Avalehele | Eesti Vabariik, 1918-40 | Okupatsiooniaastad | Eesti Vabariik 1991-
Sissejuhatus, Eestimaa Kubermangu Ajutise Maanõukogu loomine ja tegevus
1918, 1919, 1920, 1921, 1922, 1923, 1924, 1925, 1926, 1927, 1928, 1929, 1930,
1931, 1932, 1933, 1934, 1935, 1936, 1937, 1938, 1939, 1940
 
1925

II Riigikogu 31.05.1923 – 14.06.1926

Möödunud aasta on meie riigielus kahtepidi väga tähtis. Läinud aastal oleme terava majandusliku kriisi haripunktist üle jõudnud, iseäranis rahaasjanduse alal tahaksin mina uskuda, et meie oleme nüüd kindlasse sõiduvette jõudnud ja oleme teiseks teravast poliitilisest kriisist õnnelikult välja pääsenud. Teravast kriisist ühel kui teisel alal oleme üle saanud, kuid nüüd tärkab küsimus, kas mitte need kriisid, kas mitte haigus ei ole krooniliseks muutunud, kroonilist iseloomu võtnud või võtmas. (W. Linnamägi)
II Riigikogu VII istungjärk, protokoll nr. 185, 16. jaanuar 1925

11.-20. jaanuar - Eestit külastas Rahvasteliidu delegatsioon

5. veebruar - Riigikogu võttis vastu Eesti Kultuurkapitali seaduse

/.../ meil 1926. aastal peetakse ära Eestis põhjamaade karskuskongress ja üleilmline karskuskongress ja mina tahaksin näha, kuidas vaadatakse väljamaal meie kultuurkapitaali peale, kui nähakse, et kultuurikapitaali seadusest meil karskusala hoopis välja on jäetud. Kultuurikapitaal suuremal määral kujundatakse just piiritusmüügi sissetulekutest. Missuguste teiste sissetulekutega peaksime võitlema alkoholi vastu, kui mitte nendega kõigepealt., mis saadakse alkoholiliste jookide müügist.. see on minule päris selge. Kes teine tuleb siis karskustööde peale raha andma, kui meie ei võta toetust piiritusmüügist. Mind paneb natukene  imestama see vaenulik meeleolu, mis meil valitsemas karskusliikumise ja karskustöö vastu. (J. Luur)
II Riigikogu VII istungjärk, protokoll nr. 191,  27. jaanuar 1925.

Väga raske on ära määrata, kes on kirjanik. Kui omal ajal see küsimus arutamisel oli muuseas kirjanikkude liidus, siis ei leitud kindlat kriteeriumi selleks, kes on kirjanik. Ajakirjaniku mõiste on natukene selgem. Ajakirjanik on igaüks, kes töötab mõne ajalehe juures, olgu alalise toimetuse liikmena, alalise kirjasaatjana, reportöörina jne., see on kahtlemata ajakirjanik. Kes on aga kirjanik, seda on raske öelda, kas igaüks, kes siin või seal mõne reakese ilukirjanduse alal avaldanud... (K. Ast)
II Riigikogu VII istungjärk, protokoll nr. 192, 28. jaanuar 1925

10. veebruar - Kaitseliidu ülemaks nimetati kolonel Johannes Roska (Orasmaa)

12. veebruar - Riigikogu võttis vastu riigikorra kaitse seaduse

Vabariigi valitsuse poolt esitati Riigikogule seaduseelnõu riigikorra kaitse paremaks korraldamiseks. Kõigepealt peab tähendama, et käesolev seaduseelnõu, nagu seletuskiri seletab, kannab ajutist iseloomu ja on välja kutsutud selle tõttu, et meie praegumaksvad seadused ja kodanlikud vabadused ei kindlusta küllalt maksvat riigikorda elementide vastu, kes meie riigi vastu vaenulikud ja kes meie riigis tahavad põhiseadusega maksmapandud riigikorda kukutada või Eesti riigi iseseisvust hävitada, soovides teda ühendada mõne teise riigiga, või arendada propagandat, mis meie riigile vaenulik. (J. Holberg)
II Riigikogu VII istungjärk, protokoll nr. 193,  5. veebruar 1925.

