Avalehele | Eesti Vabariik, 1918-40 | Okupatsiooniaastad | Eesti Vabariik 1991-
Sissejuhatus, Eestimaa Kubermangu Ajutise Maanõukogu loomine ja tegevus
1918, 1919, 1920, 1921, 1922, 1923, 1924, 1925, 1926, 1927, 1928, 1929, 1930,
1931, 1932, 1933, 1934, 1935, 1936, 1937, 1938, 1939, 1940
 
1940

VI Riigikogu (Riigivolikogu ja Riiginõukogu) 17.04.1938 – 05.07.1940

23. jaanuar – Riigikogu võttis vastu rahvatervishoiu korraldamise seaduse

Kui vaatame neid ohvreid, mis iseseisvuse võitluses tuli arvestada, ja neid, mis igal iseseisvuse aastal kanname, siis näeme, et meil on rahva tervishoiu korraldus võrdlemisi halb olnud. Selle peatulemuseks on ka, et meie läheneme selle piirini, meie ei ole veel jõudnud selle piirini, aga meie läheneme sellele piirile, kus meie läheme vastu, kui murrangut ei tule, kadumisele, sest meie rahva juurdekasv on võrratult väike praegu ja ta väheneb veelgi. (L. Johanson)
Riigivolikogu I koosseis VI istungjärk, koosolek nr. 131, 9. jaanuar 1940

24. veebruar - Eesti Vabariigi aastapäeva paraad Tallinnas Vabaduse väljakul toimus vaid jalgrivis ja vältas koos kõne ja defileerimisega 25 minutit

9. aprill – Riigikogu võttis vastu Informatsiooni Keskuse seaduse

Teatavasti mõne aasta eest paisati meie rahva keskele loosung, et on saabunud ajad, kus iga sääsk mätta otsas ei tohi piriseda. Teatud määral selle reegli järele on viimastel aegadel käidud seltskondliku tegevuse arendamisel. Mulle tundub, sääsk mätta otsas, see hall mees, seda küll väliselt, kuid kes seesmiselt tugev on, see on siiski aluseks meie riigi ja rahva arengule. Ei saa vaadata sellele väliselt hallile paistvale mehele selliselt, et ta peab alati hoolduse all olema, vaid see mees, väike mees – tööline, talupoeg js töötav haritlane – oskab ise oma organisatsioonides tegevust korraldada. Ei ole mitte mingit õigust üleolevalt suhtuda kõigesse sellesse, mis allpool tehakse. Tundub ja näib, et selline üleolev suhtumine kõigi nende vastu, kes ei ole riikliku võimu tsentrumitega seotud, on olemas. (L. Metsang)
Riigivolikogu I koosseis VI istungjärk, koosolek nr. 170, 9. aprilli 1940

Informatsiooni Keskuse ülesannete lähema piiritlemise määrab Vabariigi Valitsus oma otsusega. Informatsiooni Keskuse juhtimise küsimus on lahendatud nii, et Informatsiooni Keskust juhib üks Vabariigi Valitsuse liige Vabariigi Presidendi määramisel. /---/ Seadus näeb ette, et Informatsiooni Keskusel on kaks osakonda: Teadete Osakond ja Ühiskondlik Osakond, ja seadus määrab ühtlasi ka nende osakondade ülesanded. (K. Terras)
Riiginõukogu I koosseis VI istungjärk, koosolek nr. 79, 17. aprill 1940

Edasi tahaksin alla kriipsutada, et Vabariigi Valitsus tahab kindlalt jätkata seda erapooletuspoliitikat, mida ta tänini on ajanud Euroopas kestva sõjategevuse jooksul. Meie kui väikeriik ei või ega taha end segada suurte riikide omavahelistesse tülidesse. Seepärast meie välispoliitika ülesandeks jääb, nagu varemgi, hoida meie riigi sõltumatust ja poliitilist iseseisvust, arendades selle sihiga sõprust kõigi rahvastega niihästi poliitiliselt kui ka majanduslikul ja kultuurilisel alal. Arusaadavalt evib selles mõttes meie välispoliitikas eriti väljapaistvat kohta meie suhete korraldamine meie suure idanaabriga, kellega me oleme loonud pool aastat tagasi uutel alustel püsivad vahekorrad Moskva vastastikuse abiandmise pakti kaudu. (A. Piip)
Riiginõukogu I koosseis VI istungjärk, koosolek nr. 79, 17. aprill 1940

19. aprill - Vabariigi president Konstantin Päts lõpetas Riigikogu kevadise istungjärgu

15. mai - Eesti ja NSV Liidu kokkuleppe alusel anti Pakri, Osmussaare, Tahkuna, Ristna, Kõpu ja Sõrve tuletorn NSV Liidu sõjaväebaaside käsutusse

8. juuni - Moskvas kirjutati alla Eesti ja NSV Liidu valitsuse vaheline lepe, mis käsitles üldisi administratiivtingimusi Nõukogude Liidu relvajõudude viibimiseks Eesti territooriumil. President Konstantin Päts ratifitseeris selle 10. juunil

9. juuni - NSV Liidu kaitse rahvakomissar marssal Semjon Timo¹enko ja kindralstaabi ülem marssal Boris ©apo¹nikov andsid direktiivi Eesti täielikuks blokeerimiseks ja okupeerimiseks

14. juuni - NSV Liidu relvajõud alustasid Balti riikide täielikku hõivamist

16. juuni – NSV Liidu valitsus esitas Eesti valitsusele noodi, nõudes uue valitsuse moodustamist ja täiendavate väeosade riiki lubamist.

