Avalehele | Eesti Vabariik, 1918-40 | Okupatsiooniaastad | Eesti Vabariik 1991-
Sissejuhatus, Eestimaa Kubermangu Ajutise Maanõukogu loomine ja tegevus
1918, 1919, 1920, 1921, 1922, 1923, 1924, 1925, 1926, 1927, 1928, 1929, 1930,
1931, 1932, 1933, 1934, 1935, 1936, 1937, 1938, 1939, 1940
 
1929

III Riigikogu 15.06.1926 – 14.06.1929

IV Riigikogu 15.06.1929 – 14.06.1932

1. jaanuar - senise Vene mõõdustiku asemel kehtestati meetermõõdustik

5. veebruar - toimus üks suuremaid skandaale Riigikogu ajaloos: „Kaja” peatoimetaja ja Riigikogu liige Artur Tupits andis töö- ja hoolekande- ja haridusminister Leopold Johansonile Riigikogu hoone vestibüülis kaks kõrvakiilu. Kõnekeelde tuli uus väljend „tupitsat tegema”

15. veebruar - Märt Martinson pidas Riigikogu koosolekul talumajandusnõuande korraldamise seaduse I lugemisel 11 tunnise kõne

11.-13. mai - toimusid IV Riigikogu valimised. Valimisnimekirjadesse oli kantud 733 250 inimest. Valimas käis 69,3 % hääleõiguslikest kodanikest

Valimisliidud ja -ühendused

Häälte arv

Mandaatide arv

Eesti Sotsialistlik Tööliste Partei

121 024

25

Põllumeeste Kogud

116 715

24

Asunikkude, Riigirentnikkude ja Väikepõllupidajate Koondus

69 069

14

Tööerakond

51 527

10

Rahvaerakond

45 035

9

Eesti Tööliste Partei, linna- ja maatöörahva, popside, asunikkude, rentnikkude ja kõigi kehvikute ühine nimekiri

31 004

6

Kristlik Rahvaerakond

20 863

4

Saksa-Rootsi valimisblokk

16 235

3

Majaomanikud, kaupmehed, töösturid ja teised eraomandust pooldajad

14 627

3

Vene Rahvuslik Liit

12 797

2

Töölised, üürnikud, kalamehed ja väikemaapidajad

6012

-

14. juuni - III Riigikogu lõpetas tegevuse. Tööaja jooksul toimus kaheksa istungjärku ning peeti 241 koosolekut, vastu võeti üle 300 seaduse

27.-28. juuni - Rootsi kuningas Gustav V külastas oma Eesti-visiidil ka Riigikogu, Tallinna Raekojas anti talle üle Tallinna ja Narva aukodaniku tunnistus

29. juuni - August Rei valitsus lahkus ametist

1. juuli - tööd alustas Raha- ja Kaubandus-Tööstusministeeriumi liitmise teel loodud Majandusministeerium

Ühendati Kohtu- ja Siseministeerium

2. juuli - toimus IV Riigikogu avakoosolek

9.juuli - ametisse astus Otto Strandmani juhitud valitsus (09.07.1929 – 12.02.1931):
Riigivanem - Otto Strandman
Välisminister - Jaan Lattik
Kohtu- ja siseminister - Tõnis Kalbus,  kuni 12.04.30
Kohtu- ja siseminister - Ado Anderkopp, alates 12.04.30
Põllutööminister - August Kerem
Haridus- ja sotsiaalminister - Jaan Hünerson
Majandusminister - Johannes Friedrich Zimmermann
Kaitseminister - Oskar Köster
Teedeminister - August Jürman(n) (Jürima)


