Avalehele | Eesti Vabariik, 1918-40 | Okupatsiooniaastad | Eesti Vabariik 1991-
Sissejuhatus, Eestimaa Kubermangu Ajutise Maanõukogu loomine ja tegevus
1918, 1919, 1920, 1921, 1922, 1923, 1924, 1925, 1926, 1927, 1928, 1929, 1930,
1931, 1932, 1933, 1934, 1935, 1936, 1937, 1938, 1939, 1940
 
1939

VI Riigikogu (Riigivolikogu ja Riiginõukogu) 17.04.1938 – 05.07.1940

7. juuni - Berliinis kirjutasid Eesti ja Läti välisministrid alla mittekallaletungilepingule Saksamaaga

23. august – NSV Liidu ja Saksamaa vahel sõlmiti mittekallaletungileping, mille salajase lisaprotokolli kohaselt kuulus Eesti NSV Liidu huvipiirkonda

6. september - Eesti Pank otsustas siduda Eesti krooni Rootsi krooniga. 1 Eesti kroon = 1 Rootsi kroon

8. september - president Konstantin Päts pikendas kaitseseisukorda aasta võrra

26. september - toimus valitsuse erakorraline istung NSV Liidu ultimatiivsete nõudmiste arutamiseks, samuti Riigivolikogu ja Riiginõukogu väliskomisjonide ja riigikaitsekomisjoni ühisistung. Sõjavägede ülemjuhataja Johan Laidoner soovitas NSV Liidu nõudmised vastu võtta

28. september - sõja ähvardusel sunniti Eestit alla kirjutama NSV Liidu ja Eesti vahelisele vastastikuse abistamise lepingule, mis lubas Eesti territooriumile rajada Punaarmee baase.

2. oktoober - president Konstantin Päts ratifitseeris NSV Liiduga sõlmitud vastastikuse abistamise lepingu

2.-10. oktoober - Tallinnas toimusid läbirääkimised NSV Liidu sõjaväedelegatsiooniga vastastikuse abistamise lepingu rakendamise tingimustes kokku leppimiseks

4. oktoober - Kaarel Eenpalu (Karl Einbund) valitsus astus tagasi

12. oktoober - ametisse astus Jüri Uluotsa juhitud valitsus (12.10.1939 – 21.06.1940):
Peaminister - Jüri Uluots
Siseminister - August Jürima (Jürman(n))
Välisminister - Ants Piip
Kohtuminister - Albert Assor
Põllutööminister - Artur Tupits
Haridusminister - Paul Kogerman
Majandusminister - Leo Sepp
Sõjaminister - Nikolai Reek
Teedeminister - Nikolai Viitak
Sotsiaalminister - Oskar Kask
Propagandaminister - Ants Oidermaa (Hans Oidermann)

15.-16. oktoober - toimusid kohalike omavalitsuste valimised

17. oktoober - sõjavägede ülemjuhataja Johan Laidoneri määrusega keelati sidepidamine välismaaga telefoni ja raadio teel ning kehtestati kontroll posti-, telegraafi-, telefoni- jm. suhtluse üle

Riigivolikogu valis esimeheks Otto Puki, Riiginõukogu esimeheks jäi Mihkel Pung

18. oktoober - NSV Liit mehitas Eestis asuvad sõjaväebaasid


Majandusminister Leo Sepp Riigivolikogus eelarvekõnet pidamas. Vasakul Riigikogu peasekretär Eugen Madissoo, paremal Riigikogu esimees Jüri Uluots, esiplaanil sekretär M. Kaarend.
Nädal Pildis, 1939, lk. 50


