Avalehele | Eesti Vabariik, 1918-40 | Okupatsiooniaastad | Eesti Vabariik 1991-
Sissejuhatus, Eestimaa Kubermangu Ajutise Maanõukogu loomine ja tegevus
1918, 1919, 1920, 1921, 1922, 1923, 1924, 1925, 1926, 1927, 1928, 1929, 1930,
1931, 1932, 1933, 1934, 1935, 1936, 1937, 1938, 1939, 1940
 
1926

II Riigikogu 31.05.1923 – 14.06.1926

III Riigikogu 15.06.1926 – 14.06.1929

26. jaanuar - Riigikogu võttis vastu perekonnanimede seaduse

11. veebruar - Riigikogu võttis vastu kogukonna-, asutuste- ja erarendimaade korraldamise seaduse, mida rahvas hakkas kutsuma popsiseaduseks

12. veebruar – Riigikogu võttis vastu Riigikogu valimise, rahvahääletamise ja rahvaalgatamise seaduse

Üheks suuremaks küsimuseks Riigikogu valimiste läbiviimise juures, mida ka vabariigi valitsus oma poolt on tahtnud kaaluda, on küsimus meie väikeste rühmituste olemasolu üle. Valitsuse eelnõus on arvamisele tuldud, et praegune olukord, kus õieti üheinimeselised väikesed rühmitused tekivad, meie riigile kaugeltki soovitav ei ole – nimelt ta toob meile raskusi seadusandlikus ja valitsemise töös, ka juba siis, kui valitsust on vaja kokku seadma hakata. - Sellest põhimõttest välja minnes on valitsus seaduseelnõusse üles seadnud nõudmise, et ükski iseseisev nimekiri ei saa esitust Riigikogusse, kui ta on oma peale koondanud vähem kui 1% kõigist hääleõiguslikkudest kodanikkudest, tähendab nendest kodanikkudest, kes ülesse võetud hääleõiguslikkude nimekirja, nagu see meil endistes seadustes ette nähtud oli, kogukonnaasutuste poolt, ja mis ka uue seaduse juures samal alusel maksma jääb. (A. Anderkopp)
II Riigikogu X istungjärk, protokoll nr. 321, 11. veebruar 1926.

Meie valimise seaduse suuremaks puuduseks tuleb lugeda seda, et valija ei saa oma häält anda kellegi kindla isiku heaks, keda soovib rahvaesituses näha, vaid võib hääletada ainult ühe ehk teise poliitilise erakonna nimekirja poolt, seega ühtlasi selle erakonna poolt. Kindlate, teguvõimsate elavate isikute asemele on astunud eluta nimekirjad.
Jüri Jaakson. Meie valimise seaduse puudustest // Postimees, 7. mai 1926, lk. 1

23.-24. veebruar - Poola parlamendiliikmete visiit Tallinna

17. märts - Riigikogu võttis vastu kaitseväeteenistuse seaduse

Lugupeetud rahvaesindajad! Teie teate, et Eesti riik on oma väikese rahvaarvuga piiratud tagavaradega sõjapidamises, kusjuures sõjahädaoht meil palju suurem on, kui mõnel teisel palju paremas seisukorras oleval riigil. Sellepärast on ka meie põhiseadusesse vastav paragrahv sisse võetud, et riigikaitsest peavad osa võtma kõik kodanikud. Selle kohta on põhiseaduses § 78, kus on öeldud, et kõik kodanikud peavad osa võtma riigikaitsest. Nüüd tekib küsimus, kas selle põhimõtte järgi on arvesse võetud ka naisterahvad. /---/ Kuid sõjaministeerium on käesoleva küsimuse lahendamise juures asunud sellele seisukohale, et käesoleva seaduse juures pole asutud selle küsimuse lahendamisele, vaid on põhimõte omaks võetud, et siia alla käivad kõik meeskodanikud. (J. Holberg)
II Riigikogu X istungjärk, protokoll nr. 331, 5. märts 1926

15.-17. mai - toimusid III Riigikogu valimised. Valimisnimekirjadesse oli kantud 715 783 inimest. Valimas käis 73,6 % hääleõiguslikest kodanikest.

