Avalehele | Eesti Vabariik, 1918-40 | Okupatsiooniaastad | Eesti Vabariik 1991-
Sissejuhatus, Eestimaa Kubermangu Ajutise Maanõukogu loomine ja tegevus
1918, 1919, 1920, 1921, 1922, 1923, 1924, 1925, 1926, 1927, 1928, 1929, 1930,
1931, 1932, 1933, 1934, 1935, 1936, 1937, 1938, 1939, 1940
 
1924

II Riigikogu 31.05.1923 – 14.06.1926

23. jaanuar - Türgi tunnustas de jure Eesti Vabariiki

10. märts - Konstantin Pätsi valitsus lahkus ametist

22.-24. märts – Tallinnas toimus III üleriigiline asunike ja riigirentnike kongress

26. märts - ametisse astus Friedrich Karl Akeli juhitud valitsus (26.03.1924 – 16.12.1924):
Riigivanem - Friedrich Karl Akel
Välisminister - Otto Strandman, kuni 14.05.24
Välisminister - Karl (Kaarel) Robert Pusta, alates 06.06.24
Siseminister - Theodor Rõuk
Põllutööminister - August Kerem
Haridusminister Hugo-Bernhard Rahamägi
Töö- ja hoolekandeminister - Christjan Kaarna
Kohtuminister - Rudolf Gabrel
Rahaminister - Karl (Kaarel) August Baars, 01.04.-14.05.24
Rahaminister - Otto Strandman, alates 14.05.24
Sõjaminister – Oskar Amberg, kuni 18.10.24
Sõjaminister – Hans Kurvits, 11.11.-26.11.24
Teedeminister - Karl Kark (surn. 01.12.24)

1. detsember - kommunistide riigipöördekatse Tallinnas
Eestis kehtestatakse sõjaseisukord

Ometigi tuli suursündmus, mis aset leidis 1. dets. 1924. a., kõigile ootamata. Ka valitsusel puudusid nähtavasti selle kohta andmed, et võib mässuks lahti minna. Igatahes siseminister Th. Rõuk oli veel umbes kaks kuni poolteist nädalat enne mässu olnud arvamusel, et midagi ei ole karta. Ta oli ka politsei öövalvet nõrgendanud.
Lattik, Jaan. Teekond läbi öö. Vadstena, 1950, lk. 244-245

2. detsember - Friedrich Karl Akeli juhitud vähemusvalitsus astus tagasi

11. detsember - Riigikogu võttis vastu Kaubandus-Tööstuskoja seaduse

16. detsember - Riigikogu võttis vastu otsuse valitsuse vabastamise kohta

Ametisse astus Jüri Jaaksoni juhitud valitsus (16.12.1924 – 15.12.1925):
Riigivanem - Jüri Jaakson
Välisminister - Karl (Kaarel) Robert Pusta, kuni 05.10.25
Välisminister - Ado (Aadu) Birk, alates 23.10.25
Siseminister - Karl Einbund (Kaarel Eenpalu)
Põllutööminister - August Kerem
Haridusminister – Hugo-Bernhard Rahamägi
Töö- ja hoolekandeminister - Christjan Kaarna
Kohtuminister - Rudolf Gabrel
Rahaminister - Leo Sepp
Sõjaminister - Jaan Soots
Teedeminister - Karl Johannes Virma
Portfellita minister - Karl Ast (Rumor)

17. detsember - sõjavägede ülemjuhataja Johan Laidoner kinnitas Kaitseliidu põhikirja ja liidu ülemaks kolonel Aleksander Seimani