Loe lisaks

 1. Juh. Vd. [Viidang, Juhan]. Riigikogu kokkuastumine ja uus valitsus ; Kaitseseisukorra pikendamine : [Riigikogu otsus 26. okt. 1939] // ERK (1939), nr. 5, lk. 232-233, 234-235.
 2. Juh. Vd. [ Viidang, Juhan]. Riigikogu kokkukutsumine : [Eesti–Saksa mittekallaletungilepingu ratifitseerimine] // ERK (1939), nr. 4, lk. 188-189.
 3. Juh. Vd. [Viidang, Juhan]. Riigikogu istungjärgu lõpp // ERK (1939), nr. 3, lk. 140-141. (Sisepoliitiline ringvaade).
 4. Juh. Vd. [Viidang, Juhan]. Riigikogu tööväljalt // ERK (1939), nr. 1-3, 6, lk. 44-48, 87-90, 135-137, 283-285. (Sisepoliitiline ringvaade).
 5. 50 häälega 8 vastu lükati dekreedi muutmise ettepanek Riigivolikogus tagasi : alkoholi müügiaja piiramise seadus jääb maksma // Uus Eesti (1939) 18. jaan., nr. 17, lk. 3, 7.
 6. Töölaagrite seadus võeti vastu // Uus Eesti (1939) 20. jaan., nr. 19, lk. 7.
 7. Optimistliku eelarvega uude aastasse : 1939.-1940. a. riigieelarve tasakaalus ligi 106 miljonit krooni : majandusliku elu suured saavutused tõstavad tulusid : kulude osas pearõhk riigikaitsele ja põllumajanduse arendamisele // Rahvaleht (1939) 24. jaan., nr. 20, lk. 5, 7.
 8. Riiginõukogule oma hoone : Seltskondlik maja ei ole majanduslikult sobiv... : [uus hoone võiks tulla Kaarli ja Komandandi tänava nurgale : sõnum] // Päevaleht (1939) 21. jaan., nr. 31, lk. 1.
 9. Eestis head meistrid : Riiginõukogu võttis vastu tööstusliku kutseoskuse seaduse eelnõu // Rahvaleht (1939) 2. veebr., nr. 28, lk. 7.
 10. Riiginõukogule maja ehitamist kaalub Riiginõukogu erikomisjon... : komisjon pidas eile [1. veebr.] koosolekut ja otsustas tunnustada maja ehitamise vajalikuks... // Rahvaleht (1939) 2. veebr., nr. 28, lk. 3 ; Päevaleht, 2. veebr., nr. 33, lk. 3.
 11. Eelarve komisjonist läbi : üldsummas jäeti ta muutmata : järgnevate eelarveaastate reservi kanti 272.550 kr : Riigivolikogu asub eelarvet arutama kolmapäeval // Uus Eesti (1939) 14. veebr., nr. 44, lk. 5.
 12. Eelarvevaidlused Riigivolikogus haripunktil : eelarvest võeti vastu riigi korraliste ja erakorraliste tulude osa ning kulude osast Vabariigi Presidendi, rahvaesinduse ja peaministri ning Riigikantselei eelarved // Uus Eesti (1939) 17. veebr., nr. 47, lk. 5, 7.
 13. Eelarve vastuvõtmine - pingutavaim töö parlamendis // Uus Eesti (1939) 19. veebr., nr. 49, lk. 5.
 14. Põllutööliste seadus võeti vastu : majandusliku kutseoskuse seadus kaalumisel // Uus Eesti (1939) 3. märts, nr. 61, lk. 7.
 15. Eelarve üldläbirääkimised Riiginõukogus lõppesid : sõjavägede ülemjuhataja kindral J. Laidoneri hinnang olukorrale : põllutööminister A. Tupits põhjendas põllumajanduse tsentraliseerimise vajadust // Uus Eesti (1939) 12. märts, nr. 70, lk. 9-10.
 16. Riigieelarve vastu võetud : Riiginõukogu ei teinud omalt poolt ühtegi muudatust // Uus Eesti (1939) 14. märts, nr. 72, lk. 4.
 17. Koolides tõuseb õppemaks [keskmiselt 15 kr.] // Rahvaleht (1939) 17. märts, nr. 65, lk. 7.
 18. Eesti tööline välistöölisest tublim : Riigivolikogu kinnitas Eesti–Poola vahelise Poola töölistesse puutuva leppe, võttes vastu riiginõukogu poolt tööstusliku kutseoskuse seaduses tehtud paranduseettepanekud : tänavu tuuakse kuni 6500 Poola töölist // Rahvaleht (1939) 23. märts, nr. 70, lk. 7 ; Uus Eesti (1939) 23. märts, nr. 82, lk. 5, pealk.: Riigivolikogu kinnitas Poola töölistesse puutuva kokkuleppe.
 19. Maa ilu rikuvad näotud ehitised : Riigivolikogus kostis arvustavaid hääli ehitusseaduse ümber : kardetakse isetegevuse ja eraomandi kitsendamist // Rahvaleht (1939) 29. märts, nr. 75, lk. 7.
 20. Kindlam järelvalve ehitustegevusse : Riigivolikogus pooldatakse puumajade ehitamist : puudus ehituseriteadlastest ja -töölistest : talumaid ei saa vabalt tükeldada // Rahvaleht (1939) 30. märts, nr. 76, lk. 7.
