< tagasi MEIE PARLAMENT JA AEG

Ajutine Valitsus, moodustatud Maanõukogu Vanematekogu poolt 24. nov. 1918.
Ülemine rida vasakult: Pea- ja siseminister K. Päts, peaministri asetäitja ja kohtuminister J. Poska, rahaminister ja siseministri asetäitja J. Kukk, välisminister O. Strandman. Keskmine rida: sõjaminister A. Larka, teedeminister F. Peterson, põllutöö- ja toitlusminister J. Raamot, haridusminister P. Põld. Alumine rida portfellita minister J. Tõnisson, töö-hoolekandeminister A. Tulp, tööstus-kaubandusminister N. Köstner

Ajutine Valitsus, moodustatud Maanõukogu Vanematekogu poolt 27. nov. 1918.
Ülemine rida vasakult: Pea- ja sõjaminister K. Päts, välisminister J. Poska, töö-hoolekandeminister ja peaministri asetäitja A. Rei, siseminister J. Peet, töö-hoolekandeminister K. Ast. Teine rida: põllutööminister O. Strandman, rahaminister J. Kukk, haridusminister K. Luts, kohtuminister J. Jaakson, haridusminister H. Laksberg. Kolmas rida: täisvoliline minister välismaal J. Tõnisson, kaubandus-tööstusminister A. Janson, toitlustusminister J. Raamot, toitlusminister E. Aule, teedeminister E. Säkk. Neljas rida: vene rahvusminister A. Sorokin, kaubandus-tööstusminister N. Köstner, saksa rahvusminister H. Koch, rootsi rahvusminister H. Pöhl.