Vabariigi Valitsus.
Eesti Rahvusraamatukogu 


Loe lisaks

 1. Eesti II Riigikogu : [portreealbum lühielulugudega]. - Tallinn, 1924. - VIII, 219 lk. - Lisa: Eesti Vabariigi põhiseadus.
 2. Riigikogu kodukord; Põhiseadus; Põhiseaduse maksmapaneku seadlus. - Tallinn : Riigikogu, 1924. - 63 lk.
 3. Jaanuarikuu jooksul s.a. anti Riigikogu juhatuse poolt Riigikogu komisjonidesse järgmised Vabariigi Valitsuse poolt esitatud seaduseelnõud... // Õigus (1924), nr. 1, lk. 14.
 4. Martinson, Ernst. Teise Riigikogu hariduskomisjoni tegevusest : [ka vastuvõetud kooliseaduste loetelu : komisjoniliikmete fotod] // Kasvatus (1924), nr. 4, lk. 113-115.
 5. Märtsi-, aprilli- ja maikuu jooksul on järgmised seaduseelnõud Riigikogu komisjonidesse antud... // Õigus (1924), nr. 3, lk. 101-102.
 6. Omavalitsustegelaste kaasarääkimise võimalustest rahvaesituse uues koosseisus // Maaomavalitsus (1924), nr. 12, lk. 221-222.
 7. Riigikogu vanematekogu otsustas 22. märtsil s.a. : I. Rutuliseks tunnistada ja esimeses järjekorras arutusele võtta järgmised komisjonides olevad seaduseelnõud, nende läbivaatamist Riigikogu poolt enne suvist vaheaega tarvilikuks pidades... // Õigus (1924), nr. 2, lk. 39-40.
 8. Demokraat. Riigikogu kokkutuleku ootel : [vaatamata valitsuskoalitsiooni lagunemisele ja kommunistidest riigikoguliikmete vangistamisele kokkukutsumine edasi  lükatud] // Vaba Maa (1924) 3. veebr., nr. 28, lk. 2.
 9. A. S. Valitsemistööst väsinud : [osaline valitsuskriis, mille lahendusele kahe kuu möödudes asutakse] // Vaba Maa (1924) 14. veebr., nr. 37, lk. 2.
 10. Raskused Riigikogu juhatuse ümbervalimisega : koha tahtjaid rohkem kui kohti // Vaba Maa (1924) 27. veebr., nr. 48, lk. 1.
 11. Riigikogu kommunistide rühma saatus : Riigikogu liigete arreteerimine õigeks tunnistatud : ka vabaduses olevate Riigikogu liigete kommunistide arreteerimine lubatud : [koosseisu komisjoni arutelu tulemustest] // Vaba Maa (1924) 29. veebr., nr. 50, lk. 4 ; Postimees, 29. veebr., nr. 59, lk. 5, pealk.: Koosolek 28. veebr.
 12. Äärmiselt teravaks aetud vahekorrad : rühmade seisukohad tekkinud seisukorra kohta : [erikomisjoni moodustamisest Vene-Balti tehase asjus : valitsusliikmed kuritegevuses kahtlustatud] // Päevaleht (1924) 10. märts, nr. 68, lk. 3.
 13. Täielik valitsuse kriis : kogumehed koalitsiooni ka omalt poolt lõpetanud : valitsus täies koosseisus lahkunud // Vaba Maa (1924) 11. märts, nr. 59, lk. 7 ; Päevaleht, 11. märts, nr. 69, lk. 3.
 14. A. S. "Pealkirja vaielused" Riigikogus : [kokkuvõte riigieelarve arutelust] // Vaba Maa (1924) 19. märts, nr. 65, lk. 5.
 15. Ühise väerinna meeste väljaandmine : [20. märtsi koosolek] // Vaba Maa (1924) 21. märts, nr. 67, lk. 4 ; Postimees, 21. märts, nr. 79, lk. 7.