Kui kaitseliidu heaks erakorralist maksu tingimata võtta tuleb, siis peaksid seda maksma varanduslikult jõukad ringkonnad. Juba selle tõttu, et nende varanduste kaitseks seda maksu peaasjalikult vaja on. Riigiaparaadi ülevalpidamiseks, mida ometi peaks üleval pidama oma  varanduste ja suurte tulude kaitseks peaasjalikult meie tööstus- ja äriringkonnad, ei anna need ringkonnad õieti midagi. Riigiaparaat oma 23 tuhande ametnikuga, sõjaväega jne., lasub laialiste hulkade kanda. (A. Jõeäär)
II Riigikogu VII istungjärk, protokoll nr. 197, 19. veebruar 1925

Riigikogu võttis vastu vähemusrahvuste kultuurautonoomia seaduse

23.-24. veebruar - Eestis käisid visiidil Rahvasteliidu peasekretär James Eric Drummond ja Läti Vabariigi president Janis Cakste

6. märts - siseministri määrusega tunnistati kehtetuks 1923. ja 1924. aasta linna-, maakonna-, alevi- ja vallavolikogude valimistel kandideerinud Töörahva Ühise Väerinna nimekirjad ja mandaadid. Vabanenud saadikukohad jagati teiste erakondade vahel

9.-11. mai - riigivanem Jüri Jaakson ja välisminister Karl Robert Pusta ametlik visiit Läti Vabariiki

14.-21. mai - Riigikogu kaheksaliikmeline delegatsioon käis ringsõidul Poolas. Külastati Varssavit, Lodzi, Krakovit. Toimusid kohtumised Poola riigi- ja majandustegelastega

21. mai - Eestis käis visiidil Soome president Lauri Kristian Relander

29. mai - Riigikogu võttis vastu Tartu Ülikooli seaduse

4. juuni - Eesti Sotsiaaldemokraatliku Tööliste Partei Riigikogu rühm ja Iseseisva Sotsialistliku Töölispartei Riigikogu rühm ühinesid Eesti Sotsialistliku Tööliste Partei Riigikogu rühmaks

9. juuni - Riigikogu esimeheks valiti August Rei

16. juuni - Riigikogu võttis vastu riigimaade põliseks tarvitamiseks ja omanduseks andmise seaduse

19. juuni - Riigikogu võttis vastu riigivapi seaduse

Lubatagu natukene peatada selle vapi juures, mida meie täna nägime. Igal kujul peab oma mõte olema. Mis tarvis on siin need kolm lõvi: üks kordab teist, teine kolmandat? Missugune igavuse tunne asub meisse, kui meie seda tähele paneme – kolme looma: üks samasugune kui teine ja teine samasugune kui kolmas! Kas meie mõtte poolest siis tõesti nii vaesed oleme? /--/  Need kolm lõvi on täiesti võõrad  meie Eesti loodusele ja Eesti rahvale. Oleks seal näituseks olema karu kuju, siis saaks kuidagi sellega leppida, sest meil on olemas Otepää ja Karula; aga lõvidega ja leopartidega ei saa meie midagi peale hakata. (L. Raudkepp)
II Riigikogu II istungjärk, protokoll nr. 24,  9. oktoober 1925

12. november - Riigikogu võttis vastu usuühingute ja nende liitude seaduse ning perekonnaseisuseaduse

Riigikogu võttis vastu kaalu ja mõõdu seaduse

25. november - Jüri Jaaksoni valitsus astus tagasi

10. detsember - Riigikogu võttis vastu tööstuslike koolide seaduse

15. detsember - ametisse astus Jaan Teemanti juhitud valitsus (15.12.1925 – 23.07.1926):
Riigivanem - Jaan Teemant
Välisminister - Ants Piip
Siseminister - Karl Einbund (Kaarel Eenpalu)
Põllutööminister - Heinrich Laretei
Haridusminister - Jaan Lattik
Töö- ja hoolekandeminister - Christjan Kaarna
Kohtuminister - Tõnis Kalbus
Rahaminister - Leo Sepp
Sõjaminister - Jaan Soots
Teedeminister - Oskar Amberg
Kaubandus- ja tööstusminister - Ernst Constantin Weberman, alates 12.01.26

