Soans, Johannes Alliksoo (Müürman), Johannes Vanja, Jaan Truumann (Tallina linnavolikogu Kommunistide rühma liige), Elfriede Preismann (masinakirjutaja.
Eesti Filmiarhiiv


Loe lisaks

 1. Riigikogu kodukord. Nr. 26 : Riigikogu poolt 28. aprillil 1921. a. vastuvõetud. - Tallinn, 1921. - 26 lk. 2
 2. Pool, Theodor. Riigikogu ülesanded põllumajanduslise seadusandluse alal // Vaba Maa (1920) 13. nov., nr. 260, lk. 2.
 3. Riigikogu esimeste päevade ülesanded // Vaba Maa (1920) 8. dets., nr. 282, lk. 2.
 4. Einbund [Eenpalu], Karl. Maaliit ennast riigijuhtimisele seadmas : [Maaliit ühe võitjaparteina] // Tallinna Teataja (1920) 15. dets., nr. 285, lk. 2.
 5. Piip, Ants. Peaministri jutul : [Riigikogu valimise tulemustest ja Riigikogu ülesannetest] // Kaja (1920) 15. dets., nr. 262, lk. 1.
 6. Kerem, August. Riigikogu ja maauuendus : [maareformi lõpuleviimine kui kõige tähtsam Riigikogu ees seisev ülesanne] // Tallinna Teataja (1920) 23., 28. dets., nr. 292, 294, lk. 2.
 7. Martinson, E. Omavalitsuste 1921. a. puudujääkide katmise küsimus Riigikogus // Kasvatus (1921), nr. 23-24, lk. 359-361.
 8. Riigikogu töö algul : [riigi aluspõhja rajas Asutav Kogu, Riigikogu ülesandeks on riik üles ehitada] // Tallinna Teataja (1921) 4. jaan., nr. 2, lk. 2 ; Vaba Maa, 4. jaan., nr. 2, lk. 2, pealk.: Riigikogu tööpäevad algavad ; Päevaleht 4. jaan., nr. 2, lk. 1, pealk.: Riigikogu kokkuastumise eel.
 9. Riigikogu kokkuastumise puhul : [sise- ja välispoliitilistest ülesannetest] // Kaja (1921) 4. jaan., nr. 2, lk. 2.
 10. Tõnisson, Jaan. Riigikogu avamisel // Postimees (1921) 4. jaan., nr. 2, lk. 1.
 11. -k. Riigikogu avamine : [Riigikogu töö alustamise tähtsusest, koosseisu iseloomustus, avaistungi muljeid] // Tallinna Teataja (1921) 5. jaan., nr. 3, lk. 3.
 12. Riigikogu avamine : [esimeheks valiti Otto Strandmann] // Tallinna Teataja (1921) 5. jaan., nr. 3-4, lk. 3 ; Kaja, 5. jaan., nr. 3, lk.1 ; Vaba Maa, 5. jaan., nr. 3, lk. 3, pealk.: Riigikogu avamise koosolek / -nn ; Päevaleht 5. jaan., nr. 3, lk. 2 ; Postimees 5. jaan., nr. 3, lk. 1.
 13. Töörahva esitajad Riigikogus // Tallinna Teataja (1921) 6., 8. jaan., nr. 4-5, lk. 2.
 14. Meie parlamendi rühmadest // Päevaleht (1921) 8. jaan., nr. 5, lk. 2.
  Vastukaja: Vestejutt poliitilistele lastele // Postimees, 11. jaan., nr. 7, lk. 2.
 15. T-s. Riigikogu töö algupäevad // Kaja (1921) 9. jaan., nr. 6, lk. 2.
 16. -n [Tõnisson, Jaan]. Poliitiline tahtevõimetus halemeelsuse kuues : [kommunistidest Riigikogus, nende valimisest parlamendi töökomisjonidesse] // Postimees (1921) 10. jaan., nr. 6, lk. 1.
 17. D-. Valijate kohustused : [edastada oma saadikuile objektiivset informatsiooni ja rahva soove] // Kaja (1921) 23. jaan., nr. 18, lk. 2.
 18. -n [Tõnisson, Jaan]. Korrarikkumiste puhul Riigikogu koosolekul : [kodukorrast, koosolekult eemaldamisest] // Postimees (1921) 26. jaan., nr. 20, lk. 1.