 16. Kes saab Riigikogu esimeheks? Arvata on, et J. Tõnisson edasi jääb : [kas esimees peab olema erapooletu] // Vaba Maa (1928) 28. märts, nr. 73, lk. 3.
 17. Politsei koondamine otsustatud : [kohtuministeeriumi eelarve arutelu] // Vaba Maa (1924) 28. märts, nr. 73, lk. 4.
 18. Skandaalne vahejuhtumine Riigikogus : kaitsepolitsei summade tarvitamine : konflikt end. siseministri K. Einbundi ja sots.-dem. A. Jõeääre vahel // Vaba Maa (1924) 29. märts, nr. 74, lk. 5.
 19. A. A. [Anderkopp, Ado]. Tüli Riigikogu esimehe pärast : meie rahvaesituse juhataja peab olema erapooletu ja püsiv. Riigikogu esimehe ümber : arutamine vanematekogus // Vaba Maa (1924) 2. apr., nr. 77, lk. 2, 3.
 20. Riigikogu esimees Jaan Tõnisson jääb oma kohale : kõik Riigikogu rühmad peale põllumeeste kogude asuvad seisukohale, et Riigikogu esimehe ümbervalimisi tarvis ei ole // Päevaleht (1924) 2. apr., nr. 90, lk. 3.
 21. Missugune peab parlamendi koosolek õieti olema? // Päevaleht (1924) 10. apr., nr. 98, lk. 6.
 22. Maakorraldusseaduste seeria Riigikogus : [kolmas istungjärk lõppenud] // Vaba Maa (1924) 13. apr., nr. 87, lk. 6.
 23. Riigi eelarve vastuvõetud : [viimased vaidlused] // Vaba Maa (1924) 13. apr., nr. 87, lk. 4.
 24. A. S. Viieleheline agraarseadusandluse õis // Vaba Maa (1924) 19. apr., nr. 91, lk. 4
 25. Stenografistide asemel parlograaf : katsed Riigikogus... : [sõnum] // Postimees (1924) 1. mai, nr. 116, lk. 2.
 26. Kui kosjatäkud maksu alla lähevad : vaielused toredussõiduriistade maksustamisel // Vaba Maa (1924) 8. mai, nr. 104, lk. 5.
 27. KAH [Hindrey, K. A.]. Ajakirjanik ja Riigikogu liige : [A. Tupitsa ja K. Einbundi alusetud süüdistused O. Strandmanni omakasupüüdlikuses] // Postimees (1924) 10. mai, nr. 125, lk. 1.
 28. Tänavate korrashoiu naturaalkohustused : nende kaotamise asjus Riigikogu omavalitsuse komisjon eitaval seisukohal : [sõnum] // Vaba Maa (1924) 30. mai, nr. 123, lk. 4.
 29. Asundus-kruntide ostuhind kavatsetakse alandada 30 gr. kulla peale hektari eest : [maakasutuse seaduse arutelu maakomisjonis : sõnum] // Vaba Maa (1924) 31. mai, nr. 124, lk. 3.
 30. A. A. [Anderkopp, Ado]. Veerev vanker seisma : rahaminister Otto Strandmani kõne riigi majanduslikust seisukorrast ja Riigikogu arvamine // Vaba Maa (1924) 1. juuni, nr. 125, lk. 2.
 31. Rühmad riigi-majanduspoliitikast : läbirääkimised rahaministri teadaande puhul : valitsuse kava heaks kiidetud [31. mai istungil] // Vaba Maa (1924) 1. juuni, nr. 125, lk. 6.
 32. Võitlus üüriseaduse ümber [3. juuni istungil] // Vaba Maa (1924) 5. juuni, nr. 128, lk. 6.
 33. Vaielused riigiasutuste kokkutõmbamise seaduse pärast // Vaba Maa (1924) 14. juuni, nr. 134, lk. 4.
 34. Maa põlise tarvitamise seadus // Vaba Maa (1924) 18. juuni, nr. 137, lk. 4.
 35. Killukesed Riigikogust : demagoogial on lühikesed jalad : [riigimaade põlise kasutamise seaduse arutelu] // Vaba Maa (1924) 19. juuni, nr. 138, lk. 6.