18. detsember - Riigikogu võttis vastu raadioseaduse


Jaan Teemanti juhitud valitsue liikmeid: Vasakult: E. Vebermann, A. Oinas (riigisekretär), T. Kalbus, Chr. Kaarna, L. Sepp, A. Piip, H. Laretei, K. Terras (riigisekretär), O. Amberg, J. Lattik, J. Soots, K. Eenpalu, J. Teemant.
Eesti Vabariik, 1918-1940


Loe lisaks

 1. A. A. [Anderkopp, Ado]. Riigikogu kokkuastumisel : asjad, mida selgitada vaja // Vaba Maa (1925) 13. jaan., nr. 9, lk. 2.
 2. Riigiasutuste kokkutõmbamine kestab edasi : vastav eelnõu esimesel lugemisel vastu võetud : eelarve vaieluste järg // Vaba Maa (1925) 21. jaan., nr. 16, lk. 4.
 3. Riigi eelarve Riigikogu kommisjonides // Päevaleht (1925) 28. jaan., nr. 26, lk. 4.
 4. Vähemusrahvuste omavalitsuse seadus : teisel lugemisel hoolekanne välja jäetud : Kultuurkapitali seadus teisel lugemisel vastu võetud // Vaba Maa (1925) 29. jaan., nr. 23, lk. 7 ; Postimees 29. jaan., nr. 28, lk. 4.
 5. Riigi eelarve sõelumine... // Vaba Maa (1925) 30. jaan., nr. 24, lk. 4.
 6. Anderkopp, Ado. Ajalooline samm : vähemusrahvustele omavalitsus antud : [seadus Riigikogus 5. veebruaril vastu võetud] // Vaba Maa (1925) 7. veebr., nr. 31, lk. 2.
 7. Riigikorra kaitse seadus ja riigikassa kaubakrediitlik vastutus kolmel lugemisel vastu võetud... // Vaba Maa (1925) 14. veebr., nr. 37, lk. 6.
 8. Kes tulevad Riigikogu liikmeks? : riigikorra kaitse seaduse põhjal tunnustab Riigikogu kommunistide kohad vabaks : kohad jaotatakse teiste vahel // Vaba Maa (1925) 17. veebr., nr. 39, lk. 1.
 9. Külalised Riigikogus : Riigikogu esimehe tervitus Läti Vabariigi presidendile lõunaeinel Riigikogus // Vaba Maa (1925) 25. veebr., nr. 46, lk. 5.
 10. Riigikogu maksuküsimuste lahendamisel : [riigieelarve tasakaalustamiseks on vaja maksukoormust tõsta või kulusid vähendada : rahanduskomisjoni tegevusest] // Postimees (1925) 18. märts, nr. 76, lk. 2.
 11. 30 milj. krediiti tööpuuduse vastu võitlemiseks: [sõnum] // Vaba Maa (1925) 21. märts, nr. 67, lk. 4.
 12. Riigi eelarve uuele alusele : senine Venest pärandatud kord on puudulik ja isegi kahjulik // Vaba Maa (1925) 21. märts, nr. 67, lk. 8.
 13. Tööta tööliste küsimus Riigikogus : vaielused töö-hoolekandeministeeriumile eelkrediidi avamise kohta tööpuuduse vastu võitlemiseks // Päevaleht (1925) 21. märts, nr. 77, lk. 4 ; 22. märts, nr. 78, lk. 4.
 14. Eelarve kolmandal lugemisel muutmatult vastu võetud... : [eelarve tasakaalus, ülejääk 2 427 500 marka] // Vaba Maa (1925) 2. apr., nr. 77, lk. 5 ; Postimees 2. apr., nr. 91, lk. 2.
 15. -is. Riigikogu VII istangjärgu lõpu puhul : [arutati peamiselt riigieelarvet : 9 komisjoni pidasid kokku üle 300 koosoleku] // Postimees (1925) 4. apr., nr. 93, lk. 2.
 16. Maaseaduse muutmise küsimus Riigikogu üldkomisjonis : vastava eelnõu kolmas lugemine : [sõnum] // Vaba Maa (1925) 5. apr., nr. 80, lk. 9 ; Postimees 5. apr., nr. 94, lk. 2.
