Avalehele | Eesti Vabariik, 1918-40 | Okupatsiooniaastad | Eesti Vabariik 1991-
Sissejuhatus, Eestimaa Kubermangu Ajutise Maanõukogu loomine ja tegevus
1918, 1919, 1920, 1921, 1922, 1923, 1924, 1925, 1926, 1927, 1928, 1929, 1930,
1931, 1932, 1933, 1934, 1935, 1936, 1937, 1938, 1939, 1940
 
1931

IV Riigikogu 15.06.1929 – 14.06.1932

23. jaanuar - põllutööminister August Kerem lahkus ametist omal soovil

3. veebruar - Otto Strandmani valitsus astus tagasi

12. veebruar - Riigikogu kinnitas ametisse Konstantin Pätsi juhitud valitsuse (12.02.1931 – 19.02.1932):
Riigivanem - Konstantin Päts
Välisminister - Jaan Tõnisson
Kohtu- ja siseminister - Jaan Hünerson, kuni 20.11.31
Kohtu- ja siseminister - Johan Reinhold (Raid), alates 20.11.31
Põllutööminister - August Jürman(n), (Jürima), kuni 20.11.1931
Põllutööminister - Jaan Hünerson, alates 20.11.1931
Majandusminister - Mihkel Pung, kuni 20.11.31
Majandusminister - August Jürman(n) (Jürima), alates 20.11.31
Haridus- ja sotsiaalminister - Jaan Piiskar
Kaitseminister - August Kerem
Teedeminister - Aleksander Oinas

1. juuni - lõppes Vabadussõja monumendi arhitektuurivõistlus. Auhinna said Elmar Lohk ja Edgar Kuusik

2. juuni - Riigikogu võttis vastu uue avalike algkoolide seaduse, mis sätestas koolikohustuse kuni algkooli 6. klassi lõpetamiseni või õpilaste 16 aasta vanuseks saamiseni

Käesolev avalikkude algkoolide seadus on elule lähemale viidud ja vastab rohkem praegustele elunõuetele kui endine seadus. Üldmõttes on ta ka vähemusrahvustele vastuvõetavam. § 3 aga, nagu aruandja seletas, sai sel määral muudetud, et kui kokkulepet ei saavutata vanemate vahel, siis peab laps riigikeeles õppima. Siin võiks aga sarnane juhtumine olla, et laps riigikeelt ei mõista. Ütleme, et üks vanematest on venelane ja teine lätlane. Laps mõistab mõlemaid keeli, kuid riigikeelt ei mõista. Ta tuleb kooli ja jääb tagaplaanile ja tihti klassi istuma. Endises seaduses oli, et laps õpib kodust keelt, mida ta paremini valdab, praeguse eelnõu järgi aga isakeelt, et seda rohkem kokkukõlasse viia Vähemusrahvuste kultuur-omavalitsuse seadusega. Aga et isa prioriteeti vähendada, et ühel ei oleks rohkem õigust lapse peale kui teisel, siis mindi sellele üle, et riigikeel jääb õppekeeleks. Siin kannatab aga lapse prioriteet, mida suuremaks tuleb lugeda ja mis tulevikus suuri takistusi võib teha, kui ta peab õppima selles keeles, mida ta ei valda. (M. Vesterblom)
IV Riigikogu VII istungjärk, koosolek nr. 139, 21. aprill 1931

1. juuli - Riigikogus moodustati komisjon, mis hakkas koostama põhiseaduse muutmise eelnõu projekti

19. juuli - riigivanem Konstantin Päts viibis mitteametlikul visiidil Soomes

10.-11. september - Riigikogu liikmete visiidist Soome võttis osa 53 liiget. Toimus pidulik vastuvõtt Eduskunnas ja presidendi juures, asetati pärg Vabadussõjas langenud soomlaste mälestussambale, külastati Hämeenlinna ja Tamperet

20. september - Suurbritannia devalveeris naelsterlingi. Kuna Eesti Pank hoidis suuremat osa krooni kattevarast naelsterlingites, vähenes krooni kattevara ligi 7 miljonit krooni

29. oktoober - Riigikogus ühinesid Rahvaerakonna ja Kristliku Rahvaerakonna rühmad Ühendatud Rahvaerakondade rühmaks

6. november - Riigikogus võeti vastu kaupade sisseveo korralduse seadus, valitsus monopoliseeris mõningate kaupade sisseveo