Valimisliidud ja -ühendused

Häälte arv

Mandaatide arv

Eesti Sotsialistlik Tööliste Partei

119 915

24

Põllumeeste Kogud

111 960

23

Asunikkude, Väikepõllupidajate ja Riigirentnikkude Koondus

70 702

14

Tööerakond

64 648

13

Eesti Rahvaerakond

38 824

8

Eesti Tööliste Partei

30 339

6

Kristlik Rahvaerakond

28 133

5

Vene Rahva ühendatud nimekiri

17 474

3

Saksa-Balti Erakond

13 278

2

Üleriikline Majaomanikkude Seltside Liit ja teised eraomanduse pooldajad

12 355

2

Eesti Üürnikkude Liit

6692

-

Rahvuslik-Vabameelne Erakond

4854

-

Töörahva Liit

3704

-

Maarahva Liit

603

-

14. juuni - II Riigikogu lõpetas tegevuse. Kümne istungjärgu ajal pidas Riigikogu 348 koosolekut. Võeti vastu 888 seadusandlikku akti. Arupärimisi esitati 115

18. juuni - üleriigiline sõjaseisukord, mis kehtis alates 1. detsemberist 1924, muudeti osaliseks sõjaseisukorraks

22. juuni - toimus III Riigikogu avakoosolek. Riigikogu esimeheks valiti Karl Einbund (Kaarel Eenpalu)

Jaan Teemanti juhitud valitsus astus tagasi

23. juuli - Riigikogu kinnitas ametisse uue Jaan Teemanti juhitud valitsuse (23.07.1926 – 04.03.1927):
Riigivanem - Jaan Teemant
Välisminister - Friedrich Karl Akel
Siseminister - Heinrich Laretei, kuni 12.11.26
Põllutööminister - Oskar Köster
Haridusminister - Jaan Lattik
Töö- ja hoolekandeminister - Otto Tief
Kohtuminister - Johan Sepp
Rahaminister - Leo Sepp
Sõjaminister - Jaan Soots, siseministri kt alates 13.11.26
Teedeminister - August Kerem
Kaubandus-tööstusminister - Karl-Ferdinand Kornel

12. november - siseminister Heinrich Laretei lahkus ametist omal soovil

7. detsember - Riigikogu võttis vastu vallavolikogude ja vallavalitsuste  korraldamise seaduse