 17. Riigivastase elemendi [kommunistid] kõrvaldamine Riigikogust : ["Töörahva ühise väerinna" Riigikogu nimekirjad kavatsetakse tühistada : siseministri ettepanek] // Päevaleht (1925) 19. apr., nr. 103, lk. 3.
 18. Riigimaade põlisele tarvitamisele ja omanduseks andmine : vaielused seaduseelnõu ümber Riigikogus esimesel lugemisel : [maad ei tohi ühe kätte koondada rohkem kui 50 ha] // Vaba Maa (1925) 24. apr., nr. 93, lk. 4 ; Postimees 24. apr., nr. 109, lk. 2.
 19. A. B. [Randalu, Adam]. Üle pooletuhande seaduse ja määruse kuue aasta kestel! : seadusandliku töö viis tarvitab revideerimist : erakondlikud teravused takistuseks valitsuste püsivusele // Postimees (1925) 26. apr., nr. 111, lk. 1.
 20. A. A. [Anderkopp, Ado]. Riigikogu esimehe ülesanded : meie oleme sattunud vildakule teele : [Jaan Tõnissoni vahelesegamine valitsemisasjadesse ja tema määramine Eesti Panga nõukogu liikmeks] // Vaba Maa (1925) 29. apr., nr. 97, lk. 2.
 21. Riigikogu edaspidine töö : töökavades rida laia tähtsusega seaduse kavasid : [vanematekogu istungilt] // Vaba Maa (1925) 29. apr., nr. 97, lk. 3.
 22. Vaielused maaseaduse ümber Riigikogus : [maanteede seaduse arutelust] // Päevaleht (1925) 9. mai, nr. 123, lk. 2.
 23. Lõpp kommunistidele Riigikogus : 2-se Riigikogu valimistel esinenud töörahva ühise väerinna nimekirjad maksvusetaks tunnistatud // Päevaleht (1925) 15. mai, nr. 129, lk. 4.
 24. Maaseaduse muutmise seadus : tagasiantavate landstellede suurus piiratud 50 tiinuga : kolmandal lugemisel vastu võetud // Vaba Maa (1925) 16. mai, nr. 112, lk. 8; Postimees 16. mai, nr. 131, lk. 7.
 25. A. A. [Anderkopp, Ado]. Kas uus Riigikogu esimees? : senini on meil parlamendi esimehed ikka suurematest rühmadest olnud // Vaba Maa (1925) 19. mai, nr. 114, lk. 2.
 26. Riigikogu esimehe küsimus vanematekogus : rühmad peavad Riigikogu juhatuse ümbervalimist tarvilikuks : J. Tõnisson on valmis tagasi astuma... // Postimees (1925) 28. mai, nr. 143, lk. 1.
 27. Metsamüügi "tumedate lugude" ümber : kes "kannatasid" ja kes said kasu metsalankide realiseerimisel : [Riigikogu arutas riigile kuuluvate metsalankide müümist] // Postimees (1925) 30. mai, nr. 145, lk. 3.
 28. Jürman, August. Riigikogu liikmed Poolas : külaskäik aitas kaasa lähenemisele : [Riigikogu vanema abiesimehe August Jürmani ülevaade külaskäigust] // Vaba Maa (1925) 3. juuni, nr. 125, lk. 3.
 29. Kas Riigikogu esimehe kriis krooniliseks muutumas? // Päevaleht (1925) 6. juuni, nr. 149, lk. 3.
 30. Riigimaade põlise tarvitamise seadus : maad põliseks tarvitamiseks võivad saada asunikud, kel hooned ehitatud : [kolmas lugemine] // Vaba Maa (1925) 6. juuni, nr. 128, lk. 8; Postimees 6. juuni, nr. 149, lk. 4.
 31.  [Anderkopp, Ado]. Uus Riigikogu esimees valitud... : mida on oodata August Reist? // Vaba Maa (1925) 11. juuni, nr. 132, lk. 2
