Avalehele | Eesti Vabariik, 1918-40 | Okupatsiooniaastad | Eesti Vabariik 1991-
Sissejuhatus, Eestimaa Kubermangu Ajutise Maanõukogu loomine ja tegevus
1918, 1919, 1920, 1921, 1922, 1923, 1924, 1925, 1926, 1927, 1928, 1929, 1930,
1931, 1932, 1933, 1934, 1935, 1936, 1937, 1938, 1939, 1940
 
1930

IV Riigikogu 15.06.1929 – 14.06.1932

8. jaanuar - Rahvaerakond esitas Riigikogule põhiseaduse muutmise eelnõu

9.-11. veebruar - riigivanem Otto Strandmani visiit Poolasse

20. veebruar - Riigikogu võttis vastu posti, telegraafi, telefoni ja raadio seaduse

Postisaadetiste arvu peetakse üheks rahva kultuurilise arengu näitajaks, ja siin võime öelda, kui seda ka enda kohta maksvaks peame, et meie siin väga tahajäänud maade hulka ei kuulu, vaid et meie postisaadetiste arv on võrdlemisi suur, kuigi see Lääne-Euroopast maha jääb. Kui võrdleme meie praegust postisaadetiste arvu kodanikule ennesõjaaegse postisaadetiste arvuga mujal riikides, siis näeme, et praegune meie postisaadetiste arv on suurem kui enne sõda oli Ameerikas. Posti alal vajab märkimist asjaolu – sellejuures kõneldakse pikemalt vast eelarve puhul – et meie post üks tulutoovamaist ettevõtteist vabariigis on. ( J. Klesment)
IV Riigikogu III istungjärk 21. jaanuar 1930, koosoleku nr. 23 protokoll. Posti, telegraafi, telefoni ja raadio seaduse I lugemine.

27. mai - asutati Kaitseliidu noorteorganisatsioon „Noored Kotkad“

3. juuli - Riigikogu võttis vastu kaitseseisukorra seaduse

Kaitseseisukord lubab põhiseaduse järele kodanikkude põhiõigusi kitsendada. Põhiõiguste kitsendamine pole ligemalt määratud. Selle lause mõte tuleb ellu viia eriseaduses. Senimaksva seaduse järgi oli see põhiõiguste kitsendamine teostatud administratsioonile (kindralkuberner, eelnõu järgi sisekaitseülem ja sõja ajal ülemjuhataja) sääraste õiguste andmisega kodanikkude eneseavalduste keelamiseks või juhtimiseks, et põhiõigused tegelikult kitsendatuks osutusid. Eelnõu on sama süsteemi aluseks võtnud. Seal on ette nähtud (§ 8p. p. 8-14) õigus ära keelata koosolekuid (Põhiseadus §18. 1.1.), seada eeltsensuuri ja trükitooteid konfiskeerida (Põhiseadus §13.), isikutele keelata teatud kohtades viibimist (Põhiseadus §17.), sulgeda õppeasutisi (Põhiseadus §12.), sulgeda ettevõtteid ((Põhiseadus §19.), sekvestreerida ja arestida varandust (Põhiseadus §24.), kontrollida kirjavahetust (Põhiseadus §14.) /---/ Peale selle on ette nähtud kodanikkude esialgne kinnipidamine kuni kahe nädalani (Põhiseadus §8.) ja igal ajal läbiotsimiste toimetamine (Põhiseadus §10.).
Trakman, K. Kaitseseisukord // Õigus : juriidiline ajakiri, 1930, nr. 1, lk. 10.

12. juuli - Riigikogu võttis vastu teraviljaseaduse, mille järgi rukki ja rukkijahu sissevedu oli riigi ainuõigus