Meie seisukord on võrdlemisi üks parematest terves Euroopas. Mul on ülevaateid kõigi tähtsamate Euroopa maade kohta, ja ma võin öelda, et meil mingit põhjust ei ole iseäralikku ärevust oma seisukorra suhtes avaldada ja laiendada. Meie oleme praegu veel seisukorra peremehed, meil ei ole mitte ainult väliskaubanduse bilanss aktiivne, vaid sellega ühtlasi on ka meie rahvuslik maksubilanss aktiivne. Meie üldine majanduslik seisukord on, kui mõned rasked nähtused, eriti meie põllumajanduse lühiajalised laenud, maha arvata, niisugune, et mingit katastroofi karta ei ole. Meie saame raskustest üle, kui meie oma närvid alal hoiame, endid valitseme ja järjekindlalt oma majanduspoliitikat juhime, ühtlasi aga kaasa aitame selleks, et abinõud, mis seisukorra tervendamiseks ette võetakse, mitte ei sünni ülepeakaela, mitte ei sünnita asjata ärevust, vaid katsutakse rahulikus meeleolus valida teid, mis tarvilikud on, ilma et selle juures ka erakonnavõitluses asjata meeleolu tekitab. (J. Tõnisson)
IV Riigikogu VIII istungjärk, koosolek nr. 178, 6. november 1931


Jaan Lattiku seletuskiri Riigikogu istungilt puudumise kohta 12. juunil 1931. a.
ERA, f. 80, n. 4, s. 1497, l. 1