Loe lisaks

 1. Tupits, A. Viimane vaatus Riigikogus : rahvaesitus asub oma töid lõpetama // Kaja (1929) 15. jaan., nr. 12, lk. 2.
 2. Majesteet alustas vaikselt oma tööd : istungjärgu esimene koosolek kestis pool tundi... // Vaba Maa (1929) 17. jaan., nr. 14, lk. 2.
 3. [Haridus]Minister sai Riigikogus kõrvakiilu : "Kaja" peatoimetaja A. Tupits lõi minister L. Johansoni : Toompea "rusikakultuur" // Rahvaleht (1929) 7. veebr., nr. 16, lk. 1 ; Vaba Maa, 7. veebr., nr. 32, lk. 3, pealk.: Haridusministrit löödi Toompeal ; Postimees, 7. veebr., nr. 37, lk. 7, pealk.: Eelarve vaidlusi peetakse juba rusikatega ; Päevaleht, 7. veebr., nr. 37, lk. 4, pealk.: Kõrvakiilud Riigikogus...
 4. Tormiline eelarve arutamine Riigikogus : parem ja pahem tiib üksteisega arveid õiendamas : käre arvustus asunikkude metsalaastamisepoliitikale : Eesti kaubad Persia turgudele // Vaba Maa (1929) 7. veebr., nr. 32, lk. 5.
 5. Enneolematu[d] skandaal[id] Riigikogus : Riigikogu koosolek lõpetati mürgli pärast... : [Tupitsa kõrvakiilude tagajärjed] // Vaba Maa (1929) 8. veebr., nr. 33, lk. 5-6.
 6. Vaikus pärast tormi : eelarve rahulikud läbirääkimised Riigikogus... // Vaba Maa (1929) 9. veebr., nr. 34, lk. 5.
 7. Riigikogus lüüakse keelte-lahingut... : kas inglise- või saksa keel // Vaba Maa (1929) 15. veebr., nr. 39, lk. 6 ; Postimees, 15. veebr., nr. 44, lk.2.
 8. Kogumeeste mõistmatu töötakistus : kaheksa tundi ebatootvaid omavahelisi vaielusi küsimuse pärast kui pikk vaheaeg teha koosolekule : M. Martinsoni rekord töötakistuskõne pikkuses // Vaba Maa (1929) 17. veebr., nr. 41, lk. 5-7 ; Esmaspäev, 18. veebr., nr. 7, lk. 1, pealk.: Riigikogu pikk päev.
 9. Lucas. Riigikogu rekordkoosolek - 23 tundi 25 min : [Põllumeeste kogude] obstruktsioonikõne kestis 11 tundi 15 min // Postimees (1929) 17. veebr., nr. 47, lk. 2.
 10. Raudla, Heiki. Üks Eesti Riigikogu rekordeid : [15. veebr. 1929. a. koosolek : Martinsoni 11tunnine kône] // Sakala (1994) 24. mai, lk. 4.
 11. Kärevere ja võõrkeelte küsimuse lõpuvaatus... : Riigikogu ühemeelne seisukoht võõrkeelte küsimuses // Vaba Maa (1929) 1. märts, nr. 51, lk. 5.
 12. A. Rei tahab olla [Bekkeri tehaste] hooldaja : ...öösine koosolek Riigikogus : [korruptsioonist Bekkeri tehaste ümber] // Vaba Maa (1929) 7. märts, nr. 56, lk. 5-9
 13. Riigikogule esitati seaduseelnõu, mille järele Riigikogu liikmed saaksid tulevikus palka ainult selle aja eest, mil rahvaesindus tööd teeb, kuid mitte rohkem kui kuus kuud aastas : [sõnum] // Rahvaleht (1929) 12. märts, nr. 30, lk. 2 ; Vaba Maa, 12. märts, nr. 60, lk. 2, pealk.: Ometi kord...
 14. Tonkman, Köster ja Kasari uputus... : ikalduslaenud tütardele kaasavaraks : mitmetunnilised ikaldusvaielused lõppesid lihtüleminekuvormeliga // Vaba Maa (1929) 15. märts, nr. 63, lk. 5, 2.
 15. Konik, Konstantin. Väsimus tuleb maha raputada : demokraatia võib halbadel teedel kujuneda iseenda hävitamiseks : paremad mehed vaadaku ümber // Vaba Maa (1929) 16. märts, nr. 64, lk. 4.
 16. Uus aasta algab roosiliste lootustega : aruandja K. Asti 2-he tunniline eelarve-kõne : eelarve vähenenud ligi 2 miljoni võrra : eile algas riigieelarve 2. lugemine // Vaba Maa (1929) 23. märts, nr. 70, lk. 2.
 17. Eesti-Saksa kaubalepingu ratifitseerimine... // Vaba Maa (1929) 26. märts, nr. 72, lk. 2.
