Avalehele | Eesti Vabariik, 1918-40 | Okupatsiooniaastad | Eesti Vabariik 1991-
Sissejuhatus, Eestimaa Kubermangu Ajutise Maanõukogu loomine ja tegevus
1918, 1919, 1920, 1921, 1922, 1923, 1924, 1925, 1926, 1927, 1928, 1929, 1930,
1931, 1932, 1933, 1934, 1935, 1936, 1937, 1938, 1939, 1940
 
1938

VI Riigikogu (Riigivolikogu ja Riiginõukogu) 17.04.1938 – 05.07.1940

1. jaanuar - jõustus Eesti Vabariigi uus põhiseadus

10. jaanuar - moodustati Põhiseaduse Elluviimise Rahvarinde keskjuhatus

28. jaanuar - riigihoidja dekreediga loodi Eesti Teaduse Akadeemia

24.-25. veebruar - toimusid VI Riigikogu Riigivolikogu valimised. Kuna riigis kehtis kaitseseisukord, oli poliitiliste parteide tegevus keelatud. Valimismääruse järgi võisid kodanike grupid kaheksa päeva jooksul (19.-26. jaanuar) oma kandidaate üles seada. Iga kandidaadi eest tuli maksta kautsjon 250 krooni ning soovituseks tuli koguda 150 allkirja. 80 kohale seati üles 214 kandidaati

16. märts - Riigikogu võttis vastu riigikaitse rahuaegse korralduse seaduse, mille järgi sõjavägede ülemjuhataja allub presidendile

5. aprill - riigihoidja Konstantin Päts nimetas ametisse Riiginõukogu 10 liiget.

19. aprill - riigihoidja dekreediga kehtestati trükiseadus ja koosolekuseadus

Riigihoidja dekreediga kehtestati ühingute ja nende liitude seadus, linnaseadus ja maaomavalitsuste seadus

21. aprill - toimus VI Riigikogu avaistung. Riigivolikogu esimeheks valiti Jüri Uluots ja Riiginõukogu esimeheks Mihkel Pung. Toimus presidendikandidaatide ülesseadmine

Too uus rahvaesindus astus kokku aprillis 1938. a. Algus oli teistsugune kui vanades rahvaesindustes. Saadikud pidid andma pühaliku tõotuse, et meie teeme nii ja mitte teisiti. Meilt nihukest lubadust ei küsitud. Oli vanasti kõik palju lihtsam ja argipäevasem. Egas seesuguse pidulikuma ja peenema  ning ka tõsisema alguse vastu saa midagi öelda. Päris kohane.
Lattik, Jaan Teekond läbi öö. Vadstena, 1950, lk. 324

24. aprill - Riigivolikogu, Riiginõukogu ja omavalitsuste esindajate kogu ühisistung valis 219 poolt- ja 19 vastuhäälega Vabariigi presidendiks Konstantin Pätsi

Riigivolikogus esitati kaks kandidaati: K. Päts ja J. Tõnisson. Presidendiks valiti suure häälteenamusega K. Päts. Ei mindudki rahvahääletuseni. Juba eelvalimised kodade ja omavalitsuste poolt andsid vajaliku enamuse. See toimus aprillis 1938. a. Oli päris loomulik lõpptulemus, seepärast et K. Päts oli ju ise uue Põhiseaduse ja uue korra tegelik looja.
Lattik, Jaan Teekond läbi öö. Vadstena, 1950, lk. 324

5. mai - Riigikogu võttis vastu amnestiaseaduse

7. mai - poliitvangid vabastati vangistusest

9. mai - president nimetas ametisse Kaarel Eenpalu (Karl Einbund) juhitava valitsuse (09.05.1938 – 12.10.1939):
Peaminister - Kaarel Eenpalu (Karl Einbund)
Siseminister - Richard Veerma (Vreeman)
Välisminister - Karl Selter
Kohtuminister - Albert Assor
Põllutööminister - Artur Tupits
Haridusminister - Aleksander Jaakson
Majandusminister - Leo Sepp
Sõjaminister - Paul Lill
Teedeminister - Nikolai Viitak
Sotsiaalminister - Oskar Kask
Propagandaminister - Ants Oidermaa (Hans Oidermann), alates 24.01.1939