18. detsember - Raadioringhääling alustas regulaarseid raadiosaateid


Loe lisaks

 1. Andmed Eesti Rahvaerakonna ja teiste erakondade tegevusest teise Riigikogu päivil. - Tartu : Eesti Rahvaerakonna keskkomitee, 1926. - 16 lk.
 2. Martna, Hans. Rahvaesindajate vastutamatus // Õigus (1926), nr. 5, lk. 121-127; nr. 6, lk. 153-160.
 3. A. S. Lõpu algus : teise Riigikogu tööde viimane järk : tormilikku istungjärku oodata // Vaba Maa (1926) 10. jaan., nr. 8, lk. 2.
 4. Riigikogu aru pärimas ... : [valitsusdeklaratsiooni vaidlused] // Päevaleht (1926) 12. jaan., nr. 11, lk. 2 ; Postimees, 13., 14. jaan., nr. 12, 13, lk. 5, 4.
 5. A. A. [Anderkopp, Ado]. Võitlus talupoja pärast : rahvaerakond tahab põllumeestekogusid lüüa : sõjariistaks popside küsimus // Vaba Maa (1926) 13. jaan., nr. 10, lk. 2 ; Postimees, 13. jaan., nr. 12, lk. 3.
 6. A. [Anderkopp, Ado]. Valitsuse deklaratsioon : arvustused Riigikogus : mida vastasrind arvab : mida tahavad sotsialistid // Vaba Maa (1926) 14. jaan., nr. 11, lk. 2.
 7. Ajakirjanikud Riigikogu komisjoni koosolekutele : sotsialistide ettepanek Riigikogu kodukorra muutmiseks : [sõnum] // Vaba Maa (1926) 16. jaan., nr. 13, lk. 3 ; Postimees 16. jaan., nr. 15, lk. 2.
 8. A. S. Uue koalitsiooni Achillese kand... : endise valitsuse peksmine pärast tema surma : [vanade arupärimiste läbivaatamine] // Vaba Maa (1926) 16. jaan, nr. 13, lk. 2.
 9. Eelarve-vaielused Riigikogus : vastasrind arvustamas... : [ka riigiametnike koondamise küsimus] // Vaba Maa (1926) 21. jaan., nr. 17, lk. 7.
 10. -g. Meie poliitilise arenemise sihtjooned : [valimisseaduse muutmise vajadus] // Postimees (1926) 21. jaan., nr. 20, lk. 1.
 11. [Anderkopp, Ado]. Kas saame parandada? : raskused Riigikogu töös ja valitsemises : väikeste rühmade saatus : [erakondade ja rühmade rohkus] // Vaba Maa (1926) 24. jaan., nr. 20, lk. 2.
 12. Kas sunduslised riigikogu valimised? : [Riigikogu valimise, rahvahääletuse ja rahvaalgatuse õiguse seaduse muutmise seaduse komisjon on tõstatanud  valimiste sunduslikuks tegemise küsimuse] // Postimees (1926) 27. jaan., nr. 26, lk. 1.
 13. Fox. Kõrge poliitika : [eelarvevaidluste kriitika : liigne huvi tipp-poliitikute majade ja korterite vastu] // Päevaleht (1926) 30. jaan., nr. 29, lk. 4.
 14. Lahkuminekud koalitsioonirühmades : valitsuse liikmed astugu riigikogust välja : [sõnum] // Postimees (1926) 5. veebr., nr. 35 (10), lk. 1.
 15. Maddison, Eugen. Riigikogu liikmete tasuta sõidu seaduse puhul : [kommentaar] // Eesti Politseileht (1926) 6. veebr., nr. 6, lk. 81-82.
 16. L. K. Parlamentline arupärimise õigus : sagedased ja põhjendamata arupärimised takistavad parlamendi tööd // Päevaleht (1926) 13. veebr., nr. 43, lk. 2.
 17. Popside seaduse seismapanemise ümber : põllumeestel 31 allkirja koos... // Päevaleht (1926) 16. veebr., nr. 46, lk. 3.
 18. Popsiseadus kuulutatakse välja : [J. Lattik ei kirjutanud seismapaneku nõudekirjale alla] // Vaba Maa (1926) 20. veebr., nr. 43, lk. 3 ; Postimees 19. veebr, nr. 149, lk. 5, pealk.: Popsiseadus astub jõusse : J. Lattik allkirja ei annud…
 19. Riigikogu liigete palk : põhipalk suuremaks, komisjonide eest väiksem tasu : [erakondade arvamused] // Vaba Maa (1926) 20. veebr., nr. 43, lk. 3 ; Postimees, 20. veebr., nr. 50, lk. 7.
 20. L. [Laaman, Eduard]. Komisjonide valitsus : Riigikogu meie korralageduse allikana : [komisjone liiga palju, keegi ei vastuta nende tegevuse eest] // Vaba Maa (1926) 21. veebr., nr. 44, lk. 2.
