Avalehele | Eesti Vabariik, 1918-40 | Okupatsiooniaastad | Eesti Vabariik 1991-
Sissejuhatus, Eestimaa Kubermangu Ajutise Maanõukogu loomine ja tegevus
1918, 1919, 1920, 1921, 1922, 1923, 1924, 1925, 1926, 1927, 1928, 1929, 1930,
1931, 1932, 1933, 1934, 1935, 1936, 1937, 1938, 1939, 1940
 
1935

...

1. jaanuar - algas nimede eestistamise aktsioon

8. veebruar – riigivanem andis välja dekreedi kinoseaduse kohta. Uue seaduse eesmärgiks oli kõrvaldada  ekraanilt halvad ja rahvale negatiivselt mõjuvad filmid

13. veebruar - riigivanem andis välja dekreedi Riigi Majandusnõukogu asutamise kohta. Nõukogu ülesandeks oli nõustada valitsust majandus- ja sotsiaalküsimustes

20. veebruar - Eesti töösturid ostsid Grigori Jelissejevilt Oru lossi ja kinkisid selle riigile. Hoonest sai riigivanema suveresidents

22. veebruar - registreeriti uus nn riigipoliitiline organisatsioon Isamaaliit

5. märts - sisekaitseülema kohuseid täitev siseminister Kaarel Eenpalu (Karl Einbund) andis sundmääruse kõigi poliitiliste organisatsioonide tegevuse seiskamise kohta

15. aprill - Tallinnas Estonia puiesteel avati Eesti Panga peahoone (arhitektid Herbert Johanson ja Eugen Habermann, insener Ferdinand Adoff)

20.-22. august - riigivanem Konstantin Päts viibis Soomes mitteametlikul visiidil

12. september - riigivanem Konstantin Päts pikendas kaitseseisukorda ühe aasta võrra

20. september - Valitsuse Informatsiooni- ja Propagandatalitus nimetati ümber Riiklikuks Propaganda Talituseks

7. detsember - politsei arreteeris vabadussõjalaste relvastatud riigipöördekatse organiseerijad


Loe lisaks

 1. Riigikogu esimehele uus esinduskorter : Riigikogu juhatus üüris hiljuti Riigikogu esimehele krediitpanga majas uue esinduskorteri...:  Riigikogu ametkond on praegu tegevuses selle korteri sisustamisega : [sõnum] // Kaja (1935) 14. jaan., nr. 12, lk. 1.
 2. U. Ausa mängu reeglid tulevad kindlaks määrata // Vaba Maa (1935) 29. mai, nr. 126, lk. 2.
 3. Algatus Riigikogu väliskomisjoni kokkukutsumiseks : Jaan Tõnissoni kiri Riigikogu väliskomisjoni esimehele J. Teemandile : [kirja tekst ja valitsuse eitav vastus] // Päevaleht (1935) 21. okt., nr. 291, lk. 1.
 4. H. T. [Tammer, Harald]. Uuenduste teel : [Riigikogu ümberkorraldamisest ja Rahvuskogu kokkukutsumisest] // Päevaleht (1936) 8. veebr., nr. 38, lk. 4.
 5. Lõpetati Riigikogu volitused [Riigivanema otsusega 2. oktoobril]: asjaajamine antakse üle Riigikantseleile : [sõnum] // Vaba Maa (1937) 30. dets., nr. 300, lk. 1 ; Vaba Maa (1938) 4. jaan. nr. 2, lk. 1.
 6. Riigihoidja lõpetas 5. Riigikogu volitused : senise Riigikogu varad, asjaajamine ja kohustused lähevad üle Riigikantseleile // Päevaleht (1937) 30. dets., nr. 353, lk. 5.
 7. Tja. [Taklaja, Jaan]. Riigikogu tarretuse lõpp : [volituste ametliku lõpetamise põhjusteks valitsuse autoritaarne suund ja Riigikogu autoriteedi langus] // Päevaleht (1937) 31. dets., nr. 354, lk. 9.
 8. L [Laaman, Eduard]. V Riigikogu † : [põhjustest] // Vaba Maa (1938) 4. jaan., nr. 2, lk. 2.
 9. Üks kandidaat - aga erinevused jäävad : endise Riigikogu esimehe R. Penno arvamisi vanast ja uuest rahvaesindusest : [intervjuu] // Vaba Maa (1938) 6. jaan., nr. 4, lk. 3.
 10. L [Laaman, Eduard]. Tõbi või juhus? : mõtteid 5. Riigikogu lahkamisel : [parlamentarismi kriis] // Vaba Maa (1938) 12. jaan., nr. 9, lk. 2.
 11. A. O. [Oidermaa, A]. "Mis tõppe kadunuke suri?" : [põhjuseks proportsionaalne valimissüsteem] // Uus Eesti (1938) 15. jaan., nr. 14, lk. 4.
 12. Endine. Riigikogu süü // Vaba Maa (1938) 18. jaan., nr. 14, lk. 2.
Riigikogu stenogrammide saatmisest välisriikide parlamentidele.
ERA, f. 80, n. 5, s. 390, l.1, 2p

Avalehele | Eesti Vabariik, 1918-40 | Okupatsiooniaastad | Eesti Vabariik 1991-