23. juuni - Kaitseliidu suurparaad Tallinnas Vabaduse väljakul. Vabariigi juubeliaasta pidustuste algus

10. september - kaitseseisukorda pikendati aasta võrra

19. september - president Konstantin Päts kolis Kadriorus valminud uutesse tööruumidesse

3. detsember - president Konstantin Päts kuulutas välja erapooletuse korraldamise seaduse. Eesti valis neutraliteedi


Loe lisaks

 1. Aben, Aleksander. Amnestia kõigile! : kõne Riigivolikogus amnestiaseaduse esimesel lugemisel 28. aprillil 1938. - Tallinn, 1938. - 15 lk.
 2. . Riigikogu ajutine kodukord ja Riigikogu töökorra seadus. - Tallinn : Riigikantselei, 1938. - 66, 47 lk.
 3. Tõnisson, Jaan. Riigivolikogu tööst (1938) // Paar sammukest. XV. - [Tartu], 1998, lk. 98-105. - (Eesti Kirjandusmuuseumi aastaraamat; 1998).
  Ümbertr. raamatust "Jaan Tõnisson. Koguteos tema üheksakümnenda sünnipäeva tähistamiseks". Stockholm, 1960, lk. 348-355.
 4. Riiginõukogu Eestis tõsiasjaks? : tema kompetentsi kuuluksid ka poliitilised probleemid : Riiginõukogu loodavat vastutulekuks seltskonna soovidele : mida oodatakse nüüd, see muutuvat faktiks : [Riiginõukogu laiendaks valitsuse sidemeid rahvaga : sõnum "Segodnjast"] // Päevaleht (1935) 2. jaan., nr. 2, lk. 3.
 5. Rahva õigus uues põhiseaduses : [Riigivolikogu ja Riiginõukogu moodustamisest, funktsioonidest ja tähtsusest] // Trükitööline (1937), nr. 7, lk. 100.
 6. H. T. [Tammer, Harald]. Riiginõukogust : [koosseis ja funktsioonid] // Päevaleht (1937) 31. juuli, nr. 204, lk. 2.
 7. H. T. [Tammer, Harald]. Riiginõukogu peavarjumure : [Riigikogu hoone jääb Riigivolikogule, Riiginõukogu peavarjuta, küsimus vajab kiiret lahendamist] // Päevaleht (1937) 4. dets., nr. 330, lk. 5.
 8. H. Eesti nimi Riigivolikogu sõnatules // ERK (1938), nr. 6, lk. 264-268.
 9. Salurand, E. Rahvaesindus ja seadusandlus // ERK (1938), nr. 4, lk. 178-179.
 10. Viidang, Juhan. Riigivolikogu poliitilise palge äärjooni // ERK (1938), nr. 4, lk. 147-155.
 11. Salurand, E. Sisepoliitiline ringvaade // Eesti Rahvuslaste Klubi (1938), nr. 2, lk. 84-87, nr. 4, lk. 176-179.
 12. Lammassaar, J. Jääminek : [rahvas ootab esinduskogult otsustavat tegutsemist riigi siseasjade ja riigikaitse alal] // Eesti Noorus (1938), nr. 4, lk. 127-129.
 13. L. [Laaman, Eduard]. Riiginõukogu kujundatud // Rahvaleht (1938) 7. apr., nr. 41, lk. 2.
 14. H. K. Rahvaesinduse uue alguse puhul : [uus rahvaesindus taastab parlamentliku korra riigis] // Uus Eesti (1938) 20. apr., nr. 107, lk. 4.
 15. 1255. staatusest läbi aegade] // Päevaleht (1938) 20. apr., nr. 106, lk. 2.
 16. Riigivolikogu andis vandetõotuse : Riigihoidja Konstantin Pätsi tervituskõne riigivolinikele... // Uus Eesti (1938) 21. apr., nr. 108, lk. 3 ; Päevaleht 21. apr., nr. 107, lk. 1.
 17. "Leplik meeleolu viib riiki edasi" : "Riiginõukogu on kui presidendi asetäitja" - sõnas riigihoidja Riiginõukogu avaistungil... : [ülevaade avaistungist ja tõotuse andmise tseremooniast] // Päevaleht (1938) 22. apr., nr. 108, lk. 5.