Jüri Uluotsa valitsus astus tagasi

17.-18. juuni – Punaarmee okupeeris Eesti

21. juuni – nõukogude sõjaväelaste toel toimusid meeleavaldused, et näidata rahva toetust valitsuse vahetusele

President Konstantin Pätsi dekreediga nimetati ametisse Johannes Vares-Barbaruse valitsus

22. juuni – president Konstantin Päts vabastas kindral Johan Laidoneri sõjavägede ülemjuhataja ametikohalt

5. juuli – VI Riigikogu saadeti laiali

14.-15. juuli – uue valitsuse korraldatud Riigivolikogu valimised

21. juuli – okupatsioonitingimustes valitud Riigivolikogu avaistung

22. juuli – President Konstantin Päts vabastati ametist

6. august – NSV Liit annekteeris Eesti


Loe lisaks

 1. Juh. Vd. [Viidang, Juhan]. Riigivolikogu tööväljalt // ERK (1940), nr. 1-3, lk. 34-35, 78-80, 116-119.
 2. Viidang, J. Meie parlament : [6. istungjärk] // ERK (1940), nr. 3, lk. 98-100.
 3. Karistused kõvemaks : Riigivolikogu muutis ja täiendas kriminaalseadustiku norme... // Rahvaleht (1940) 11. jaan., nr. 9, lk. 7 ; Päevaleht 11. jaan., nr. 9, lk. 2, pealk.: Kriminaalseadused kõvemaks... ; Uus Eesti 11. jaan., nr. 9, lk. 4, pealk.: Kriminaalseadustiku...
 4. Riiginõukogu võttis vastu Saksa usaldusvalitsuse seaduse : varanduste väärtuse ülekandmine toimub kahjustamata Eesti rahvamajandust : välisminister A. Piip'i seletusi Riiginõukogus // Uus Eesti (1940) 17. jaan., nr. 15, lk. 6 ; Päevaleht 17. jaan., nr. 15, lk. 6, pealk.: Sakslaste küsimus Riiginõukogus...
 5. Riigi eelarve komisjonides : arvustusi majanduskomisjoni täiendatud koosseisus... // Päevaleht (1939) 25. jaan., nr. 23, lk. 7.
 6. Saksa äriinimesi jääb Eestisse : Saksa riikkondsusse läinud sakslastele võimaldatakse Eestis viibimine kindlaksmääratud tähtajani... // Rahvaleht (1940) 9. veebr., nr. 34, lk. 6.
 7. Mnd. [Mänd, Oskar]. Parlament ja eelarve, enamus ja vähemus // Päevaleht (1940) 15. veebr., nr. 44, lk. 2.
 8. Eelarve puhul kõneldi 65 korda : üldvaidluste lõpp Riigivolikogus : majandusminister kinnitas põllumajanduse toetamise vajadust // Rahvaleht (1940) 21. veebr., nr. 44, lk. 8 ; Uus Eesti 21. veebr., nr. 50, lk. 5, pealk.: Eelarve üldvaidlused Riigivolikogus lõppesid.
 9. Riigikaitsemaksu tõsteti 10-lt protsendilt 20-le : Riigivolikogu võttis eelarvest vastu tulude osa ja üle poole kulude osast // Rahvaleht (1940) 22. veebr., nr. 45, lk. 7.
 10. Mnd. [Mänd, Oskar]. Ajakirjaniku toolilt eelarve-vaidlusi kuulates // Päevaleht (1940) 23. veebr., nr. 52, lk. 4.
 11. Parlamendi aukohus : täna tuleb vastav ettepanek kaalumisele kodukorrakomisjonis : karistusmäär - kuni 10 koosolekult eemaldamine // Päevaleht (1940) 27. veebr., nr. 55, lk. 6.
 12. Elavad vaidlused Riigivolikogus : isikutõestamise ja liikumise seadus ning Riiginõukogu kujundamise seaduse muutmise seadus võeti vastu // Uus Eesti (1940) 6. märts, nr. 63, lk. 7.
 13. Riigi eelarve võeti Riiginõukogus vastu : rasked ajad ei lõpe nii pea // Uus Eesti (1940) 7. märts, nr. 64, lk. 5 ; Päevaleht 7. märts, nr. 64, lk. 5, pealk.: Riiginõukogu tegi ruttu : riigi eelarve lõpphääletus toimus 9 päeva enne tähtaega.
 14. Eesti usaldusmeeste ülesanded sakslaste ettevõtetes : Riigivolikogus esitati eile 16 küsimust, milledele vastab 6 ministrit // Rahvaleht (1940) 15. märts, nr. 64, lk. 2.
 15. Teojulgus ja tahtevõime tühja hädaldamise asemele : [pessimismi avaldumisest Riigivolikogus] // Uus Eesti (1940) 15. märts, nr. 72, lk. 4. Allk.: Kodanik rahva hulgast.
 16. Rahvaesindus sai aukohtu : Riigikogu üldkoosolek võttis teisipäeval vastu aukohtu korra : aukohtunikuks võib olla iga rahvasaadik : aukohtu otsuse mittetäitja rahvaesinduse tööst eemale kuni otsuse täitmiseni // Uus Eesti (1940) 3. apr., nr. 88, lk. 5 ; Päevaleht 3. apr., nr. 88, lk. 2.
 17. Eesti rahval on kõiki toidu- ja tarbeaineid : leiba, liha ja võid on alati külluses, soola tagavarad suured, suhkrut olemas 8 kuu norm ja tuleb lisa, riietest ja jalanõudest ei tule puudu, bensiin vabamüügile : majandusminister L. Sepa seletus Riigivolikogus // Uus Eesti (1940) 5. apr., nr. 90, lk. 5.
 18. 4 Riigivolikogu koosolekut ühe päevaga : ägedad vaidlused informatsioonikeskuse ümber : seadus võeti Riigivolikogu poolt vastu // Uus Eesti (1940) 10. apr., nr. 95, lk. 6 ; Päevaleht 10. apr., nr. 95, lk. 6, pealk.: Riigivolikogus kõneldi ajakirjanduse vabadusest...
 19. Mnd. [Mänd, Oskar]. Riigivolikogu pale : pikkade läbirääkimiste väikesed tulemused : tähelepanekuid lõppevast istungjärgust // Päevaleht (1940) 13. apr., nr. 98, lk. 2.
 20. Eesti ja N. Liit täidavad lepingut korrektselt : välisminister A. Piip kõneles Riiginõukogus meie välissuhetest : kinnitati kaubanduslepped Saksa ja T¹iiliga... // Rahvaleht (1940) 18. apr., nr. 91, lk. 6.
 21. GeR. Riigikogu töö ja pale : [kokkuvõte Riigikogu lõppenud istungjärgu tööst] // Uus Eesti (1940) 18. apr., nr. 103, lk. 4.
 22. Piip, Ants. Meie välispoliitika ülesanne : hoida Eesti riigi sõltumatust : Eesti täidab lojaalselt ja täpselt N. Liiduga sõlmitud pakti : erilist rõhku majanduslikele suhetele Balti riikidega : peame silmas oma huve ja julgeolekut : välisminister A. Piibu kõne Riiginõukogus // Uus Eesti (1940) 18. apr., nr. 103, lk. 5.
 23. Pukk, O. Esimees O. Pukk Riigivolikogu tööst : istungjärgu tulemus: 39 seadust : läbirääkimised toimusid asjalikus ja rahulikus toonis, ütleb esimees // Päevaleht (1940) 18. apr., nr. 103, lk. 5.
 24. Riigikogu lõpetas töö : vabariigi presidendi otsust istungjärgu lõpetamiseks oodata 20. aprillil : 6. istungjärgul võeti vastu 36 seadust : Riigivolikogu esimehe [O. Pukk] jutuajamine ajakirjandusele : Riiginõukogu esimehe  [M. Pung] lõppkõne // Uus Eesti (1940) 18. apr., nr. 103, lk. 1.
 25. H. T. [Tammer, Harald]. Istungjärgu lõpul : [kokkuvõtteid ja hinnang] // Päevaleht (1940) 20. apr., nr. 105, lk. 2.