 19. Tormiline koosolek Riigikogus [25. jaan. : korda rikkuvad iseseisvad sotsialistid ja kommunistid eemaldati koosolekult politsei abiga] // Postimees (1921) 26. jaan., nr. 20, lk. 2 ; Päevaleht, 26. jaan., nr. 23, lk. 4, pealk.: Riigikogu : üleüldised muljed.
 20. A. B. Meie esimese parlamentlise skandaali puhul : [kommunistidele ja sotsialistidele ei antud kohti välisasjade ja riigikaitse komisjonis] // Päevaleht (1921) 27. jaan., nr. 24, lk. 2.
 21. Amnestia küsimus jaatavalt otsustatud : [sõnum] // Vaba Maa (1921) 1. veebr., nr. 27, lk. 1.
 22. A. B. Riigikogu : üleüldised muljed [ja ülevaade 4. veebr. koosolekutest] // Päevaleht (1921) 5. veebr., nr. 33, lk. 5.
 23. Rbn [Rebane, H.]. Parlamendi uuendamise katsed ja meie Riigikogu : [ettepanek moodustada 28 liikmeline vanematenõukogu] // Päevaleht (1921) 5. veebr., nr. 33, lk. 2.
 24. Kes on Riigikogu kommunistidele etteütleja? : [Viktor Kingissepa tegevusjuhistega kiri kommunistide rühmale] // Kaja (1921) 18. veebr., nr. 39, lk. 1 ; Tallinna Teataja, 18. veebr., nr. 39, lk. 3, pealk.: V. Kingissepa õpetussõnad oma mõttevendadele Riigikogus... ; Postimees 18. veebr., nr. 39, lk. 2, pealk.: V. Kingisepp annab Riigikogu kommunistidele juhtnöörisid.
 25. Riigikogu töödest : [tegevus Asutava Koguga võrreldes loid] // Vaba Maa (1921) 19. veebr., nr. 45, lk. 2.
 26. A. J. [Jürgenstein, A.]. Valitsuse ja Riigikogu vahekorrast : [valitsuse esindajate vähesest viibimisest Riigikogu koosolekutel] // Postimees (1921) 21. veebr., nr. 41, lk. 1.
 27. Riigikogu esimese istungjärgu lõpul : [tagasivaade tehtud tööle] // Vaba Maa (1921) 22. märts, nr. 76, lk. 2.
 28. -we [Järve, Jaak?]. Riigikogu tegevuse jatkamise puhul. Tartus, 5. aprillil : [võrdlus Asutava Koguga : seadusandlikust tegevusest I istungjärgul] // Postimees (1921) 5. apr., nr. 73, lk. 1.
 29. Riigikogu : koosolek 3. mail 1921 : [algas Eesti esimese riigieelarve seaduseelnõu arutelu : ka rahandusministri Georg Vesteli ettekanne] // Kaja (1921) 4. mai, nr. 99, lk. 2, 3 ; Tallinna Teataja, 4. mai, nr. 100, lk. 2 ; Päevaleht, 4. mai, nr. 155, lk. 2.
 30. Riigikogu töökava // Vaba Maa (1921) 9. mai, nr. 119, lk. 2.
 31. Riigikogu komisjonidest : [tegevusest komisjonide kaupa] // Vaba Maa (1921) 10. mai, nr. 120, lk. 1.
 32. Riigikogu [2.] istungjärgu lõpu puhul // Kaja (1921) 14. mai, nr. 107, lk. 1.
 33. Rahvaesitus oma töödele vaheaja teinud : [ülevaade tööst ja hinnang tegevusele] // Vaba Maa (1921) 18. mai, nr. 125, lk. 2.
 34. Alamkomisjonid : [eelarvekomisjoni 10 alamkomisjoni ülesannetest riigieelarve seaduseelnõu ettevalmistamisel] // Kaja (1921) 28. mai, nr. 117, lk. 2.
 35. A. S. Riigikogu kokkukutsumise eel // Vaba Maa (1921) 10. juuli, nr. 177, lk. 2.
 36. -d-. Riigikogu kokkuastumise puhul : [tähtsaim ülesanne riigieelarve vastuvõtmine] // Tallinna Teataja (1921) 12. juuli, nr. 156, lk. 1.
 37. Kirikukellade helistamine Riigikogu istumise ajal : [ülempiiskop Aleksandri korraldus helistada Nevski katedraalis istungite ajale sattuvatel jumalateenistustel väiksemaid kirikukelli, et peakella helistamine istungite tööd ei segaks : lühisõnum] // Tallinna Teataja (1921) 16. juuli, nr. 160, lk. 1.