 18. J. Laidoner meie Riigikogu puudustest : juhtimise kriis seadusandluses, istungitel, rühmades // Vaba Maa (1929) 26. märts, nr. 72, lk. 5.
 19. [Anderkopp, Ado]. Riigikogu lõpetas töö : lahkuva rahvaesituse ilme, tema töö ja selle tulemused : kas uus katse kriisiks // Vaba Maa (1929) 28. märts, nr. 74, lk. 4.
 20. Ergo. Kolmanda Riigikogu lõpp // Kaja (1929) 28. märts, nr. 74, lk. 2.
 21. A-i. Kolmas Riigikogu : 300 seadust, aga vähe lugupidamist : parlament, missugune ta ei peaks olema // Päevaleht (1929) 7. apr., nr. 92, lk. 2.
 22. T. Kodanik peab teotsema : [rahvas, rahvaesindus ja valitsus : rahvaesinduse töö- ja palgaolud] // Sakala (1929) 9. apr., nr. 42, lk. 2.
 23. K. P. Eesti parlamentarismi kriis // Päevaleht (1929) 13. apr., nr. 98, lk. 2.
 24. L. [Laaman, Eduard]. Riigikogu anarhia : valitsemisevärk vajab järelvaatust : [põhiseadust tuleb parandada valitsuse kasuks] // Vaba Maa (1929) 4. apr., nr. 77, lk. 4.
 25. Vilms, Juhan. Rahvapoliitika või kihipoliitika? : mõtteid "ideaalsest" parlamendist // Vaba Maa (1929) 10. apr., nr. 82, lk. 4.
 26. Strandman, Otto. Riigikogu, valitsus ja president : kus on viga : kas Riigikogus või inimestes? : liiderid poliitilisteks jooksupoisteks // Vaba Maa (1929) 5. mai, nr. 104, lk. 4.
 27. Vanad ja noored Riigikogu liikmed... : vanus kõigub 68 aastast 24-ni : neljandas Riigikogus 31 uut liiget : [statistikat] // Vaba Maa (1929) 8. juuni, nr. 130, lk. 2.
 28. Kornel, K. Kas poliitiline või majanduslik parlament? // Päevaleht (1929) 25. juuni, nr. 167, lk. 2.
 29. Nemo. Uue majesteedi pale // Kaja (1929) 4. juuli, nr. 154, lk. 4.
 30. Uus Riigikogu algas tööd... : [ülevaade] // Vaba Maa (1929) 4. juuli, nr. 151, lk. 6.
 31. Meie Riigikogu ülesanded võrreldes teiste riikide rahvaesituskogude ehk nn parlamentide omadega // Pühapäevaleht (1929) 7. juuli, nr. 27, lk. 2.
 32. A. A. [Anderkopp, Ado]. Usaldus valitsusele : deklaratsioonivaielused Riigikogus : opositsioonikõned ja Riigivanema vastus // Vaba Maa (1929) 28. juuli, nr. 172, lk. 4.
 33. Tollisõda Toompeal... :  Kaaver sõnakuulmatuse pärast 3 koosolekuks välja heidetud : muljeid // Vaba Maa (1929) 10. okt., nr. 235, lk. 5.
 34. Tollid kaalumisel... : alamkomisjon küsimuse põhjaliku selgitamise kava kokku seadnud : tööstuse seisukorra selgitamine // Vaba Maa (1929) 17. okt., nr. 241, lk. 3.
 35. Riigikogu komisjonide töökorraldus : komisjonid tulevad vabastada tehnilisest tööst // Postimees (1929) 29. okt., nr. 294, lk. 4.
 36. Vitamiinisõda Riigikogus : vaielused Rahvasteliidu rahutööst : Eesti–Portugali kaubandusleping kiideti heaks : apelsinitollid kinnitati // Vaba Maa (1929) 7. nov., nr. 259, lk. 6-7.
 37. Riigikogu läbirääkimine naaberparlamentidega : [päevakorras vastukülaskäigud Saksamaale ja Soome] // Vaba Maa (1929) 30. nov., nr. 279, lk. 3.
 38. Credo. Rahupäevad rahvaesituses : arupärimiste põud ja selle põhjused // Vaba Maa (1929) 4. dets., nr. 282, lk. 4.
 39. Kaitseseisukord, suguhaigused, tööpuudus : tänavu hädaabitöid rohkem kui varemalt // Vaba Maa (1929) 6. dets., nr. 284, lk. 8.
 40. A. S. [Schulbach, Arnold]. Riigikogu lõppenud istungjärgu tulemusi : töö majanduselu tervendamiseks : vastuvõetud seadused oma väärtuse ja arvu poolest // Vaba Maa (1929) 20. dets., nr. 296, lk. 4.