 21. Riigikogu esimehele Riigivanema palk : komisjonide ülemmäär 20 piiratud : [Riigikogu liikmete tasu seadus vastu võetud : sõnum] // Vaba Maa (1926) 23. veebr., nr. 45, lk. 3.
 22. Ühe Riigikogu skandaali lõpp : [Asutava Kogu liige Johannes-Friedrich Zimmermann maksab Punasele Ristile 15 000 marka Jüri Uluotsale antud kõrvakiilu eest : sõnum] // Vaba Maa (1926) 25. veebr., nr. 47, lk. 3.
 23. Sakslaste mürgel Riigikogus... : viimane heitlus maa pärast : [võõrandatud maade eest tasu maksmise seaduse arutamine] // Vaba Maa (1926) 6. märts, nr. 55, lk. 5-6 ; Postimees 6. märts, nr. 64, lk. 7 ; Päevaleht 6. märts, nr. 64, lk. 4.
 24. A. S. Viimased hingetõmbused : Riigikogu tegevust lõpetamas : arupärimiste salve tühjenemine // Vaba Maa (1926) 7. märts, nr. 56, lk. 2.
 25. Kirjanikud ja kunstnikud Riigikogu arvustuses : mis nad teevad ja kuidas nad elama peavad : rahvasaadikute kultuurpoliitiline nägu : [vaidlused haridusministeeriumi eelarve vastuvõtmisel] // Postimees (1926) 21. märts, nr. 79, lk. 4.
 26. L. K. Riigikogu viimased tööpäevad : [ülevaade II Riigikogu tööst] // Päevaleht (1926) 23. märts, nr. 81, lk. 2.
 27. Rbn [Rebane, Harald] Rahvaesitus demagoogiat tegemas : Vene-Balti uurimiskomisjoni ja Eesti Panga ankeetkomisjoni aastatepikkuse suure töö pisikesed tagajärjed Riigikogus // Päevaleht (1926) 26. märts, nr. 84, lk. 2.
 28. Rahvasaadiku tasu 34 000 mk. : veel kord katsutud kõik teha, et palka mitte suurendada : isegi kaks hääletust // Vaba Maa (1926) 27. märts, nr. 73, lk. 7.
 29. A. J. [Jürgenstein, Anton]. Teise Riigikogu töö lõpuks // Postimees (1926) 28. märts, nr. 86, lk. 1
 30. Kriis oli tulemas! : kirikumaade küsimus ägedaks tüliõunaks muutunud : Jaan Teemant lahkuda tahtnud : kuidas 2. Riigikogu suri // Vaba Maa (1926) 28. märts, nr. 74, lk. 5.
 31. Ei saa mitte vaiki olla... : järelhüüd teisele Riigikogule // Päevaleht (1926) 31. märts, nr. 89, lk. 2 ; 1. apr., nr. 90, lk. 2.
 32. Riigikogu töövõime : [võrdlus Asutava Kogu ja I Riigikoguga] // Vaba Maa (1926) 31. märts, nr. 76, lk. 2.
 33. Mis maksab Eesti riigile iga seadus ... : [335 000 marka] // Esmaspäev (1926) 12. apr., nr. 15, lk. 2.
 34. Jaakson, Jüri. Meie valimise seaduse puudustest : [erakonna nimekirja hääletamine piirab valija õigusi : Riigikogus piisaks 60 liikmest] // Postimees (1926) 7. mai, nr. 121, lk. 1.
 35. A. B [Randalu, A.]. Kulude kokkuhoidmisele valitsusaparaadis - III Riigikogu tähtsam ülesanne // Postimees (1926) 6. mai, nr. 120, lk. 1.
 36. Anderkopp, Ado. Uue Riigikogu tulekul : missugune loodakse uus valitsus? // Vaba Maa (1926) 22. mai, nr. 119, lk. 2.
 37. Kes saab Riigikogu esimeheks? : kaks võistlevat rühma : sotsialistid ja põllumeeste kogud : Palvadre või Soots : [sõnum] // Vaba Maa (1926) 28. mai, nr. 122, lk. 3.
 38. Anderkopp, Ado. Kas edasi või tagasi? : [erakonnad III Riigikogus] // Vaba Maa (1926) 29. mai, nr. 123, lk. 2.
 39. A. A. [Anderkopp, Ado]. Uue valitsuse loomisel : missugused on uue Riigikogu esimesed ülesanded // Vaba Maa (1926) 5. juuni, nr. 129, lk. 4.
 40. 99 meest + 1 naine = 100 Riigikogu liiget : [paigutus saalis] // Postimees : Esmaspäevane nädala-väljaanne (1926) 21. juuni, nr. 163, lk. 2.