 18. Riiginõukogu alustas tööd... : [Riiginõukogu on seadusandliku töö kontrollasutus : ka Riigihoidja Konstantin Pätsi kõne ref.] // Uus Eesti (1938) 22. apr., nr. 109, lk. 3.
 19. Mänd, Oskar. Sisepoliitiline ringvaade // Akadeemia (1938), nr. 5, 7, lk. 329-331, 466-468.
 20. Seaduste väljakuulutamise viis kujunenud : Vabariigi president teeb need otsused Vabariigi Valitsuse koosolekul // Uus Eesti (1938) 7. mai, nr. 125, lk. 4.
 21. Kalandusseadus sõelumisel : rohkeid sõnavõtte Riigivolikogus seaduse esimesel lugemisel : [sõnum] // Uus Eesti (1938) 25. mai, nr. 143, lk. 3 ; Päevaleht 25. mai, nr. 141, lk. 4, pealk.: Kalandusseadus paneb rääkima...
 22. Vähesed elumõnusused põhjustavad põllutööliste kriisi : sõnavõtte põllutööliste seaduse arutamisel Riigivolikogu [maa, töö ja rahva heaolu] komisjonis // Uus Eesti (1938) 26. mai, nr. 144, lk. 2.
 23. Põllutöölise öörahu suvel lühemaks : Riigivolikogu komisjonide otsuseid : [juunis ja juulis öövaheaeg 7 tundi] // Rahvaleht (1938) 10. juuni, nr. 80, lk. 8.
 24. H. T. [Tammer, Harald]. Riigikogu 1. istungjärgust : [hinnang Riigikogu tööle: tegutseti tasa ja targu, valitsusele ei esitatud ühtegi arupärimist] // Päevaleht (1938) 17. juuni, nr. 162, lk. 2.
 25. O. Esimene töö tehtud : [esimene kahekuuline istungjärk oli tegus] // Uus Eesti (1938) 19. juuni, nr. 166, lk. 4.
 26. Riigikogu kokkuastumise eel : A. Oinas ja O. Gustavson parlamendi ülesannetest algaval hooajal // Rahvaleht (1938) 8. okt., nr. 182, lk. 7.
 27. Riigikogu välis- ja riigikaitsekomisjonid kutsutakse [enneaegselt] kokku : põhjuseks põnev rahvusvaheline seisukord : [sõnum] // Uus Eesti (1938) 17. sept., nr. 255, lk. 4 ; Päevaleht 17. sept, nr. 252, lk. 5.
 28. Homme astub kokku Riigikogu : eelseisev istungjärk seisab pingsa seadusandliku töö tähe all : prof. J. Uluotsa seletusi “Postimehele” // Postimees (1938) 10. okt., nr. 275, lk. 7.
 29. Riigikogu kokkuastumise eel : naissaadiku ülesanded parlamendis : lühikõnelus Riiginõukogu liikme pr. L. Eenpaluga // Rahvaleht (1938) 10. okt., nr. 183, lk. 2.
 30. -i- [Braks, Tõnis]. Töö algus : Riigikogu avas istungjärgu üldkoosolekuga... : [6 fotot] // Päevaleht (1938) 12. okt., nr. 277, lk. 5 : ill.
 31. Riigikogu astus kokku sügisesele istangjärgule : töö algas esmaspäeval Riigikogu ja Riiginõukogu ühise koosolekuga : Riigikogu üldkoosolek moodustas üldkomisjoni : Riigivolikogu ootab suur töö : Riigikogu komisjonid tööle // Uus Eesti (1938) 12. okt., nr. 280, lk. 3, 8.
 32. H. T. [Tammer, Harald]. Valitsus ja parlament : parlamendilt oodatakse  konkreetseid seisukohavõtte // Päevaleht (1938) 19. okt., nr. 284, lk. 2.
 33. Valitsuse välispoliitika kiideti heaks: läbirääkimised Riigivolikogus välisministri ettekande puhul : [Ants Piibu kommentaar] : tööpõlgurite töölaagrite seadus võeti muutmisele // Uus Eesti (1938) 20. okt., nr. 288, lk. 5 ; Päevaleht 20. okt., nr. 285, lk. 2, 5.