Eesti Tööerakonna valimisreklaam.
Eesti Rahvusraamatukogu

Vaata veel valimisreklaami


Põllumeeste Kogude valimisreklaam.
Eesti Rahvusraamatukogu

Vaata veel valimisreklaami


Loe lisaks

  Valimised

 1. IV Riigikogu valimised, 11.-13. mai 1929 = Élections au Parlement de 11.-13. mai 1929. - Tallinn : Riigi Statistika Keskbüroo, 1929. - 52 lk. : tab., joon.
 2. Jõeäär, Aleksander. Kuidas parandada? Elu on võitlus. Võidab tugevam. Ühenduses on jõud. Kõik, kes elavad oma töövaevast, peavad ühinema sotsialistidega... : [üleskutse Riigikogu valijatele]. - Kuressaare : Eesti Sotsialistliku Tööliste Partei Saaremaa Komitee, 1929. - 16 lk. : portr.
 3. Majaomanikkude, kaupmeeste, töösturite ja teiste eraomandust pooldajate ülesanded IV Riigikogus ja kandidaatide nimekirjad. - Tallinn, 1929. - 14 lk.
 4. Mida kodanik valimisele minnes peab teadma : tõsine töö, kokkuhoid ja kindel kord on püsiva riigi alused... - Tallinn : Põllumeeste Kogu, 1929. - 15 lk.
 5. Rahvaerakonna kandidaadid 4. Riigikogu valimistel. - Tallinn : Päevaleht, 1929. - 2 lk. : portr.
 6. Üleskutse Narva majaomanikkudele, kaupmeestele, töösturitele ja kõigile eraomandust pooldajatele IV Riigikogu valijatele Viru valimisringkonnas Narvas 1929. a. - Narva, 1929. - 3 lk.
 7. Uue valimiseseaduse valmistamisele : Riigikogule soovitatakse valida seks erikomisjon : isik rohkem esikohale : [sõnum] // Vaba Maa (1927) 26. okt., nr. 251, lk. 3.
 8. Uus valimisseadus tulemas : erikomisjon Riigikogus oma tööd alustanud : rühmad määravad põhimõtted : [sõnum] // Vaba Maa (1927) 5. nov., nr. 260, lk. 4.
 9. Mida peab andma uus valimise seadus? : A. Anderkoppi ettekanne valimise seaduse komisjonis // Vaba Maa (1927) 12. nov., nr. 266, lk. 3.
 10. Valimise seadus laieneb : rühmad oma seisukohad valimise seaduse kohta avaldanud... : liikuvad nimekirjad seatakse sisse // Vaba Maa (1927) 18. dets., nr. 297, lk. 5.
 11. Proportsionaalse valimise viisi vastu : [Riigikogu valimisviisi muutmisega muutub ka omavalitsuste valimisviis] // Maaomavalitsus (1928) 25. okt., nr. 16, lk. 255.
 12. Riigikogu valimise eellained // Päevaleht (1929) 14. veebr., nr. 44, lk. 5.
 13. -a. Erakondlik killustumine [Riigikogu valimistel] // Päevaleht (1929) 2. märts, nr. 60, lk. 2.
 14. 2024 kandidaati 2258 nimega : pilk Riigikogu valimisnimekirjadesse... : [sõnum] // Vaba Maa (1929) 19. apr., nr. 90, lk. 5.
 15. Järve, J. Valimisseadust tuleb muuta // Pühapäevaleht (1929) 28. apr., nr. 17, lk. 3.
 16. Mis mina kihutuskoosolekutel nägin : kõige ägedamaid lahinguid lõid tänavuses valimisvõitluses keskerakonnad omavahel : J. Hünersoni vestlus "Kaja" esitajatega // Kaja (1929) 9. mai, nr. 107, lk. 4.
 17. L. [Laaman, Eduard]. Valimiskasti ees : erakondade võistluse tulemusi // Vaba Maa (1929) 12. mai, nr. 110, lk. 4.
 18. A. A. [Anderkopp, Ado]. Valimiste otsus : äärmused jäävad edasi juhtijateks : pahempool kasvanud : põhimõttelikud muutused jäid tulemata // Vaba Maa (1929) 15. mai, nr. 112, lk. 4.
 19. V. Riigikogu valimiste järel // Päevaleht (1929) 22. mai, nr. 134, lk. 2.

Avalehele | Eesti Vabariik, 1918-40 | Okupatsiooniaastad | Eesti Vabariik 1991-