10.-11. august - Poola presidendi Ignacy Mościcki visiit Eestisse

9. detsember - Riigikogu võttis vastu raudteede seaduse


Loe lisaks

 1. Meil reisitakse liig palju välismaal... : välispasside hinna kõrgendamine peaks välissõite piirama : [liikumise ja elukoha muutmise seaduse läbivaatamise komisjoni koosolek] // Vaba Maa (1930) 1. veebr., nr. 27, lk. 3.
 2. Eelarvevaielustega kiirendatakse : Konstantin Päts kõneles 4 tundi : [ülevaade 4. veebr. koosolekust] // Vaba Maa (1930) 6. veebr., nr. 31, lk. 7-8.
 3. Majanduslik 1. detsember : J. Tõnisson nõuab koalitsiooni seinast seinani : kokkuhoid ja kokkuhoid ja kokkutõmbamine - absurd! // Vaba Maa (1930) 8. veebr., nr. 33, lk. 7.
 4. A. S. Eelarve arutamine mullu ja tänavu : raadio pudumine ei kõrvaldanud kõnelejate uputust : [ka 1929. ja 1930. a. riigieelarve vastuvõtmise võrdlus] // Vaba Maa (1930) 8. veebr., nr. 33, lk. 1.
 5. Eelarve võeti vastu : majandusminister vastas arvustajatele: "Raha ei saa rohkem välja anda, kui teda on" : [ka riigivanema autost ja riigiettevõtete müümisest] // Vaba Maa (1930) 9. veebr., nr. 34, lk. 9.
 6. Riigi eelarvet suurendati 3 milj. kr. võrra : ministeeriumide senise ümberkorraldamisega saavutatud üle 5 miljoni sendi kokkuhoidu : töölispartei rühm lõpulikult lagunenud // Vaba Maa (1930) 21. märts, nr. 68, lk. 7.
 7. "Lonkav eelarve" : sotsialistlik majandusminister jättis avasilmil mitmed teadaolevad kulud eelarvesse võtmata : lisa-eelarve selle parandamiseks vastu võetud // Vaba Maa (1930) 23. märts, nr. 70, lk. 7.
 8. Maaga sahkerdamisest ja põllumeeste raskustest : põlise tarvitamise seadus Riigikogus... // Vaba Maa (1930) 6. apr., nr. 82, lk. 10.
 9. [Schulbach, Arnold]. Riigikogu kolmas istungjärk : tagasivaade tehtud tööle : muudatused koosseisus, seaduseelnõud, küsimused ja arupärimised // Vaba Maa (1930) 15. apr., nr. 89, lk. 4.
 10. An. Riigikogu kolmandast istungjärgust : Tehtud töö räägib enese eest // Päevaleht (1930) 17. apr., nr. 106, lk. 4.
 11. As. Rahvaesituse autoriteedi langemine : kuidas hindas rahvas oma esitust 11 aasta eest ja nüüd // Vaba Maa (1930) 27. apr., nr. 98, lk. 4.
 12. Üüriseadusele lüüakse surmakella... // Vaba Maa (1930) 29. mai, nr. 125, lk. 7.
 13. Teravilja kaitseseadus rahanduskomisjonis ei leia poolehoidu : "Puhki ja Rotermanni rikastamise seadus" : [ülevaade rahaasjanduse komisjoni koosolekust] // Vaba Maa (1930) 4. juuni, nr. 130, lk. 3.
 14. Kõik tollid tagasi lükatud : Riigikogu tööst tüdinenud : koalitsiooni rühmade vahekorrad sassi läinud // Vaba Maa (1930) 19. juuni, nr. 140, lk. 3 ; Päevaleht, 19. juuni, nr. 163, lk. 3.
 15. Võitlus teravilja ümber : vanker tahetakse kraavi ajada : lahkuminekud põllumeestekogude ridades : eelnõu [rahaasjanduse] komisjonis vastu võetud // Vaba Maa (1930) 11. juuli, nr. 159, lk. 6 ; Päevaleht, 10. juuli, nr. 184, lk. 3, pealk.: Kas kriis tulemas? : teravad lahkuminekud valitsuse ja rahaasjanduse komisjoni vahel.
 16. Riigikogu läks laiali : teravilja kaitse seadus vastu võetud... // Vaba Maa (1930) 13. juuli, nr. 161, lk. 5-6.
 17. Kodanik. Uue kodukorra vajadusest : läinud istungjärk, tema töö ja töötakistused : mõra koalitsioonis : [mulje 4. istungjärgust halb] // Vaba Maa (1930) 15. juuli, nr. 162, lk. 4.
 18. L. K. Riigikogu liikmete arv : kas vähendamise nõue põhjendatud? // Päevaleht (1930) 12. sept., nr. 248, lk. 2.
 19. Kodanik. Kas 100- või 50-liikmeline Riigikogu : rahvasaadikute rohkus ei määra parlamendi töövõimet : suurearvulisemas kogus töö vähem viljakas // Vaba Maa (1930) 16. sept., nr. 216, lk. 4.
 20. M. J. Riigikogu esimene töö on tema enda tervendamine : suuri majanduslikke raskusi suudab lahendada ainult hea rahvaesitus // Vaba Maa (1930) 7. okt., nr. 234, lk. 4.
 21. Ks. Pealahing Riigikogus [valitsuse ja vastasrinna vahel lõppes leplikult] // Vaba Maa (1930) 12. okt., nr. 239, lk. 4.
 22. Raskeid süüdistusi õpetajate arvel Riigikogu kõnetoolilt : [Riigivanem Otto Strandman heitis õpetajatele ette õpilastes sotsialistliku maailmavaate kasvatamist] // Õpetajate Leht (1930) 17. okt., nr. 4, lk. 2.
 23. Ebaõige diagnoos. Riigikogu uue kodukorra eesmärk on - kõik võim erakondadele // Päevaleht (1930) 31. okt., nr. 297, lk. 2.
 24. Tööpuuduse paise lööb välja : töötute meeleavalduse katse kesklinnas... : vaidlusrohke õhtu Riigikogus ; Äge kallaletung siseministrile : [vaidlused hädaabitööde korraldamiseks mõeldud summade üle] // Rahvaleht (1930) 27. nov., nr. 140, lk. 1.
 25. Põhiseaduse muutmist ei või liiga kergeks teha... : vaielused rahvahääletuse korra lihtsustamise ümber // Vaba Maa (1930) 6. dets., nr. 286, lk. 3.
 26. Riigivanema ja Riigikogu esimehe korteriküsimus : kas tõesti Kolumbuse muna leitud? // Päevaleht (1930) 11. dets., nr. 338, lk. 2.
 27. Talude tükeldamine vabaks : üldkomisjon kõik kitsendused otsustanud kaotada : [põllumajanduslike kinnisvarade kaitse seadus] // Vaba Maa (1930) 12. dets., nr. 291, lk. 1.
 28. Riigikogu läks laiali... : [19. dets. koosolek kestis poole üheksani hommikul] // Vaba Maa (1930) 21. dets., nr. 299, lk. 7-8.
 29. Kodanik. Uue kilomeetritulba juures : tagasivaade Riigikogu pooleaastasele tööle // Vaba Maa (1930) 23. dets., nr. 300, lk. 4.

Avalehele | Eesti Vabariik, 1918-40 | Okupatsiooniaastad | Eesti Vabariik 1991-