Avalehele | Eesti Vabariik, 1918-40 | Okupatsiooniaastad | Eesti Vabariik 1991-
Sissejuhatus, Eestimaa Kubermangu Ajutise Maanõukogu loomine ja tegevus
1918, 1919, 1920, 1921, 1922, 1923, 1924, 1925, 1926, 1927, 1928, 1929, 1930,
1931, 1932, 1933, 1934, 1935, 1936, 1937, 1938, 1939, 1940
 

1922

I Riigikogu 20.12.1920 – 30.05.1923

15.-17. mai - riigivanem Konstantin Pätsi visiit Soome

30. mai - Bulgaaria tunnustas de jure Eesti Vabariiki

Riigikogu võttis vastu seaduse Piirivalvevalitsuse moodustamise kohta

27. juuni - Riigikogu võttis vastu riigilipu seaduse. Eesti riigilipu normaalsuurus on 105 korda 165  sentimeetrit, laiuse ja pikkuse suhe on 7:11 ning värvid on taevasinine või rukkilillesinine, valge ja must

28. juuli - USA tunnustas de jure Eesti Vabariiki

12. september - toimus Riigikogu hoone pidulik avamine (arhitektid Eugen Habermann ja Herbert Johanson)

21. oktoober - Konstantin Pätsi valitsus astus tagasi

24. oktoober - Riigikogu võttis vastu kodakondsusseaduse

Sündimine iseenesest on nii juhusline moment inimese elus, et tema mitte veel ära ei määra, kust keegi pärit on. Mina võin sündida ei tea kas või Austraalias või  mõnes teises riigis. Nõnda siis see ei tähenda iseenesest mitte, et kodakondsuse suhtes minul miskisugused õigused iseenesest selles riigis tekiks. Sellel lihtsal põhjusel ei või meie kuidagi viisi vastuvõetavaks pidada, et sündimine kuskil kodakondsuse aluseks võiks olla. (K. Einbund)
I Riigikogu VIII istungjärk, protokoll nr. 162,  20. oktoober 1922

20. november - Riigikogu esimeheks valiti Konstantin Päts

Riigikogu võttis vastu avalike keskkoolide seaduse

Praeguse kultuuri kõrgust arvesse võttes võiks isegi järeldust teha, et kui meil algkool on sunduslik kõigil oma kestvuse ajal, siis peaks ka keskkool sunduslikuks muutuma. Vähemalt, meie teame, et on olemas maid, kus algkool on pikema vältusega, kui meil, nimelt kaheksaaastane ja see kaheksaaastane algkool on sunduslik. Muidugi ei taha ma sellega öelda, nagu oleks meil mõeldud keskkooli sunduslikuks teha. Üldse ei tulnud see hariduskommisjonis arutuselegi ja ei ole ka kumbagis eelnõus, mis hariduskommisjonile ette pandi, sarnast seisukohta esitatud. Kuid siiski peab keskkooli seaduse loomisel arvesse võtma seda asjaolu, et niisamuti kui algkoolis on kõik õpilased üheõiguslised hariduse saamise suhtes, nii peaks ka keskkool oma uksed avama ilma takistuseta ja võimalikult ilma suurte hõõrumisteta katsuma õpilastele keskkooli haridust anda. (J. Annusson)
I Riigikogu VIII istungjärk, protokoll nr. 145, 15. september 1922

21. november - Riigikogu kinnitas ametisse Juhan Kuke juhitud valitsuse (21.11.1922 – 02.08.1923):
Riigivanem - Juhan Kukk
Raha- ja kaubandus-tööstusminister - Georg Vestel
Siseminister - Karl Einbund (Kaarel Eenpalu), alates 07.04.23
Sõjaminister - Jaan Soots
Põllutööminister - Bernhard Rostfeld (Roostfelt)
Teedeminister - Karl Ipsberg
Kohtuminister - Jaak Reichmann, kuni 17.01.23
Töö- ja hoolekandeminister - Christjan Kaarna
Haridusminister  - Aleksander Veidermann (Veiderma)
Välisminister - Aleksander Hellat, alates 28.11.22

28. detsember - Eestis toimus esimene rahvaloendus. Rahvaloenduse andmetel elas Eestis 1 107 059 inimest.


Johannes Semmi protest “Võru Teataja” esindaja kutsumata jätmise kohta Riigikogu uue hoone avamisele.
ERA, f. 80, n. 1, s. 1427, l. 1