 36. Eesti kuldraha krooniks nimetatud : kuldraha-, koosseisude koondamise- ja 13 muud seadust lõplikult vastu võetud : vaheaeg Riigikogu istungjärgule 16. oktoobrini // Vaba Maa (1924) 21. juuni, nr. 140, lk. 7.
 37. A. S. Katkenud lõng : Riigikogu kevadise istungjärgu lõpul : [kokkuvõte] // Vaba Maa (1924) 22. juuni, nr. 141, lk. 2.
 38. L. K. Autoriteet : [hoolimatusest Riigikogu suhtes] // Päevaleht (1924) 12. aug., nr. 215, lk. 2.
 39. M. Riigikogu erakorraline istungjärk algab täna : [esmakordselt Eesti parlamendi ajaloos erakorraline kogunemine ühe osa Riigikogu liikmete (sotsialistide) nõudmisel] // Postimees (1924) 19. aug., nr. 222, lk. 1.
 40. Riigikogu erakorraline koosolek : Riigivanema dr. Akeli seletus riigi majanduslisest seisukorrast : läbirääkimised neljapäevani edasi lükatud // Vaba Maa (1924) 20. aug., nr. 190, lk. 4.
 41. Vaivola, J. Ühe mõrtsukatöö puhul : [Riigikogu liikme J. Nanilsoni tapmine on esimene poliitiline mõrv Eesti Vabariigis : J. Nanilson kandideeris kommunistide nimekirjas, kuid läks hiljem üle iseseisvate sotsialistide rühma] // Postimees (1924) 20. aug., nr. 223, lk. 1.
 42. Riigi majandusliku seisukorra arutamine Riigikogus : [erakorralisel koosolekul] // Vaba Maa (1924) 22. aug., nr. 192, lk. 4.
 43. Kogumeeste valitsuse kukutamise katse nurja läinud : kolmapäevased [22. aug.] vaielused riigi majanduslise seisukorra üle lihtülemineku vormeli vastuvõtmisega lõppenud // Vaba Maa (1924) 24. aug., nr. 194, lk. 4.
 44. Majanduspoliitika Riigikogus // Eesti Majandus (1924) 26. aug., nr. 33 (77), lk. 599-600.
 45. R. R. Palavad päevad kõrgel Toompeal : [erakorralise istungjärgu algus : kriitika põllumeestekogulaste aadressil] // Postimees (1924) 26. aug., nr. 229, lk. 2.
 46. Maddisson, Eugen. Riigikogu ja tema kommisjonide kinnistest koosolekutest // Päevaleht (1924) 6. sept., nr. 240, lk. 3.
 47. Ast, K. Eesti parlamendi koosolekute asjaajamiskorrast ja selle puudulikkusest // Vaba Maa (1924) 10. sept., nr. 208, lk. 2.
 48. Pensioniseadus kolmandal lugemisel // Vaba Maa (1924) 27. sept., nr. 223, lk. 4.
 49. Margapoliitika head- ja varjuküljed : vaielused rahaministri ettekande puhul... // Vaba Maa (1924) 3. okt., nr. 228, lk. 4.
 50. Tartu Ülikooli seaduse ümber : läbirääkimised kestavad ka täna veel edasi // Vaba Maa (1924) 10. okt., nr. 234, lk. 4.
 51. Johanson, Leopold. Sotsiaalsest viletsusest Eestis : Riigikogus 28. oktoobril 1924. a. peetud kõne kokkuvõte. - Tallinn : Tööliste Kirjastus Ühisus, 1925. - 16 lk.
 52. Lahing Riigikogus : üldine komisjon süüdistab Riigikogu seadusevastases tegevuses [vähemusrahvuste omavalitsuse seaduse komisjoni tagasiandmise pärast] // Vaba Maa (1924) 29. dets, nr. 250, lk. 3.