 41. Karl Einbund Riigikogu esimees : uue Riigikogu avamiskoosolek : [ka juhatuse liikmete elulood] // Vaba Maa (1926) 23. juuni, nr. 144, lk. 3 ; Postimees, 23. juuni, nr. 165, lk. 2 ; Päevaleht, 23. juuni, nr. 166, lk. 3.
 42. Anderkopp, Ado. Valitsuse loomisel : [Riigikogu ülesannetest valitsuse loomisel ja valitsuse funktsioonidest] // Vaba Maa (1926) 24. juuni, nr. 145, lk. 4.
 43. -g. Riigikogu liigete arvu vähendamine. Kas Riigikogu liigete tasu suurus põhiseaduses kindlaks määrata? : [tööerakonna rühma seaduseelnõu - 50 liiget ja 18 000 marka kuus 6 kuu eest aastas] // Postimees (1926) 2. juuli, nr. 173, lk. 3.
 44. 52-mehelise parempoolse enamuse loomisel : Riigikogu esimehel Riigivanema kandidaadi valimisel vabad käed : [koalitsiooni moodustamine] // Vaba Maa (1926) 3. juuli, nr. 153, lk. 3.
 45. L. [Laaman, Eduard]. Meie rühmade isevalitsus mis õiget valitsust ei salli : [valitsuse loomine, Riigikogu esimehe funktsioonid] // Vaba Maa (1926) 10. juuli, nr. 159, lk. 2.
 46. Värske valitsus koos : valitsuse esimene enamus Riigikogus : 46 häält poolt, 34 vastu : tööerakond vastasrinnas // Vaba Maa (1926) 25. juuli, nr. 172, lk. 3 ; Postimees, 24. juuli, nr. 197, lk. 5.
 47. Hall valitsus halli programmiga : lihtülemineku vormel 46 häälega 33 vastu läbi läinud : deklaratsiooni vaieluste lõppakord // Vaba Maa (1926) 3. aug., nr. 179, lk. 5-6 ; Postimees, 1.-2. aug, nr. 205-206, lk. 2.
 48. Lg [Luiga, Georg Eduard]. Kas vähendada või suurendada riigikogu liigete arvu? // Päevaleht (1926) 28. aug., nr. 232, lk. 2.
 49. Sajapealise majesteedi ilme : Riigikogu liigete koosseis vanaduse, sündimiskoha ja elukutse järele // Vaba Maa (1926) 18. sept., nr. 219, lk. 7.
 50. Riigikogu juhatus kokku tõmbamas : paari miljoni võrra kulusid vähendatud : [eelkõige kärbiti sõidu- ja esinduskulusid : sõnum] // Vaba Maa (1926) 5. okt., nr. 233, lk. 3.
 51. Kuidas teeb Riigikogu tööd? : Vanematekogu eile seda küsimust arutamas : kolm koosolekut nädalas : komisjonid tööd alanud : [sõnum] // Vaba Maa (1926) 6. okt., nr. 234, lk. 3 ; Päevaleht, 6. okt., nr. 271, lk. 8.
 52. Riigikogu kriminaalseadustiku komisjon tööl : vaielused surmanuhtluse ümber... : ennetähtaega vabastamise tähtajad // Päevaleht (1926) 27. okt., nr. 292, lk. 5.
 53. Tööpuudus Riigikogu komisjonides : [valitsus ei esita seaduseelnõusid, mis nõuavad kiiret vastuvõtmist : sõnum] // Vaba Maa (1926) 3. nov., nr. 258, lk. 3.
 54. Eesti Panga lood Riigikogus... : panga juhatuse ja nõukogu ümbermoodustamine // Vaba Maa (1926) 5. nov., nr. 260, lk. 7 ; Päevaleht, 26. nov., nr. 322, lk. 5.
 55. Riigikogu narritamine erakorraliste teadaannetega // Päevaleht (1926) 19. nov., nr. 315, lk. 5.
 56. Koondamine riigi majanduses... : [välisministeeriumi ja töö-hoolekandeministeeriumi koosseisu seaduseelnõu : sõnum] // Rahvaleht (1926) 27. nov., nr. 140, lk. 3.
 57. Üüriseadus lõikelaual : "ärakaotamise" seadus "osalise kaotamise seaduseks" muutunud : Riigikogu üüriseaduse komisjonis : [sõnum] // Vaba Maa (1926) 17. dets., nr. 296, lk. 8.
 58. Popsiseaduse teostamisel : põllutööministeeriumi esitaja seletused Riigikogu maakomisjonile : [vabadiku-, popsi- ja rentnikukohtade arv maakondade kaupa] // Vaba Maa (1926) 19. dets., nr. 298, lk. 9.
 59. A. J. [Jürgenstein, Anton]. Läinud aasta sisepoliitiline silmnägu : [Riigikogu valimine, hinnang Riigikogu tööle] // Postimees (1927) 4. jaan., nr. 3 ; 6. jaan. nr. 5, lk. 3, lk. 1.