 34. Vabariigi 25-dal juubeliaastal püstitatakse Vabadussõja monument... : [sõnum] // Uus Eesti (1938) 27. okt., nr. 295, lk. 3 ; Päevaleht 27. okt., nr. 292, lk. 1, pealk.: Vabadussõja monument püstitatakse 1943. aastal?
 35. H. T. [Tammer, Harald]. Kaitseseisukorra kinnitamisel : [kokkuvõte üldkoosoleku arutelust kaitseseisukorra pikendamise kohta] // Päevaleht (1938) 3. nov., nr. 298, lk. 2.
 36. O. Riigi saatusega ei tohi katsetada : [Riigikogu kiitis heaks kaitseseisukorra pikendamise aasta võrra] // Uus Eesti (1938) 3. nov., nr. 301, lk. 4.
 37. Riigikogu kinnitas kaitseseisukorra pikendamise : läbirääkimised koosolekul olid elavad ja kestsid keskööni : vastu anti ainult 19 häält // Uus Eesti (1938) 3. nov., nr. 301, lk. 3.
 38. Meistrite keeleoskus on tööstuse ja tööliskonna huvides : elavaid sõnavõtte tööstusliku kutseoskuse eelnõu puhul // Uus Eesti (1938) 17. nov., nr. 315, lk. 5 ; Päevaleht 16. nov., nr. 311, lk. 6, pealk.: Oskustöölised ja -meistrid riigivolikogus...
 39. Muulaste osa Eesti ettevõtetes : Riigivolikogus rõhutati eestlaste endakaitse vajadust vähemusrahvuste mõjude vastu majanduselus : tööstusalal muulasi 83 ja eestlasi 17 protsenti // Rahvaleht (1938) 17. nov., nr. 215, lk. 7.
 40. J. A-gi. Üks kuu  Riigivolikogu : piiratud aeg nõuab kiirust seaduseelnõude arutamisel // Päevaleht (1938) 20. nov., nr. 315, lk. 19.
 41. Riigivolikogu üldkomisjon külastas tööpõlgurite töölaagrit [Harkus : sõnum] // Uus Eesti (1938) 23. nov., nr. 321, lk. 6.
 42. Kas Vabadussõja hoone või obelisk? : Riiginõukogu võttis lõpphääletusel vastu kolm seaduseelnõu : elavaid mõttevahetusi... // Rahvaleht (1938) 24. nov., nr. 221, lk. 7.
 43. Vaidlused monopoliküsimuste üle Riiginõukogus : võeti vastu mälestusmonumendi, erapooletuse ja toornahkade seadused... // Päevaleht (1938) 24. nov., nr. 319, lk. 2, 4.
 44. H. T. [Tammer, Harald]. Riigikogu töö korraldamisest : [kriitika Riigivolikogus arutlusel olnud küsimuste kiirema läbivaatamise huvides Rahvuskogu kodukorra  paragrahv 91 kasutamise kohta] // Päevaleht (1938) 25. nov., nr. 320, lk. 2.
 45. Riigi lisaeelarve arutusel rahvaesinduses : kindlad alused rahva tulevikule : meil peab olema elujõuline põllumees, osav käsitööline ja moodne suurtööstus : majandusminister L. Sepp'a seletusi lisaeelarve puhul // Uus Eesti (1938) 1. dets., nr. 329, lk. 5, 10.
 46. -lu. Riigi [4, 07 miljoni kroonine] lisaeelarve : soovid "ajaloolise sündmuse" puhul // Rahvaleht (1938) 8. dets., nr. 233, lk. 2.
 47. H. T. [Tammer, Harald]. Riigikogu teine istungjärk : [hinnang] // Päevaleht (1938) 21. dets., nr. 346, lk. 2.
 48. Riigivolikogu istungjärk lõppes : Riigivolikogu esimehe [J. Uluotsa] kiitev hinnang istungjärgu tööle // Uus Eesti (1938) 21. dets., nr. 349, lk. 3 ; Päevaleht 21. dets., nr. 346, lk. 5.
 49. O. Tagasivaade sügisesele hooajale // Uus Eesti (1938) 23. dets., nr. 351, lk. 4.
 50. Uues rahvaesinduses seni peetud üle 500 koosoleku : Riigivolikogul ja komisjonidel on kulunud seaduseelnõude arutamiseks 442 koosolekut // Uus Eesti (1938) 24. dets.