 21. Riigivolikogu võttis ehitusseaduse vastu... // Uus Eesti (1939) 31. märts, nr. 90, lk. 7.
 22. Põllutööliste seadus võeti vastu : lapsi võib teenistusse palgata 12. eluaastast // Uus Eesti (1939) 5. apr., nr. 95, lk. 9.
 23. Suuremad volitused riigivõimule : administratiivabinõud siseministrile : õigus kontrollida posti, telegraafi, raadiot : raskemad kuriteod sõjaväe kõrgema kohtu alluvuses : kõrgendatud karistus riigiäraandlikkude tegude eest : [julgeoleku ja avaliku korra seaduse eelnõu] // Rahvaleht (1939) 5. apr., nr. 81, lk. 5.
 24. Maaomandite kaitse seadus võeti vastu : maatööliste eluasemekrundina võib talust eraldada kuni 1 ha suuruse maa-ala // Uus Eesti (1939) 13. apr., nr. 100, lk. 8.
 25. 1316. Rahvaesindus saab aukohtu // Uus Eesti (1939) 19. apr., nr. 106, lk. 3.
 26. Riigivolikogu üksmeelne sõna : teeme riigikaitseks kõik, mis vajalik : [üksmeelselt võeti vastu riigikaitsemaksu seadus] // Uus Eesti (1939) 19. apr., nr. 106, lk. 5.
 27. H. K. Kas kaitseseisukord või julgeoleku seadused? : lahtisi küsimusi Riigivolikogu töös // Uus Eesti (1939) 25. apr., nr. 112, lk. 4.
 28. Maaelu muutub kultuursemaks : Riigivolikogu võttis vastu seadused, mis näevad ette kogu maa elektrifitseerimist, maatööliste elamute ehitamist, tarbeainete tagavarade soetamist jm. : eile anti jaatav otsus kuuele seadusele // Rahvaleht (1939) 26. apr., nr. 97, lk. 7.
 29. Ägedad vaidlused linnavolikogude valimisviisi ümber : otstarbekohaseks tunnistati piiratud enamusvalimisviis : seaduse vastuvõtmiseks pidas Riigikogu 3 koosolekut // Uus Eesti (1939) 27. apr., nr. 114, lk. 5.
 30. Hispaania kodusõjast osavõtu keelu seadus kaob : piiratud enamusvalimisviis jäi võitjaks // Uus Eesti (1939) 3. mai, nr. 119, lk. 6 ; Päevaleht 3. mai, nr. 119, lk. 5.
 31. J. A. Riigikogu aastase töö tulemusi : võeti vastu 60 seadust, kinnitati 22 dekreeti, valitsusele esitati ja vastati 61 küsimust, Riigivolikogu pidas 101, Riiginõukogu 44 koosolekut // Päevaleht (1939) 4. mai, nr. 120, lk. 2.
 32. Rahvaesindus oma töös käinud õiget teed : III istungjärgul võeti vastu 30 seadust : kodade vaheline koostöö on arenenud normaalselt : rahvaesindus väärikaks lüliks meie riiklikus organisatsioonis : Riigivolikogu ja Riiginõukogu III istungjärk lõppes : Riigivolikogu esimehe hinnang rahvaesinduse tööle // Uus Eesti (1939) 4. mai, nr. 120, lk. 9 ; Päevaleht 4. mai, nr. 120, lk. 2, pealk.: Riigikogu aastase töö tulemusi / J. A.
 33. Valitsuse seletused Riigikogule välispoliitiliste päevaküsimuste kohta : sõjavägede ülemjuhataja kindral J. Laidoner ja välisminister K. Selter esinesid kõnedega Riigivolikogu ja Riiginõukogu liikmeile : Eesti tahab arendada rahulikku koostööd kõikide riikidega // Uus Eesti (1939) 4. mai, nr. 120, lk. 1.
 34. H. K. Õige tee : meie rahvaesinduse töö ja pale // Uus Eesti (1939) 6. mai, nr. 122, lk. 4.
 35. H. T. [Tammer, Harald]. Parlamentarismi arendamisel : [Riigikogu tööst] // Päevaleht (1939) 6. mai, nr. 122, lk. 2.
 36. Vain, Jaan. Sisepoliitiline tagasivaade : [Riigivolikogu aastase töö kommentaar] // Tänapäev (1939) nr. 6, lk. 164-165.
 37. Rahvaesindus erakorraliselt kokku : vabariigi presidendi otsus : valitsus esitab Eesti–Saksa mittekallaletungilepingu parlamendile kinnitamiseks // Rahvaleht (1939) 16. juuni, nr. 140, lk. 3.
 38. H. T. [Tammer, Harald]. Riigikogu ja välispoliitika : [kommentaar Eesti–Saksa mittekallaletungilepingu ratifitseerimisele] // Päevaleht (1939) 21. juuni, nr. 166, lk. 2.