Eesti Rahvaerakonna valimisreklaamist.
Eesti Rahvusraamatukogu


Sama.


Eesti Rahvaerakona propagandatrükis.


Riigikogu liikme Johannes Fuksi teatis Riigikogu juhatusele oma elukoha kohta.
ERA, f. 80, n. 3, s. 2201, l. 3


"Pole meil karta kukkumist – asume täiesti kindlal ja kõikumata alusel!"
Vaba Maa, 5. sept. 1926, nr. 208, lk. 7


Riigikogu liikme Johannes Fuksi teatis Riigikogu juhatusele oma elukoha kohta.
ERA, f. 80, n. 3, s. 2201, l. 18


Riigikogu liikme H. Kiiveri teatis Riigikogu juhatusele oma elukoha kohta.
ERA, f. 80, n. 3, s. 2201, l. 19


Riigikogu liikme Jakob Saare teatis Riigikogu juhatusele oma elukoha kohta.
ERA, f. 80, n. 3, s. 2201, l. 11

Loe lisaks

Valimine

 1. III Riigikogu valimised 15.-17. mail 1926 = Elections au Parlement de 15.-17. mai 1926. - Tallinn : Riigi Statistika Keskbüroo, 1927. - 48 lk. : tab., joon. - Tiitel ja ptk. pealk. paralleelselt eesti, prantsuse k.
 2. Eesti Rahvaerakonna lähem tegevuskava kolmandas Riigikogus ehk missugused ligemad ülesanded seab enesele Eesti rahvaerakond kolmandas Riigikogus? - Tartu : Eesti Rahvaerakonna keskkomitee, 1926. - 15 lk.
 3. Riigikogu valimise, rahvahääletamise ja rahvaalgatamise seadus / Riigikogu. - Tallinn, 1926. - 48 lk., 3 murtud l. tab.
 4. Riigikogu valimiste uus seadus: eelnõu valmis ja ministrite vahelises komisjonis arutusel : [sõnum] // Vaba Maa (1925) 13. sept., nr. 212, lk. 3.
 5. Uus valimisseadus // Päevaleht (1925) 31. okt., nr. 295, lk. 3.
 6. A. A. [Anderkopp, Ado]. Uute valimiste tulekul : meie rahvaesitustel ei saa vahet olla : Riigikogu erilised ülesanded : kuidas valib rahvas? : [1,5 kuud enne valimisi peaks Riigikogu töö katkestama, et mitte teha valimispropagandat] // Vaba Maa (1926) 19. jaan., nr. 15, lk. 2.
 7. Rbn. [Rebane, H.]. Nimekirjade lõplik kokkuseadmine : [rühmitustest Riigikogu valimisel] // Päevaleht (1926) 13. märts, nr. 71, lk. 2.
 8. Kokku 154 nimekirja 2350 kandidaadiga : [ülevaade] // Postimees (1926) 17. märts, nr. 75, lk. 2 ; Vaba Maa, 17. märts, nr. 64, lk. 3.
 9. L. [Laaman, Eduard]. Parteid ja kutseühingud : märkused valimisnimekirju lugedes... : [Riigikogus liiga palju mittepoliitilisi kutseühinguid] // Vaba Maa (1926) 20. märts, nr. 67, lk. 2.
 10. 722.425 valijat 3-da Riigikogu valimistel : hääleõiguslikkude kodanike üldarv kasvanud, erakondade arv vähenenud : [võrdlus ka Asutava Kogu, I ja II Riigikogu valimistega] // Päevaleht (1926) 12. mai, nr. 127, lk. 4.
 11. III Riigikogu valimiste tagajärjed : maal võistlevad kogumehed ja asunikud, linnades esikohal mitmel pool tööerakond // Vaba Maa (1926) 18. mai, nr. 114, lk. 3.
 12. Anderkopp, Ado. Sõna on öeldud : vaade tagasi ja sihid edasi // Vaba Maa (1926) 19. mai, nr. 116, lk. 2.
 13. Rahva otsus Riigikogu valimistel : [kokkuvõtteid maakondadest ja linnadest] // Vaba Maa (1926) 19. mai, nr. 116, lk. 3, 4.
 14. 521.031 häält : [tulemused maakondade kaupa] // Vaba Maa (1926) 21. mai, nr. 118, lk. 5.
 15. A. J. [Jürgenstein, Anton]. Pärast valimisvõitlusi : [tulemuste analüüs] // Postimees (1926) 21. mai, nr. 135, lk. 1.
 16. L. [Laaman, Eduard]. Valimised ilma poliitikata : [parteide poliitilised erinevused on vähenenud, riigi ümberkorralduse kavad enamikus teostatud] // Vaba Maa (1926) 27. mai, nr. 121, lk. 6.
 17. 3. Riigikogu valimised jäävad jõusse : Riigikohus üürnikkude edasikaebtuse tagajärjeta jätnud... // Päevaleht (1926) 15. juuni, nr. 158, lk. 1.

Avalehele | Eesti Vabariik, 1918-40 | Okupatsiooniaastad | Eesti Vabariik 1991-