Loe lisaks

  Valimised

 1. Päts, Konstantin. Tähtsad sündmused : K. Pätsi kõne Riigivolikogu valimisteks 24.-25. veebr. 1938. a. - Tallinn, 1938. - 14 lk. : portr.
 2. Riigihoidja K. Pätsi sõna Riigivolikogu valimisteks 1938. - Viljandi : Rahvarinde Viljandimaa keskkorralduse kirj., 1938. - 14 lk. : portr.
 3. Kuidas seatakse kandidaate ja kuidas valitakse // Päevaleht (1938) 19. jaan., nr. 18, lk. 2.
 4. H. T. [Tammer, Harald]. Riigivolikogu valimistest : [valimiste uuest korrast, võrdlus eelnevaga] // Päevaleht (1938) 20. jaan., nr. 19, lk. 2.
 5. Peaministri asetäitja K. Eenpalu seletusi Riigivolikogu valimiste väljakuulutamise puhul : seekordsed valimised ilma parteilise võitluseta ja endise aja "valimismürtsuta" : [intervjuu] // Uus Eesti (1938) 20. jaan., nr. 19, lk. 3 : ill.
 6. Riigihoidja K. Päts tegi kolmapäeval otsuse: Riigivolikogu valimised 24. ja 25. veebruaril // Uus Eesti (1938) 20. jaan., nr. 19, lk. 1.
 7. H. T. [Tammer, Harald]. Kandidaadid koos // Päevaleht (1938) 27. jaan., nr. 26, lk. 2.
 8. L. [Laaman, Eduard]. Start : [kandidaatide nimekirjad Riigivolikogu valimiseks on lõplikult selgunud... : paljude kandidaatide poliitiline meelsus ei ole selge] // Vaba Maa (1938) 28. jaan., nr. 23, lk. 2.
 9. Eenpalu, K. Rahvarinne pole erakond, vaid ta on loodud uue põhiseaduse elluviimiseks : K. Eenpalu kõne Tallinna rahvarinde juhtivatele tegelastele // Uus Eesti (1938) 7. veebr., nr. 37, lk. 7 ; Päevaleht 7. veebr., nr. 37, lk. 4-5.
 10. Päts, Konstantin. Riigihoidja K. Pätsi sõnavõtt Riigivolikogu eelseisvate valimiste puhul : minnes valimistele koos rahva ühisrindega, juhime oma riigilaeva õigetele radadele // Uus Eesti (1938) 7. veebr., nr. 37, lk. 5 ; Vaba Maa, 7. veebr., nr. 31, lk. 5 ; Päevaleht 7. veebr., nr. 37, lk. 2, 4, pealk.: Valimistest ja tiigri seljast mahaastumisest [kõne refereering].
 11. L. Põhiseaduse elluviimine kandidaatide lendlehtedes // Vaba Maa (1938) 19. veebr., nr. 42, lk. 2.
 12. Riigihoidja K. Pätsi raadiokõne valimiste puhul : on vaja üksmeelt, et kaitsta kodumaa tulevikku hädaohu vastu : üle maa kuulasid riigihoidja K. Pätsi kõnet kümned tuhanded inimesed // Uus Eesti (1938) 21. veebr., nr. 51, lk. 5-6 : ill.
 13. L. [Laaman, Eduard]. Isikud kaalul : voorused, millest asja ja millest pole asja [isikuvalimistel] // Vaba Maa (1938) 22. veebr., nr. 44, lk. 2.
 14. Riigikogu valimiste esialgseid tagajärgi ; Rahvarindel Riigivolikogus 55 esindajat // Päevalehe eritelegramm (1938) 25. veebr., nr. 1-2.
 15. Riigivolikogu koosseis selgus : Rahvarinne sai suure enamuse : uue põhiseaduse rahulik elluviimine kindlustatud : [valimise üldkokkuvõte] // Uus Eesti (eriväljaanne) (1938) 25. veebr., nr. 56, lk. 1-2 : ill.
 16. Esimene Riigivolikogu : [portreed] // Vaba Maa (1938) 26. veebr., nr. 48, lk. 8-9.
 17. H. T. [Tammer, Harald]. Riigivolikogu koosseisust // Päevaleht (1938) 26. veebr., nr. 56, lk. 4.
 18. L. [Laaman, Eduard]. Rahvarindel kaks kolmandikku kohti : [80 saaadikukohast 55] // Vaba Maa (1938) 26. veebr., nr. 48, lk. 2.
 19. Rahva üksmeel võitis: esimese Riigikogu koosseis teada... : valimistest osavõtt oli üle ennustuste elav - üle 71 protsendi // Uus Eesti (1938) 26. veebr., nr. 57, lk. 3.
 20. Riigivolikogu valitud... : [kokkuvõte valimistulemustest kõigis valimisringkondades] // Päevaleht (1938) 26. veebr., nr. 56, lk. 5.
 21. Riigivolikogu isiklikku koosseisu vaadeldes : nende tegevusalad, hariduslik tase ja poliitiline staaz : kõige vanem liige E. Särgava, noorim N. Ruus // Päevaleht (1938) 28. veebr., nr. 58, lk. 5.
 22. Laaman, Eduard. Valimiste järel // Tänapäev (1938) nr. 3, lk. 66-67.
 23. Salurand, E. Riigivolikogu valimiste statistikat // ERK (1938), nr. 2, lk. 87.
 24. Spectator. Tallinn ja Tartu : mõningaid jooni Riigivolikogu valimiste tulemustest // Uus Eesti (1938) 1. märts, nr. 60, lk. 4.
 25. Spectator. Kindel kujunemine // Uus Eesti (1938) 22. märts, nr. 81, lk. 4.
 26. Mnd. [Mänd, Oskar]. Esimene järelvalimine : [Riigivolikogu järelvalimistest 9. valimisringkonnas] // Päevaleht (1939) 3. okt., nr. 268, lk. 2.
 27. Riigivolikogu täiendavad valimised 1. ja 2. oktoobril : [sõnum] // Päevaleht (1939) 6. nov., nr. 241, lk. 5.