Loe lisaks

 1. O. Strandmanni valitsus lahkunud : põhjuseks - kogude ja koonduse vastuolud... // Vaba Maa (1931) 5. veebr., nr. 30, lk. 1.
 2. Pank panga kukil : uute pankade asutamisele riiv ette : [pikem arutelu üldkomisjonis] // Vaba Maa (1931) 13. veebr., nr. 37, lk. 5.
 3. Uus valitsus Riigikogus : haugi, sureva luige ja vähja koalitsioon : kes nendest kedagi ära neelab // Vaba Maa (1931) 13. veebr., nr. 37, lk. 3.
 4. Anderkopp, Ado. Majanduskriis ja majanduspoliitika : [kõne uue valitsuse deklaratsioonivaidlustel Riigikogus] // Vaba Maa (1931) 21.-22. veebr., nr. 44-45, lk. 4.
 5. Tants vanakuradi vanaemaga : riigivanem oma deklaratsiooni kaitsemas : poliitika on kunst, seda ei saa programmi ega kokaraamatu järele teha // Vaba Maa (1931) 22. veebr., nr. 45, lk. 7.
 6. Civis [Alango, Randar]. "Vanakuradi vanaema" tõotab truudust : erakondade umbsõlme läinud vahekordade õiendamine Riigikogus // Vaba Maa (1931) 26. veebr., nr. 48, lk. 4.
 7. Rekordsed nisutollid sotsialistide armust : kiirul kokkupätserdatud leping, mida veel 11. tunnil tuli täiendada... // Vaba Maa (1931) 14. märts, nr. 62, lk. 5, 7.
 8. H. W-n. Tants palava pudru ümber : [tollilahing Riigikogus 12. märtsil] // Vaba Maa (1931) 15. märts, nr. 63, lk. 4.
 9. Quo vadis, Estonia? : meie majanduspoliitika on pandimaja-poliitika! : eelarvevaielused Riigikogus algasid // Vaba Maa (1931) 28. märts, nr. 74, lk. 7.
 10. Civis [Alango, Randar]. Kevadise istungjärgu kokkuvõtted : Riigikogu ja kahe tiiva valitsus // Vaba Maa (1931) 2. apr., nr. 78, lk. 4.
 11. M. J. "Võrratu" parlament : kõige raskem eelarve läks läbi kõige kiiremini : valitsus jääb riigimajanduse peremeheks : [riigieelarve vastuvõtmine] // Vaba Maa (1931) 2. apr., nr. 78, lk. 5.
 12. Maikingitus pensionäridele : [riigiametnike] pensione kärbitud 15-30 protsendi võrra : ülemmääraks 150 krooni... // Vaba Maa (1931) 30. apr., nr. 100, lk. 5-6.
 13. Kas koolis tehakse sotsialistlikku propagandat ja usuvastast kihutustööd? : opositsioonirühmade arupärimine Riigikogus // Õpetajate Leht (1931) 22. mai, nr. 21, lk. 2.
 14. M. Kõuepilved Toompea kohal : lahingud "käitisvanemate" ja põllutöökoja pärast : rahvaerakond ja majandusrühm vankumas // Vaba Maa (1931) 3. juuni, nr. 127, lk. 4.
 15. L. K. Halb õhkkond : [Riigikogu tööst] // Päevaleht (1931) 17. juuni, nr. 161, lk. 2.
 16. Sotsiaalkomisjon ei kuula väiketööstureid: "Iga kompvekikaupmees tuleb siia seletusi andma"... : [tööajaseaduse arutamine sotsiaalkomisjonis] // Vaba Maa (1931) 19. juuni, nr. 141, lk. 6.
 17. Civis [Alango, Randar]. Sotsialistide mõlematpidi sõtkutav vokk : puru silmapuistamine töötakistuse juttudega : hilissuvise istungjärgu omapärasusi : [Riigikogu töö kriitika : koalitsiooni süüdistused opositsioonile töö takistamises on alusetud] // Vaba Maa (1931) 8. juuli, nr. 157, lk. 4.
 18. Esitusveinid jäid maksu alla : jälle krediitkassa vaielused... // Vaba Maa (1931) 8. juuli, nr. 157, lk. 2.
 19. Põllutöökoja poolt ja vastu : kas suudab koda majanduskriisi lahendamiseks kaasa aidata // Vaba Maa (1931) 10. juuli, nr. 159, lk. 2.
 20. Civis [Alango, Randar]. Koalitsiooni äriraamatute kokkuvõte : mõtteid lõppenud istungjärgust Riigikogus // Vaba Maa (1931) 12. juuli, nr. 161, lk. 4.
 21. Cato. Parteipoliitiline riik : arvamised puhkusele läinud Riigikogu tööde kohta... // Vaba Maa (1931) 18. juuli, nr. 166, lk. 4.
 22. Mõningaid erinevusi : Soome Eduskund võrreldes Eesti Riigikoguga // Päevaleht (1931) 11. sept., nr. 247, lk. 2.
 23. Riigikoguliikmed külaskäigul Soomes : pidulik vastuvõtt Eduskunnas ja presidendi juures : pärg Vabadussõjas langenud soomlaste mälestussambale: reedel viibiti Hämeenlinnas ja Tamperes // Vaba Maa (1931) 12. sept., nr. 214, lk. 1.
 24. H. W. Majesteediga Soomes külas : ääremärkusi ja tähelepanekuid // Vaba Maa (1931) 15.-16. sept., nr. 216-217, lk. 2.
 25. Civis [Alango, Randar]. Riigikogu tühi portfell : eeloleva istungjärgu väljavaated : seisukord Toompeal muutuseta : [ka istungjärkude algusest üldiselt] // Vaba Maa (1931) 4. okt., nr. 233, lk. 4.
 26. Põllumehed nõuavad kiiret palkade kärpimist : ka valitsuse ja Riigikogu liigetel : kokkuhoiu märgukiri Riigivanemale : [meetmed olukorra parandamiseks ning raha väärtuse hoidmiseks : sõnum] // Vaba Maa (1931) 17. okt., nr. 244, lk. 3.
 27. Civis [Alango, Randar]. Riigikogu Trooninõukogu [valitsuse] varjus : valitsus võõrastab rahvaesindust // Vaba Maa (1931) 31. okt., nr. 256, lk. 4.
 28. Uue "Erkati" nurgakivi panekul : asjatundjate ühemeelne arvamine on, et sisseveo piiramine toob elukalliduse tõusu : kaupade sisseveo korraldusseaduse arutamisel // Vaba Maa (1931) 6. nov., nr. 261, lk. 2.
 29. Krooni kursi hoidmine tingimata tarvilik : vastasrind ei takista valitsusele selleks volituste andmist... // Vaba Maa (1931) 7. nov., nr. 262, lk. 2.
 30. Viimased soolalahingud : kaupade sisseveoseadus vastu võetud : seaduse teostamine pandi valitsuse peale // Vaba Maa (1931) 8. nov., nr. 263, lk. 2.
 31. Konik, Konstantin. Rahulolematuse juured : pillamine parteiaparaadi heaks : [parlamentaarsest demokraatiast, rahvusriiklusest, Riigikogu rühmitustest, liigsetest kulutustest uute, mittehädavajalike ametiasutuste loomiseks majanduskriisi ajal] // Vaba Maa (1931) 24. nov., nr. 276, lk. 4.
 32. Riigiteenijate palgad kaalumisel : Riigikogu liigete tasuküsimus Vanematekogus // Vaba Maa (1931) 4. dets., nr. 285, lk. 2.
 33. Uussakslastele 418 miljonit senti mõisade tasu... : ka Landeswehr saab tasu : [arutelu rahanduskomisjoni istungil] // Vaba Maa (1931) 5. dets., nr. 286, lk. 2.
 34. "Kuradid" Riigikogu komisjonis : sotsialistid mõnitavad vabadussõjalasi // Päevaleht (1931) 17. dets., nr. 344, lk. 1.
 35. Valitsuse kahekordne läbikukkumine üheteistkümnendal tunnil enne laialiminekut : [riigiametnike palkade vähendamise seaduse eelnõu arutelu] // Vaba Maa (1931) 22. dets., nr. 300, lk. 7.
 36. Pool aastat Riigikogus : välkpaugutamine ja hädaabidekreeditamine : umbes 35 uut seadust vastu võetud [sügisesel istungjärgul] // Vaba Maa (1931) 24. dets., nr. 302, lk. 7.

Avalehele | Eesti Vabariik, 1918-40 | Okupatsiooniaastad | Eesti Vabariik 1991-