 32. Õlle aktsiisi tõstetakse... : [seaduse muudatus] // Vaba Maa (1925) 11. juuni, nr. 132, lk. 4.
 33. Uus Riigikogu esimees August Rei : valitud teisipäeva õhtusel koosolekul 44 häälega, 33 vastu, 5 erapooletusel : valimiskäik... // Vaba Maa (1925) 11. juuni, nr. 132, lk. 3 ; Postimees, 11. juuni, nr. 154, lk. 1, pealk.: Riigikogu esimehe kriis lahendatud.
 34. Riigimaade põlisele tarvitamisele ja omanduseks andmise seadus vastu võetud // Postimees (1925) 12. juuni, nr. 155, lk. 3.
 35. Hoolekandeseadus 3. lugemisel [vastu võetud : sõnum] // Vaba Maa (1925) 17. juuni, nr. 137, lk. 4.
 36. O. P. Üks hiline töömees : [töö korraldamatusest Riigikogus] // Päevaleht (1925) 17. juuni, nr. 160, lk. 2.
 37. Seaduseuputus Riigikogus : [päevakorras 38 seaduseelnõu arutamine : sõnum] // Vaba Maa (1925) 19. juuni, nr. 139, lk. 3.
 38. Eesti Panga asi Riigikogus... : Kas mõtleb kohtuminister vastutusele võtta inimesi, kelle tegevuse tagajärjel Eesti Pank üle saja miljoni kahju saanud : [Otto Strandmanni ettekandest] // Vaba Maa (1925) 20. juuni, nr. 140, lk. 3.
 39. Riigikogu kaheksanda istangjärgu lõpp : [töö on olnud viljakas, selles on teeneid Riigikogu esimehel J. Tõnissonil] // Postimees (1925) 20. juuni, nr. 163, lk. 2.
 40. Riigikogu kevadise istungjärgu lõpp... : riigivapi kavast ülemine osa (tuletorniga) välja heidetud, jäetud ainult kolm leopardi... // Vaba Maa (1925) 20. juuni, nr. 140, lk. 6.
 41. Seaduste uputus Riigikogus : kui rahvaesitus suvepuhkusele läheb, siis masindatakse päeva jooksul 3 koosolekul tervelt 52 päevakorra punkti läbi // Päevaleht (1925) 20. juuni, nr. 163, lk. 1.
 42. L. K. Riigikogu möödunud tööaasta // Päevaleht (1925) 21. juuni, nr. 164, lk. 2.
 43. A. S. Tugevad tiivad, nõrk süda : pool aastat Riigikogu tööd // Vaba Maa (1925) 23. juuni, nr. 142, lk. 2.
 44. Maddison, Eugen. Kahe rahvaerakondlase [J. Jaanise ja P. Luiga] kaebtuse puhul : kas võib Riigikogu liige Eesti Panga peadirektor olla? : [juriidiline komment. J. Kuke osalusele Eesti Panga töös] // Vaba Maa (1925) 25. juuni, nr. 143, lk. 2.
 45. Liigjoomise piiramine : piirituse ja alkoholiste jookide müügi seadus [võeti esimesel lugemisel vastu] // Vaba Maa (1925) 10. okt., nr. 235, lk. 8.
 46. Riigikogu töö otstarbekohasemast jaotamisest : [usuühingute registreerimise seaduse arutamisest] // Postimees (1925) 10. okt., nr. 274, lk. 2.
 47. 8-tunnilise tööpäeva küsimus Riigikogus... : [otsust vastu ei võetud] // Vaba Maa (1925) 24. okt., nr. 247, lk. 7 ; Postimees 24. okt., nr. 288, lk. 2.
 48. Tähtis seadus nõrga komisjoni käes : [võõrandatud maade eest tasu maksmise eelnõu arutatakse komisjonis, kus pole ühtegi juristi] // Postimees (1925) 28. okt., nr. 292, lk. 1.