Konstantin Päts Riiginõukogu liikmeile vandetõotust ette lugemas, 21. apr. 1938. Eesti Vabariik, 1918-1940


Hetk VI Riigikogu avaistungilt. Esiplaanil Linda Eenpalu.
Eesti Filmiarhiiv


Riigivolikogu juhatus: Jüri Uluots, Ado Anderkopp, Otto Pukk.
Eesti Vabariik, 1918-1940


President Konstantin Päts Riigikogu liikmetega Oru pargis. Oru, 17. juuni 1938.
Eesti Filmiarhiiv


Rahvarinde valimisüleskutse.
Eesti Rahvusraamatukogu


Rahvarinde valimisüleskutse.
Eesti Rahvusraamatukogu


Valimisreklaam: Ado Anderkop.
Eesti Rahvusraamatukogu


Valimisreklaam: Jaan Tõnisson.
Eesti Rahvusraamatukogu


Valimisreklaam: Jaan Tõnisson.
Eesti Rahvusraamatukogu


Rahvarinde valimisüleskutse.
Eesti Rahvusraamatukogu


Valimisreklaam: Aleksander Aben, Aleksander Pirson.
Eesti Rahvusraamatukogu


Riiginõukogu liikmed vandetõotust andmas, 21. apr. 1938.
Eesti Filmiarhiiv


Riiginõukogu liikmed vandetõotust andmas, 21. apr. 1938.
Eesti Filmiarhiiv


Riiginõukogu liikmed vandetõotuse andmise koosolekul, 21. apr. 1938.
Eesti Vabariik, 1918-1940


Hetk VI Riigikogu istungilt: Mihkel Pung ja Peeter Puusepp.
Eesti Filmiarhiiv

Avalehele | Eesti Vabariik, 1918-40 | Okupatsiooniaastad | Eesti Vabariik 1991-