 38. Ühe suure sõnavalingu lõpul : [parlamendi töö eelarve esimesel lugemisel näitas, et asjaliku arutelu asemel vohas lobisemine ja enesereklaam] // Tallinna Teataja (1921) 22. juuli, nr. 165, lk. 2. - Allk.: Kuulaja.
 39. Riigikogu komisjonide tegevus : üleüldise komisjoni koosolekut peeti täna kell 11 hommikul : [ka kultuurkapitali asutamise seaduseelnõu arutelu : sõnum] // Tallinna Teataja (1921) 27. juuli, nr. 169, lk. 1 ; Vaba Maa, 28. juuli, nr. 195, lk. 4.
 40. Muljeid Riigikogust : [1921. a. riigieelarve vastuvõtmine] // Kaja (1921) 30. juuli, nr. 170, lk. 2.
 41. Tõnisson, Jaan. Poliitiline haleloolus! : [vanematekogul puudub krediit, et Riigikogu liikmed saaksid osaleda Skandinaavia rahvaste parlamentide nõupidamisel] // Postimees (1921) 13. aug., nr. 182, lk. 1.
 42. A. J. [Jürgenstein, A.] Meie välispoliitika ja Riigikogu : [välispoliitikaga tegeldakse vähe] // Postimees (1921) 3. okt., nr. 228, lk. 1.
 43. Riigikogu kokkutuleku puhul : [4. istungjärk] // Kaja (1921) 3. okt., nr. 230, lk. 2 ; Vaba Maa, 3. okt., nr. 262, lk. 2 ; Päevaleht 4. okt., nr. 264, lk. 2, pealk.: Riigikogu tööde algul.
 44. Iks. Riigikogu korralisi koosolekuid hakatakse kolm korda nädalas pidama : [sõnum] // Tallinna Teataja (1921) 5. okt., nr. 230, lk. 5.
 45. Kommunistid, kohus, Riigikogu ja administratsioon : [kommunistide vangistamise küsimus : ideeline kihutustöö ei tohiks olla karistatav] // Päevaleht (1921) 6. nov., nr. 297, lk. 2.
 46. -s-. Riigikogu ja tema esimees : Riigikogu esimees oma kohuste täitmise jätnud ilma Riigikogule teatamata // Tallinna Teataja (1921) 16. nov., nr. 266, lk. 6.
 47. Kohtuvõimu rippumatuse rikkumise küsimus Riigikogus : [kokkuvõte J. Kukke, K. Pätsi, J. Tõnissoni ja K. Asti kõnest] // Päevaleht (1921) 18. nov., nr. 309, lk. 2-3.
 48. Riigikogu koosolek reedel 18. novembril : Riigikogu esimeheks Juhan Kukk valitud 52 häälega // Tallinna Teataja (1921) 19. nov., nr. 269, lk. 3; Postimees 19. nov., nr. 268, lk. 2.
 49. Lex. Kirjad Toompealt : momentülesvõtteid Riigikogust : [esimehe kohast, liikmete kirjaoskuse tasemest, erakondadest] // Postimees (1921) 23. nov., nr. 271, lk. 5.
 50. Lg. Riigikogu vaikib : [eelarve anti komisjoni ilma üldiste läbirääkimisteta] // Päevaleht (1921) 9. dets., nr. 330, lk. 2.
 51. Riigikogu eelarve komisjoni esimene istumine oli täna : [valiti 10 alamkomisjoni : sõnum] // Tallinna Teataja (1921) 13. dets., nr. 289, lk. 5.
 52. A. J. Riigikogu 1921. a. sügisese tegevuse lõpp : [kokkuvõtteid tööst] // Tallinna Teataja (1921) 17. dets., nr. 293, lk. 2.
 53. A. [Anderkopp, Ado]. Rahvaesituse tööde vaheaeg : töö läinud istungjärgul : kuidas seda hinnata : veel eelarve arutamisest ja "mustasajalisest" poliitikast // Vaba Maa (1921) 18. dets., nr. 338, lk. 4.
 54. J. [Jürgenstein, Anton]. Riigikogu tegevus läinud aasta jooksul : [erakondade tegevusest] // Postimees (1921) 20. dets., nr. 295, lk. 2 ; 21. dets., nr. 296, lk. 1-2.

Avalehele | Eesti Vabariik, 1918-40 | Okupatsiooniaastad | Eesti Vabariik 1991-