 49. Meie tööstuse seisukord ja väljavaated : tööhoolekandeministri Chr. Kaarna ja rahaministri Leo Seppa seletused Riigikogus : tööta tööliste küsimus // Vaba Maa (1925) 6. nov., nr. 258, lk. 5.
 50. Väikemaapidajate maaseadus Riigikogus // Vaba Maa (1925) 7. nov., nr. 259, lk. 8.
 51. Alkoholi piiramise tähe all : joobnule ei tohi alkoholi müüa, samuti ka alaealisele mitte : [piirituse ja alkoholi müügi seaduse eelnõu arutamine] // Postimees (1925) 11. nov., nr. 306, lk. 1.
 52. Vaielused popside seaduse ümber // Päevaleht (1925) 12. nov., nr. 307, lk. 6.
 53. -g. Kas Riigikogu esimehe ja riigivanema amet vabastab avalikkudest ühiskondlistest kohustustest : [asjaolust, et Riigikogu esimees ja riigivanem on ühtlasi Bekkeri tehaste hooldaja] // Postimees (1925) 17. nov., nr. 312, lk. 1.
 54. Rusticus. Popside küsimus Riigikogus : kas oleme õigel teel // Vaba Maa (1925) 17. nov., nr. 267, lk. 8.
 55. Töörohkuse rekord Riigikogus : 29 päevakorra punkti kahe tunniga // Vaba Maa (1925) 21. nov., nr. 271, lk. 5.
 56. Uued valitsusekriisi pilved : Riigivanema [Jüri Jaaksoni] erakorraline teadaanne ja usaldusküsimuse tõstmine Riigikogus // Vaba Maa (1925) 21. nov., nr. 271, lk. 5 ; Päevaleht, 21. nov., nr. 316, lk. 3, pealk.: Vabariigi valitsus nõuab rahvaesituselt usaldust.
 57. A. J. [Jürgenstein, Anton]. Valitsuse kriis välja kutsutud : [valitsuse kukutamine Riigikogus sai teoks 24.-25. nov. keskööl : erakondade rollist selles] // Postimees (1925) 26. nov., nr. 321, lk. 1.
 58. J. Jaaksoni kabinett lahkunud : Riigikogu esimehe läbirääkimised rühmade esitajatega : ka August Rei lahkumas // Vaba Maa (1925) 26. nov., nr. 275, lk. 3 ; Postimees 26. nov., nr. 321, lk. 2, pealk.: Jõuti valitsuse kriisini.
 59. Valitsuse loomise ümber : rühmad on arvamisel, et uus valitsus kiirelt peab loodama... // Vaba Maa (1925) 27. nov., nr. 276, lk. 3.
 60. Üüriseaduse poolt ja vastu : üüriseaduse muutmise ja kaotamise seadus esimesel lugemisel vastu võetud : popside seadus päevakorrast ära // Vaba Maa (1925) 5. dets., nr. 283, lk. 5 ; Postimees 5. dets., nr. 330, lk. 2, pealk.: Põllutööliste tööaja ja palgaolude seadus...
 61. Jälle "põllutööpäev" Riigikogus : põllutööliste tööaja ja palgaolude korraldamise seadus tagasi lükatud : popsnikkude seadus teisel lugemisel... // Vaba Maa (1925) 12. dets., nr. 289, lk. 7.
 62. Riigikogu liigete tasuta sõidu seadus : Riigikogu üldkomisjonis jaatavalt otsustatud // Päevaleht (1925) 18. dets., nr. 343, lk. 7.
 63. Riigikogu tööde vaheaeg : Vabariigi Valitsuse deklaratsioon : Riigikogu juhatuse täiendamine : [vanematekogu istung] // Vaba Maa (1925) 18. dets., nr. 294, lk. 3.
 64. Üheksanda istungjärgu sündmusrikas lõpp : vaheaeg Riigikogu töödele kuni 11. jaanuarini... // Vaba Maa (1925) 20. dets., nr. 296, lk. 8.

Avalehele | Eesti Vabariik, 1918-40 | Okupatsiooniaastad | Eesti Vabariik 1991-