Avalehele | Eesti Vabariik, 1918-40 | Okupatsiooniaastad | Eesti Vabariik 1991-
Sissejuhatus, Eestimaa Kubermangu Ajutise Maanõukogu loomine ja tegevus
1918, 1919, 1920, 1921, 1922, 1923, 1924, 1925, 1926, 1927, 1928, 1929, 1930,
1931, 1932, 1933, 1934, 1935, 1936, 1937, 1938, 1939, 1940
 
1928

III Riigikogu 15.06.1926 – 14.06.1929

1. jaanuar - Eestis hakkas kehtima Eesti kroon

20. märts - esmakordselt toimus raadio otseülekanne Riigikogu koosolekust

8.-14. juuni - Riigikogu delegatsioon külastas Ungari parlamenti

4.-5. september - riigivanem Jaan Tõnissoni visiit Rootsi Kuningriiki

September - algas korrapärane Riigikogu tähtsamate koosolekute edastamine ringhäälingu vahendusel

12. november  - Jaan Tõnissoni valitsus astus tagasi

4. detsember - Riigikogu kinnitas ametisse August Rei juhitud valitsuse (04.12.1928 – 09.07.1929): Riigivanem - August Rei
Välisminister - Jaan Lattik
Sise- ja kohtuminister - Tõnis Kalbus
Põllutööminister - Karl-Johannes Soonberg (Soonpää)
Töö- ja hoolekande- ja haridusminister - Leopold Johanson
Raha- ja kaubandus-tööstusminister - Aleksander Oinas
Sõjaminister - Mihkel Juhkam
Teedeminister - Oskar Köster

Läks lahti päris tuliseks maruks, kui ma 1928. a. sügisel astusin sotsialist Rei valitsusse välisministriks. Rei valitsus kinnitati ametisse 4. dets. 1928. Kristlased ja sotsialistid, asunikud ning tööerakond moodustasid valitsuse. See oli paremale tiivale üleöö ilmunud ilmutus. Teemant ütles sotsialistide ja kristlaste valitsuse kohta, et kuidas võib tuli ja vesi kokku sündida.
Lattik, Jaan. Teekond läbi öö. Vadstena, 1950, lk. 263