 39. Eesti jääb truuks oma senisele välispoliitikale : välisminister K. Selter kõneles välispoliitilistest suurküsimustest : vastasrind ei poolda ruttamist Eesti–Saksa lepingu kinnitamisel : mittekallaletungileping kinnitati rõhuva häälteenamusega // Rahvaleht (1939) 22. juuni, nr. 145, lk. 1, 3 ; Uus Eesti, 22. juuni, nr. 167, lk. 20, 21, pealk.: Riigikogu kinnitas Eesti–Saksa mittekallaletungi lepingu.
 40. Eesti usaldab oma sõpru : Balti riikide välispoliitilist hoiakut peetakse praegu eriliselt silmas : Eesti on tänulik ja loodab ka tulevikus Inglismaa toetusele // Rahvaleht (1939) 23. juuni, nr. 146, lk. 5.
 41. Pung, M. Eelseisev istungjärk tuleb töörohke : Riiginõukogu esimehe M. Punga jutuajamine "Uuele Eestile" // Uus Eesti (1939) 26. sept., nr. 262, lk. 7.
 42. Riigikogu istungjärk algas : Toomkirikus ja apostlikus õigeusu katedraalis peeti jumalateenistus : kõik Riigivolikogu komisjonid asusid tööle : dekreedid Riigivolikogu komisjonides läbivaatamisel // Päevaleht (1939) 11. okt., nr. 276, lk. 1.
 43. Riigikogu võttis vastu 2 erakordse aja seadust : politsei koosseisu suurendamise ja Nõukogude Vene väeosadega ja -asutustega majanduslike suhete korraldamise seadused hakkavad kehtima... // Rahvaleht (1939) 20. okt., nr. 247, lk. 6 ; Päevaleht 20. okt., nr. 285, lk. 2, pealk.: Suuremat demokraatiat sisepoliitikas...
 44. Kaitseseisukorda ei kasutata surveks... : [Riigikogu üldkoosolekult] // Rahvaleht (1939) 27. okt., nr. 253, lk. 7 ; Uus Eesti, 27. okt., nr. 293, lk. 3, pealk.: Riigikogu jättis kaitseseisukorra kehtima; Päevaleht 27. okt., nr. 292, lk. 5-6, pealk.: Kaitseseisukord jääb kehtima... : [ülevaade].
 45. Pensioni sakslaste juures teeninud meie inimestele : seda peaks kindlustama lahkuvate peremeeste Eestisse jääv varandus : Riigivolikogus esitati valitsusele küsimusi ja võeti vastu välismaalaste äriettevõtete juhtimise korraldamise seadus // Rahvaleht (1939) 27. okt., nr. 253, lk. 7.
 46. Spectator. Ajajärgu kajastusi rahvaesinduses // Uus Eesti (1939) 27. okt., nr. 293, lk. 4.
 47. Väljarändamine ei tohi riivata Eesti majandushuvisid // Rahvaleht (1939) 28. okt., nr. 254, lk. 7.
 48. A. [Anderkopp, Ado]. Riigikogu töö lõpul : erakorralised ajad kohustavad // Rahvaleht (1939) 16. nov., nr. 296, lk. 2.
 49. Aeg nõuab kulude kärpimist : üldvaidlused Riigivolikogus lisaeelarve üle... // Rahvaleht (1939) 6. dets., nr. 287, lk. 8.
 50. Sõjaaja mõjud meie tööstuses : tööliste vallandamisi ja tööaja lühendamisi käitistes : Eesti esindus Rahvasteliidu juures tarvilik : Saksa vangid võivad Eestist lahkuda : küsimisi-kostmisi tööliste asjus Riigivolikogus : tööliskoosolekud ja politseivõim // Rahvaleht (1939) 8. dets., nr. 289, lk. 6.
 51. Väikekorterite üürihindade seadus võeti vastu : seaduse alla korterid kuni 60 rtm. põrandapinnaga // Uus Eesti (1939) 9. dets., nr. 336, lk. 7 ; Päevaleht 9. dets., nr. 335, lk. 9.
 52. Spectator. Istungjärgu lõppedes : [aeg nõuab tugevat valitsust toetavat parlamenti : 5. istungjärk on näidanud, et parlament vastab neile nõudeile] // Uus Eesti (1939) 14. dets., nr. 341, lk. 4.
 53. Riigikogu töö : kahe kuuga 21 seadust // Päevaleht (1939) 18. dets., nr. 344, lk. 2.
 54. Pukk, O. Lootusrikkalt uude aastasse : kohusetunde kasvamine ja riiklikkude vajaduste mõistmine on kindla edu pandiks : rahvaesinduse tähtsus riigi ja rahva saatuse juhtimisel : Riigivolikogu esimehe O. Pukki avaldusi "Uus Eestile" // Uus Eesti (1939) 31. dets., nr. 355, lk. 3.
 55. Pung, M. Uue hooga rahvusliku elu korraldamisele : möödunud aasta raskustest saime tasakaaluka koostööga üle : Riiginõukogu esimehe M. Punga avaldusi "Uus Eestile" // Uus Eesti (1939) 31. dets., nr. 355, lk. 3.

Avalehele | Eesti Vabariik, 1918-40 | Okupatsiooniaastad | Eesti Vabariik 1991-