 53. Rbn [Rebane, H.]. O. Strandmanni ja K. Ipsbergi kokkupõrge Riigikogu koosolekul : riigivanema asetäitja Riigikogu liikme "kaabakaks" nimetanud // Päevaleht (1924) 6. nov., nr. 301, lk. 2.
 54. Streik Toompeal : Strandman–Ipsbergi loo pärast ei ilmunud põllumeestekogude liikmed Riigikogu koosolekule, vaid läksid koju : eile algas nende streik : [tolliseaduse muutmise arutelu] // Vaba Maa (1924) 6. nov., nr. 257, lk. 3.
 55. Riigikogu liigete isiklised vaielused ajalehtedega Riigikogus : Riigikogu kõnetoolist eraasjade selgitamise nähtus tuleb kõrvaldada // Päevaleht (1924) 7. nov., nr. 302, lk. 3.
 56. Uus torm Riigikogus // Vaba Maa (1924) 7. nov., nr. 258, lk. 3.
 57. A. A. [Anderkopp, Ado]. See Riigikogu ei saa rahulikku tööd teha  : tuleb mõtelda uute valimiste peale : [sisetülid takistavad normaalset tööd] // Vaba Maa (1924) 8. nov., nr. 259, lk. 2.
 58. Riigikogu tööjõuetus ja tema laialesaatmise kavatsusest : rühmade esitajate nõupidamine Riigikogu esimehe juures // Päevaleht (1924) 8. nov., nr. 303, lk. 3.
 59. Läinud nädal : ärev nädal Riigikogus : vastastikune sõim, kaks aukohut korraga; kogupõllumeeste streik... // Esmaspäev (1924) 10. nov., nr. 45, lk. 2.
 60. Rkl. Nanilsoni mõrtsukad : kommunistid Pikkur [Riigikogu liige] ja Maksim mõrtsukatöö kordasaatjad... // Postimees (1924) 13. nov., nr. 308, lk. 1.
 61. Kas tulevad uued Riigikogu valimised? : sotsialistid ja demokraatliku liidu mehed vastu : põllumeestekogud teevad selle pärast näo, et nad poolt on : rühmade enamus aga vastu // Vaba Maa (1924) 18. nov., nr. 267, lk. 4.
 62. Anderkopp, Ado. Kas saadakse Toompeal rahu : Riigikogu juhatuse täiendamine : [ka teiste riikide parlamentide tööst] // Vaba Maa (1924) 20. nov., nr. 269, lk. 2.
 63. Tulumaksu seaduse ümber : linn ja maa maksust osa saamas // Vaba Maa (1924) 27. nov., nr. 275, lk. 7.
 64. A. [Anderkopp, Ado]. Rahvaesituse uus juhatus : meie sisemised olukorrad ja vahekorrad // Vaba Maa (1924) 28. nov., nr. 276, lk. 2
 65. Tulumaksu jaotus linna- ja maaomavalitsuste vahel // Vaba Maa (1924) 29. nov., nr. 277, lk. 4.
 66. Sõjaminister O. Kurvits lahkunud : Riigikogu juhatuse ümbervalimine : Riigi tuleva aasta eelarve, puudujääk 250 miljoni... // Esmaspäev (1924) 1. dets., nr. 48, lk. 2.
 67. Riigikogu erakorraline koosolek : ülemjuhataja kindral Laidoneri teadaanne : Riigivanem Akel seisukorrast // Vaba Maa (1924) 2. dets., nr. 279, lk. 4-5.
 68. Kui palju on Riigikogus kommuniste? : "Ühine väerind" kadumas : [10 Ühise väerinna saadiku iseloomustus] // Vaba Maa (1924) 13. dets., nr. 289, lk. 5.
 69. -ardö-. Riigikogust ja valitsusest : [Riigikogu on kujunenud ainuvalitsejaks : valitsusele tuleb anda suuremad õigused] // Postimees (1924) 16. dets., nr. 341, lk. 1.

Avalehele | Eesti Vabariik, 1918-40 | Okupatsiooniaastad | Eesti Vabariik 1991-