Loe lisaks

 1. Anderkopp, Ado. Riigikogu astub kokku : [pärast vaheaega, päevakorras riigieelarve] // Vaba Maa (1928) 17. jaan., nr. 13, lk. 2 ; Postimees, 17. jaan., nr. 16, lk. 1.
 2. Eelarve vaieluste viimane vaatus... // Vaba Maa (1928) 2. veebr., nr. 27, lk. 8-9.
 3. Rahvasaadikute palgad. Eesti Riigikogu liige kõige kehvem // Päevaleht (1928) 19. veebr., nr. 49, lk. 2.
 4. [Elevandiluust] Haamer Riigikogule: Põhjamaa parlamentide traditsiooniline ese : [kingitus Eesti aukonsulitelt Taanis : sõnum] // Vaba Maa (1928) 25. veebr., nr. 47, lk. 1 ; Päevaleht, 25. veebr., nr. 55, lk. 1 ; Postimees, 25. veebr., nr. 55, lk. 2.
 5. Juubeli suurpäev Riigikogus : [10 a. iseseisvust : ülevaade] // Postimees (1928) 25. veebr., nr. 55, lk. 2.
 6. Pidulik koosolek Riigikogus // Vaba Maa (1928) 25. veebr., nr. 47, lk. 2.
 7. Riigikogu - Eesti Vabariigi rahvale : [läkitus] // Päevaleht (1928) 25. veebr., nr. 55, lk. 3 ; Postimees, 25. veebr., nr. 55, lk. 2 ; Vaba Maa, 25. veebr., nr. 47, lk. 5.
 8. Vabariigi valitsuse erakordne teadaanne 10. iseseisvuspäeva puhul : Riigivanema J. Tõnissoni poolt ette kantud Riigikogus 24. veebruaril 1928. a. // Vaba Maa (1928) 25. veebr., nr. 47, lk. 6 ; Päevaleht, 25. veebr., nr. 55, lk. 2.
 9. Eesti ei tahtnud kedagi haavata : Riigikogu läkituses ei puudutatud praegust tegelikku vahekorda Saksamaaga : järelkaja Saksa ajakirjanduses : asjade tõeline käik : Saksa pahandus Riigikogu läkitusest // Vaba Maa (1928) 28. veebr., nr. 49, lk. 3.
 10. 10 000 mõisatöölist maaga varustatud : põllutööministri seletus Riigikogus : 1592 mõisahoonet endiste mõisatööliste kasutada // Vaba Maa (1928) 2. märts, nr. 52, lk. 2.
 11. Valjem kord Riigikogus : juhataja hakkab märkusi tegema ka halvakspanevate üteluste eest... // Vaba Maa (1928) 16. märts, nr. 64, lk. 2.
 12. Riigikogu koosolek raadio kaudu: teisipäeval oli esimene katse... : [sõnum] // Vaba Maa (1928) 22. märts, nr. 69, lk. 3.
 13. Eelarve arutamine Riigikogus : lisaeelarve nr. 3 lõpulikult vastu võetud... : [ülevaade koosolekust] // Vaba Maa (1928) 28., 29.  märts, nr. 74, 75, lk. 7, 2.
 14. A. A. [Anderkopp, Ado]. Rahvaesitus töö katkestanud : kas kõneldakse Riigikogus põhimõttelikult liig palju? : seaduste uputus // Vaba Maa (1928) 1. apr., nr. 78, lk. 4.
 15. K. Seadusandluse korraldamatus : Riigikogu töö kipub ummikusse minema : "Muutmise seaduse muutmise seadused" : [halvasti koostatud seaduse näide - õpetajate palgaseadus, valitsuse puudulikud eelnõud, näit. tempelmaksuseadus] // Postimees (1928) 4. apr., nr. 94, lk. 3.
 16. Riigikogu töökorralduse puudused : [Riigikogu 21-liikmeline rahanduskomisjon ja 15-liikmeline üldkomisjon liialt suured, juriidilise komisjoni ja üldkomisjoni liikmetest alla poole juriidilise haridusega] // Postimees (1928) 13. apr., nr. 99, lk. 3.
 17. N. Riigikoguliigetest ministrite palk : [sotsialistid on seadnud kahtluse alla Riigikogusse kuuluvate ministrite õiguse saada riigikoguliikme palka : repliik] // Postimees (1928) 14. apr., nr. 100, lk. 3.
 18. Lg [Luiga, Georg Eduard]. Poliitilisi päevamärkmeid : Riigikogu liikmete kahekordsetest palkadest ja isiku puutumatusest // Päevaleht (1928) 6. mai, nr. 122, lk. 2.
 19. Emake maantee Riigikogus : pikad vaielused eelnõu teisel lugemisel... // Vaba Maa (1928) 12. mai, nr. 109, lk. 6.
 20. -sepp [Tõllassepp, August]. Maanteed, naturaalkohustus ja kogupõllumehed : [seaduse arutamise kommentaare] // Postimees (1928) 14. mai, nr. 130, lk. 7.
 21. Uus haamer Riigikogule: Riigi kunstkäsitöökooli annetus: ilus nikerdatud töö : [sõnum] // Vaba Maa (1928) 24. mai, nr. 119, lk. 1.
 22. Maanteede kriisipalavik möödunud : Vabariigi Valitsuse kompromiss-ettepanek ühel meelel vastu võetud : maanteede seadus 3. lugemisel vastu võetud // Vaba Maa (1928) 25. mai, nr. 120, lk. 3 ; Postimees, 25. mai, nr. 141, lk. 2, pealk.: Rahu majas...