Loe lisaks

 1. A. A. [Anderkopp, Ado]. Kaks kongressi : kuidas valitsemiskeskkoht Riigikogu ajal paremale poole nihkus : rahulolematus rahva hulgas : mida see kõneleb? : kuidas käsib ta edasiminna? : [sotsiaaldemokraatide ja tööerakondlaste erinev suhtumine valitsuse ja Riigikogu tegevusse] // Vaba Maa (1922) 9. jaan., nr. 6, lk. 2.
 2. Ajakirjanikkude osavõtmine eelarve kommisjoni koosolekutest on Riigikogu juhatuse poolt eila eitavalt otsustatud... : [sõnum] // Tallinna Teataja (1922) 25. jaan., nr. 20, lk. 1 ; Postimees 25. jaan., nr. 20, lk. 3.
 3. A. S. Miks venib riigi eelarve arutamine komisjonis : tehnilised puudused eelarves : ühtlase tegevusplaani puudumine ametkondades // Vaba Maa (1922) 31. jaan., nr. 25, lk. 2.
 4. Kuidas ennast kätte maksab üleüldiste vaieluste ärajätmine eelarve arutamise puhul // Tallinna Teataja (1922) 3. veebr., nr. 28, lk. 2.
 5. Protokollide trükkimine [Maapäeva, Asutava Kogu ja Riigikogu protokollide trükkimiseks määratud 3.500 000 marka : lühisõnum] // Tallinna Teataja (1922) 2. märts, nr. 50, lk. 1.
 6. A. A. [Anderkopp, Ado]. Riigikogu uue istungjärgu algul // Vaba Maa (1922) 9. märts, nr. 57, lk. 2.
 7. Riigikogu koosolek 9. märtsil : [1922. a. eelarve : eelarvekomisjoni esimehe Juhan Kuke aruande ja Johan Laidoneri sõnavõtu kokkuvõte] // Tallinna Teataja (1922) 10. märts, nr. 56, lk. 3 ; Vaba Maa, 10. märts, nr. 58, lk. 5 ; Päevaleht 10. märts, nr. 57, lk. 4.
 8. Riigikogu : koosolek 17. märtsil : Riigivanema Konstantin Pätsi kõne // Vaba Maa (1922) 18. märts, nr. 65, lk. 8.
 9. Eesti riigivapi küsimus on Riigikogu välisasjade kommisjonis kaks korda arutamisel olnud : [sõnum] // Tallinna Teataja (1922) 29. märts, nr. 72, lk. 1.
 10. Kodanik. Kas tohib Riigikogu eelarvet masindada? : [kiirustamine on lubamatu] // Tallinna Teataja (1922) 7. apr., nr. 80, lk. 2.
 11. Riigi 1922. a. eelarve võeti Riigikogu poolt ... 8. aprillil ... lõpulikult vastu : [sõnum] // Tallinna Teataja (1922) 10. apr., nr. 82, lk. 5 ; Vaba Maa, 10. apr., nr. 84, lk. 8 ; Postimees 10. apr., nr. 82, lk. 2.
 12. -d-. Riigikogu kokkuastumise puhul // Tallinna Teataja (1922) 25. apr., nr. 91, lk. 2.
 13. A. S. Riigikogu ja tema lähem töökava // Vaba Maa (1922) 25. apr., nr. 94, lk. 2.
 14. Riigikogu istungjärk kestab jaanipäevani : [sõnum] // Tallinna Teataja (1922) 29. apr., nr. 95, lk. 5.
 15. A. S. Vastasrind ja enamuserakonnad : kokkuvõte Riigikogu kevadise istungjärgu lõpul : [pikemalt kommunistide rühmituse lagunemisest] // Vaba Maa (1922) 1. juuli, nr. 150, lk. 2.
 16. J. [Jürgenstein, Anton]. Kevadise parlamendi hooaja lõpul : [hinnang] // Postimees (1922) 3. juuli, nr. 146, lk. 1.
 17. M. K. Riigikogu möödunud aasta tegevuse ülevaade // Päevaleht (1922) 4. juuli, nr. 153, lk. 2; 5. juuli, nr. 154, lk. 2.
 18. Kukk, Juhan. Riigikogu juhatuse ringreis mööda kodumaad : [lühiintervjuu esimehega] // Vaba Maa (1922) 25. juuli, nr. 170, lk. 3.
 19. -s. Rahvas, rahvavõim ja riigivalitsus : I. Riigikogu. II. Valitsus. III. Meie majanduspoliitikas.... : [Riigikogu ülesanded, kriitiline hinnang kooseisule ja tegevusele] // Postimees (1922) 25.-27. aug., nr. 192-194, lk. 5; 9; 7.
 20. Päts, Konstantin. Riigikogu uues hoones : [Riigivanema tervitus Riigikogu uue hoone avamisel 12. sept. 1922] // K. Päts. Minu elu. Tartu, 1999, lk. 177-180.
 21. Riigikogu uue hoone pidulik avamine : ametlik pidustuste kava : [ka külalised ja nende paigutamine avamispäeval] // Päevaleht (1922) 12. sept., nr. 223, lk. 5-6.
 22. Uue Riigikoguhoone pidulik avamine : [kava] // Vaba Maa (1922) 12. sept., nr. 212, lk. 3 : ill. ; Postimees 12. sept., nr. 208, lk. 2, 5 ; Päevaleht 12. sept., nr. 223, lk. 2.
 23. A. J. [Jürgenstein, Anton]. Riigikogu uue hoone avamise pidustused // Postimees (1922) 13. sept., nr. 209, lk. 2
 24. Riigikogu uue hoone pidulik avamine // Päevaleht (1922) 13. sept., nr. 224, lk. 4. - Joonistega.
 25. Uue Riigikoguhoone avamine : [ka J. Kuke, K. Pätsi ja K. Kyösti jt. kõne] // Vaba Maa (1922) 13. sept., nr. 213, lk. 3-6.
 26. Riigikogu 1923. a. eelarve : [suurenenud 87% võrra võrreldes 1922. aastaga : lühisõnum] // Vaba Maa (1922) 3. nov., nr. 257, lk. 4.
 27. Riigikogu : koosolek 14. novembril k. 5 p. l. : [1923. a. riigieelarve : koosoleku ülevaade] // Vaba Maa (1922) 15. nov., nr. 267, lk. 4.
 28. Seisak Riigikogu töös : ligi 100 seaduseelnõu komisjonides : [loetelu komisjonide kaupa : seisaku põhjuseks valitsuskriis] // Päevaleht (1922) 21. nov., nr. 287, lk. 2.
 29. A. A. [Anderkopp, Ado]. Riigikogu istungjärgu lõpp : mõned märkused viimaste koosolekute puhul // Vaba Maa (1922) 22. dets., nr. 299, lk. 2.
 30. Usuõpetuse küsimus Riigikogus // Päevaleht (1922) 24. dets., nr. 320, lk. 4.

Avalehele | Eesti Vabariik, 1918-40 | Okupatsiooniaastad | Eesti Vabariik 1991-