EESTI RAAMATUKOGUD 2003 *

  Rk-de
arv
Raamatukogude kasutamine Teavikuid Raamatu-
kogu-
hoidjaid
Lugejaid Külastusi Laenutusi Kokku
aasta lõpul
%
raamatuid
Teadus- ja erialark-d 80 170 142 1 795 275 2 248 319 60 168 550 17,0 1 023
Rahvark-d 573 449 354 6 779 909 12 963 104 11 236 515 98,0 1 350
Koolirk-d 523 200 211 3 144 791 3 153 941 5 522 933 ** 97,8 658
KOKKU 1 176 819 707 11 719 975 18 365 364 76 927 998 34,6 3 031

* Teadus- ja eriala- ning rahvaraamatukogud seisuga 1. jaan. 2004, kooliraamatukogud seisuga 1. sept. 2003
**Esitatud põhikogu teavikute arv 2002/2003 õppeaasta lõpul


TEADUS- ja ERIALARK-D 2003

  Rk-de
arv
Raamatukogude kasutamine Teavikuid Raamatu-
kogu-
hoidjaid
Lugejaid Külastusi Laenutusi Kokku
aasta lõpul
%
raamatuid
Rahvusraamatukogu 1 41 430 259 924 238 354 3 195 654 63,0 381
Universaalrk-d 1 1 370 3 414 19 700 808 430 81,2 15
Ülikoolirk-d 7 95 838 1 183 423 1 331 010 7 452 979 76,9 471
Teised
kõrgharidusasutuste rk-d
13 13 499 217 644 183 585 386 301 92,0 36
Erialark-d 58 18 005 130 870 475 670 48 325 186 3,0 120
Teadus- ja
arendusasutuste rk-d
17 2 896

37 490

124 741

359 921 57,5 17
Kultuuriasutuste rk-d 15 1 524 10 816 17 399 321 854 67,9 18
Meditsiiniasutuste rk-d 6 4 287 34 619 117 983 272 363 92,9 15
Tootmisasutuste rk-d 5 1 021 6 599 20 761 97 543 71,0 4
Riigiasutuste rk-d 11 2 025 13 320 133 229 46 650 215 0,5 28
Hoiuraamatukogu 1 23 29 75 451 698 94,9 17
Lastekirjanduse Teabekeskus 1 2 394 24 337 45 232 44 903 98,4 14
Muud rk-d 2 3 835 3 660 16 250 126 689 1,2 7

TEADUS – ja
ERIALARK-d KOKKU

80 170 142

1 795 275

2 248 319 60 168 550 17,0 1 023

TEADUSRAAMATUKOGUDE STATISTIKA 2003 (xls)

Teadus- ja erialaraamatukogud 2003. Koondtabelid (pdf):
-- 1 -- 2 -- 3 -- 4 -- 5 -- 6 -- 7 -- 8 -- 9 -- 10 -- 11 --


RAHVARAAMATUKOGUD 2003

  Rk-de
arv
Raamatukogude kasutamine Teavikuid Raamatu-
kogu
hoidjaid
Lugejaid Külastusi Laenutusi Kokku
aasta lõpul
%
raamatuid
Keskrk-d 20 171 604 2 620 072 4 422 918 3 113 579 96,7 511
Linnark-d 66 122 548 1 732 724 3 676 683 2 377 708 98,8 232
Lasterk-d 3 2 434 37 628 57 962 49 795 99,0 8
Vallark-d 24 19 605 314 900 600 621 549 419 98,5 65
Külark-d 444 126 272 2 017 177 4 127 117 5 029 161 98,6 522
Üldkasutatavad rahvark-d 557 442 463 6 722 501 12 885 301 11 119 662 98,1 1 338
Muud rahvark-d 16 6 891 57 408 77 803 116 853 93,2 12
RAHVARK-d KOKKU 573 449 354 6 779 909 12 963 104 11 236 515 98,0 1 350

Rahvaraamatukogud 2003. Koondtabelid (pdf):
-- 1 -- 2 -- 3 -- 4 -- 5 -- 6 -- 7 -- 8 -- 9 -- 10 -- 11 --


KOOLIRAAMATUKOGUD 2003

  Rk-de
arv
Raamatukogude kasutamine Teavikuid Raamatu-
kogu-
hoidjaid

Lugejaid

Külastusi

Laenutusi

Kokku
õppeaasta lõpul

%
raama-
tuid *

Põhikogu Õpikukogu
Algkooli rk-d 33 3 623 52 365 43 580 77 305 69 240 96,9 27
Põhikooli rk-d 205 34 128 536 137 465 644 868 071 929 221 97,1 210
Gümnaasiumi rk-d 225 137 027 2 205 260 2 314 024 3 664 401 4 160 566 97,9 341
Õhtukooli rk-d 14 3 331 25 906 24 191 47 075 102 694 97,3 14
Kutseõppeasutuse rk-d 44 21 463 321 373 302 935 833 535 298 153 98,6 64
Huvikooli rk-d 2 639 3 750 3 567 32 546 0 94,9 2
KOOLIRAAMA-TUKOGUD KOKKU 523 200 211 3 144 791 3 153 941 5 522 933 5 559 874 97,8 658

* Esitatud raamatute % põhikogust

 

Kooliraamatukogud 2003. Koondtabelid (pdf):
-- 1 -- 2 -- 3 -- 4 -- 5 -- 6 -- 7 -- 8 -- 9 --