Okupatsiooni tingimustes valitud Riigivolikogu avaistung, 21. juuli 1940. Järgmisel päeval toimunud koosolekul võeti vastu otsus Nõukogude Liiduga ühinemise kohta.
Nädal Pildis, 1940, lk. 379


Punaarmee väeosad Tallinnas 1940. a.
Eesti Vabariik, 1918-1940.


Vabariigi 22. aastapäeva paraad Tallinnas. Kõneleb Konstantin Päts.
Nädal Pildis, 1940, lk. 106


Vabariigi 22. aastapäeva paraad Tallinnas.
Nädal Pildis, 1940, lk. 106Maksim Unti arupärimine Vabariigi valitsusele ning Riigikogu juhatuse teadaanne arupärimise tagasilükkamise kohta.
ERA, f. 84, n. 1, s. 531, l. 1, 2Oskar Lõvi arupärimine Vabariigi valitsusele kõnekoosolekute keelu kohta ja siseministri vastus.
ERA, f. 84, n. 1, s. 391, l. 1, 5


Tööliste meeleavaldus Tallinnas Kadrioru lossi ees. 21. juuni 1940.
Nädal Pildis, 1940, lk.347


Vabastatud vangid liiguvad Toompeale, 21. juuni 1940.
Nädal Pildis, 1940, lk. 351

Avalehele | Eesti Vabariik, 1918-40 | Okupatsiooniaastad | Eesti Vabariik 1991-