 23. Riigikogu delegatsioon sõitis Ungari eile õhtuse rongiga: delegatsiooni kuuluvad 12 Riigikogu liiget : [külastatakse Ungari parlamenti] // Vaba Maa (1928) 6. juuni, nr. 127, lk. 3.
 24. A. T-nn [Tammann, August]. Rabelev seadusandlus : ülepeakaela töö tuleb edaspidi ära jätta : [kevadisest istungjärgust] // Vaba Maa (1928) 7. juuni, nr. 128, lk. 4.
 25. Rääkimine on hõbe... : kuldsuud ja vaikivad rahvasaadikud : kuidas jäädvustatakse rahvasaadikute kõned // Rahvaleht (1928) 16. juuni, nr. 70, lk. 4.
 26. Tallmeister, Theodor. Riigikogu delegatsioon Ungaris: muljeid ja tähelepanekuid // Vaba Maa (1928) 21.-22. juuni, nr. 140-141, lk. 5, 6.
 27. Riigikogu avamine raadios : Ringhääling annab kavakindlalt edasi rahvaesituse koosolekud... : [sõnum] // Vaba Maa (1928) 27. sept., nr. 224, lk. 3.
 28. Riigikogu sügisene tööjärk alganud // Vaba Maa (1928) 3. okt., nr. 229, lk. 5-6 ; Postimees, 3. okt., nr. 269, lk. 4, pealk.: Kolmveerand tundi istungjärgu avamist ; Päevaleht, 3. okt., nr. 269, lk. 5.
 29. T. Purustatud illusioonid : [erakondade tegevusest Riigikogus] // Päevaleht (1928) 6. okt., nr. 272, lk. 2.
 30. 4 rahvasaadikut, 5 kuplit ja publik : lammutamise nurgakivi : [4 Riigikogu liikme seaduseelnõust Aleksander Nevski katedraal lammutada] // Postimees (1928) 14. okt., nr. 280, lk. 3.
 31. Põllumajandusliku abiandmise kapital : asi ise tarvilik, kuid seadus puudulik : tänavuseks abiandmiseks erakordselt 80 000 000 senti : [rahaasjanduse komisjoni koosolek] // Vaba Maa (1928) 1. nov., nr. 254, lk. 5.
 32. Surmanuhtlus ja abort : kaks rasket küsimust Riigikogus... // Vaba Maa (1928) 1. nov., nr. 254, lk. 7 ; Postimees, 1. nov., nr. 298, lk. 5, pealk.: Kriminaalseadustik ei pehmenenud...
 33. Toompea katedraal, Schahovskoi ja Plehve : likvideerimise nõude tõelised põhjused : lammutamise tehnilised ja rahalised võimalused : asja juriidiline külg : [ülevaade koosolekust : kohal Aleksander Nevski koguduse ja Apostliku sinodi esindajad] // Vaba Maa (1928) 8. nov., nr. 260, lk. 5.
 34. Köster ja Tonkmann : üle 50% on ikaldunud, ligi 6000 talumajapidamist, kelle kahju hinnatud 450 miljoni sendi peale : lahing ikaldusabi ümber : [rahaasjanduse komisjoni koosolekust] // Vaba Maa (1928) 17. nov., nr. 268, lk. 7.
 35. Surmanuhtlus kriminaalkoodeksi üles võetud : nimeline hääletamine Riigikogus : naiskodanikkudele surmanuhtluse asemele eluaegne sunnitöö // Vaba Maa (1928) 23. nov., nr. 273, lk. 2 ; Päevaleht, 23. nov., nr. 320, lk. 5 ; Postimees, 23. nov., nr. 320, lk. 1, pealk.: Surmanuhtlus jääb...
 36. Kaitsekõned abortidele : Riigikogus ühehäälelise enamusega otsustatud, et abort esimese kolme kuu jooksul ei ole karistatav : siis aga terve peatükk kustutatud ja sellega eelmine otsus tühistatud... : [ülevaade koosolekust] // Vaba Maa (1928) 25. nov., nr. 275, lk. 7 ; Päevaleht, 25. nov., nr. 322, lk. 7, pealk.: Abort - kuritegu või kaitseabinõu...
 37. S. Riigikogu ja kriminaalseadustik : [seaduste vastuvõtust Eesti rahvaesinduses] // Päevaleht (1928) 27. nov., nr. 324, lk. 2.
 38. Koalitsioon koos : uus valitsus loodakse viiest rühmast : sotsialistidest kuni kristliku rahvaerakonnani... // Vaba Maa (1928) 1. dets., nr. 280, lk. 3 ; Päevaleht, 1. dets., nr. 328, lk. 5.
 39. A. Rei kabineti esimene tuleproov : umbusalduse ettepaneku poolt hääletasid 22, vastu 52 Riigikogu liiget : [ülevaade koosolekust] // Vaba Maa (1928) 20. dets., nr. 296, lk. 7, 8 ; Postimees, 20. dets., nr. 147, lk. 2, pealk.: Deklaratsiooni arvustuseks.
 40. Aasta rahvaesituse ja valitsuse elus // Postimees (1929) 6. jaan., nr. 5, lk. 5.


Riigikogu liikmete suviseid aadresse.
ERA, f. 80, n. 3, s. 2201, l. 47

Avalehele | Eesti Vabariik, 1918-40 | Okupatsiooniaastad | Eesti Vabariik 1991-